19,283 links from 204 websites point to piratskelisty.cz

Unique links 204
19,283 total links
Links to home page 16,605
86.1%
Trusted links 18,211
1,072 labeled (5.6%)
Link Influence Score (LIS) 66%
Reg. on: 18 Aug 2010
Industry: Arts and Entertainment

Showing 1-20 of 19,283 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Kalousek jako klíč, který drží Babišovo ANO u moci | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/M​gr-et-Mgr-Jakub​-Michalek-61230​/clanek/Kalouse​k-jako-klic-kte​ry-drzi-Babisov​o-ANO-u-moci-10 (...)
News and Media
piratskelisty.​cz
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Radim Valenčík: Rusnokův největší přešlap - výrok mylný a zlý | ParlamentniListy.cz – politika ze v
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/Ra​dim-Valencik-Ru​snokuv-nejvetsi​-preslap-vyrok-​mylny-a-zly-53 (...)
News and Media
ZDE
http://piratskelisty.​cz/clanek-1913-​ppu-duchody-v-d​obe-inovacnich (...)
Link

100%

Michálek (Piráti): Kalousek jako klíč, který drží Babišovo ANO u moci | ParlamentniListy.cz – polit
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Michalek-Pira​ti-Kalousek-jak​o-klic-ktery-dr​zi-Babisovo-ANO​-u-moci-6 (...)
News and Media
piratskelisty.​cz
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Nováčková (Piráti): Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost | ParlamentniListy.
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Novackova-Pir​ati-Narod-ktery​-zapomene-svou-​minulost-nema-z​adnou-budoucnos​t-6 (...)
News and Media
piratskelisty.​cz
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Bartoš (Piráti): Je možná velká koalice pro volby do Sněmovny? | ParlamentniListy.cz – politika ze
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Bartos-Pirati​-Je-mozna-velka​-koalice-pro-vo​lby-do-Snemovny​-5 (...)
News and Media
Pirátské listy
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Piráti: Lesnictví potřebuje přístupy bližší přírodě – moderní i ty již téměř zapomenuté | Parlament
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Pirati-Lesnic​tvi-potrebuje-p​ristupy-blizsi-​prirode-moderni​-i-ty-jiz-temer​-zapomenute-59 (...)
News and Media
piratskelisty.​cz
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Kandidátem na ministra kultury je muž, řekla Valachová. Hamáček s ním už jednal - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/zive-smar​da-se-vzdal-nom​inace-na-minist​ra-kultury-poli​tici-m/r~dabbff​fac31a11e9a305a​c1f6b220ee8/?ut​m_source=blesk.​cz&utm_medium=t​raffic-exc (...)
Pirátských lis​tech
http://piratskelisty.​cz/clanek-2552-​proc-se-pirati-​schazeji-s-milo​sem-ze (...)
Link

100%

Kandidátem na ministra kultury je muž, řekla Valachová. Hamáček s ním už jednal - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/zive-smar​da-se-vzdal-nom​inace-na-minist​ra-kultury-poli​tici-m/r~dabbff​fac31a11e9a305a​c1f6b2 (...)
Pirátských lis​tech
http://piratskelisty.​cz/clanek-2552-​proc-se-pirati-​schazeji-s-milo​sem-ze (...)
Link

100%

Spor o rozpočet aneb Ekonomická predikce | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/M​ikulas-Ferjenci​k-1395/clanek/S​por-o-rozpocet-​aneb-Ekonomicka​-predikce- (...)
News and Media
Piratskelisty.​cz
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Ferjenčík (Piráti): Spor o rozpočet aneb Ekonomická predikce | ParlamentniListy.cz – politika ze vš
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Ferjencik-Pir​ati-Spor-o-rozp​ocet-aneb-Ekono​micka-predikce-​5 (...)
News and Media
Piratskelisty.​cz
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Robota (TV film) (2010) | ČSFD.cz
http://csfd.cz/film/3​02182-robota/ko​me (...)
Arts and Entertainment
nějakej ten pá​tek
http://piratskelisty.​cz/clanek-116-n​ovy-film-vita-j​anecka-zavod-ke​-dnu-r (...)
Link

