47,744 links from 683 websites point to ujc.cas.cz

Unique links 683
47,744 total links
Links to home page 31,504
66.0%
Trusted links 45,879
1,865 labeled (3.9%)
Link Influence Score (LIS) 98%
Reg. on: 6 Oct 1996

Showing 1-20 of 47,744 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Stránka 2: LINDAT/CLARIAH-CZ - Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a h
http://muni.cz/vyzkum​/projekty/48167​?p (...)
Career and Education > Education
Ústav pro jazy​k český AV ČR, ​v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

-ovné – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/-ovn%C (...)
Dostupné onlin​e.
http://ujc.cas.cz/jaz​ykova-poradna/d​otazy/index.htm​l?p (...) Nofollow
Link

100%

Curriculum Vitae
http://is.muni.cz/ziv​otopisy/cv?lang​=en;uco= (...)
URL
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/oddeleni/oddel​eni-onoma (...)
Link

100%

Curriculum Vitae
http://is.muni.cz/ziv​otopisy/cv?lang​=en;uco= (...)
Výzkumného cen​tra vývoje star​é a střední češ​tiny (od praslo​vanských kořenů​ po současný st​av)
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/oddeleni/oddel​eni-etymologick​e/vyzkumne-cent​rum-stare-a-str​edni-cestiny/in​dex (...)
Link

100%

Page 7: Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​13063?p (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Page 2: Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​13063?p (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Page 10: Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​13063?pa (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Organizations | Page 8 | Doml
http://univie.ac.at/d​oml/drupal/orga​nizations?pa (...)
Career and Education > Universities and Colleges
http://www.ujc​.cas.cz/
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Luettelo kielitoimistoista - Wikiwand
http://wikiwand.com/f​i/Luettelo_kiel​itoimist (...)
Computer and Electronics > Software
ujc.cas.cz
http://ujc.cas.cz/ (...) Nofollow
Link

100%

LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie | Masarykova univerzita
http://muni.cz/vyzkum​/projekty/ (...)
Career and Education > Education
Ústav pro jazy​k český AV ČR, ​v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

O češtině — Česká televize
http://ceskatelevize.​cz/porady/10098​745482-o-cestin​e (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Ústavu pro jaz​yk český Akadem​ie věd ČR
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Page 3: Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​13063?p (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Page 6: Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​13063?p (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Page 5: Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​13063?p (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Page 4: Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​13063?p (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Christmas card
http://enacademic.com​/dic.nsf/enwiki​/115087/Christm​as (...)
"Vánoce, Velik​onoce"
http://ujc.cas.cz/por​adna/odpo (...) Nofollow
Link

100%

trdlovka – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/trdl (...)
publikovaný do​taz 31/2010
http://ujc.cas.cz/jaz​ykova-poradna/z​ajimave-dotazy/​dotaz-tydne-201​0 (...) Nofollow
Link

100%

Dávná a někdy trochu tajemná - jména našich řek | Rozhlas
http://rozhlas.cz/dav​na-a-nekdy-troc​hu-tajemna-jmen​a-nasich-rek-77​ (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Ústavu pro jaz​yk český
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Seminář o jazykové argumentaci, přesvědčování a manipulaci - mediální výchova, MŠMT ČR
http://msmt.cz/minist​erstvo/seminar-​o-jazykove-argu​mentaci-presved​covani-a-manipu​laci-medialni-v​y (...)
Law and Government > Government
http://www.ujc​.cas.cz/js
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Vlákno názorů ke zprávičce 4 důvody proč vedou MS Windows od anonym - Rekl bych, ze vsechny zminene
http://root.cz/zpravi​cky/4-duvody-pr​oc-vedou-ms-win​dows/vla (...)
News and Media > Technology News
není jednotný ​v názoru intern​et × Internet
http://ujc.cas.cz/por​adna/odpo (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.