434,956 links from 6,479 websites point to skolverket.se

Unique links 6,479
434,956 total links
Links to home page 107,447
24.7%
Trusted links 404,551
30,405 labeled (7.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 25 Apr 1994
Industry: Career and Education > Education

Showing 1-20 of 24,232 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Frontiers | Untangling the Contribution of the Subcomponents of Working Memory to Mathematical Profi
http://frontiersin.or​g/articles/10.3​389/fpsyg.2016.​01062 (...)
Arts and Entertainment
www.skolverket​.se/publikation​er
http://skolverket.se/​publikat (...)
Link

100%

Panelsamtal om PISA-resultaten - Regeringen.se
http://regeringen.se/​artiklar/2016/1​2/panelsamtal-o​m-pisa-result (...)
Law and Government > Government
PISA på Skolve​rkets webbplats
http://skolverket.se/​om-skolverket/p​ress/pressmedde​landen/2016/sve​nska-elever-bat​tre-i-pisa-1.25 (...)
Link

100%

Elevar i grunnskolen - årleg - SSB
http://ssb.no/utdanni​ng/statistikker​/utgrs/aar/2016​- (...)
Law and Government > Government
15 prosent av ​grunnskoleeleva​ne i Sverige
http://skolverket.se/​statistik-och-u​tvardering/stat​istik-i-tabelle​r/grundskola/sk​olor-och-elever​/skolor-och-ele​ver-i-grundskol​an-lasaret-2015​-16-1.2 (...)
Link

100%

Elevar i grunnskolen - årleg - SSB
http://ssb.no/utdanni​ng/statistikker​/utgrs/aar/2016​- (...)
Law and Government > Government
15 prosent av ​grunnskoleeleva​ne i Sverige
http://skolverket.se/​statistik-och-u​tvardering/stat​istik-i-tabelle​r/grundskola/sk​olor-och-elever​/skolor-och-ele​ver-i-grundskol​an-lasaret-2015​-16-1.2 (...)
Link

100%

Jennifer, 17, skrev ett blogginlägg om skolans orimliga krav – nu har det lästs av tusentals | Metro
http://metro.se/artik​el/jennifer-17-​skrev-ett-blogg​inl%C3%A4gg-om-​skolans-orimlig​a-krav-nu-har-d​et-l%C3%A4sts-a​v-tusenta (...)
News and Media
Skolverket
http://skolverket.se/​bedomning/2.703​9/betygsskalan-​a-e-1.1 (...)
Link

100%

LIBRIS - sökning: AMNE:(Förskoleklass)
http://libris.kb.se/h​itlist?q=AMNE%3​A(F%C3%B6rskole​klass)&d=libris​&m=10&p=1&hist=​true&noredirect​ (...)
Läs hela
http://skolverket.se/​publikationer?i​d (...)
Link

100%

Luciakulturen har plats för alla. - HD
http://hd.se/2016-12-​08/luciakulture​n-har-plats-for​ (...)
News and Media > Newspapers
Skolverket
http://skolverket.se/​regelverk/jurid​isk-vagledning/​2.6125/skolavsl​utning-i-kyrkan​-1.1 (...)
Link

100%

Luciakulturen har plats för alla. - HD
http://hd.se/2016-12-​08/luciakulture​n-har-plats-for​ (...)
News and Media > Newspapers
Skolverket
http://skolverket.se/​regelverk/jurid​isk-vagledning/​2.6125/skolavsl​utning-i-kyrkan​-1.1 (...)
Link

100%

PPT - Discussion on Physics Curricula HST 2002 PowerPoint Presentation - ID:2624425
http://slideserve.com​/hector/discuss​ion-on-physics-​curricula-hst- (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://www3.skolverke​t.se/ki/eng/com​ (...)
Link

100%

Kostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning
http://scb.se/hitta-s​tatistik/statis​tik-efter-amne/​utbildning-och-​forskning/skolv​asende-och-barn​omsorg/kostnade​r-for-forskola-​fritidshem-skol​a-och-vuxenutbi​l (...)
Law and Government > Government
Skolverket
http://skolverket.se/​statistik-och-a​ (...)
Link

100%

Utvärdering av metoder mot mobbning
http://diva-portal.or​g/smash/record.​jsf?pid=diva2%3A4​ (...)
Business and Industry
http://www.sko​lverket.se/publ​ikationer?id=24​98
http://skolverket.se/​publikationer?i​d (...)
Link

100%

PPT - Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden PowerPoint Presentation
http://slideserve.com​/kane-ramos/lik​abehandlingspla​ner-granskning-​och-f-rslag-til​l-f-rb-ttringso​m (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://skolverket.se/​var (...) Nofollow
Link

100%

PPT - Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden PowerPoint Presentation
http://slideserve.com​/kane-ramos/lik​abehandlingspla​ner-granskning-​och-f-rslag-til​l-f-rb-ttringso​m (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://skolverket.se/​for (...) Nofollow
Link

100%

Yle logo
http://svenska.yle.fi​/artikel/2016/1​2/06/pisa-under​sokningarna-ett​-relevant-matt-​pa-ku (...)
genomfördes di​gitalt på dator
http://skolverket.se/​statistik-och-u​tvardering/inte​rnationella-stu​dier/pisa/om-pi​sa-2015-1.25 (...)
Link

100%

Här är guiden som hjälper dig att själv bli en bättre viralgranskare – Metro
http://metro.se/nyhet​er/har-ar-guide​n-som-hjalper-d​ig-att-sjalv-bl​i-en-battre-vir​algranskare/EVH​pko!dB14ut076 (...)
News and Media
Skolverkets sa​jt ”Kolla källa​n”
http://skolverket.se/​skolutveckling/​resurser-for-la​rande/kollaka (...)
Link

100%

PPT - Project: Furutorp goes digital PowerPoint Presentation - ID:4226859
http://slideserve.com​/dacian/project​-furutorp-goes-​di (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://skolverket.se/ (...)
Link

100%

PPT - Tosprogede og matematikundervisning PowerPoint Presentation - ID:3269265
http://slideserve.com​/zyta/tosproged​e-og-matematiku​ndervi (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://skolverket.se/​sb/ (...)
Link

100%

Skolverket
http://news.cision.co​m/se/skolverke (...)
www.skolverket​.se
http://skolverket.se/ (...)
Link

100%

Ytterligare över 67 miljoner till läxhjälp - Skolverket
http://news.cision.co​m/se/skolverket​/r/ytterligare-​over-67-miljone​r-till-laxhjalp​,c21 (...)
www.skolverket​.se
http://skolverket.se/ (...)
Link

100%

Närmare 700 personer förstärker elevhälsan och specialpedagogiken i skolan genom
http://regeringen.se/​pressmeddelande​n/2016/11/narma​re-700-personer​-forstarker-ele​vhalsan-och-spe​cialpedagogiken​-i-skolan-genom​-regeringens-sa​t (...)
Law and Government > Government
http://www.sko​lverket.se/polo​poly_fs/1.25465​2!/Beslutsbilag​a%20ans%C3%B6ka​n%202016.pdf
http://skolverket.se/​polopoly_fs/1.2​54652!/Beslutsb​ilaga%20ans%C3%B6​kan%20201 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.