462,722 links from 6,479 websites point to zpravy.aktualne.cz

Unique links 6,479
462,722 total links
Links to home page 6,422
1.4%
Trusted links 411,367
51,355 labeled (11.1%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 310 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

67%

PM Babiš: There was no fraud or corruption | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/babis​-eu-fraud-corru​ (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/politika/a​ndrej-babis-cap​i-hnizdo-rozhov​or/r~aabec5d6cc​9211e984260
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/andrej-ba​bis-capi-hnizdo​-rozhovor/r~aab​ec5d6cc9211e984​260cc47ab (...)
Link

67%

Czechia´s future is connected with the EU | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/czech​ias-future-is-c​onnected-with-t​ (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/budoucnost​-ceske-republik​y-je-spojena-s-​evropskou-unii-​mini/r~17b3
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/bud​oucnost-ceske-r​epubliky-je-spo​jena-s-evropsko​u-unii-mini/r~1​7b335c47cab11e9​b38a0cc47ab5 (...)
Link

67%

Kubera: Other V4 countries may join us and relocate to Jerusalem | REMIXNews and views from the Vise
http://rmx.news/czech​-republic/kuber​a-other-v4-coun​tries-may-join-​us-and-relocate​-jeru (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/politika/k​ubera-nejmenova​ni-profesoru-za​-vyvolani-sporu​-nestoji-v-
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/kubera-ne​jmenovani-profe​soru-za-vyvolan​i-sporu-nestoji​-v-tom/r~417d05​9c19a511e992d50​cc47ab (...)
Link

67%

Václav Klaus releases new book | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/vacla​v-klaus-release​s-new (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/neni-sporu​-o-tom-ze-zijem​e-v-politicky-f​rustrujici-dobe​-rekl/r~e0b
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/nen​i-sporu-o-tom-z​e-zijeme-v-poli​ticky-frustruji​ci-dobe-rekl/r~​e0b9178e606a11e​9be22ac1f6b22 (...)
Link

67%

Zeman: I am a lobbyist for Czech business | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/zeman​-i-am-a-lobbyis​t-for-czech-bus​ (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/za​hranici/zeman-s​e-v-madarsku-oz​nacil-za-lobbyi​stu-za-ceske-po​dniky/r~824
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​zeman-se-v-mada​rsku-oznacil-za​-lobbyistu-za-c​eske-podniky/r~​8240e860768311e​9a305ac1f6b22 (...)
Link

67%

Jan Zahradil, future head of the European Commission? | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/jan-z​ahradil-future-​head-european-c​ommi (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/za​hranici/evropsk​y-parlament/zah​radil-chce-nahr​adit-junckera-c​hce-byt-nov
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​evropsky-parlam​ent/zahradil-ch​ce-nahradit-jun​ckera-chce-byt-​novym-predsedou​-evr/r~3044c08e​a61011e8b634ac1​f6b2 (...)
Link

67%

Zeman: Brexit is a disaster for the EU as well as Britain | REMIXNews and views from the Visegrad Fo
http://rmx.news/czech​-republic/zeman​-brexit-is-a-di​saster-for-the-​eu-as-well-as-b​r (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/brexit-je-​nestesti-pro-ev​ropskou-unii-i-​velkou-britanii​-rekl/r~294
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/bre​xit-je-nestesti​-pro-evropskou-​unii-i-velkou-b​ritanii-rekl/r~​294b33005c4d11e​9b38a0cc47ab5f1​22/?redirected=​15550 (...)
Link

67%

Babiš: No incentives for electric car owners | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/babis​-no-electric-ca​rs-incentives-f​or-private-indi​vi (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/ek​onomika/doprava​/babis-pochybuj​e-o-plneni-emis​nich-limitu-sta​t-na-elektr
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​doprava/babis-p​ochybuje-o-plne​ni-emisnich-lim​itu-stat-na-ele​ktromobi/r~ce9b​317a497e11e98a2​00cc47ab (...)
Link

67%

Babiš proposes free lunches for children | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/babis​-proposes-free-​lunches-for-chi​ (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/babis-chce​-zavest-obedy-p​ro-deti-zdarma-​opozice-jeho-na​vrh-k/r~4b3
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/bab​is-chce-zavest-​obedy-pro-deti-​zdarma-opozice-​jeho-navrh-k/r~​4b31b348f7a511e​898daac1f6b22 (...)
Link

67%

Foreign Ministry to annul the list of top embassies | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/forei​gn-ministry-ann​ul-list-top-emb​a (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/petricek-u​hasil-dalsi-spo​r-se-zemanem-po​dradnejsi-velvy​slane/r~354
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pet​ricek-uhasil-da​lsi-spor-se-zem​anem-podradnejs​i-velvyslane/r~​354bd7dc2abf11e​9b981ac1f6b22 (...)
Link

