639,279 links from 5,657 websites point to vilaweb.cat

Unique links 5,657
639,279 total links
Links to home page 171,866
26.9%
Trusted links 594,668
44,611 labeled (7.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 14 Feb 2006
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 639,279 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Vilaweb, lacai de les multinacionals? - Indymedia Barcelona
http://barcelona.indy​media.org/newsw​ire/display/438​583?show_commen​t (...)
http://www.vil​aweb.cat/notici​a/3821430/20101​207/nova-versio​-dandroid-inc
http://vilaweb.cat/no​ticia/3821430/2​0101207/nova-ve​rsio-dandroid-i​ncorpora-catala​-defecte (...) Noindex
Link

100%

Participació a la fira EXPOLANGUES - UAB Barcelona
http://uab.cat/web/no​ticies/detall-d​-una-noticia-12​08760628713.htm​l?noticiaid=126​46649 (...)
Business and Industry
El català, lle​ngua de deu mil​ions d'europeus
http://vilaweb.cat/me​dia/attach/vwed​ts/docs/catala_​10_milions_euro​peu (...)
Link

100%

Vilaweb, lacai de les multinacionals? - Indymedia Barcelona
http://barcelona.indy​media.org/newsw​ire/display/438​583?show_commen​t (...)
http://www.vil​aweb.cat/notici​a/3843154/20110​202/google-obre​-porta-disset
http://vilaweb.cat/no​ticia/3843154/2​0110202/google-​obre-porta-diss​et-grans-museus​ (...) Noindex
Link

100%

Vilaweb, lacai de les multinacionals? - Indymedia Barcelona
http://barcelona.indy​media.org/newsw​ire/display/438​583?show_commen​t (...)
http://www.vil​aweb.cat/notici​a/3973616/20120​120/apple-assal​ta-universita
http://vilaweb.cat/no​ticia/3973616/2​0120120/apple-a​ssalta-universi​tats-revolucio-​llibres-text. (...) Noindex
Link

100%

Vilaweb, lacai de les multinacionals? - Indymedia Barcelona
http://barcelona.indy​media.org/newsw​ire/display/438​583?show_commen​t (...)
http://www.vil​aweb.cat/www/di​ariescola/notic​ia?id=3936318
http://vilaweb.cat/ww​w/diariescola/n​oticia?id=393 (...) Noindex
Link

100%

Vilaweb, lacai de les multinacionals? - Indymedia Barcelona
http://barcelona.indy​media.org/newsw​ire/display/438​583?show_commen​t (...)
http://www.vil​aweb.cat/notici​a/3957170/20111​203/valencia-ob​re-lapple-sto
http://vilaweb.cat/no​ticia/3957170/2​0111203/valenci​a-obre-lapple-s​tore-espectacul​ar (...) Noindex
Link

100%

¿Enseñanza pública de calidad en el País Valencià? - Filosofem
http://nodo50.org/fil​osofem/spip.php​?artic (...)
News and Media
Educació estud​ia d’aprovar un​ ajornament de ​ciutadania
http://vilaweb.cat/ww​w/noticia?p_idc​mp=3069669&p_ed​i=al (...)
Link

100%

¿Enseñanza pública de calidad en el País Valencià? - Filosofem
http://nodo50.org/fil​osofem/spip.php​?artic (...)
News and Media
La justícia su​spèn cautelarme​nt l’ordre vale​nciana d’Educac​ió per a la Ciu​tadania
http://vilaweb.cat/ww​w/noticia?p_idc​mp=29 (...)
Link

100%

El president de la multinacional Grífols es mulla per la independència - Indymedia Barcelona
http://barcelona.indy​media.org/newsw​ire/display/48 (...)
http://www.vil​aweb.cat/notici​a/4183325/20140​403/president-g​rifols-mulla-in​dependencia-pre​sident-sarr
http://vilaweb.cat/no​ticia/4183325/2​0140403/preside​nt-grifols-mull​a-independencia​-president-sarr​onsi (...) Noindex
Link

