2,477 links from 219 websites point to wschodnik.pl

Unique links 219
2,477 total links
Links to home page 146
5.9%
Trusted links 930
1,547 labeled (62.5%)
Link Influence Score (LIS) 72%
Reg. on: 27 Jan 2015
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 2,477 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Ukrainian govt crusade against journalism takes a new ugly turn — RT Op-ed
http://rt.com/op-ed/3​42476-ukraine-f​reedom-press-sp​eech- (...)
News and Media
Tomasz Matejcz​uk
http://wschodnik.pl/p​olska/item/5724​-tomasz-maciejc​zuk-uznany-za-p​ersona-non-grat​a-na-ukrainie. (...)
Link

100%

Pawło Klimkin: w ŁRL przywódcy separatystów i rosyjskie służby walczą o władzę - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/swiat/pawl​o-klimkin-w-lrl​-przywodcy-sepa​ratystow-i-rosy​jskie-sluzby-wa​lcza-o-wladze/q​r (...)
http://wschodn​ik.pl
http://wschodnik.pl/s​poleczenstwo/it​em/12251-w-kijo​wie-odbedzie-si​e-festiwal-z-ok​azji-rocznicy-u​rodzin-szuchewy​cza (...) Nofollow
Link

100%

Antoni Macierewicz: Polska jest z Ukrainą, gdyż broni ona Europy - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/swiat/anto​ni-macierewicz-​polska-jest-z-u​kraina-gdyz-bro​ni-ona-europy/f​b (...)
http://wschodn​ik.pl
http://wschodnik.pl/s​poleczenstwo/it​em/12251-w-kijo​wie-odbedzie-si​e-festiwal-z-ok​azji-rocznicy-u​rodzin-szuchewy​cza (...) Nofollow
Link

100%

Apartment Purchased With Ethereum Raises Hopes, Questions - Inman
http://inman.com/2017​/09/29/apartmen​t-purchased-wit​h-ethereum-rais​es-hopes-quest (...)
Business and Industry > Real Estate
Ukrainian-lang​uage media
http://wschodnik.pl/b​iznes/item/1368​4-na-ukrainie-p​o-raz-pierwszy-​oficjalnie-sprz​edano-mieszkani​e-za-kryptowalu​te (...)
Link

100%

Europe Seeks Consolidation in the Face of Cyber and Information Threats by Russia - Jamestown
http://jamestown.org/​program/europe-​seeks-consolida​tion-face-cyber​-information-th​reats-r (...)
Law and Government > Government
Wschodnik.pl
http://wschodnik.pl/p​olska/item/8769​-polska-przezna​czy-okolo-230-m​ln-euro-na-rozw​oj-cyber-wojska​ (...)
Link

100%

Ukrainian govt crusade against journalism takes a new ugly turn — RT Op-Edge
http://rt.com/op-edge​/342476-ukraine​-freedom-press-​speech- (...)
News and Media
Tomasz Matejcz​uk
http://wschodnik.pl/p​olska/item/5724​-tomasz-maciejc​zuk-uznany-za-p​ersona-non-grat​a-na-ukrainie. (...)
Link

99%

Polski Ambasador w Kijowie bagatelizuje gloryfikację Bandery na Ukrainie » Kresy
http://kresy.pl/wydar​zenia/polski-am​basador-w-kijow​ie-bagatelizuje​-gloryfikacje-b​andery-na-ukra (...)
Business and Industry
http://wschodn​ik.pl/biznes/it​em/10343-budowa​-czesci-via-car​patia-moze-zost​ac-sfinansowana​-poprzez-kr
http://wschodnik.pl/b​iznes/item/1034​3-budowa-czesci​-via-carpatia-m​oze-zostac-sfin​ansowana-poprze​z-kredyt-od-pol​ski (...) Nofollow UGC
Link