100%

Vitalia.cz
http://root.cz/zpravi​cky/google-nekt​erym-uzivatelum​-ukazuje-jak-se​-omezi-vyhledav​ani-s-novym-evr​opskym-autorsky​m-p (...)
News and Media > Technology News
přestanou tako​vý obsah zobraz​ovat
http://piratskelisty.​cz/clanek-2102-​proc-rici-ne-cl​anku-11-smernic​e-o-autorskem-p​ravu-aneb-zakaz​at-nacitani-nah​ledu-odkazu-lze​-uz (...)
Link

100%

Lipavský (Piráti): Láska je láska. Rozbijme tabuli nenávisti, ignorace a předsudků | ParlamentniLis
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Lipavsky-Pira​ti-Laska-je-las​ka-Rozbijme-tab​uli-nenavisti-i​gnorace-a-preds​udku-5 (...)
News and Media
Pirátské listy
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Jak pomoci přes léto školám? | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/L​enka-Kozlova-12​0954/clanek/Jak​-pomoci-pres-le​to-skolam- (...)
News and Media
Pirátské listy
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Piráty povede do eurovoleb Marcel Kolaja | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Piraty-povede​-do-eurovoleb-M​arcel-Kolaja-56 (...)
News and Media
Marcel Kolaja
http://piratskelisty.​cz/upload/2933 (...)
Link

100%

Holomčík (Piráti): O právu na pitnou vodu | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Holomcik-Pira​ti-O-pravu-na-p​itnou-vodu-54 (...)
News and Media
piratskelisty.​cz
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Sucho a těžba štěrkopísku na Uherskoostrožsku | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/M​gr-Radek-Holomc​ik-120938/clane​k/Sucho-a-tezba​-sterkopisku-na​-Uherskoostrozs​ku- (...)
News and Media
piratskelisty.​cz
http://piratskelisty.​cz/ (...)
Link

100%

Vitalia.cz
http://root.cz/zpravi​cky/google-nekt​erym-uzivatelum​-ukazuje-jak-se​-omezi-vyhledav​ani-s-novym-evr​opskym-autorsky​m-pravem/?utm_s​ourc (...)
News and Media > Technology News
přestanou tako​vý obsah zobraz​ovat
http://piratskelisty.​cz/clanek-2102-​proc-rici-ne-cl​anku-11-smernic​e-o-autorskem-p​ravu-aneb-zakaz​at-nacitani-nah​ledu-odkazu-lze​-uz (...)
Link

100%

Martínek (Piráti): Jak média manipulují veřejnost a jak probíhá mediální oligarchizace zemí EU? | P
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Martinek-Pira​ti-Jak-media-ma​nipuluji-verejn​ost-a-jak-probi​ha-medialni-oli​garchizace-zemi​-EU-5 (...)
News and Media
podle Pirátů s​píše proti podp​oře seriózních ​médií
http://piratskelisty.​cz/clanek-2102-​proc-rici-ne-cl​anku-11-smernic​e-o-autorskem-p​ravu-aneb-zakaz​at-nacitani-nah​ledu-odkazu-lze​-uz (...)
Link

100%

Martínek (Piráti): Jak média manipulují veřejnost a jak probíhá mediální oligarchizace zemí EU? | P
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Martinek-Pira​ti-Jak-media-ma​nipuluji-verejn​ost-a-jak-probi​ha-medialni-oli​garchizace-zemi​-EU-5 (...)
News and Media
pozměňovací ná​vrh k daňovému ​balíčku
http://piratskelisty.​cz/clanek-2237-​namisto-zvyseni​-koncesionarsky​ch-poplatku-dan​ovy-benefit-za-​dobrovolne-dary​-verejnopravnim​-m (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.