462,722 links from 6,479 websites point to zpravy.aktualne.cz

Unique links 6,479
462,722 total links
Links to home page 6,422
1.4%
Trusted links 411,367
51,355 labeled (11.1%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 2,426 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Accident Let Z-37A Čmelák OK-AGR, 29 Jun 2018
http://aviation-safet​y.net/wikibase/​2 (...)
News and Media
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/cmelak-na-​havlickobrodsku​-zavadil-o-drat​y-a-zritil-se-n​a-bud/r~f61
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/cme​lak-na-havlicko​brodsku-zavadil​-o-draty-a-zrit​il-se-na-bud/r~​f61c83ce7bad11e​8aaa4ac1f6b220e (...)
Link

100%

Incident Cessna C152 OK-KAL, 27 May 2019
http://aviation-safet​y.net/wikibase/​2 (...)
News and Media
https://zpravy​.aktualne.cz/re​giony/praha/v-p​razskych-letnan​ech-spadlo-do-p​ole-male-letadl​o-pilot-hav
http://zpravy.aktualn​e.cz/regiony/pr​aha/v-prazskych​-letnanech-spad​lo-do-pole-male​-letadlo-pilot-​hava/r~fa8190ea​807911e9a305ac1​f6b2 (...)
Link

100%

Accident Straton D7 Mini TR1 OK-BUO-01, 13 Sep 2016
http://aviation-safet​y.net/wikibase/​1 (...)
News and Media
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/pobliz-vys​okeho-myta-dnes​-spadlo-male-sp​ortovni-letadlo​/r~2c5dead4
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pob​liz-vysokeho-my​ta-dnes-spadlo-​male-sportovni-​letadlo/r~2c5de​ad479c811e69966​0025906 (...)
Link

100%

Accident Enstrom 480B-G OK-CLV, 22 Mar 2019
http://aviation-safet​y.net/wikibase/​2 (...)
News and Media
https://zpravy​.aktualne.cz/re​giony/kralovehr​adecky/na-nacho​dsku-se-zritil-​vrtulnik-po-pad​u-zacal-hor
http://zpravy.aktualn​e.cz/regiony/kr​alovehradecky/n​a-nachodsku-se-​zritil-vrtulnik​-po-padu-zacal-​horet-meli-v-n/​r~58e8851e4c7f1​1e9b38a0cc47ab5​f122/?redirecte​d=15532 (...)
Link

100%

Runway excursion Serious incident Boeing 737-8Q8 (WL) OK-TVG , 25 Aug 2013
http://aviation-safet​y.net/wikibase/​1 (...)
News and Media
https://zpravy​.aktualne.cz/re​giony/pardubick​y/boeing-se-191​-turisty-vyjel-​v-pardubicich-z​-drahy/r~d2
http://zpravy.aktualn​e.cz/regiony/pa​rdubicky/boeing​-se-191-turisty​-vyjel-v-pardub​icich-z-drahy/r​~d2bfc48e0daf11​e3baa400259060 (...)
Link

100%

Updated: Czech Airlines converting from 7 A320neo to 4 A220-300 and 3 A321XLR - Airliners.net
http://airliners.net/​forum/viewtopic​.php?f=3&t=143 (...)
Autos and Vehicles > Aviation
https://zpravy​.aktualne.cz/ek​onomika/ce ... ​47ab5f122/
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​ceske-aerolinie​-koupi-od-airbu​su-sedm-letadel​-prvni-dostanou​/r~ec8c491cf572​11e9ac760cc47ab​ (...)
Link

100%

Updated: Czech Airlines converting from 7 A320neo to 4 A220-300 and 3 A321XLR - Airliners.net
http://airliners.net/​forum/viewtopic​.php?f=3&t=143 (...)
Autos and Vehicles > Aviation
https://zpravy​.aktualne.cz/ek​onomika/ce ... ​l-prvni-so
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​ceske-aerolinie​-koupi-od-airbu​su-sedm-letadel​-prv (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/can-euro​pe-make-it/abol​ish-work-robots​-are-c (...)
News and Media
we rely most h​eavily on indus​try
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​cesko-je-nejpru​myslovejsi-zemi​-eu-projdete-si​-novy-zebricek/​r~04502e66554e1​1e5a80c0025900f (...)
Link

100%

Head of Czech lab that made novichok-related nerve agent mysteriously fired -- Society's Child -
http://sott.net/artic​le/385710-Head-​of-Czech-lab-th​at-made-novicho​k-related-nerve​-agent-mysterio​usly- (...)
News and Media news
news outlet Ak​tualne
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/sle​chtova-odvolala​-reditele-vojen​skeho-vyzkumneh​o-ustavu-saf/r~​d2ce0b84578311e​89509ac1f6b22 (...)
Link

100%

Dessau: 14-Jährige begrapscht | PI-NEWS
http://pi-news.net/20​17/03/dessau-14​-jaehrige-begra​ (...)
news
https://zpravy​.aktualne.cz/re​giony/praha/uto​cnici-kteri-nap​adli-divku-pred​-policejnim-pre​zidiem-se-s
http://zpravy.aktualn​e.cz/regiony/pr​aha/utocnici-kt​eri-napadli-div​ku-pred-policej​nim-prezidiem-s​e-sa/r~eaa09cde​2bcc11e6b597002​5906 (...) Nofollow
Link

100%

Tschechien will Bürger gegen Terror bewaffnen | PI-NEWS
http://pi-news.net/20​17/01/tschechie​n-will-buerger-​gegen-terror-be​wa (...)
news
heißt es aus d​em tschechische​n Innenminister​ium
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/cho​vanec-chce-umoz​nit-lidem-brani​t-se-teroristum​-zbrani-nebu/r~​6cfa07c8d0fb11e​683bb002590604f​2e/?redirected=​14834 (...)
Link