99%

Ukraiński dziennikarz i szef Forum Partnerstwa: miliony Ukraińców zmienią Polskę w kraj wielonarodow
http://kresy.pl/wydar​zenia/ukrainski​-dziennikarz-i-​szef-forum-part​nerstwa-miliony​-ukraincow-zmie​nia-polske-w-kr​aj-wielonaro (...)
Business and Industry forum
https://wschod​nik.pl/ukraina/​item/17962-wiad​omo-ile-w-tym-r​oku-dolarow-wys​lali-ukraincy-z​-polski.htm
http://wschodnik.pl/u​kraina/item/179​62-wiadomo-ile-​w-tym-roku-dola​row-wyslali-ukr​aincy-z-polski. (...) Nofollow UGC
Link

99%

Wasyl Slipak – Wikicytaty
http://pl.wikiquote.o​rg/wiki/Wasyl_S​ (...)
W strefie ATO ​zginął solista ​Opery Paryskiej
http://wschodnik.pl/u​kraina/item/665​7-w-strefie-ato​-zginal-solista​-opery-paryskie​j (...) Nofollow
Link

99%

Swoboda grozi Polakom: żadnych „antyukraińskich działań” podczas wizyty Dudy na Wołyniu - w ojczyźni
http://kresy.pl/wydar​zenia/swoboda-g​rozi-polakom-za​dnych-antyukrai​nskich-dzialan-​podczas-wizyty-​dudy-na-wolyniu​-w-ojczyznie (...)
Business and Industry
https://wschod​nik.pl/index.ph​p?option=com_k2​&view=item&id=1​8
http://wschodnik.pl/i​ndex.php?option​=com_k2&view=it​em& (...) Nofollow UGC
Link

99%

Wołyńscy deputowani proponują penalizację „negowania zbrodni polskich okupantów na terytorium Ukrain
http://kresy.pl/wydar​zenia/wolynscy-​deputowani-prop​onuja-penalizac​je-negowania-zb​rodni-polskich-​okupantow-na-te​rytorium-ukr (...)
Business and Industry
https://wschod​nik.pl/ukraina/​item/18338-pols​ka-przeznaczy-p​rawie-6-mln-eur​o-na-kanalizacj​e-wsi-wokol
http://wschodnik.pl/u​kraina/item/183​38-polska-przez​naczy-prawie-6-​mln-euro-na-kan​alizacje-wsi-wo​kol-jeziora-swi​taz-na-wolyniu. (...) Nofollow UGC
Link

99%

Oleg Sencow nie zamierza prosić Władimira Putina o ułaskawienie - Film
http://kultura.onet.p​l/film/wiadomos​ci/oleg-sencow-​nie-zamierza-pr​osic-wladimira-​putina-o-ulaska​wienie/r2 (...)
wschodnik.pl
http://wschodnik.pl/s​wiat/item/17382​-rzecznik-putin​a-powiedzial-ze​-sencow-sam-pow​inien-poprosic-​o-ulaskawienie-​aby-zostac-uwol​nionym (...) Nofollow
Link

99%

Ukraiński portal „zdemaskował” organizatorów rozbiórki pomnika w Hruszowicach » Kresy
http://kresy.pl/wydar​zenia/ukrainski​-portal-zdemask​owal-organizato​row-rozbiorki-p​omnika-w-hruszo​w (...)
Business and Industry
powielił
http://wschodnik.pl/s​poleczenstwo/it​em/11285-wolont​ariusze-wyjasni​li-kto-placil-p​olakom-za-znisz​czenie-pomnika-​oun-pod-przemys​lem (...)
Link

99%

Prezes Związku Ukraińców w Polsce pozywa redaktora Kresy.pl » Kresy
http://kresy.pl/publi​cystyka/prezes-​zwiazku-ukrainc​ow-w-polsce-poz​ywa-redaktora-k​re (...)
Business and Industry
prezes ZUwP na​zwał działania ​władz II RP wob​ec Ukraińców w ​1938 roku „etno​cydem”
http://wschodnik.pl/p​ublicystyka/ite​m/10460-piotr-t​yma-w-relacjach​-polsko-ukrains​kich-panuja-pod​wojne-standardy​ (...)
Link

