176,134 links from 3,665 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,665
176,134 total links
Links to home page 21,155
12.0%
Trusted links 169,762
6,372 labeled (3.6%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 2,662 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Pravda.sk - Debata - Vláda schválila sprísnené opatrenia. Nakazených je 204
http://debata.pravda.​sk/debata/54647​1-nazivo-premie​r-matovic-o-opa​treniach-proti-​koronavirusu/?v​iew_mode=vlakna​&ordering=od_na​jnovsieho&stra (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/po-dvaceti-mi​…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/po-dva​ceti-minutach-u​z-rouska-nechra​ni-v-lese-nebo-​v-aute-je/r~76a​f1710696711ea9c​800cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Vláda schválila sprísnené opatrenia. Nakazených je 204
http://debata.pravda.​sk/debata/54647​1-nazivo-premie​r-matovic-o-opa​treniach-proti-​koronavirusu/?z​obrazenie=sekve​ncne&zoradenie=​od_najnov (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Španielsko má už viac obetí nákazy ako Čína
http://debata.pravda.​sk/debata/54657​7-online-korona​virus-sa-siri-t​rump-chce-rychl​o-zmiernit-opat​renia/?utm_sour​ce=pravda&utm_m​edium=hp-box&ut​m_campaign=shp_​rig (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Vláda schválila sprísnené opatrenia. Nakazených je 204
http://debata.pravda.​sk/debata/54647​1-nazivo-premie​r-matovic-o-opa​treniach-proti-​koronav (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Španielsko má už viac obetí nákazy ako Čína
http://debata.pravda.​sk/debata/54657​7-online-korona​virus-sa-siri-t​rump-chce-rychl​o-zmiernit-opat​ (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Vláda schválila sprísnené opatrenia. Nakazených je 204
http://debata.pravda.​sk/debata/54647​1-nazivo-premie​r-matovic-o-opa​treniach-proti-​koronav (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/neuspesna/str​ (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/z-mobi​lu-je-nas-partn​er-deti-maji-de​prese-hrozi-kol​aps-spole/r~718​c071e9ce611e9bb​450cc47ab (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Vláda schválila sprísnené opatrenia. Nakazených je 204
http://debata.pravda.​sk/debata/54647​1-nazivo-premie​r-matovic-o-opa​treniach-proti-​koronavirusu/?v​iew_mode=vlakna​&ordering=od_na​jnovsieho&stra (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/po-dvaceti-mi​…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/po-dva​ceti-minutach-u​z-rouska-nechra​ni-v-lese-nebo-​v-aute-je/r~76a​f1710696711ea9c​800cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Vláda schválila sprísnené opatrenia. Nakazených je 204
http://debata.pravda.​sk/debata/54647​1-nazivo-premie​r-matovic-o-opa​treniach-proti-​koronavirusu/?z​obrazenie=sekve​ncne&zoradenie=​od_najnov (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Vláda schválila sprísnené opatrenia. Nakazených je 204
http://debata.pravda.​sk/debata/54647​1-nazivo-premie​r-matovic-o-opa​treniach-proti-​koronavirusu/pr​ispevok/72 (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Španielsko má už viac obetí nákazy ako Čína
http://debata.pravda.​sk/debata/54657​7-online-korona​virus-sa-siri-t​rump-chce-rychl​o-zmiernit-opat​renia/prispevok​/72 (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Španielsko má už viac obetí nákazy ako Čína
http://debata.pravda.​sk/debata/54657​7-online-korona​virus-sa-siri-t​rump-chce-rychl​o-zmiernit-opat​ (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smucler-bu de​-…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smucle​r-bude-mi-blbe-​a-mozna-umru-al​e-nedelejme-z-k​oronaviru/r~914​8b4e86c8f11eab1​15ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Predvolebné leto v slovenskom školstve – Denník N
http://dennikn.sk/blo​g/1571388/predv​olebne-leto-v-s​lovenskom-skol (...)
News and Media > Newspapers video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/psycho​lozka-vyhorely-​ucitel-jede-na-​autopilot-ani-d​va-mesice/r~d3f​19a1a9cc611e989​de0cc47ab (...)
Link

100%

Predvolebné leto v slovenskom školstve – Denník N
http://dennikn.sk/blo​g/1571388/predv​olebne-leto-v-s​lovenskom-skol (...)
News and Media > Newspapers video
diskutoval
http://video.aktualne​.cz/dvtv/nadsen​y-ucitel-anglic​tiny-jazyk-se-n​auci-kazdy-lide​-ale-maji/r~f94​af27a9e4c11e997​0a0cc47ab (...)
Link

100%

Študenti aj učitelia protestujú – Denník N
http://dennikn.sk/blo​g/1594525/stude​nti-aj-ucitelia​-prote (...)
News and Media > Newspapers video
konštatuje
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zrusil​-poznamky-i-tre​sty-ucitel-ma-v​ychovavat-deti-​jen-vedu/r~6565​8ec6d8d511e9858​fac1f6b2 (...)
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/koude (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/ze-​sveta/vtipalek-​…
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/vt​ipalek-povesil-​portret-putina-​do-vytahu-v-mos​kve-kamera-za/r​~90f988424cd111​ea84c6ac1f6b22 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Ruská moderátorka reagovala v televízii na nové vládne opatrenia záchvatom smie
http://debata.pravda.​sk/debata/54216​4-ruska-moderat​orka-reagovala-​v-televizii-na-​nove-vladne-opa​trenia-zachvato​m-sm (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
https://video.​aktualne.cz/ze-​sveta/vtipalek-​…
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/vt​ipalek-povesil-​portret-putina-​do-vytahu-v-mos​kve-kamera-za/r​~90f988424cd111​ea84c6ac1f6b22 (...) Nofollow
Link

100%

Výsledky testovania piatakov netešia – Denník N
http://dennikn.sk/blo​g/1751964/vysle​dky-testovania-​piatakov-net (...)
News and Media > Newspapers video
vysvetlil
http://video.aktualne​.cz/dvtv/stredo​skolak-vymyslel​-aplikaci-ktera​-laka-darce-krv​e-udela-z/r~7ef​cb7d8443211ea9e​c9ac1f6b2 (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Kremeľ sa dištancuje. Spochybňovanie nezávislosti Pobaltia nechápe
http://debata.pravda.​sk/debata/36023​5-ruski-poslanc​i-sa-obratili-n​a-prokuraturu-s​pochybnili-neza​vislost-pobalti​a/prispevok/291 (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
http://video.a​ktualne.cz/dvtv​/lukes-tanky-us​…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/lukes-​tanky-usa-zaruc​uji-svobodu-rus​ko-mis (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Kremeľ sa dištancuje. Spochybňovanie nezávislosti Pobaltia nechápe
http://debata.pravda.​sk/debata/36023​5-ruski-poslanc​i-sa-obratili-n​a-prokuraturu-s​pochybnili-neza​vislost-pobalti​a/prispevok/291 (...)
People and Society > Religion and Spirituality video
http://video.a​ktualne.cz/dvtv​/lukes-tanky-us​…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/lukes-​tanky-usa-zaruc​uji-svobodu-rus​ko-mistrne-pred​stira/r~2212bdd​01e5111e5a43f00​25906 (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.