176,134 links from 3,665 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,665
176,134 total links
Links to home page 21,155
12.0%
Trusted links 169,762
6,372 labeled (3.6%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 32 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Luigino - gloria.tv
http://gloria.tv/medi​as/+/user/pMpDe​n4FYEUZ1DXpkKEP​ (...)
Business and Industry video
video.aktualne​.cz/…/r~106a8b8​cf1b21…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pri-ms​i-hraju-v-koste​le-na-kytaru-u2​-nebo-green-day​-lidi-to/r~106a​8b8cf1b211e581d​2002590604f2e/?​redirected=1479​2 (...)
Link

99%

Aktualne TV | Kodi | Open Source Home Theater Software
http://kodi.tv/addon/​plugins-video-a​dd-ons/aktualne​ (...)
Computer and Electronics > Software video
Website
http://video.aktualne​.cz/ (...)
Link

99%

Aktualne TV | Kodi | Open Source Home Theater Software
http://kodi.tv/addon/​plugins-video-a​dd-ons/aktualn (...)
Computer and Electronics > Software video
Website
http://video.aktualne​.cz/ (...)
Link

6%

Školní.TV: 2020
http://skolni.tv/ (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/roky-jsm​e-spali-jen-dve​-hodiny-denne-j​e-to-tezko-pred​stavite/r~f95b7​aaa2e5211ea9b40​ac1f6b220ee8/?m​edia_exter (...)
Link

6%

Školní.TV: 2020
http://skolni.tv/ (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/prokop-b​abisuv-optimism​us-je-falesny-s​tatisice-lidi-m​aji-pro/r~6abd7​822352111eaac76​0cc47ab5f122/?m​edia_exter (...)
Link

6%

Školní.TV: 2020
http://skolni.tv/ (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/pref-socialni​-aspekty-vzdela​vani-na-zs/r~ce​da2af820ea11ea8​2ef0cc47ab5f122​/?media_extern (...)
Link

6%

Školní.TV: 2020
http://skolni.tv/ (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/spor-o-b​olave-dejiny-li​dic-historii-ne​muzeme-ignorova​t-rika/r~515d70​2c3e0311ea926e0​cc47ab5f122/?me​dia_exter (...)
Link

6%

Školní.TV: 2020
http://skolni.tv/ (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/hollan-m​alacova-je-asoc​ialni-osoba-hor​si-nez-drabek-r​eforma/r~57a1b3​7a3eb811ea9ec9a​c1f6b220ee8/?me​dia_exter (...)
Link

6%

Školní.TV: 2020
http://skolni.tv/ (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/hadka-o-​komiks-pro-skol​aky-z-detskych-​dluzniku-delate​-lotry/r~129e9a​9e36f311ea9ec9a​c1f6b220ee8/?me​dia_exter (...)
Link

6%

Školní.TV: 2020
http://skolni.tv/ (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/asocial/deti-​si-na-nove-soci​alni-siti-hraji​-na-sexbomby-pr​edatori-o/r~bbb​5a8ca4c1a11ea87​76ac1f6b220ee8/​?media_extern (...)
Link

6%

Školní.TV: února 2020
http://skolni.tv/2020 (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/asocial/deti-​si-na-nove-soci​alni-siti-hraji​-na-sexbomby-pr​edatori-o/r~bbb​5a8ca4c1a11ea87​76ac1f6b220ee8/​?media_extern (...)
Link

6%

Školní.TV: Jan Hrušovský, Jakub Zuzánek: Děti si na nové sociální síti hrají na sexbomby. Predátoři
http://skolni.tv/2020​/02/jan-hrusovs​ky-jakub-zuzane​k-deti-si-na. (...)
Business and Industry video
článku na Aktu​álně.cz
http://video.aktualne​.cz/asocial/det​i-si-na-nove-so​cialni-siti-hra​ji-na-sexbomby-​predatori-o/r~b​bb5a8ca4c1a11ea​8776ac1f6b22 (...)
Link

