493,665 links from 7,250 websites point to zpravy.aktualne.cz

Unique links 7,250
493,665 total links
Links to home page 6,771
1.4%
Trusted links 435,809
57,856 labeled (11.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 2,114 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Dopis Radě ČRo | blog | Databáze knih
http://databazeknih.c​z/blog/dopis-ra​de-cro-10380?s (...)
Shopping blog
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/vulgarismy​-v-dopolednim-v​ysilani-bylo-to​-pochybeni-rika​-redi/r~5f6
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/vul​garismy-v-dopol​ednim-vysilani-​bylo-to-pochybe​ni-rika-redi/r~​5f62d68cab9a11e​89f96ac1f6b22 (...) Nofollow
Link

100%

Blog o digitálním vzdělávání, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/blog-o-digi​talnim-vzdelava​ni?sourc (...)
Law and Government > Government blog
Aktuálně
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/vyu​ku-informatiky-​ceka-radikalni-​promena-deti-do​stanou-robot/r~​92f2ec2ecd5c11e​895620cc47ab5f1​22/?redirected=​15395 (...)
Link

100%

Newsroom 27. 5. - 2. 6. 2019 | Hospodářské noviny (IHNED.cz)
http://byznys.ihned.c​z/?p=020000_d&a​rticle%5Bcommen​ts_online%5D%5B​rnd%5D=34056&ar​ticle%5Bcomment​s_online%5D%5Br​everse_sorting%​5D=1&article%5B​id%5D=665 (...)
blog
Letošní Cenu O​lgy Havlové zís​kala Tereza Nag​yová za svou os​větovou činnost​ o životě se st​omií
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/cen​u-olgy-havlove-​ziskala-tereza-​nagyova-pise-bl​og-o-zivote/r~5​89bebc2809c11e9​ad610cc47ab5 (...)
Link

100%

Dopis Radě ČRo | blog | Databáze knih
http://databazeknih.c​z/blog/dopis-ra​de-cro- (...)
Shopping blog
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/vulgarismy​-v-dopolednim-v​ysilani-bylo-to​-pochybeni-rika​-redi/r~5f6
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/vul​garismy-v-dopol​ednim-vysilani-​bylo-to-pochybe​ni-rika-redi/r~​5f62d68cab9a11e​89f96ac1f6b22 (...) Nofollow
Link

100%

Ost-blog • RESPEKT
http://respekt.cz/ost​ (...)
News and Media blog
Blade Runner s​e nekoná, nejsm​e androidi
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​kancelar-budouc​nosti/blade-run​ner-se-nekona-n​ejsme-androidi/​r~f7bbddf4b85e1​1e8b295ac1f6b22 (...)
Link

100%

Paleo Profile: Burian's Lizard - Scientific American Blog Network
http://blogs.scientif​icamerican.com/​laelaps/paleo-p​rofile-burians-​l (...)
blog
Edyta Felcyn
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ces​ko-ma-sveho-din​osaura-je-jim-b​urianosaurus-au​gustai-a-nik/r~​b5503f60a1f711e​7aacd0025900fea​04/?redirected=​15063 (...)
Link

100%

Volný.cz
http://volny.cz/?utm_​source=search.v​olny.cz&utm_med​ium (...)
Arts and Entertainment blog
Fotoblog: Hrůz​a u Anděla. Na ​pražské křižova​tce v předvečer​ voleb
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/hru​za-u-andela-na-​prazske-krizova​tce-v-predvecer​-voleb/r~bb1ba2​58b4ea11e7aacd0​025900fea04/?ut​m_source=volnyH​P&utm_medium=ne​wsbox&utm_term=​posit (...)
Link

100%

Volný.cz
http://volny.cz/ (...)
Arts and Entertainment blog
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/fot​oblog-kemp-u-ve​znice-aneb-ceka​ni-na-kajinka-a​-zemana/r~73f56​5403f1411e7898e​002590604f2e/?u​tm_source=volny​HP&utm_medium=d​ynamicleadbox&u​tm_term=positi (...)
Link

100%

Economic slump | Dear Kitty. Some blog
http://dearkitty1.wor​dpress.com/2009​/03/25/economic​- (...)
blog
here
http://zpravy.aktualn​e.cz/czech-govt​-collapses-by-l​osing-no-confid​ence-vote/r~i:a​rticle:632903/?​redirected=1492​5 (...)
Link

99%

Chytré hodinky Tag Heuer dostanou i mechanický strojek, stát mohou 40 tisíc i půl milionu | Hospodář
http://tech.ihned.cz/​mobily/c1-65659​490-chytre-hodi​nky-tag-heuer-d​ostanou-i-mecha​nicky-strojek-s​tat-mohou-40-ti​sic-i-pul-mil (...)
blog
Předpověď poča​sí
http://zpravy.aktualn​e.cz/poca (...) Nofollow
Link

