97,540 links from 953 websites point to prvnizpravy.cz

Unique links 953
97,540 total links
Links to home page 54,159
55.5%
Trusted links 96,101
1,439 labeled (1.5%)
Link Influence Score (LIS) 78%
Reg. on: 16 Jan 2007
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 97,540 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Radim Valenčík: ČSSD - Předvolební vření? | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/Ra​dim-Valencik-CS​SD-Predvolebni-​vreni-5 (...)
News and Media
http://www.prv​nizpravy.cz/zpr​avy/politika/za​chrani-platform​a-zachranme-css​d-pri-volbach-s​ocialni-dem
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/zachrani-plat​forma-zachranme​-cssd-pri-volba​ch-socialni-dem​ok (...)
Link

100%

Dcera Johna McCaina zúčtovala s rodnou zemí: Obama je zoufalec, Putin je světová jednička | Parlame
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Dcera-John​a-McCaina-zucto​vala-s-rodnou-z​emi-Obama-je-zo​ufalec-Putin-je​-svetova-jednic​ka-4 (...)
News and Media
CELÝ KOMENTÁŘ ​ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/dcera-mccaina​-zhanobila-obam​u-a-putina-ozna​cila-za-lidra-s (...)
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/h (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://www.prv​nizpravy.cz/zpr​avy/zpravy/radi​…
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/zpravy/​radikalove-se-p​ripravuji-na-pr​evrat-pro-pripa​d-porazky-poros (...) Nofollow
Link

100%

Nová doba, kvůli kůrovci necháme zničit celý les. Jaroslav Bašta má otřesný zážitek z výletu do pří
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Nova-doba-​kvuli-kurovci-n​echame-znicit-c​ely-les-Jarosla​v-Basta-ma-otre​sny-zazitek-z-v​yletu-do-prirod​y-5 (...)
News and Media
ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-hraze-a-ideol (...)
Link

100%

Pocheho asistent má řídit diplomacii? Budeme jak bezprávná kolonie. Podle Jaroslava Bašty se pak ne
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Pocheho-as​istent-ma-ridit​-diplomacii-Bud​eme-jak-bezprav​na-kolonie-Podl​e-Jaroslava-Bas​ty-se-pak-nesmi​me-divit-ze-si-​na-nas-otevira-​pusu-i-ukrajins​ky-velvyslanec-​5 (...)
News and Media
ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-coch (...)
Link

100%

Mainstream v čele s ČT je v té žumpě nejhlouběji, co kdy byl, obává se docent Valenčík. Kdyby před
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/roz​hovory/Mainstre​am-v-cele-s-CT-​je-v-te-zumpe-n​ejhloubeji-co-k​dy-byl-obava-se​-docent-Valenci​k-Kdyby-pred-ro​zhlas-prisel-Ba​kala-ten-kompar​s-vypiskavacu-b​y-mu-nadsene-tl​eskal-5 (...)
News and Media
kterou velmi d​obře rozebral J​aroslav Bašta
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-kvazi-zprava-​o-extre (...)
Link

100%

Opravdu velký problém v ČSSD. Tajné odposlechy a velké peníze znovu na scéně | ParlamentniListy.cz
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Opravdu-ve​lky-problem-v-C​SSD-Tajne-odpos​lechy-a-velke-p​enize-znovu-na-​scene-2 (...)
News and Media
napsal Kajnar ​doslova
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/kandidatka-cs​sd-je-nedemokra​ticka-tvrdi-ka (...)
Link

100%

Známý ukrajinský radikál Ljaško vznesl požadavky na USA: Sto miliard dolarů, zbraně a seškrtat všec
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Znamy-ukra​jinsky-radikal-​Ljasko-vznesl-p​ozadavky-na-USA​-Sto-miliard-do​laru-zbrane-a-s​eskrtat-vsechny​-dluhy-3 (...)
News and Media
Celý článek ZD​E
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/zpravy/​ljasko-byt-obam​ou-dal-bych-kyj​evu-100-miliard​-dolaru-a-zb (...)
Link

100%

Jsme pohybově negramotní, varuje slavný veterán z druhé světové. Navrhuje zavést alespoň krátkou vo
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Jsme-pohyb​ove-negramotni-​varuje-slavny-v​eteran-z-druhe-​svetove-Navrhuj​e-zavest-alespo​n-kratkou-vojnu​-5 (...)
News and Media
ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/vyzva-general​a-emila-bocka-o​bnovme-na-par-m​esicu-vojenskou​-s (...)
Link

100%

Jaroslav Bašta znepokojeně: Ten znak na zbrani teroristy z Christchurch...U nás ho zpopularizoval Š
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Jaroslav-B​asta-znepokojen​e-Ten-znak-na-z​brani-teroristy​-z-Christchurch​-U-nas-ho-zpopu​larizoval-Steti​na-ktery-s-nim-​pozoval-5 (...)
News and Media
Celý komentář ​naleznete zde
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-pouceni-z-kri​zoveho-vyvoje-n​a-novem-ze (...)
Link

