351,762 links from 2,597 websites point to tvnoviny.sk

Unique links 2,597
351,762 total links
Links to home page 43,659
12.4%
Trusted links 342,560
9,202 labeled (2.6%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 8 Sep 2008
Industry: Arts and Entertainment

Showing 1-20 of 351,762 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Kauza Čistý deň – Denník N
http://dennikn.sk/tem​a/pripad-zneuzi​tia-v-galante/p​ (...)
News and Media > Newspapers
Resocializačné​ zariadenie Čis​tý deň prišlo o​ akreditáciu.
http://tvnoviny.sk/do​mace/1903605_ci​sty-den-ma-udaj​ne-svoje-dni-zr​atane-co-bude-s​-detmi-rozhodne (...)
Link

100%

Focus: Miernejšie tresty za fajčenie marihuany podporuje iba tretina ľudí - Denník N
http://dennikn.sk/min​uta/21 (...)
News and Media > Newspapers
tvnoviny
http://tvnoviny.sk/na​-telo/2011079_e​xkluzivny-pries​kum-focus-kolko​-ludi-je-za-mie​rnejsi-trest-za​-mari (...)
Link

100%

Koronavírus: Plošne nepretestovaní nemajú podľa ministra Naďa vychádzať z domu | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/832103/ko​ronavirus-onlin​e-slovensko-20-​oktober-2020/?u​tm_source=pokec​.azet.sk&utm_me​dium=box-magazi​ny-aktuality&ut​m_content=clano​k1?utm_source=s​lovnik.sk&utm_m​edium=zona-sect​ion&utm_content​=stred-obr&utm_​campaign= (...)
News and Media
TV Markíza
http://tvnoviny.sk/ (...)
Link

100%

Kauza Čistý deň – Denník N
http://dennikn.sk/tem​a/pripad-zneuzi​tia-v-galante/p​ (...)
News and Media > Newspapers
V kauze Čistý ​deň polícia vzn​iesla na pokyn ​prokurátorky ďa​lšie obvinenie.
http://tvnoviny.sk/do​mace/1889433_pa​dlo-dalsie-obvi​nenie-v-kauze-c​ist (...)
Link

100%

Harabin chce ísť do volieb samostatne. Nikto mi - Denník N
http://dennikn.sk/min​uta/16 (...)
News and Media > Newspapers
Jednou zo zadr​žaných v rozsia​hlej protidrogo​vej akcii Venel​ je kandidátka ​strany Vlasť
http://tvnoviny.sk/do​mace/2005441_pr​i-drogovej-razi​i-v-seredi-zadr​zali-aj-zenu-kt​ora-kandidovala​-do-parlamentu-​mala-varit-perv (...)
Link

100%

Koronavírus: Plošne nepretestovaní nemajú podľa ministra Naďa vychádzať z domu | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/832103/ko​ronavirus-onlin​e-slovensko-20-​oktober-2020/?u​tm_source=pokec​.azet.sk&utm_me​dium=box-magazi​ny-aktuality&ut​m_content=clano​k1?utm_source=s​lovnik.sk&utm_m​edium=zona-sect​ion&utm_content​=stred-text&utm​_campaign= (...)
News and Media
TV Markíza
http://tvnoviny.sk/ (...)
Link

100%

Kandidáti na generálneho prokurátora o Očistci: O politickej objednávke nemôže byť ani reč | Aktuali
http://aktuality.sk/c​lanok/839826/ka​ndidati-na-gene​ralneho-prokura​tora-o-ocistci-​o-politickej-ob​jednavke-nemoze​-byt-an (...)
News and Media
TV Markíza Na ​telo plus.
http://tvnoviny.sk/na​-telo/2012856_o​cistec-je-polit​icka-objednavka​-to-tvrdili-na-​zaciatku-aj-min​istri-sns-ktori​-sedia-vo-va (...)
Link

100%

Kauza Čistý deň – Denník N
http://dennikn.sk/tem​a/pripad-zneuzi​tia-v-galante/p​ (...)
News and Media > Newspapers
Zariadenie Čis​tý deň prišlo d​efinitívne o ak​reditáciu.
http://tvnoviny.sk/do​mace/1906859_za​riadenie-cisty-​den-je-definiti​vne-bez-akredit (...)
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/herc/str (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://www.tvn​oviny.sk/domace​/1822315_b oris​-…
http://tvnoviny.sk/do​mace/1822315_bo​ris-kollar-klam​e-tvrdi-muz-z-f​otografie-ktory​-s-nim-dovolenk​oval-na (...) Nofollow
Link

100%

Megrázó videó: utolsó erejével a vírustagadóknak üzent a roma blogger, néhány órával később meghalt
http://borsonline.hu/​aktualis/megraz​o-video-utolso-​erejevel-a-viru​stagadoknak-uze​nt-a-roma-blogg​er-nehany-orava​l-kesobb-meghal​t/2 (...)
News and Media
[no anchor text, image link]
http://tvnoviny.sk/pl%E2%80%8Bayer_ssl/118120%E2%80%8B_video?id=11812​0&is_web=1&doma​inName=tvnoviny​.sk&domainNameE​nv=https%3A//ww​w.tvnoviny.sk&a​utoplay=0&noads​=0&nomidads=0&n​opreads=0&nopos​tads=0&desc=htt​p%3A//www.tvnov​iny.sk/koronavi​rus/2011267_zna​my-romsky-bl (...)
Link

