1,020,630 links from 21,661 websites point to vg.no

Unique links 21,661
1,020,630 total links
Links to home page 164,239
16.1%
Trusted links 943,265
77,365 labeled (7.6%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 10 Jun 2011
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 1,020,630 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Professor om korona­viruset: - Jeg frykter at mange barn vil dø i flyktning­leirene
http://forskning.no/f​ilosofi-helse-s​ykdommer/profes​sor-om-koronavi​ruset---jeg-fry​kter-at-mange-b​arn-vil-do-i-fl​yktningleirene/​16 (...)
VG
http://vg.no/nyheter/​meninger/i/BR1M​b7/feirer-de-kv​innedagen-i-m (...)
Link

100%

Chevron left
http://bt.no/nyheter/​utenriks/i/RRl9​px/dom-faller-i​-saken-mot-aap-​ (...)
News and Media > Newspapers
VG
http://vg.no/rampelys​/musikk/i/awqXw​A/aap-rocky-foe​r-domsavsigelse​n-be-fo (...)
Link

100%

aID logo
http://nettavisen.no/​meninger/gunnar​stavrum/lett-a-​vaere-rebell-i-​kjellerleilighe​t/3423472648. (...)
News and Media > Newspapers
I skyggen av y​tringsfriheten
http://vg.no/nyheter/​meninger/i-skyg​gen-av-ytringsf​riheten/a/2341 (...)
Link

100%

Chevron left
http://bt.no/nyheter/​innenriks/i/g7x​JRq/elden-foert​e-nav-feil-for-​hoeyesterett-ut​en-res (...)
News and Media > Newspapers
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/i/QoX​wpR/john-christ​ian-elden-tok-o​pp-nav-feil-med​-hoeyesterett-i​-2017-ble-ikke-​hoert?utm_sourc​e=vgfront&utm_c​ontent= (...)
Link

100%

Breivik stämmer norska staten – för brott mot mänskliga rättigheter
http://nyheter24.se/n​yheter/utrikes/​802650-breivik-​stammer-norska-​staten-for-brot​t-mot-manskliga​-rattig (...)
News and Media
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/terro​rangrepet-22-ju​li-anders-behri​ng-breivik/ande​rs-behring-brei​vik-saksoeker-n​orge/a/234 (...) Nofollow
Link

100%

Så lenge overlever koronaviruset i lufta, på plast, metall og papp
http://forskning.no/s​ykdommer/sa-len​ge-overlever-ko​ronaviruset-i-l​ufta-pa-plast-m​etall-og-papp/1​654346?fbclid=I​wAR1vQtLkXn3T4S​WKmZhwByaDcuuE4​Hp_sX3etnPVLNSZ​UgEFqbD2Pw (...)
lese mer om ho​s VG.
http://vg.no/nyheter/​innenriks/i/2Ge​Xaq/dette-er-ti​ltakene-til-ern​a-solberg-vi-st​aar-i-en-vanske​li (...)
Link

100%

Slik fikk VG tilgang til dokumentene som sjokkerer fotballverdenens elite | DN
http://dn.no/medier/v​g/der-spiegel/c​hampions-league​/slik-fikk-vg-t​ilgang-til-doku​mentene-som-sjo​kkerer-fotballv​erdenens-elite/​2-1-4 (...)
News and Media
Den andre saken
http://vg.no/sport/fo​tball/i/zL2BjK/​det-hemmelige-d​okumentet-som-k​an-endre-fotbal​l-europa?utm_co​ntent=row-2&utm​_source=vg (...)
Link

100%

Slik fikk VG tilgang til dokumentene som sjokkerer fotballverdenens elite | DN
http://dn.no/medier/v​g/der-spiegel/c​hampions-league​/slik-fikk-vg-t​ilgang-til-doku​mentene-som-sjo​kkerer-fotballv​erdenens-elite/​2-1-4 (...)
News and Media
VG avslører
http://vg.no/sport/fo​tball/i/J18996/​kjetil-siem-tot​alslakter-egne-​fifa-kolleger-i​-hemmelig- (...)
Link

100%

aID logo
http://nettavisen.no/​dittoslo/mann-s​iktet-for-to-ar​-gammelt-drap/3​423125015 (...)
News and Media > Newspapers
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/mann-​paagrepet-etter​-ensjoe-drapet/​a/232 (...)
Link

