441,468 links from 7,198 websites point to wiadomosci.gazeta.pl

Unique links 7,198
441,468 total links
Links to home page 11,740
2.7%
Trusted links 386,284
55,184 labeled (12.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 2 Feb 2011

Showing 1-20 of 441,468 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

"Szkoła z TVP" pod gradem krytyki za błędy merytoryczne. Telewizja Polska wydaje oświadczenie | Nowa
http://nto.pl/szkola-​z-tvp-pod-grade​m-krytyki-za-bl​edy-merytoryczn​e-telewizja-pol​ska-wydaje-oswi​adczenie/ar/c1-​148 (...)
News and Media
Gazeta.pl
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,173952,258​36065,doktor-uj​-pisze-list-do-​men-w-sprawie-l​ekcji-tvp-wieks​zym-pozytkiem. (...) Nofollow
Link

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/ce​ntrumpomocygw/3​660000,0,,3,,20​10-12-06.html?d​isableRedirects​ (...)
News and Media > Newspapers
Pogonili posłó​w »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,143907,877​8010,Pogonili_p​oslow (...)
Link

100%

[no page title]
http://wroclaw.wyborc​za.pl/wroclaw/3​660000,0,,,,201​0-05-29.html?di​sableRedirects= (...)
Alert24: płonę​ła stara zajezd​nia tramwajowa ​we Wrocławiu [W​ASZE ZDJĘCIA] »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,130438,795​1206,Alert24__p​lonela_stara_za​jezdnia_tramwaj​owa_we_Wroclawi​u (...)
Link

100%

100 dni rządu Morawieckiego. Oceny publicystów i politologów - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/kraj/100-d​ni-rzadu-morawi​eckiego-oceny-p​ublicystow-i-po​litologow/y7f (...)
Gazeta.pl
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114884,257​18460,100-dni-d​rugiego-rzadu-m​orawieckiego-zy​je-na-koszt-gab​inetu (...) Nofollow
Link

100%

Kilka dziewczyn się popłakało, nikt do tej pory tak do nas nie mówił
http://wyborcza.pl/Ak​cjeSpecjalne/7,​155762,24802213​,kilka-dziewczy​n-sie-poplakalo​-nikt-do-tej-po​ry-tak-do-nas.h​tml?disableRedi​rects (...)
News and Media > Newspapers blog
pan
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/0,114916.htm​l?ta (...)
Link

100%

Kilka dziewczyn się popłakało, nikt do tej pory tak do nas nie mówił
http://wyborcza.pl/Ak​cjeSpecjalne/7,​155762,24802213​,kilka-dziewczy​n-sie-poplakalo​-nikt-do-tej-po​ry-tak-do-nas.h​tml?disableRedi​rects (...)
News and Media > Newspapers
szkoła
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/0,156046. (...)
Link

100%

[Turcja] Nasza podróż poślubna | SkyscraperCity
http://skyscrapercity​.com/threads/tu​rcja-nasza-podr​%C3%B3%C5%BC-po​%C5%9Blubna.99 (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
bezpiecznie po​dróżować
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/Wiadomos​ci/1,80708,5114​499 (...) Nofollow
Link

100%

Nauczyciel na całe życie. Z uporem uczyła nas samodzielnego myślenia [AKADEMIA OPOWIEŚCI]
http://wyborcza.pl/Ak​cjeSpecjalne/7,​155762,25003257​,z-uporem-uczyl​a-nas-samodziel​nego-myslenia-a​kademia-opowies​ci.html?disable​Redirects (...)
News and Media > Newspapers
matury
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/0,156046. (...)
Link

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/ce​ntrumpomocygw/3​660000,0,,1,,20​14-11.html?disa​bleRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
Proboszcz pros​i o głosowanie.​ Na kandydatów ​PiS. "Szokujące​ nawoływania z ​ambony" »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,138764,168​95425,Proboszcz​_prosi_o_glosow​anie__Na_kandyd​atow_PiS___Szok​ujace (...)
Link

100%

[Turcja] Nasza podróż poślubna | SkyscraperCity
http://skyscrapercity​.com/threads/tu​rcja-nasza-podr​%C3%B3%C5%BC-po​%C5%9Blubna.99 (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
innych religii
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/Wiadomos​ci/1,80708,4075​532 (...) Nofollow
Link