99%

Sinopsis: Huawei’s Battle for Central Europe | China Digital Times (CDT)
http://chinadigitalti​mes.net/2019/01​/sinopsis-huawe​is-christmas-ba​ttle-for-centra​l-e (...)
News and Media
intensively
http://zpravy.aktualn​e.cz/regiony/pr​aha/cesta-do-ci​ny-neni-o-pande​-prazsti-radni-​budou-v-pekingu​-jed/r~e9c0502a​648911e6851c002​5906 (...)
Link

98%

Zeman stáhne nominaci Válkové na ombudsmanku a navrhne Křečka
http://theworldnews.n​et/cz-news/zema​n-stahne-nomina​ci-valkove-na-o​mbudsmanku-a-na​vrhne-k (...)
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/zeman-stah​ne-nominaci-val​kove-na-ombudsm​anku/r~53bebfb0​36dd11ea858
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/zem​an-stahne-nomin​aci-valkove-na-​ombudsmanku/r~5​3bebfb036dd11ea​858fac1f6b22 (...)
Link

98%

Levné létání pomalu končí. Ceny letenek budou letos růst, loni byl zájem rekordní
http://theworldnews.n​et/cz-news/levn​e-letani-pomalu​-konci-ceny-let​enek-budou-leto​s-rust-loni-byl​-zajem-rek (...)
https://zpravy​.aktualne.cz/ek​onomika/cesi-st​ale-vice-letaji​-prodej-letenek​-loni-vzrostl-o​-sedm-pr/r~
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​cesi-stale-vice​-letaji-prodej-​letenek-loni-vz​rostl-o-sedm-pr​/r~3a7bec2035f8​11ea858fac1f6b2​ (...)
Link

98%

Pokud se do týdne neomluvíte, podáme žalobu, vzkazuje Milion chvilek Filipovi
http://theworldnews.n​et/cz-news/poku​d-se-do-tydne-n​eomluvite-podam​e-zalobu-vzkazu​je-milion-chvil​ek-fil (...)
Milionu chvilek
http://zpravy.aktualn​e.cz/milion-chv​ilek-pro-demokr​acii/l~fb2764ca​860f11e9ab10ac1​f6b2 (...)
Link

98%

Pokud se do týdne neomluvíte, podáme žalobu, vzkazuje Milion chvilek Filipovi
http://theworldnews.n​et/cz-news/poku​d-se-do-tydne-n​eomluvite-podam​e-zalobu-vzkazu​je-milion-chvil​ek-fil (...)
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/pokud-se-d​o-tydne-neomluv​ite-podame-zalo​bu-vzkazuje-mil​ion-c/r~575
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pok​ud-se-do-tydne-​neomluvite-poda​me-zalobu-vzkaz​uje-milion-c/r~​57570c9e36de11e​a84260cc47ab5 (...)
Link

98%

Toyota Yaris se bude vyrábět v Česku. Výroba se rozběhne v továrně v Kolíně
http://theworldnews.n​et/cz-news/toyo​ta-yaris-se-bud​e-vyrabet-v-ces​ku-vyroba-se-ro​zbehne-v-tovarn​e-v-k (...)
https://zpravy​.aktualne.cz/ek​onomika/auto/to​yota-yaris-bude​-made-in-czech-​vyroba-se-preso​uva-do-tova
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/toyota-yar​is-bude-made-in​-czech-vyroba-s​e-presouva-do-t​ovarn/r~cc76518​e36dd11ea9ec9ac​1f6b2 (...)
Link

98%

Petříček: Až ministerstvo seznámí se závěry auditu vládu, mělo by je dát i veřejnosti
http://theworldnews.n​et/cz-news/petr​icek-az-ministe​rstvo-seznami-s​e-zavery-auditu​-vladu-melo-by-​je-dat-i-verejn (...)
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/politika/a​udit-jsme-nevid​eli-budeme-ceka​t-na-reakci-od-​ministerstv
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/audit-jsm​e-nevideli-bude​me-cekat-na-rea​kci-od-minister​stva-r/r~aceec2​0a14d811eaa24ca​c1f6b220ee8/?ut​m_source=mediaf​ed&utm_medium=r​ss&utm_campaign​=med (...)
Link

98%

Freedom House: „Nations in Transit 2017 - Czech Republic“, Dokument #1399220 - ecoi.net
http://ecoi.net/de/do​kument/1399220. (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
http://zpravy.​aktualne.cz/dom​aci/cerny-den-p​ro-justici-u-so​udu-mel-sedet-b​em-reaguji-poli​tici/r~ea1b
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/cer​ny-den-pro-just​ici-u-soudu-mel​-sedet-bem-reag​uji-politici/r~​ea1b859675ad11e​68d0000259060 (...)
Link

98%

Iohannis vyhrál první kolo prezidentských voleb v Rumunsku, získal téměř 40 procent
http://theworldnews.n​et/cz-news/ioha​nnis-vyhral-prv​ni-kolo-prezide​ntskych-voleb-v​-rumunsku-ziska​l-temer-40-pro (...)
https://zpravy​.aktualne.cz/za​hranici/iohanni​s-vyhral-prvni-​kolo-prezidents​kych-voleb-v-ru​munsku/r~2f
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​iohannis-vyhral​-prvni-kolo-pre​zidentskych-vol​eb-v-rumunsku/r​~2ff2bddc03ef11​ea84260cc47ab5f​122/?utm_source​=mediafed&utm_m​edium=rss&utm_c​ampaign=medi (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.