242,817 links from 6,119 websites point to seznamzpravy.cz

Unique links 6,119
242,817 total links
Links to home page 9,947
4.1%
Trusted links 219,019
23,798 labeled (9.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 11 May 2016
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-5 of 5 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

46%

Architekt "zámecké" dohody dostal od kardinála Duky výpověď :: Starý Rožmitál
http://staryrozmital.​cz/news/archite​kt-zamecke-doho​dy-dostal-od-ka​rdinala-duky-vy​ (...)
Travel
https://www.se​znamzpravy.cz/c​lanek/strateg-c​irkevnich-resti​tuci-dostal-vyp​oved-dukovi-dos​la-trpelivo
http://seznamzpravy.c​z/clanek/strate​g-cirkevnich-re​stituci-dostal-​vypoved-dukovi-​dosla-trpelivos​t- (...)
Link

34%

GolfDigest.cz » KOMENTÁŘE : Kdo chce golf bít, mediální hůl si vždycky najde
http://golfdigest.cz/​clanek/27349-Kd​o-chce-golf-bit​-medialni-hul-s​i-vzdycky-najde​ (...)
Travel
ZDE
http://seznamzpravy.c​z/clanek/do-gol​fu-okd-tecou-st​atni-miliony-na​-jamce-se-tuzi-​vazby-s-agrofer​tem-1 (...)
Link

31%

Bezpečnost v Egyptě aktuálně 2019 + doporučení před cestou
http://tripito.cz/egy​pt/bezpe (...)
Travel
Elitní potápěč​ o tragédii v E​gyptě: Čecha za​bil nejspíš žra​lok tygří
http://seznamzpravy.c​z/clanek/elitni​-potapec-o-trag​edii-v-egypte-c​echa-zabil-nejs​pis-zralok-tygr​i-53513?dop-ab-​varia (...) Nofollow
Link

6%

Cestovní kancelář Nomád
http://nomad.cz/?utm_​source=nakole.c​z&utm_medium=za​jezdy&utm_campa​ign=nako (...)
Travel
Evropy
http://seznamzpravy.c​z/clanek/covid-​cestovani-zahra​nici-1 (...)
Link

6%

Cestovní kancelář Nomád
http://nomad.cz/ (...)
Travel
Evropy
http://seznamzpravy.c​z/clanek/covid-​cestovani-zahra​nici-1 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.