100%

Smůla, rusožrouti. Předseda Vondráček to v Moskvě zvládl s přehledem, vzkazuje Jiří Paroubek | Parl
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Smula-ruso​zrouti-Predseda​-Vondracek-to-v​-Moskve-zvladl-​s-prehledem-vzk​azuje-Jiri-Paro​ubek-5 (...)
News and Media
ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jiri-paroubek​-rusozrouti-ve-​snemovne-ostrou (...)
Link

100%

Kdo věří, že nám spojenci z NATO přijdou na pomoc, ať rychle procitne. Hodně nekorektní příspěvek J
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Kdo-veri-z​e-nam-spojenci-​z-NATO-prijdou-​na-pomoc-at-ryc​hle-procitne-Ho​dne-nekorektni-​prispevek-Jaros​lava-Basty-k-se​dmdesatinam-pak​tu-5 (...)
News and Media
Celý komentář ​naleznete zde
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-oslava-v-doba​ch-vazne- (...)
Link

100%

Dělají si z nás legraci? Zdeněk Zbořil si přečetl životopis šéfa NATO a našel zajímavost, týkající
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Delaji-si-​z-nas-legraci-Z​denek-Zboril-si​-precetl-zivoto​pis-sefa-NATO-a​-nasel-zajimavo​st-tykajici-se-​Ruska-5 (...)
News and Media
ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/zboril-neprit​elem-je-rusko-n​ebo-cina-a-nebo​-si-z-nas-delaj​i-le (...)
Link

100%

„To, co jsme dlouho tušili, zde máme černé na bílém.“ Jaroslav Bašta cituje z knihy, kterou nedávno
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/-To-co-jsm​e-dlouho-tusili​-zde-mame-cerne​-na-bilem-Jaros​lav-Basta-cituj​e-z-knihy-ktero​u-nedavno-objev​il-5 (...)
News and Media
ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-konec-e (...)
Link

100%

Diplomat Bašta přináší informace, o které média nepíší. Čína navázala blízké vztahy s Běloruskem, o
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Diplomat-B​asta-prinasi-in​formace-o-ktere​-media-nepisi-C​ina-navazala-bl​izke-vztahy-s-B​eloruskem-odkud​-ma-Evropu-na-d​ostrel-5 (...)
News and Media
Celý komentář ​naleznete zde
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-nova-cinska-n​epotopitelna-le​tadlov (...)
Link

100%

Kdo seje vánek, sklidí bouři, varuje Jaroslav Bašta | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Kdo-seje-v​anek-sklidi-bou​ri-varuje-Jaros​lav-Basta-56 (...)
News and Media
Celý komentář ​naleznete zde
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/spolecnost-kd​e-se-nerespektu​ji-volby-se-zak​onite-posouva-k​-tot (...)
Link

100%

Vrací se totalita a září v ní lidé jako Štětina či Žáček. Dovolávají se Václava Havla, ale nepochop
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Vraci-se-t​otalita-a-zari-​v-ni-lide-jako-​Stetina-ci-Zace​k-Dovolavaji-se​-Vaclava-Havla-​ale-nepochopili​-z-nej-vubec-ni​c-vzkazuje-char​tista-Jan-Schne​ider-5 (...)
News and Media
Celý komentář ​naleznete zde.
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jan-schneider​-uz-je-to-tady- (...)
Link

100%

Nejen my žijeme v totálním blázinci, tvrdí Jaroslav Bašta | ParlamentniListy.cz – politika ze všech
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Nejen-my-z​ijeme-v-totalni​m-blazinci-tvrd​i-Jaroslav-Bast​a-5 (...)
News and Media
Celý komentář ​naleznete zde
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-ceho-bychom-s​e-meli-o (...)
Link

100%

Strašení klimatickou apokalypsou je dobrý kšeft. Ty nevzdělané děti dokonají sebevraždu naší civili
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Straseni-k​limatickou-apok​alypsou-je-dobr​y-kseft-Ty-nevz​delane-deti-dok​onaji-sebevrazd​u-nasi-civiliza​ce-obava-se-dip​lomat-Basta-57 (...)
News and Media
ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/jaroslav-bast​a-klimaticka-jo​hanka-z-arcu-a-​jeji (...)
Link

100%

Tohle vám ČT neukáže, varovala Lenka Procházková. A ukázala množství podobností mezi protektorátem
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Tohle-vam-​CT-neukaze-varo​vala-Lenka-Proc​hazkova-A-ukaza​la-mnozstvi-pod​obnosti-mezi-pr​otektoratem-pre​d-80-lety-a-dne​skem-5 (...)
News and Media
ZDE
http://prvnizpravy.cz​/zpravy/politik​a/lenka-prochaz​kova-to-v-mains​treamu-a-ani-v-​ct-nena (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.