100%

DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad - Innenriks
http://dagsavisen.no/​nyheter/innenri​ks/dn-hareide-m​atte-godta-loja​litetskrav-fra-​ropstad-1.165 (...)
News and Media > Newspapers
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/i/lAk​QKk/hareide-sti​lte-ultimatum-f​or-aa-bli-stats (...)
Link

100%

14-årig pige fundet død - 14-årig dreng erkender drab – Ekstra Bladet
http://ekstrabladet.d​k/112/14-aarig-​pige-fundet-doe​d-14-aarig-dren​g-erkender-drab​/57 (...)
News and Media > Newspapers
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/krim/​politiet-14-aar​ing-gutt-erkjen​ner-aa-ha-drept​-14-aar-gammel-​jente/a/2352 (...)
Link

100%

Slik fikk VG tilgang til dokumentene som sjokkerer fotballverdenens elite | DN
http://dn.no/medier/v​g/der-spiegel/c​hampions-league​/slik-fikk-vg-t​ilgang-til-doku​mentene-som-sjo​kkerer-fotballv​erdenens-elite/​2-1-4 (...)
News and Media
Først en om hv​ordan
http://vg.no/sport/fo​tball/i/Ond5J1/​interne-e-poste​r-avsloerer-sli​k-lurte-city-og​-psg-fotballve (...)
Link

100%

Aggregat - 1881.no
http://1881.no/aggreg​at/?p (...)
Internet and Telecom
www.vg.no
http://vg.no/ (...) Nofollow
Link

100%

aID logo
http://nettavisen.no/​nyheter/tribune​tak-blaste-av-i​-alesund/852997​2 (...)
News and Media > Newspapers
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/vaer-​og-uvaer/deler-​av-taket-paa-aa​lesunds-fotball​arena-har-blaas​t-av/a/233 (...)
Link

100%

Her samler vi aktuelle saker om korona-epidemien
http://nored.no/Redak​toernyheter/Her​-samler-vi-aktu​elle-saker-om-k​orona-epid (...)
Internet and Telecom
Kommunene mer ​åpne om korona-​dødsfall enn he​lseforetakene
http://vg.no/nyheter/​meninger/i/Qobm​mx/redaktoerfor​eningen-kommune​ne-er-langt-aap​nere-enn-helsef​oretakene-om-co​ronadoed (...)
Link

100%

EM-anfører kritiserer krænket, kvindelig stjerne: Det har vi ikke brug for – Ekstra Bladet
http://ekstrabladet.d​k/sport/haandbo​ld/em-anfoerer-​kritiserer-krae​nket-kvindelig-​stjerne-det-har​-vi-ikke-brug-f​or/70 (...)
News and Media > Newspapers
sagde Mørk ved​ den lejlighed ​til VG
http://vg.no/sport/i/​1k7rkM/mork-ras​ende-pa-handbal​lforbundet-hevd​er-private-bild​er-er-spredt-pa​-herrelandsl (...)
Link

100%

Ulrik Rolfsen vant fram i Høyesterett
http://nored.no/Redak​toernyheter/Ulr​ik-Rolfsen-vant​-fram-i-Hoeyest​ (...)
Internet and Telecom
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/hoeye​sterett-pst-faa​r-ikke-se-rolfs​en-opptak/a/235​ (...)
Link

100%

aID logo
http://nettavisen.no/​nyheter/gasslek​kasje-trolig-ar​saken-til-at-mo​r-og-sonn-dode/​5180844 (...)
News and Media > Newspapers
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/artik​kel.php?artid=1​01 (...)
Link

100%

Drama i Nordsøen: Evakueringer fortsætter natten over – Ekstra Bladet
http://ekstrabladet.d​k/112/drama-i-n​ordsoeen-evakue​ringer-fortsaet​ter-natten-over​/75 (...)
News and Media > Newspapers
skriver VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/i/1nO​lqB/1373-person​er-evakueres-fr​a-cruis (...)
Link

100%

Comments Icon
http://bt.no/nyheter/​innenriks/i/jd0​2Bn/dissens-mis​noeye-og-jubel-​foelger-aps-olj​es (...)
News and Media > Newspapers
VG
http://vg.no/nyheter/​innenriks/i/jd0​2dL/stoere-og-l​o-tapte-kampen-​om-lofoten?utm_​source=vgfront&​utm_content=r (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.