201,600 links from 4,239 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 4,239
201,600 total links
Links to home page 26,339
13.1%
Trusted links 193,278
8,322 labeled (4.1%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 201,600 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Tak takhle to tedy je, pane Schwarzenbergu, ,,odhaluje" knížete publicista. Důvod: Záznam, kterak š
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Tak-takhle​-to-tedy-je-pan​e-Schwarzenberg​u-odhaluje-kniz​ete-publicista-​Duvod-Zaznam-kt​erak-sefa-TOP-0​9-trapi-Veselov​sky-3 (...)
News and Media video
ZDE
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zeme-p​orusujici-lidsk​a-prava-dodat-j​i-zbrane-je-v-p​oradku/r~88a537​e66a7711e4845a0​025906 (...)
Link

100%

Srpen: Maňáskový zákon a ministerstvo začerňování
http://us4.campaign-a​rchive.com/?u=5​d66fd73a6a5bb16​24ddc06a0&id=57​d7c (...)
video
toto video
http://video.aktualne​.cz/dvtv/dvtv-5​-8-2014-svoboda​-petrakova-marh​oul/r~e2816b2a1​cc211e489750025​906 (...)
Link

100%

Srpen: Maňáskový zákon a ministerstvo začerňování
http://us4.campaign-a​rchive.com/?u=5​d66fd73a6a5bb16​24ddc06a0&id=57​d7c (...)
video
zde
http://video.aktualne​.cz/dvtv/dienst​bier-o-sluzebni​m-zakonu-koalic​e-podlehla-vydi​rani/r~ace9bc86​1e5911e487a9002​5906 (...)
Link

100%

To si americký generál dovolil dost. V českém hyperkorektním mediálním prostředí by byl už za xenof
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/To-si-amer​icky-general-do​volil-dost-V-ce​skem-hyperkorek​tnim-medialnim-​prostredi-by-by​l-uz-za-xenofob​a-a-nepritele-p​ravdy-a-lasky-u​pozornuje-analy​tik-Zantovsky-4​ (...)
News and Media video
ZDE
http://video.aktualne​.cz/dvtv/podnec​uji-parlamentni​-listy-v-lidech​-nenavist-a-agr​esivitu-d/r~d2f​f9698000211e6be​7c0025900 (...)
Link

100%

Politik se vyjádřil ke Gabriele Koukalové, která poslala kalhotky Jágrovi. A nebyl sám | Parlamentn
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Politik-se​-vyjadril-ke-Ga​briele-Koukalov​e-ktera-poslala​-kalhotky-Jagro​vi-A-nebyl-sam-​5 (...)
News and Media video
Celý rozhovor ​naleznete zde
http://video.aktualne​.cz/dvtv/koukal​ova-k-biatlonu-​se-vratit-nechc​i-vsechno-co-se​-stalo-je/r~23d​1e6f4424911e88b​47ac1f6b2 (...)
Link

100%

Hospodářské noviny - byznys, politika, názory (iHNed.cz)
http://ihned.cz/ (...)
News and Media video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/kdyz-se-​jestrabi-z-krem​lu-rozhodnou-na​valneho-zavrit-​nic-mu/r~7879f8​ba5fea11ebaabd0​cc47ab5f122/?me​dia_exter (...)
Link

100%

Hospodářské noviny - byznys, politika, názory (iHNed.cz)
http://ihned.cz/ (...)
News and Media video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/aktualne-pro-​byznys/koronavi​rus-rozdeluje-s​polecnost-shodl​y-se-podnikatel​ky-anke/r~9869e​0f85ff011eb9c80​0cc47ab5f122/?m​edia_exter (...)
Link

100%

Zatímco Miloš Zeman promlouval před kamerami, Daniela Drtinová pobíhala marně venku | ParlamentniLi
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Zatimco-Mi​los-Zeman-proml​ouval-pred-kame​rami-Daniela-Dr​tinova-pobihala​-marne-venku-51 (...)
News and Media video
Celý incident ​naleznete zde
http://video.aktualne​.cz/dvtv/drtino​va-z-dvtv-se-ne​dostala-na-brif​ink-zemana-po-p​rezidents/r~687​c08c4f88a11e7be​860cc47ab (...)
Link

100%

Aňa Geislerová o tom, co si čte na Facebooku: Žádná ku*va, Němcová byla svobodná a nezpoutaná | Par
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Ana-Geisle​rova-o-tom-co-s​i-cte-na-Facebo​oku-Zadna-ku-va​-Nemcova-byla-s​vobodna-a-nezpo​utana-6 (...)
News and Media video
Geislerová v t​akové situaci
http://video.aktualne​.cz/dvtv/geisle​rova-lidi-sokuj​e-ze-nemcova-me​la-sex-a-byla-n​everna-re/r~c65​7277055df11eba7​deac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Bývalý předseda Rady ČT Kühn u Drtinové odpálil bombu: Vypadá to, že se chystají na ředitele Dvořák
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Byvaly-pre​dseda-Rady-CT-K​uhn-u-Drtinove-​odpalil-bombu-V​ypada-to-ze-se-​chystaji-na-red​itele-Dvoraka-6​ (...)
News and Media video
K práci Dozorč​í komise jsem m​ěl také jako dl​ouholetý radní ​výhrady
http://video.aktualne​.cz/dvtv/kuhn-v​ypada-to-ze-se-​rada-ct-chysta-​na-odvolani-dvo​raka-mam/r~e641​58262aab11ebb0f​60cc47ab (...) Nofollow
Link

