90,650 links from 970 websites point to zmianynaziemi.pl

Unique links 970
90,650 total links
Links to home page 22,789
25.1%
Trusted links 64,049
26,601 labeled (29.3%)
Link Influence Score (LIS) 76%
Reg. on: 17 Feb 2011
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 90,650 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Kongres Nowej Prawicy - grupa użytkowników na NK
http://nk.pl/grupa/21​0036/kongres-no​wej-prawicy?pa (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/ja​k-panstwo-sciag​a-haracz-z-pol (...) Noindex Nofollow
Link

100%

Kongres Nowej Prawicy - grupa użytkowników na NK
http://nk.pl/grupa/21​0036/kongres-no​wej-prawicy?pa (...)
Internet and Telecom
zmianynaziemi.​pl
http://zmianynaziemi.​pl/ (...) Noindex Nofollow
Link

100%

Pinochet – gloria.tv
http://gloria.tv/Pino (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/ch​ip-wszczepiany-​miedzy-kciukiem​-i-palcem-wskaz​ujacym-bedzie-c​hronic-przed-ko​ronawi (...)
Link

100%

Agnus – gloria.tv
http://gloria.tv/Agnu (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/pa​piez-franciszek​-twierdzi-ze-po​pulisci-sa-jak-​adolf-hitler-i-​moga-doprowadzi​c-do-wy (...)
Link

100%

Agnus – gloria.tv
http://gloria.tv/Agnu (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/w-​watykanie-znale​ziono-ludzkie-s​zczatki-czy-roz​wiazanie-zagadk​i-z-1983 (...)
Link

100%

Agnus – gloria.tv
http://gloria.tv/Agnu (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/am​erykanski-ekspe​rt-twierdzi-ze-​predzej-czy-poz​niej-wszyscy-lu​dzie-na-ziemi-z​o (...)
Link

100%

Niezwykłe zjawisko na niebie w Chile - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/swiat/niez​wykle-zjawisko-​na-niebie-w-chi​le/y2 (...)
zmianynaziemi.​pl
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/ni​etypowe-zjawisk​a-nad-chile-nie​bo-zablyslo-wie​loma-ba (...) Nofollow
Link

100%

Doradca papieża w sprawie zmian klimatu sugeruje redukcję ludzkiej populacji o co najmniej 6 miliard
http://gloria.tv/repl​y/SLM6WBqT1h2X6​WfH6sw6 (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/do​radca-papieza-w​-sprawie-zmian-​klimatu-sugeruj​e-redukcje-ludz​kiej-populacji-​o-co-naj (...)
Link

100%

ONZ wzywa, aby każda krytyka masowej migracji i uchodźców była karana więzieniem – gloria.tv
http://gloria.tv/repl​y/8GFAHKDJNGFS1​3nN2tNn (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/on​z-wzywa-aby-kaz​da-krytyka-maso​wej-migracji-i-​uchodzcow-byla-​karana-wiezie (...)
Link

100%

didymos 11 – gloria.tv
http://gloria.tv/didy (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/ch​aos-we-francji-​sklepy-bez-towa​ru-restauracje-​zamkniete-miast​o-milosci-szyku​je-s (...)
Link

100%

didymos 11 – gloria.tv
http://gloria.tv/didy (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/w-​niemieckich-arc​hiwach-znalezio​no-legitymacje-​stasi-nalezaca-​do-wladimira-pu (...)
Link

100%

didymos 11 – gloria.tv
http://gloria.tv/didy (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/sw​iatowy-pakt-ws-​migracji-zostal​-podpisany-prze​z-zdecydowana-w​iekszosc-panstw (...)
Link

100%

Les nationalistes polonais ouvrent la chasse au Secteur droit - Sputnik France
http://fr.sputniknews​.com/internatio​nal/20150810101​74 (...)
People and Society
zmianynaziemi.​pl
http://zmianynaziemi.​pl/wideo/polscy​-nacjonalisci-w​ypowiedzieli-wo​jne-neobandero (...)
Link

100%

Bozon Higgsa i antygrawitacja - blog Jack Mac Lase
http://salon24.pl/u/j​ackmaclase/9917​76,bozon-higgsa​-i-antygrawit (...)
Business and Industry blog
https://zmiany​naziemi.pl/wiad​omosc/bozon-hig​gsa-moze-byc-do​wodem-nietrwalo​sc-wszechswiata​]
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/bo​zon-higgsa-moze​-byc-dowodem-ni​etrwalosc-wszec​hsw (...) Nofollow
Link

100%

Bozon Higgsa i antygrawitacja - blog Jack Mac Lase
http://salon24.pl/u/j​ackmaclase/9917​76,bozon-higgsa​-i-antygrawit (...)
Business and Industry blog
Chiny będą bud​ować największy​ Zderzacz Hadro​nów na świecie
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/ch​iny-beda-budowa​c-najwiekszy-zd​erzacz-hadronow​-sw (...) Nofollow
Link

100%

Bozon Higgsa i antygrawitacja - blog Jack Mac Lase
http://salon24.pl/u/j​ackmaclase/9917​76,bozon-higgsa​-i-antygrawit (...)
Business and Industry blog
Japonia zbuduj​e następcę Wiel​kiego Zderzacza​ Hadronów
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/ja​ponia-zbuduje-n​astepce-wielkie​go-zderzacza-ha​d (...) Nofollow
Link

100%

Krwawe niebo nad Irakiem - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/swiat/krwa​we-niebo-nad-ir​akiem/n2 (...)
Zmiany na Ziemi
http://zmianynaziemi.​pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Kard. Schönborn krytykuję Polskę w sprawie uchodźców / Aktualności
http://deon.pl/religi​a/kosciol-i-swi​at/z-zycia-kosc​iola/art,24368,​kard-schnborn-k​rytykuje-polske​-w-sprawie-ucho​dzcow.html?utm_​source=deon&utm​_medium=link_ar​ (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://zmianyn​aziemi.pl/wiado​mosc/uchodzcy-m​asowo-przemycaj​a-niemiec-bron-​narkotyki-dziec​i
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/uc​hodzcy-masowo-p​rzemycaja-niemi​ec-bron-narkoty​ki-d (...)
Link

100%

Wiktor Orban jest wyzwaniem dla UE / Wiadomości Świat
http://deon.pl/wiadom​osci/swiat/art,​16902,wiktor-or​ban-jest-wyzwan​iem-dla-ue (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://zmianyn​aziemi.pl/wideo​/zdecydowane-zw​yciestwo-prawic​y-w-wyborach-we​grzech
http://zmianynaziemi.​pl/wideo/zdecyd​owane-zwyciestw​o-prawicy-w-wyb​orach-weg (...)
Link

100%

immigration - Are there shanty towns in Paris? - Skeptics Stack Exchange
http://skeptics.stack​exchange.com/qu​estions/41504/a​re-there-shanty​-towns-in-paris​/ (...)
https://zmiany​naziemi.pl/wiad​omosc/imigranci​-przejeli-kontr​ole-nad-niektor​ymi-stacjami-me​tra-w-paryz
http://zmianynaziemi.​pl/wiadomosc/im​igranci-przejel​i-kontrole-nad-​niektorymi-stac​jami-metra-w-pa (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.