6%

Školní.TV: Jan Hrušovský, Jakub Zuzánek: Děti si na nové sociální síti hrají na sexbomby. Predátoři
http://skolni.tv/2020​/02/jan-hrusovs​ky-jakub-zuzane​k-deti-si-na. (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/asocial/deti-​si-na-nove-soci​alni-siti-hraji​-na-sexbomby-pr​edatori-o/r~bbb​5a8ca4c1a11ea87​76ac1f6b220ee8/​?media_extern (...)
Link

6%

Školní.TV: DVTV: Komiks popudil odborníky: Děláte z dětí líné lotry a vandaly, vyčítají autorům
http://skolni.tv/2020​/01/dvtv-komiks​-popudil-odborn​iky-delate-z. (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/hadka-o-​komiks-pro-skol​aky-z-detskych-​dluzniku-delate​-lotry/r~129e9a​9e36f311ea9ec9a​c1f6b220ee8/?me​dia_exter (...)
Link

6%

Školní.TV: DVTV: Prokop: Vzdělání je závislé na tom, kde se narodíte. Lidé bez střední stojí miliony
http://skolni.tv/2020​/01/dvtv-prokop​-vzdelani-je-za​visle-na-tom. (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/prokop-b​abisuv-optimism​us-je-falesny-s​tatisice-lidi-m​aji-pro/r~6abd7​822352111eaac76​0cc47ab5f122/?m​edia_exter (...)
Link

6%

Školní.TV: PREF: Společné vzdělávání snižuje sociální rozdíly, shodují se experti na vzdělávání
http://skolni.tv/2020​/01/pref-spolec​ne-vzdelavani-s​nizuje (...)
Business and Industry video
Video na Aktuá​lně.cz.
http://video.aktualne​.cz/pref-social​ni-aspekty-vzde​lavani-na-zs/r~​ceda2af820ea11e​a82ef0cc47ab5 (...)
Link

6%

Školní.TV: DVTV: Prokop: Vzdělání je závislé na tom, kde se narodíte. Lidé bez střední stojí miliony
http://skolni.tv/2020​/01/dvtv-prokop​-vzdelani-je-za​visle-na-tom. (...)
Business and Industry video
Video na Aktuá​lně.cz.
http://video.aktualne​.cz/dvtv/prokop​-babisuv-optimi​smus-je-falesny​-statisice-lidi​-maji-pro/r~6ab​d7822352111eaac​760cc47ab (...)
Link

6%

Školní.TV: DVTV: Hollan: Maláčová je asociální osoba, horší než Drábek, reforma dávek bude katastrof
http://skolni.tv/2020​/01/dvtv-hollan​-malacova-je-as​ocialni-osoba. (...)
Business and Industry video
Video na Aktuá​lně.cz
http://video.aktualne​.cz/dvtv/hollan​-malacova-je-as​ocialni-osoba-h​orsi-nez-drabek​-reforma/r~57a1​b37a3eb811ea9ec​9ac1f6b2 (...)
Link

6%

Školní.TV: DVTV: Roky jsme spali jen dvě hodiny denně, je to těžko představitelné, říká matka autist
http://skolni.tv/2020​/01/dvtv-roky-j​sme-spali-jen-d​ve-hodiny (...)
Business and Industry video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/roky-jsm​e-spali-jen-dve​-hodiny-denne-j​e-to-tezko-pred​stavite/r~f95b7​aaa2e5211ea9b40​ac1f6b220ee8/?m​edia_exter (...)
Link

6%

Školní.TV: DVTV: Roky jsme spali jen dvě hodiny denně, je to těžko představitelné, říká matka autist
http://skolni.tv/2020​/01/dvtv-roky-j​sme-spali-jen-d​ve-hodiny (...)
Business and Industry video
Video na Aktuá​lně.cz.
http://video.aktualne​.cz/dvtv/roky-j​sme-spali-jen-d​ve-hodiny-denne​-je-to-tezko-pr​edstavite/r~f95​b7aaa2e5211ea9b​40ac1f6b2 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.