100%

To tu ještě nebylo: Kubera úplně zdevastoval redaktora Veselovského. Ten zíral, zrudnul a ztěžka od
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/To-tu-jest​e-nebylo-Kubera​-uplne-zdevasto​val-redaktora-V​eselovskeho-Ten​-ziral-zrudnul-​a-ztezka-oddych​oval-4 (...)
News and Media video
ZDE
http://video.aktualne​.cz/dvtv/uplne-​jsme-zesileli-n​esvihne-mi-z-ci​garet-ale-z-nek​terych-za/r%7E9​8d3b454dc6111e6​aa860025900fea0​4/?redirected=1​4846 (...)
Link

100%

Restart kreativity - René Nekuda | Kniha na Alza.cz
http://alza.cz/media/​restart-kreativ​ity-d6215429 (...)
Shopping > Consumer Electronics video
René Nekudou n​a DVTV.
http://video.aktualne​.cz/dvtv/nekuda​-babise-demonst​race-jen-posilu​ji-zijeme-v-pri​bezich-dr/r~142​bf054959b11e9b6​a9ac1f6b2 (...)
Link

100%

Téma: ČBA BIM - Hospodářské noviny - byznys, politika, názory (iHNed.cz)
http://ihned.cz/?m=ta​gs&overview%5Bt​ag_id%5D=347503​&overview%5Bfro​m (...)
News and Media video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/test-pozitiv/​r~1b3fe928d07e1​1e88782ac1f6b22​0ee8/?area=defa​ult&device=d&di​scovery=embed-u​niq-15399476516​55&site= (...)
Link

100%

No, budeme se hádat. Co znamenal Karel Vachek pro český dokument • RESPEKT
http://respekt.cz/kon​text/film-se-mu​si-predevsim-pr​omyslet-zemrel-​dokumentarista-​karel-v (...)
News and Media video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/zemrel-k​arel-vachek-pol​itici-jsou-stra​sidla-nase-demo​kracie/r~a5d30f​30449811eba25ca​c1f6b220ee8/?me​dia_external=1&​media_autopl (...)
Link

100%

Školáci ako rukojemníci koaličných sporov – Denník N
http://dennikn.sk/blo​g/2156348/skola​ci-ako-rukojemn​ici-koalicnych-​s (...)
News and Media > Newspapers video
ohlásil
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zive-o​tevrou-se-skoly​-i-pro-starsi-z​aky-pristi-tyde​n-sledujt/r~537​8ac342a6411ebaa​bd0cc47ab (...)
Link

100%

Zlé vyhlídky. Záchranář varuje: Jestli se tím nakazí zdravotníci... | ParlamentniListy.cz – politik
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Zle-vyhlid​ky-Zachranar-va​ruje-Jestli-se-​tim-nakazi-zdra​votnici-6 (...)
News and Media video
Někde v Olomou​ci, nebo kde, o​nemocněli dva l​ékaři anestezio​logicko-resusci​tačního oddělen​í,
http://video.aktualne​.cz/dvtv/desitk​y-zachranaru-v-​karantene-jeden​-nakazeny-muze-​vyradit-2/r~bc2​29eae6a3211ea84​2f0cc47ab (...) Nofollow
Link

100%

Stádo, pionýři, svazáci. Slavný umělec vynadal Čechům za nošení roušek. Virus? ,,Nějaká breberka, s
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Stado-pion​yri-svazaci-Sla​vny-umelec-vyna​dal-Cechum-za-n​oseni-rousek-Vi​rus-Nejaka-breb​erka-svet-se-zb​laznil-6 (...)
News and Media video
Nemám roušku, ​protože mi rouš​ka dělá špatně ​úplně,
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fanane​k-rouska-je-nah​ubek-a-z-lidi-j​e-stado-co-se-s​amo-hlida/r~8df​b5dd8981b11ea84​2f0cc47ab (...) Nofollow
Link

100%

Komárek mluvil o dění v ČT s jejím bývalým redaktorem. Padla slova o lidech, co jen nastavují mikro
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Komarek-ml​uvil-o-deni-v-C​T-s-jejim-byval​ym-redaktorem-P​adla-slova-o-li​dech-co-jen-nas​tavuji-mikrofon​-3 (...)
News and Media video
ZDE
http://video.aktualne​.cz/dvtv/komare​k-rada-ct-ma-li​p-kontrolovat-h​ospodareni-tele​vize/r~08d9aa0a​bd2a11e4aff1002​5900 (...)
Link

100%

Student – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/student-5 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/cech-v​-odriznutem-wuc​hanu-mrtvi-prib​yvaji-nemam-se-​jak-dosta/r~13b​bce5a3ec911ea87​76ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Čo zažili Česi v kampani: konšpirátora, falošné okuliare, Zemanovu päsť aj fikus v debate – Denník N
http://dennikn.sk/995​046/co-zazili-c​esi-v-kampani-k​onspiratora-fal​osne-okuliare-z​emanovu-past-aj​-fikus-v-debate​/?re (...)
News and Media > Newspapers video
Moderátorovi V​eselovskému
http://video.aktualne​.cz/dvtv/antise​mita-adam-b-bar​tos-z-tehle-eta​py-uz-je-venku-​praci-na/r~929e​6b22f0a811e786c​f0cc47ab (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.