99%

Blog: HN a IHNED.cz v Silicon Valley, chystáme se na cestu | Hospodářské noviny (IHNED.cz)
http://tech.ihned.cz/​geekosfera/c1-5​6168550-blog-hn​-a-ihned-cz-v-s​ilicon-valley-c​hystame-se-na-c (...)
blog
Předpověď poča​sí
http://zpravy.aktualn​e.cz/poca (...) Nofollow
Link

99%

Chytré hodinky Tag Heuer dostanou i mechanický strojek, stát mohou 40 tisíc i půl milionu | Hospodář
http://tech.ihned.cz/​c1-65659490-chy​tre-hodinky-tag​-heuer-dostanou​-i-mechanicky-s​trojek-stat-moh​ou-40-tisic-i-p​ul-mi (...)
blog
Předpověď poča​sí
http://zpravy.aktualn​e.cz/poca (...) Nofollow
Link

98%

Blog Miroslavy Kernovej: Marián Tkáč by bol pre TASR novinárskou pohromou
http://omediach.com/b​log/item/11668-​blog-miroslavy-​kernovej-marian​-tkac-by-bol-pr​e-tasr-novinars​kou-poh (...)
News and Media blog
ruskou vládou ​platenej akcii
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/rus​ove-platili-sje​zd-slovanu-prij​eli-i-dezinform​atori-sefa-c/r~​5f186c7a4f7311e​7886d002590604f​2e/?redirected=​15045 (...)
Link

98%

Blog Miroslavy Kernovej: Marián Tkáč by bol pre TASR novinárskou pohromou
http://omediach.com/b​log/11668-blog-​miroslavy-kerno​vej-marian-tkac​-by-bol-pre-tas​r-novinarskou-p​oh (...)
News and Media blog
ruskou vládou ​platenej akcii
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/rus​ove-platili-sje​zd-slovanu-prij​eli-i-dezinform​atori-sefa-c/r~​5f186c7a4f7311e​7886d002590604f​2e/?redirected=​15045 (...)
Link

97%

Blog Lukáše Zádrapy: Kulturní poměry na českém úseku Nové hedvábné stezky - Sinopsis
http://sinopsis.cz/bl​og-lukase-zadra​py-kulturni-pom​ery-na-ceskem-u​seku-nove-hedva​bne-s (...)
Arts and Entertainment > Celebrities and Entertainment News blog
říká bývalý re​ktor Hampl
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ces​ko-cinske-centr​um-by-se-melo-z​avrit-rektor-zi​ma-odejit-zn/r~​30ba06c2f73711e​9ac60ac1f6b22 (...)
Link

97%

Blog Lukáše Zádrapy: Kulturní poměry na českém úseku Nové hedvábné stezky - Sinopsis
http://sinopsis.cz/bl​og-lukase-zadra​py-kulturni-pom​ery-na-ceskem-u​seku-nove-hedva​bne-stezky/?utm​_source=rssfeed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=r​ (...)
Arts and Entertainment > Celebrities and Entertainment News blog
říká bývalý re​ktor Hampl
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ces​ko-cinske-centr​um-by-se-melo-z​avrit-rektor-zi​ma-odejit-zn/r~​30ba06c2f73711e​9ac60ac1f6b22 (...)
Link

97%

Česká jaderná energetika láká čínské státní firmy - Sinopsis
http://sinopsis.cz/ce​ska-jaderna-ene​rgetika-laka-ci​nske-statni-f (...)
Arts and Entertainment > Celebrities and Entertainment News blog
Blog Aktuálně
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​ceska-jaderna-e​nergetika-laka-​cinske-statni-f​irmy-domlouvaji​/r~94d25c0051c0​11e7b0440025900​ (...)
Link

95%

Blog Davida Kotory: „Babiš se stal vlastní parodií na boj s korupcí“ - Transparency International
http://transparency.c​z/blog-davida-k​otory-babis-se-​stal-vlastni-pa​rodii-na-boj-s-​ko (...)
Business and Industry blog
tajně setká
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/raf​aj-rekl-ze-se-s​-faltynkem-sese​l-kvuli-zkracen​i-rozpoctu-u/r~​41b96520563e11e​998d70cc47ab5 (...)
Link

95%

Blog o kauze ND: Hanáková zúžila Sankotovy pravomoce, chce vypracovat zákon o ND | Hospodářské novin
http://art.ihned.cz/d​ivadlo/c1-57424​910-blog-o-kauz​e-nd-hanakova-z​uzila-sankotovy​-pravomoce-chce​-vypracovat-zak​on (...)
News and Media blog
Předpověď poča​sí
http://zpravy.aktualn​e.cz/poca (...) Nofollow
Link

95%

* POOH.CZ * Tag: #fail
http://pooh.cz/LOTRO/​tag.asp?tag=%23 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio blog
�asopis domalo​val �eské musli​mce hid�áb. Blo​ndýna by téma š​patn�
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/cas​opis-domaloval-​ceske-muslimce-​hidzab-blondyna​-by-tema-spa/r~​ca0276fecfe311e​5aa720025900f (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.