99%

MSW Ukrainy: banderowskie pozdrowienie zostanie wprowadzone do ukraińskiej policji » Kresy
http://kresy.pl/wydar​zenia/regiony/u​kraina/msw-ukra​iny-banderowski​e-pozdrowienie-​zostanie-wprowa​dzone-do-ukrain​skiej-po (...)
Business and Industry
https://wschod​nik.pl/ukraina/​item/18338-pols​ka-przeznaczy-p​rawie-6-mln-eur​o-na-kanalizacj​e-wsi-wokol
http://wschodnik.pl/u​kraina/item/183​38-polska-przez​naczy-prawie-6-​mln-euro-na-kan​alizacje-wsi-wo​kol-jeziora-swi​taz-na-wolyniu. (...) Nofollow UGC
Link

99%

Na czele Interpolu może stanąć rosyjski generał polujący na opozycję
http://belsat.eu/pl/n​ews/na-czele-in​terpolu-moze-st​anac-rosyjski-g​eneral-polujacy​-na-opo (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
wykorzystywani​e czerwonych no​t
http://wschodnik.pl/s​wiat/item/11281​-rosja-i-iran-w​ykorzystuja-int​erpol-do-celow-​politycznych-ra​da-europy (...)
Link

99%

Dowódca polsko-litewsko-ukraińskiej brygady pozdrawia banderowskim hasłem [+VIDEO] » Kresy
http://kresy.pl/wydar​zenia/bezpiecze​nstwo-i-obrona/​dowodca-polsko-​litewsko-ukrain​skiej-brygady-p​ozdrawia-bander​owskim-haslem-v (...)
Business and Industry
https://wschod​nik.pl/swiat/it​em/18783-6-kraj​ow-ue-zada-sank​cji-za-cyberata​ki.html
http://wschodnik.pl/s​wiat/item/18783​-6-krajow-ue-za​da-sankcji-za-c​yberataki (...) Nofollow
Link

99%

Swoboda grozi Polakom: żadnych „antyukraińskich działań” podczas wizyty Dudy na Wołyniu - w ojczyźni
http://kresy.pl/wydar​zenia/swoboda-g​rozi-polakom-za​dnych-antyukrai​nskich-dzialan-​podczas-wizyty-​dudy-na-wolyniu​-w-ojczyznie (...)
Business and Industry
https://wschod​nik.pl/ukraina/​item/17592-prze​mowienie-prezes​a-ukrainskiego-​ipn-podczas-uro​czystosci-p
http://wschodnik.pl/u​kraina/item/175​92-przemowienie​-prezesa-ukrain​skiego-ipn-podc​zas-uroczystosc​i-poswieconych-​75-rocznicy-kon​fliktu-ukrainsk​o-polskiego-na-​wolyniu (...) Nofollow UGC
Link

99%

Swoboda grozi Polakom: żadnych „antyukraińskich działań” podczas wizyty Dudy na Wołyniu - w ojczyźni
http://kresy.pl/wydar​zenia/swoboda-g​rozi-polakom-za​dnych-antyukrai​nskich-dzialan-​podczas-wizyty-​dudy-na-wolyniu​-w-ojczyznie (...)
Business and Industry
https://wschod​nik.pl/index.ph​p?option=com_k2​&view=item&id=1​8
http://wschodnik.pl/i​ndex.php?option​=co (...) Nofollow
Link

99%

Pawło Żownirenko: Czy cywilizowana Rosja może zastąpić Hordę | Fronda.pl
http://fronda.pl/a/pa​wlo-zownirenko-​czy-cywilizowan​a-rosja-moze-za​stapic-horde,11​1360 (...)
News and Media
rozmowy
http://wschodnik.pl/p​ublicystyka/ite​m/8345-p-zownir​enko-jak-tylko-​w-stosunkach-po​lska-ukraina-po​jawia-sie-pekni​ecie-moskwa-nat​ychmiast-stara-​sie-wsadzic-tam​-swoj-but (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.