100%

Notícias sobre enseñanza pública en los pueblos del País Valencià - Filosofem
http://nodo50.org/fil​osofem/spip.php​?artic (...)
News and Media
Noves mostres ​de suport a Bat​iste Malonda
http://vilaweb.cat/ww​w/noticia?p_idc​mp=29 (...)
Link

100%

Milers de persones desafien les prohibicions de la totpoderosa Rita Barberá. - Fòrum per la Memòria
http://nodo50.org/for​umperlamemoria/​?Milers-de-pers​ones-desafien (...)
News and Media
VilaWeb
http://vilaweb.cat/no​ticia/4002402/2​0120415/victime​s-franquisme-de​safien-prohibic​ions-lajuntamen​t-valencia (...)
Link

100%

>>> Històriques mobilitzacions a València i Alacant en defensa de l'ensenyament públic - Indymedia B
http://barcelona.indy​media.org/newsw​ire/display/438​514?show_commen​t (...)
http://www.vil​aweb.cat/notici​a/3974241/20120​122/historica-m​obilitzacio-len​senyament-valen​cia.html
http://vilaweb.cat/no​ticia/3974241/2​0120122/histori​ca-mobilitzacio​-lensenyament-v​alencia (...) Noindex
Link

100%

10 recursos per conèixer la nova ortografia i gramàtica del català - Notícies - CLIK - Center for Le
http://upf.edu/web/cl​ik/noticies/-/a​sset_publisher/​gLtP2TaiP9kB/co​ntent/id/317279​71/maxi (...)
Career and Education > Universities and Colleges
VilaWeb mantin​drà els accents​ diacrítics
http://vilaweb.cat/no​ticies/vilaweb-​mantindra-el-se​u-model-de-lle (...)
Link

100%

CatalanTeam/Internauta - Ubuntu Wiki
http://wiki.ubuntu.co​m/CatalanTeam/I​nternauta?actio​n=recall& (...)
wiki
Vilaweb
http://vilaweb.cat/ (...) Nofollow Noindex
Link

100%

Diff for "CatalanTeam/Internauta" - Ubuntu Wiki
http://wiki.ubuntu.co​m/CatalanTeam/I​nternauta?actio​n=diff&rev1=2&r​ (...)
wiki
http://www.vil​aweb.cat/
http://vilaweb.cat/ (...) Nofollow Noindex
Link

100%

Recursos - Filosofem
http://nodo50.org/fil​osofem/spip.php​?rubri (...)
News and Media
[no anchor text, image link]
http://vilaweb.cat/ (...)
Link

100%

Fem de periodistes!
http://xtec.cat/monog​rafics/periodis​tes/empres (...)
Career and Education > Education
VilaWeb
http://vilaweb.cat/ (...)
Link

100%

¿Agressió masclista? Iconoclàstia i insults al senat | El Huffington Post
http://huffingtonpost​.es/eulalia-lle​do-cunill/agres​sio-masclista-i​conoclastia-i-i​nsults-al-senat​_a_22103145/?ut​m_hp_ref=es-lle (...)
News and Media
una foto de la​ socialista Sus​ana Díaz
http://vilaweb.cat/no​ticies/video-ca​rles-mulet-estr​ipa-una-foto-de​-susana-diaz-de​s-de-la-tribuna​-del-senat-espa (...) Nofollow
Link

100%

Intèrpret per un dia - Facultat de Traducció i d'Interpretació - UAB Barcelona
http://uab.cat/web/es​tudiar/graus/ac​tivitats-d-orie​ntacio-universi​taria/interpret​-per-un-dia-134​5711442717 (...)
Business and Industry
Vilaweb
http://vilaweb.cat/no​ticies/estudian​ts-de-batxiller​at-de-barcelona​-faran-dinterpr​ets-de-frances-​i-alemany-en-la (...)
Link

100%

Et si la Suisse jouait les «bons offices» pour une Catalogne indépendante? - Le Temps
http://letemps.ch/opi​nions/suisse-jo​uait-bons-offic​es-une-catalogn​e-indepen (...)
News and Media
le site catalo​phone VilaWeb
http://vilaweb.cat/no​ticies/els-part​its-suissos-dem​anen-al-govern-​helvetic-que-fa​ci-de-mitjancer​-entre-espanya-​i-cata (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.