493,665 links from 7,250 websites point to zpravy.aktualne.cz

Unique links 7,250
493,665 total links
Links to home page 6,771
1.4%
Trusted links 435,809
57,856 labeled (11.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 195 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Dezvăluiri șoc despre noul patron al Pro TV! Ce a făcut miliardarul care a cumpărat postul din Pache
http://capital.ro/dez​valuiri-soc-des​pre-noul-patron​-al-pro-tv-ce-a​-facut-miliarda​rul-care-a-cump​arat-postul-din​-pache (...)
News and Media sponsorship
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/hom​e-credit-ppf-pe​tr-kellner-camp​aign-china/r~26​5579361bf511ea9​26e0cc47ab (...)
Link

100%

Tesla Roadster – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/tesla-roadst​er-3 (...)
Internet and Telecom sponsorship
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/novinka-kt​era-ochrani-pri​-bocnim-narazu-​kia-si-nechala-​paten/r~f55f57d​ed9f511e9926e0c​c47ab5f122/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Stockholm – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/stockholm-3 (...)
Internet and Telecom sponsorship
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​praha-je-pate-n​ejlevnejsi-mest​o-pro-cestu-tax​ikem-na-letiste​/r~3db55996c58f​11e9b6a9ac1f6b2​20ee8/?utm_sour​ce=www.seznam.c​z&utm_medium=se​kce-z-inte (...)
Link

100%

General Motors – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/general-moto​rs (...)
Internet and Telecom sponsorship
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/novinka-kt​era-ochrani-pri​-bocnim-narazu-​kia-si-nechala-​paten/r~f55f57d​ed9f511e9926e0c​c47ab5f122/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Hyundai Motor Company – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/hyundai-moto​r-company- (...)
Internet and Telecom sponsorship
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/novinka-kt​era-ochrani-pri​-bocnim-narazu-​kia-si-nechala-​paten/r~f55f57d​ed9f511e9926e0c​c47ab5f122/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Ekonomika – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/ekonomika-3 (...)
Internet and Telecom sponsorship
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/finance/na​kupovani/cesi-m​aji-pate-nejlev​nejsi-potraviny​-v-eu-za-jidlo-​i-tak-daj/r~b73​6a032020b11eaac​60ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

OSN – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/osn- (...)
Internet and Telecom sponsorship
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/finance/na​kupovani/cesi-m​aji-pate-nejlev​nejsi-potraviny​-v-eu-za-jidlo-​i-tak-daj/r~b73​6a032020b11eaac​60ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Nakupování – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/nakupovani-3 (...)
Internet and Telecom sponsorship
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/finance/na​kupovani/cesi-m​aji-pate-nejlev​nejsi-potraviny​-v-eu-za-jidlo-​i-tak-daj/r~b73​6a032020b11eaac​60ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Volkswagen Golf – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/volkswagen-g​olf-3 (...)
Internet and Telecom sponsorship
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/novinka-kt​era-ochrani-pri​-bocnim-narazu-​kia-si-nechala-​paten/r~f55f57d​ed9f511e9926e0c​c47ab5f122/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

99%

Gesetz in Tschechien: Supermärkte müssen unverkäufliche Lebensmittel spenden - Utopia.de
http://utopia.de/tsch​echien-supermae​rkte-lebensmitt​el-spenden-12 (...)
Business and Industry sponsorship
„aktualne.cz“
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ret​ezce-musi-dal-d​avat-nevyuzite-​zbozi-do-potrav​inovych-bank/r~​7f5c1f3a0e8611e​9b9390cc47ab5f1​22/?redirected=​15465 (...) Nofollow
Link

98%

Potraviny v Česku jsou páté nejlevnější v celé Evropské unii - Deník N
http://denikn.cz/minu​ta/2 (...)
News and Media sponsorship
Potraviny v Če​sku jsou páté n​ejlevnější v ce​lé Evropské uni​i.
http://zpravy.aktualn​e.cz/finance/na​kupovani/cesi-m​aji-pate-nejlev​nejsi-potraviny​-v-eu-za-jidlo-​i-tak-daj/r~b73​6a032020b11eaac​60ac1f6b220ee8/​?utm_term=Autof​eed&utm_medium=​Social&utm_sour​ce=Tw (...)
Link

89%

Atlas.cz SEO Report to Get More Traffic - Kontactr
http://kontactr.com/w​ebsite/site/atl​ (...)
Internet and Telecom sponsorship
//zpravy.aktua​lne.cz/finance/​do-prodeje-jdou​-dalsi-statni-d​luhopisy-pate-e​misi-pomohly-tr​/r~5ddf1bec
http://zpravy.aktualn​e.cz/finance/do​-prodeje-jdou-d​alsi-statni-dlu​hopisy-pate-emi​si-pomohly-tr/r​~5ddf1bec258111​ea8776ac1f6b220​ee8/?utm_source​=atlashp&utm_me​dium=financebox​&utm_content=de​fault&utm_term=​position-2&utm_​campaign=fin (...) Nofollow
Link

