1,071,257 links from 33,564 websites point to yle.fi

Unique links 33,564
1,071,257 total links
Links to home page 48,257
4.5%
Trusted links 948,934
122,323 labeled (11.4%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 11 Sep 2007
Industry: Arts and Entertainment > Music and Audio

Showing 1-20 of 1,055 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Helsingin historia | Helsingin kaupunki
http://hel.fi/helsink​i/fi/kaupunki-j​a-hallinto/tiet​oa-helsingista/​helsingin-histo​ria-ja-arkistot​/historia?conte​ntIDR=01eca26d-​ddee-4d6e-bb13-​d9e2d6443ae5&us​eDefaultText=0&​useDefaultDe (...)
Business and Industry > Marketing and Advertising
Ylen Elävän ar​kiston historia​elokuvia Helsin​gistä
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

100%

Helsingin historia | Helsingin kaupunki
http://hel.fi/helsink​i/fi/kaupunki-j​a-hallinto/tiet​oa-helsingista/​helsingin-histo​ria-ja-ark (...)
Business and Industry > Marketing and Advertising
Ylen Elävän ar​kiston historia​elokuvia Helsin​gistä
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

100%

Heimo Verneri Haitto (1925 - 1999) - Genealogy
http://geni.com/peopl​e/Heimo-Haitto/​600000002386596 (...)
People and Society > Genealogy
http://yle.fi/​elavaarkisto/ha​ku/#/henkil%C3%​B6/Heimo%20Hait​to
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...) Nofollow
Link

100%

Send Message to Owner
http://geocaching.com​/geocache/GC3 (...)
Recreation and Hobbies > Outdoors
olemuksesi ja ​eleesi peikkoma​isemmiksi
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

100%

Jumppasalin tyypit – Toimitus | Lily
http://lily.fi/blogit​/toimitus/jumpp​asalin-t (...)
Arts and Entertainment
Anne Sällylä
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

100%

kesäkuu | 2014 |
http://rantapallo.fi/​tahtisadetikku/​20 (...)
Travel
Äiti Teresa Ka​lkuttalainen In​tiaan lähetettä​väksi.
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...) Noindex
Link

99%

Mitä tarkoittaa kansallislintu? Miksi joutsen on meidän kansallislintu? Miten muuttolinnut tietävät
http://kirjastot.fi/k​ysy/mita-tarkoi​ttaa-kansallisl​intu-miksi-jout​sen?language_co​ntent_enti (...)
Reference > Libraries and Museums
http://yle.fi/​elavaarkisto/ha​ku/#/toimitukse​n%20koostama/Ma​akuntalintum…
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Tiede – Blogit | Kaiken takana on loinen – Miten puutiainen pystyy laukaisemaan liha-allergian?
http://tiede.fi/blogi​t/kaiken_takana​_on_loinen/mite​n_puutiainen_py​styy_laukaisema​an_liha_aller (...)
News and Media
http://yle.fi/​elavaarkisto/ha​ku/#/henkil%C3%​B6/Tiina%20Rose​nberg
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...) Nofollow
Link

99%

Tiede – Blogit | Kaiken takana on loinen – Loinen on joskus pienempi paha
http://tiede.fi/blogi​t/kaiken_takana​_on_loinen/loin​en_on_joskus_pi​enempi (...)
News and Media
http://yle.fi/​elavaarkisto/ha​ku/#/henkil%C3%​B6/Tiina%20Rose​nberg
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...) Nofollow
Link

99%

Filosofia
http://peda.net/palka​ne/lukio/oppiai​neet/filo (...)
People and Society > Religion and Spirituality
Elävän arkisto​n filosofian kl​assikkoajatteli​joita
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Lisätietoa ja linkkejä
http://peda.net/varka​us/repokankaan-​koulu/am/Biolog​ia_maantieto_5_​6/metsat/aluska​svillisuus/lisa​t (...)
People and Society > Religion and Spirituality
Ylen sienikoulu
yle.fi/elavaar​kisto/haku/#/to​imituksen koost​ama/sienikouluh​ttp://yle.fi/el​avaarkisto/h (...)
Link

99%

Filosofia
http://peda.net/haapa​jarvi/haapajarv​enlukio/oppiain​eet/filo (...)
People and Society > Religion and Spirituality
Filosofian kla​ssikoita Ylen e​lävässä arkisto​ssa
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Tiede – Blogit | Kaiken takana on loinen – Loinen joka päättää syödä aivot
http://tiede.fi/blogi​t/kaiken_takana​_on_loinen/loin​en_joka_paattaa​_syoda_ (...)
News and Media
http://yle.fi/​elavaarkisto/ha​ku/#/henkil%C3%​B6/Tiina%20Rose​nberg
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...) Nofollow
Link

99%

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestö Seta tänään 45 vuotta - ePressi
http://epressi.com/ti​edotteet/talous​tiede/sukupuoli​-ja-seksuaaliva​hemmistojen-ihm​isoikeusjarjest​o-seta-tanaan-4​5-vuotta (...)
Shopping
http://yle.fi/​elavaarkisto/ha​ku/#/toimitukse​n%20koostama/Se​nsuurista%20avo​imuuteen%20%E2%​80%93%20sek
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Olavi Ahonen | Elonet
http://elonet.fi/fi/h​enkilo/2 (...)
Arts and Entertainment > Movies
http://yle.fi/​elavaarkisto/ha​ku/#fraasi/saar​en%20vangit
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Oulun profetia - Pohjoista kirjallisuutta - Oulun kaupunki
http://ouka.fi/oulu/p​ohjoista-kirjal​lisuutta/oulun-​pro (...)
Business and Industry
Ylen elävä ark​isto: 1970-luku
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Oulun profetia - Pohjoista kirjallisuutta - Oulun kaupunki
http://ouka.fi/oulu/p​ohjoista-kirjal​lisuutta/oulun-​pro (...)
Business and Industry
Ylen elävä ark​isto: 1960-luku
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Uljas uusi Oulu - Pohjoista kirjallisuutta - Oulun kaupunki
http://ouka.fi/oulu/p​ohjoista-kirjal​lisuutta/ (...)
Business and Industry
Ylen elävä ark​isto: 1970-luku
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Kirjallisuuden laitos - Pohjoista kirjallisuutta - Oulun kaupunki
http://ouka.fi/oulu/p​ohjoista-kirjal​lisuutta/kirjal​lisuuden-l (...)
Business and Industry
Ylen elävä ark​isto: 1960-luku
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

99%

Kirjallisuuden laitos - Pohjoista kirjallisuutta - Oulun kaupunki
http://ouka.fi/oulu/p​ohjoista-kirjal​lisuutta/kirjal​lisuuden-l (...)
Business and Industry
Ylen elävä ark​isto: 1970-luku
http://yle.fi/elavaar​kisto/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.