33,579 links from 577 websites point to saferinternet.cz

Unique links 577
33,579 total links
Links to home page 26,444
78.8%
Trusted links 28,962
4,617 labeled (13.7%)
Link Influence Score (LIS) 75%
Reg. on: 8 Sep 2004
Industry: Reference > Dictionaries and Encyclopedias

Showing 1-20 of 33,579 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Konference "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“ otevře d
http://kr-vysocina.cz​/konference-quo​t-reseni-elektr​onickeho-nasili​-a-kyberkrimina​lity-pachane-na​-detech-a-mezi-​detmi-otevre-di​skusi-k-nejozeh​avejsim-tematum​-patologickych-​jevu-online/d-4​052478/p1= (...)
Sports
zde
http://saferinternet.​cz/kategorie/vy​socina-bezpecne​-online/krajska​-konference/ind​e (...)
Link

100%

Odbor informatiky | Děti a studenti | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/odbor-informat​iky/os-1025/p1=​ (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Kraj Vysočina | Děti a studenti | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/kraj-vysocina/​os-10/p1= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 7. ročník: Jiná vyjádření Úřadu: Úřad pro ochranu osobn
http://uoou.cz/soutez​-quot-moje-souk​romi-nekoukat-n​estourat-quot-7​-rocnik/ds-2927​/p1=1020&arch (...)
Internet and Telecom > Email
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 9. ročník - archiv dokumentů: Projekty: Úřad pro ochran
http://uoou.cz/soutez​-quot-moje-souk​romi-nekoukat-n​estourat-quot-9​-rocnik/ds-3338​/p1=2585&arch (...)
Internet and Telecom > Email
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 9. ročník: Projekty: Úřad pro ochranu osobních údajů
http://uoou.cz/soutez​-quot-moje-souk​romi-nekoukat-n​estourat-quot-9​-rocnik/ds-3338​/p1=2585&arch (...)
Internet and Telecom > Email
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 7. ročník - archiv dokumentů: Projekty: Úřad pro ochran
http://uoou.cz/soutez​-quot-moje-souk​romi-nekoukat-n​estourat-quot-7​-rocnik/ds-2927​/p1=2585&arch (...)
Internet and Telecom > Email
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Vysočina bezpečně online: místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých |
http://kr-vysocina.cz​/vysocina-bezpe​cne-online-mist​ni-prevence-kyb​erneticke-krimi​nality-pachane-​na-detech-a-mla​distvych/d-4053​376/p1= (...)
Sports
http://www.saf​erinternet.cz/k​ategorie/vysoci​na-bezpecne-onl​ine/krajska-kon​ference/index.p​hp
http://saferinternet.​cz/kategorie/vy​socina-bezpecne​-online/krajska​-konference/ind​e (...)
Link

100%

Vysočina bezpečně online: místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých |
http://kr-vysocina.cz​/vysocina-bezpe​cne-online-mist​ni-prevence-kyb​erneticke-krimi​nality-pachane-​na-detech-a-mla​distvych/d-4053​376/p1= (...)
Sports
http://www.saf​erinternet.cz/v​zdelavani/vysoc​ina-bezpecne-on​line/index.php
http://saferinternet.​cz/vzdelavani/v​ysocina-bezpecn​e-online/index (...)
Link

100%

Dokumenty - archiv dokumentů | Organizace a malé a střední firmy | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/dokumenty/ds-3​01758/p1=43760&​archiv=2&rd= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Kde hledat pomoc? - archiv dokumentů | Děti a studenti | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/kde-hledat-pom​oc/ds-301801/p1​=43759&arc (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Děti a studenti - archiv dokumentů | Děti a studenti | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/vismo5/zobraz_​dok.asp?id_org=​450008&id_ktg=3​01803&n=deti-a-​studenti&p1=437​59&archiv=2&def (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Držitelé značky - Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET | Děti a studenti | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/vismo5/dokumen​ty2.asp?id=4036​817&p1=43759&n=​drzitele-znacky​-kraj-vysocina-​doporucuje-pro-​bezpecny-intern​et&de (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Dokumenty | Organizace a malé a střední firmy | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/dokumenty/ds-3​01758/p1=43760&​arc (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Děti a studenti | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/deti-a-student​i/ds-301803/arc​hiv=0&p1= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Slovníček pojmů | Děti a studenti | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/slovnicek-pojm​u/ds-301823/arc​hiv=0&p1= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Zabezpečení WiFi sítě | Bezpečný internet | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/zabezpeceni-wi​fi-site/d-40357​25/p1= (...)
Sports
zde
http://saferinternet.​cz/novinky/11 (...)
Link

100%

Rodiče | Děti a studenti | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/rodice/ds-3018​22/archiv=0&p1=​ (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Občané | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/vismo5/zobraz_​dok.asp?id_org=​450008&id_ktg=3​01802&n=obcane&​p1=43758&archiv​=1&de (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

100%

Dokumenty | Organizace a malé a střední firmy | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/dokumenty/ds-3​01758/p1=43760&​archiv=1&rd= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://saferinternet.​cz/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.