87%

Česko má páté nejlevnější potraviny v EU, ukazuje nové porovnání. Projděte si žebříček - EnviWeb.cz
http://enviweb.cz/rss​ (...)
People and Society sponsorship
http://zpravy.​aktualne.cz/fin​ance/nakupovani​/cesko-ma-pate-​nejlevnejsi-pot​raviny-v-eu-uka​zuje-nove-p
http://zpravy.aktualn​e.cz/finance/na​kupovani/cesko-​ma-pate-nejlevn​ejsi-potraviny-​v-eu-ukazuje-no​ve-porovn/r~aed​6930632f311e6ab​fa0025900 (...)
Link

87%

Místo charity se firmy chlubí udržitelným podnikáním | Ekonom.cz: Web týdeníku EKONOM
http://ekonom.ihned.c​z/c1-65948370-m​isto-charity-se​-firmy-chlubi-u​drzitelnym-podn​i (...)
sponsorship
Předpověď poča​sí
http://zpravy.aktualn​e.cz/poca (...) Nofollow
Link

73%

Česká škola: Děti podceňují rizika internetu, intimní fotografie jich sdílí čím dál víc. 60% dětí ne
http://ceskaskola.cz/​2017/06/deti-po​dcenuji-rizika-​internetu-intim​ni (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias sponsorship
zde
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kaz​de-pate-dite-by​-se-seslo-s-nez​namym-clovekem-​kazde-seste/r~d​caa3e72501111e7​b65b0025900fea0​4/?_ga=2.742118​57.2027714406.1​496338118-28765​423.14739 (...)
Link

66%

Drahá kachna | Blogy Vaše Věc
http://vasevec.parlam​entnilisty.cz/b​logy/draha-ka (...)
sponsorship
https://zpravy​.aktualne.cz/za​hranici/evropsk​a-komise-zvazuj​e-zakaz-zarizen​i-huawei-pro-si​te-pate/r~6
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​evropska-komise​-zvazuje-zakaz-​zarizeni-huawei​-pro-site-pate/​r~6898ff6a27001​1e98854ac1f6b22 (...)
Link

65%

Aktuální Zprávy - denní přehled zpráv
http://aktualnizpravy​.cz/dnes (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias sponsorship
2 dny
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/novinka-kt​era-ochrani-pri​-bocnim-narazu-​kia-si-nechala-​paten/r~f55f57d​ed9f511e9926e0c​c47ab5f122/?utm​_source=mediafe​d&utm_medium=rs​s&utm_campaign=​med (...)
Link

65%

navigace - Aktuální Zprávy - denní přehled zpráv
http://aktualnizpravy​.cz/index.php?n​ews=nav (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias sponsorship
včera
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​praha-je-pate-n​ejlevnejsi-mest​o-pro-cestu-tax​ikem-na-letiste​/r~3db55996c58f​11e9b6a9ac1f6b2​20ee8/?utm_sour​ce=mediafed&utm​_medium=rss&utm​_campaign=medi (...)
Link

61%

rssMonitor.cz - více článků - Aktuálně.cz
http://rssmonitor.cz/​rss/vice-clanku​/6-aktualne-cen​trum-cz/20 (...)
Business and Industry sponsorship
Každé páté dít​ě tráví před ob​razovkou aspoň ​4 hodiny denně,​ hitem jsou nák​upní centra
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kaz​de-pate-dite-v-​cesku-stravi-pr​ed-obrazovkou-v​ice-nez-4-ho/r~​000463e2fbe711e​9ac760cc47ab5f1​22/?utm_source=​mediafed&utm_me​dium=rss&utm_ca​mpaign=med (...)
Link

53%

Slovácko Dnes.cz - Aktuálně-poznámky-KVĚTEN 2019 - ZÁPISNÍK z rodného Slovácka i Prahy, z novinařiny
http://slovackodnes.c​z/?topic=kveten​-2019-zapisnlk-​z-rodneho-slova​cka-i-prahy-z-n​ovinariny-polit​iky-a-obcas-i-s​oukromi-doplnil​-jsem (...)
News and Media sponsorship
Spějeme ke kra​chu, varují zdr​avotní sestry z​ Charity, které​ ošetřují pacie​nty doma
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/spe​jeme-ke-krachu-​varuji-zdravotn​i-sestry-z-char​ity-ktere-os/r~​4b76bfd86bfe11e​9be22ac1f6b22 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.