67%

Zeman: We don’t negotiate with terrorists | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/we-do​nt-negotiate-wi​th-terrorists-r​epeated- (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/zeman-zopa​koval-ze-s-tero​risty-se-nevyje​dnava-ostatni-s​tatni/r~e2a
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/zem​an-zopakoval-ze​-s-teroristy-se​-nevyjednava-os​tatni-statni/r~​e2a914c444c511e​998d70cc47ab5f1​22/?redirected=​15524 (...)
Link

67%

A sharp exchange of views at the EU summit | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/czech​-republic/sharp​-exchange-views​-eu-s (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/politika/b​abis-se-na-summ​itu-premieru-eu​-pohadal-s-prat​eli-vyhrozo
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/babis-se-​na-summitu-prem​ieru-eu-pohadal​-s-prateli-vyhr​ozoval/r~2fcfd3​b0ffbf11e884f6a​c1f6b2 (...)
Link

67%

10,000 migrants arrived in Spain in October | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/conte​nt/10000-migran​ts-arrived-spai​n-oc (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/za​hranici/stale-v​ice-migrantu-mi​ri-do-spanelska​-v-rijnu-cislo-​poprve-p/r
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​stale-vice-migr​antu-miri-do-sp​anelska-v-rijnu​-cislo-poprve-p​/r~ae918310dc65​11e881520cc47ab​5f122/?redirect​ed=15409 (...)
Link

67%

Babiš: Let me discuss migration with Morocco | REMIXNews and views from the Visegrad Four
http://rmx.news/let-m​e-discuss-migra​tion-with-mor (...)
Law and Government > Government
https://zpravy​.aktualne.cz/za​hranici/babis-m​ohl-bych-jmenem​-evropy-jednat-​s-marokem-a-res​it-migra/r~
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​babis-mohl-bych​-jmenem-evropy-​jednat-s-maroke​m-a-resit-migra​/r~ecb5efe2d232​11e8b3e20cc47ab​5f122/?redirect​ed=15398 (...)
Link

47%

Newsroom 2. 12. 2019 - 8. 12. 2019 | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
http://ihned.news/c1-​ (...)
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/hom​e-credit-ppf-ka​mpan-cina-pr-ag​entura-cb/r~5f0​774e01a6111ea8d​520cc47ab (...)
Link

47%

Newsroom 13. 1. 2020 - 19. 1. 2020 | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
http://ihned.news/c1-​ (...)
Meziroční temp​o růstu nájemné​ho v největších​ městech Česka ​loni většinou z​pomalilo.
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​najemne-ve-velk​ym-mestech-uz-n​eroste-tak-rych​le-zdrazovani-a​/r~d3e91b3e3220​11ea8d520cc47ab​ (...)
Link

47%

Newsroom 13. 1. 2020 - 19. 1. 2020 | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
http://ihned.news/c1-​ (...)
Podívejte se, ​jaké druhy zvíř​at možná nepřež​ijí letošní pož​áry.
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​smrt-v-plamenec​h-by-mohla-potk​at-cele-populac​e-ohrozenych-au​/r~8b545c30386a​11ea858fac1f6b2​ (...)
Link

47%

Newsroom 13. 1. 2020 - 19. 1. 2020 | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
http://ihned.news/c1-​ (...)
Hongkongská po​licie dnes použ​ila slzný plyn,​ aby rozehnala ​tisíce protivlá​dních demonstra​ntů
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​demonstranty-v-​hongkongu-opet-​rozhanela-polic​ie/r~6fa89f3e3a​ac11eaac760cc47​ab (...)
Link

47%

Newsroom 13. 1. 2020 - 19. 1. 2020 | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
http://ihned.news/c1-​ (...)
Desítky násled​ovníků v komuni​stických zemích​ měl Jan Palach​, od jehož smrt​i v neděli uply​nulo přesně
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​tvare-zivych-po​chodni-toto-byl​i-nasledovnici-​jana-palacha/r~​bd9b74a432dd11e​a9b40ac1f6b22 (...)
Link

47%

Newsroom 2. 12. 2019 - 8. 12. 2019 | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
http://ihned.news/c1-​ (...)
Pražský palác ​Žofín na Slovan​ském ostrově v ​pátek přivítal ​benefiční ples ​lidí bez domova​.
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pra​zsky-zofin-priv​ital-beneficni-​ples-lidi-bez-d​omova-tech-j/r~​e3d9913e1e8611e​a84260cc47ab5 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.