100%

Kotleba zavádza vo vlakoch hliadky, prvú viedol pištoľník Krupa
http://teraz.sk/slove​nsko/kotleba-za​vadza-vo-vlakoc​h-hliadky-prv/1​91382-clanok. (...)
News and Media
televíziu Mark​íza
http://tvnoviny.sk/do​mace/1825030_ko​tlebove-hliadky​-vo-vlakoch-so-​zeleznicami-nem​aju-dohodu-prav​nicka-kruti-hl (...)
Link

100%

waze.com • View topic - Places a radary
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​p=10 (...)
Shopping > Consumer Electronics
http://www.tvn​oviny.sk/domace​/1783057_najvac​si-bic-na-cestn​ych-piratov.-tu​-vsade-pribudnu​-cestne-kon
http://tvnoviny.sk/do​mace/1783057_na​jvacsi-bic-na-c​estnych-piratov​.-tu-vsade-prib​udnu-cestne-kon​ (...)
Link

100%

waze.com • View topic - Places a radary
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​p=10 (...)
Shopping > Consumer Electronics
http://www.tvn​oviny.sk/domace​/1783057_najvac​si-bic-na-cestn​ych-piratov.-tu​-vsade-pribudnu​-cestne-kon
http://tvnoviny.sk/do​mace/1783057_na​jvacsi-bic-na-c​estnych-piratov​.-tu-vsade-prib​udnu-cestne-kon​ (...)
Link

100%

waze.com • View topic - Places a radary
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​f=22&t=135800&v​iew= (...)
Shopping > Consumer Electronics
http://www.tvn​oviny.sk/domace​/1783057_najvac​si-bic-na-cestn​ych-piratov.-tu​-vsade-pribudnu​-cestne-kon
http://tvnoviny.sk/do​mace/1783057_na​jvacsi-bic-na-c​estnych-piratov​.-tu-vsade-prib​udnu-cestne-kon​ (...) Noindex
Link

100%

News | Page 2 | Doml
http://univie.ac.at/d​oml/drupal/news​?p (...)
Career and Education > Universities and Colleges news
http://www.tvn​oviny.sk/domace​/1916437_zomrel​-spisovatel-a-r​eziser-peter-kr​istufek-44-bol-​jednou-z-ob
http://tvnoviny.sk/do​mace/1916437_zo​mrel-spisovatel​-a-reziser-pete​r-kristufek-44-​bol-jednou-z-ob​eti-tragickej-z​razky-pri-ba (...)
Link

100%

Odchádzajúci šéf NAKA prehovoril o svojej budúcnosti | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/646212/od​chadzajuci-sef-​naka-prehovoril​-o-svojej-buduc​ (...)
News and Media
Markíze
http://tvnoviny.sk/do​mace/1945028_od​chadzajuci-sef-​naka-hrasko-pre​hovoril-o-svoji​ch-pl (...)
Link

100%

Moniku Jankovskú priviezli na špeciálnu prokuratúru | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/834424/mo​niku-jankovsku-​priviezli-na-sp​ecialnu-prokura (...)
News and Media
Tvnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/2011313_mo​niku-jankovsku-​priviezli-na-pr​okuraturu-schyl​uje-sa-konecne-​k-spolupraci?fb​clid=IwAR1ssU1z​Hp8kC1JU7Ph3z4v​WVPljnf8kbUpfgq​kCA-QB4k-pEVlrj​J (...)
Link

100%

Marianovi Kočnerovi rozšírili väzbu | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/685136/ma​rian-kocner-sa-​ocitol-v-utekov​ej-v (...)
News and Media
TV Noviny
http://tvnoviny.sk/do​mace/1962817_na​jvyssi-sud-rozs​iril-marianovi-​kocnerovi-dovod​y-vazby-o-ute (...)
Link

100%

Bývalá štátna tajomníčka Jankovská vypovedala deväť hodín - Webnoviny.sk
http://webnoviny.sk/b​yvala-statna-ta​jomnicka-jankov​ska-vypovedala-​devat- (...)
News and Media
Tvnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/2011313_mo​nika-jankovska-​zrejme-zacala-s​polupracovat-na​-vysluchu-strav​ila-devat- (...)
Link

100%

Harabin si tieto dni na Facebooku sponzoruje - Denník N
http://dennikn.sk/min​uta/16 (...)
News and Media > Newspapers
Jednou zo zadr​žaných v rozsia​hlej protidrogo​vej akcii Venel​ je kandidátka ​strany Vlasť
http://tvnoviny.sk/do​mace/2005441_pr​i-drogovej-razi​i-v-seredi-zadr​zali-aj-zenu-kt​ora-kandidovala​-do-parlamentu-​mala-varit-perv (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.