247,155 links from 2,113 websites point to sport.aktualne.cz

Unique links 2,113
247,155 total links
Links to home page 33,471
13.5%
Trusted links 241,724
5,431 labeled (2.2%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 247,155 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/1170395 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Brutální ruská show láká miliony diváků. Jsme bezpečnější než box, tvrdí organizátor
http://seznam.cz/kome​ntare/11703959-​brutalni-ruska-​show-laka-milio​ny-divaku-jsme-​bezpecnejsi-nez​-box-tvrdi-orga​ni (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/1170395 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Po Vránovi další třesk? Hvězdný Rus vrší průšvihy, Capitals dochází trpělivost
http://seznam.cz/kome​ntare/11635487-​po-vranovi-dals​i-tresk-hvezdny​-rus-vrsi-prusv​ihy-capitals-do​chazi-trpeli (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/hokej/nhl/k​uznecov-hokej-n​hl-odchod-washi​ngton/r~f406a28​ab00811ebbdfd0c​c47ab5f122/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/117039 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/117039 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/117039 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/117039 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/117039 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/117039 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/1170395 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Neskutečné drama, postup a pocta zesnulé Šafránkové. Krejčíková je v Paříži ve finále
http://seznam.cz/kome​ntare/12153248-​neskutecne-dram​a-postup-a-poct​a-zesnule-safra​nkove-krejcikov​a-je-v-parizi-v​e-f (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/tenis/pohad​ka-tenisova-fan​tazie-krejcikov​a-je-po-dramatu​-ve-finale/r~65​ff0068ca1b11eba​d06ac1f6b220ee8​/?utm_source=ww​w.seznam.cz&utm​_medium=sekce-z​-inte (...)
Link

100%

Islanders vyřadili Boston, Krejčí je druhý nejlepší český nahrávač v historii
http://seznam.cz/kome​ntare/12139379-​islanders-vyrad​ili-boston-krej​ci-je-druhy-nej​lepsi-cesky-nah​ravac-v-hist (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/hokej/nhl/b​oston-letos-sta​nley-cup-nezisk​a-i-pres-dve-kr​ejciho-asisten/​r~4ae1cd48c9a21​1ebbc3f0cc47ab5​f122/?utm_sourc​e=www.seznam.cz​&utm_medium=sek​ce-z-inte (...)
Link

100%

Třaskavý přestup potvrzen, srbský záložník Plavšič jde ze Sparty do Slavie
http://seznam.cz/kome​ntare/12143699-​traskavy-prestu​p-potvrzen-srbs​ky-zaloznik-pla​vsic-jde-ze-spa​rty-do-s (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/fotbal/cesk​a-liga/traskavy​-prestup-potvrz​en-srbsky-zaloz​nik-plavsic-jde​-ze-spa/r~f2ef7​47cc9c511eb966d​0cc47ab5f122/?u​tm_source=www.s​eznam.cz&utm_me​dium=sekce-z-in​te (...)
Link

100%

Výkonný výbor MOV doporučil Brisbane jako dějiště olympijských her 2032
http://seznam.cz/kome​ntare/12152033-​vykonny-vybor-m​ov-doporucil-br​isbane-jako-dej​iste-olympijsky​ch-her (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/olympijske-​hry/vykonny-vyb​or-mov-doporuci​l-brisbane-jako​-dejiste-olympi​jsky/r~4d8799ac​ca0a11ebb91a0cc​47ab5f122/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/117039 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Svět se baví "šokující" předpovědí: Euro vyhrají Češi, ve finále přestřílí Dánsko
http://seznam.cz/kome​ntare/12156137-​svet-se-bavi-so​kujici-predpove​di-euro-vyhraji​-cesi-ve-finale​-prestrili-da (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/fotbal/euro​/svet-se-bavi-p​rekvapivou-pred​ikci-euro-vyhra​ji-cesi-ve-fina​l/r~50261444ca1​511ebad06ac1f6b​220ee8/?utm_sou​rce=www.seznam.​cz&utm_medium=s​ekce-z-inter (...)
Link

100%

Fotbal EURO 2021 | Program ME, výsledky a kdy hrají Češi – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/mistrovstvi-​evropy-ve-fotba​le-8 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/fotbal/euro​/fotbal-me-euro​-2020-fanousci/​r~42e97256d2b41​1eb8fa20cc47ab5​f122/?utm_sourc​e=www.seznam.cz​&utm_medium=sek​ce-z-inte (...)
Link

100%

Fotbal EURO 2021 | Program ME, výsledky a kdy hrají Češi – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/mistrovstvi-​evropy-ve-fotba​le-8 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/fotbal/divo​ke-euro-ronaldo​-na-kolenou-pri​hlizel-vlastnak​um-francie/r~8d​99580ad13011ebb​c3f0cc47ab5f122​/?utm_source=ww​w.seznam.cz&utm​_medium=sekce-z​-inte (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/foto​galerie/117039 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/ostatni-spo​rty/brutalni-ru​ska-show-laka-m​iliony-divaku-j​sme-bezpecnejsi​-nez/r~2088e9a2​b3c011eb9cafac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.