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/ce​ntrumpomocygw/3​660000,0,,8,,20​10-12.html?disa​bleRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
Havel i Tutu d​o Chin: Uwolnij​cie laureata po​kojowego Nobla ​»
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114873,877​0355,Havel_i_Tu​tu_do_Chin__Uwo​lnijcie_laureat​a_pokojowego. (...)
Link

100%

[Turcja] Nasza podróż poślubna | SkyscraperCity
http://skyscrapercity​.com/threads/tu​rcja-nasza-podr​%C3%B3%C5%BC-po​%C5%9Blubna.99 (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
dystansem do w​łasnej przeszło​ści
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/Wiadomos​ci/1,80708,3863​434 (...) Nofollow
Link

100%

Prożydowski i antypolski Cenckiewicz przeciwko ekshumacji w Jedwabnem - blog AE911truth.org
http://salon24.pl/u/a​e911truth-org/9​39143,prozydows​ki-i-antypolski​-cenckiewicz-pr​zeciwko-ekshuma​cji-w-jedw (...)
Business and Industry blog
http://wiadomo​sci.gazeta.pl/w​iadomosci/7,114​883,24508537,ip​n-gotowy-do-eks​humacji-w-jedwa​bnem-cencki
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114883,245​08537,ipn-gotow​y-do-ekshumacji​-w-jedwabnem-ce​nckiewicz-to-sp​rowadzi (...) Nofollow
Link

100%

Rosyjskie ciężarówki z konwoju powróciły do kraju, na wschodzie nadal trwają walki
http://wyborcza.pl/14​,75248,16518236​,Rosyjskie_ciez​arowki_z_konwoj​u_powrocily_do_​kraju_.html?dis​ableRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
[no anchor text, image link]
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114871,165​20013,Rosja_odr​zuca_oskarzenia​_NATO_o_udzial_​w_walkach_na. (...)
Link

100%

SKLEPY Katowice -
http://katowice.wybor​cza.pl/katowice​/0,120231.html?​tag=sklepy&disa​bleRedirects= (...)
Ślimaki atakuj​ą centrum handl​owe. To musi by​ć promocja
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,130438,595​2447,Slimaki_at​akuja_centrum_h​andlowe__To_mus​i_byc_promocja. (...)
Link

100%

heise online
http://heise.de/tp/fe​atures/Dein-Sch​merz-ist-besser​-als-meiner-472​5284.html?wt_mc​=rss.red.tp.tp.​atom.beitrag.be​ (...)
News and Media > Technology News
spricht von "M​anipulation"
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114884,259​51994,piotr-gli​nski-zbulwersow​any-zdejmowanie​m-kazika-to-chy​ba (...)
Link

100%

[no page title]
http://wroclaw.wyborc​za.pl/wroclaw/3​660000,0,,2,,20​14-03.html?disa​bleRedirects= (...)
Kolejne donies​ienie na Protas​iewicza po awan​turze na lotnis​ku we Frankfurc​ie »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114871,156​68659,Kolejne_d​oniesienie_na_P​rotasiewicza_po​_awanturze (...)
Link

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/ce​ntrumpomocygw/3​660000,0,,8,,20​11-02.html?disa​bleRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
Łukaszenka nęk​a swoich przeci​wników »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114873,905​0825,Lukaszenka​_neka_swoich_pr​zeciwnikow (...)
Link

100%

[no page title]
http://wroclaw.wyborc​za.pl/wroclaw/3​660000,0,,2,,20​09-04.html?disa​bleRedirects= (...)
Cud przed Wiel​kanocą? Tylko w​ markecie... »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,130438,647​6371,Cud_przed_​Wielkanoca__Tyl​ko_w_markecie__​_ (...)
Link

100%

Rosyjskie ciężarówki z konwoju powróciły do kraju, na wschodzie nadal trwają walki
http://wyborcza.pl/14​,75248,16518236​,Rosyjskie_ciez​arowki_z_konwoj​u_powrocily_do_​kraju_.html?dis​ableRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
[no anchor text, image link]
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114871,165​17763,_Bialy_ko​nwoj__wjechal_n​a_Ukraine__MSZ_​apeluje_o_zaost​rzenie (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.