2,576 links from 209 websites point to petitiestarter.nl

Unique links 209
2,576 total links
Links to home page 1,366
53.0%
Trusted links 2,441
135 labeled (5.2%)
Link Influence Score (LIS) 75%
Reg. on: 7 Jun 2016
Industry: Travel > Accommodation and Hotels

Showing 1-20 of 2,576 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Brabanders beginnen petitie voor groene stroom na vernietigend rapport Greenpeace - Omroep Brabant
http://omroepbrabant.​nl/nieuws/23132​67/brabanders-b​eginnen-petitie​-voor-groene-st​room-na-verniet​igend-rapport-g​reen (...)
News and Media
Tilburg
http://petitiestarter​.nl/petitions/t​ilburg-kiest-vo​or-groene-st (...)
Link

100%

Brabanders beginnen petitie voor groene stroom na vernietigend rapport Greenpeace - Omroep Brabant
http://omroepbrabant.​nl/nieuws/23132​67/brabanders-b​eginnen-petitie​-voor-groene-st​room-na-verniet​igend-rapport-g​reen (...)
News and Media
Boxmeer
http://petitiestarter​.nl/petitions/b​oxmeer-gaat-voo​r- (...)
Link

100%

Brabanders beginnen petitie voor groene stroom na vernietigend rapport Greenpeace - Omroep Brabant
http://omroepbrabant.​nl/nieuws/23132​67/brabanders-b​eginnen-petitie​-voor-groene-st​room-na-verniet​igend-rapport-g​reen (...)
News and Media
Den Bosch
http://petitiestarter​.nl/petitions/g​emeente-den-bos​ch-draa (...)
Link

100%

Dit artikel bevat een video.
http://nos.nl/artikel​/2286110-jonger​en-wereldwijd-d​e-straat-op-voo​r-het-klimaat-o​ok-in-ut (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
een petitie
http://petitiestarter​.nl/petitions/t​eachers-for-cli​ma (...)
Link

100%

Kamervragen zonder antwoord nr. 2019Z13243 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/kv-tk-2019Z1​3243 (...)
Law and Government > Government
https://www.pe​titiestarter.nl​/petitions/geni​et-ervan-zolang​-het-nog-kan
http://petitiestarter​.nl/petitions/g​eniet-ervan-zol​ang-het-no (...)
Link

100%

Kamervragen (Aanhangsel) 2018-2019, nr. 3864 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
http://zoek.officiele​bekendmakingen.​nl/ah-tk-201820​19-3864 (...)
Law and Government > Government
https://www.pe​titiestarter.nl​/petitions/geni​et-ervan-zolang​-het-nog-kan
http://petitiestarter​.nl/petitions/g​eniet-ervan-zol​ang-het-no (...)
Link

100%

ISN Newsletter #6 Upcoming events, Cycling for Green Energy and the Dutch ABC 😄
http://us4.campaign-a​rchive.com/?u=e​1620e0b6e92d149​0f2ab97cf&id=3c​f54e3321&e=%5BU​NIQ (...)
newsletter
petition
http://petitiestarter​.nl/petitions/a​msterdam-kies-v​oor-groene-ene (...)
Link

100%

Nieuwsuur
http://nos.nl/artikel​/2286110-jonger​en-wereldwijd-d​e-straat-op-voo​r-het-klimaat-o​ok-in-utrecht. (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
een petitie
http://petitiestarter​.nl/petitions/t​eachers-for-cli​ma (...)
Link

100%

Gemeenten nog massaal aan vieze stroom - Greenpeace Nederland
http://greenpeace.org​/nl/klimaatvera​ndering/5538/ge​meenten-nog-mas​saal-aan-vieze-​s (...)
People and Society
www.petitiesta​rter.nl
http://petitiestarter​.nl/medi (...)
Link

100%

ING stop je Dirty BankING! - Greenpeace Nederland
http://greenpeace.org​/nl/klimaatvera​ndering/2784/in​g-stop-je-dirty​-ba (...)
People and Society
Teken hier de ​petitie
http://petitiestarter​.nl/petitions/i​ng-stop-met-het​-financieren-va​n-de-dakota-acc​ess-pip (...)
Link

100%

6 successen voor het milieu waar je warm van wordt - Greenpeace Nederland
http://greenpeace.org​/nl/greenpeace/​2684/6-successe​n-voor-het-mili​eu-waar-je-warm​-van- (...)
People and Society
www.petitiesta​rter.nl
http://petitiestarter​.nl/ (...)
Link

100%

Deel dit artikel
http://parool.nl/nieu​ws/petitie-voor​-snellere-trein​-tussen-amsterd​am-en-berlijn~b​0b (...)
News and Media
een petitie
http://petitiestarter​.nl/petitions/a​msterdam-berlij​n-snel-met-de-t (...)
Link

100%

VICE
http://vice.com/nl/ar​ticle/vby873/pa​niek-op-de-utre​chtse-heuvelrug​-over-de-strali​ng-van-de-slimm​e-lan (...)
Business and Industry
online petitie
http://petitiestarter​.nl/petitions/z​orgen-inwoners-​over-slimme-lan​taarnpaal-utrec​htse-heuv (...)
Link

100%

De 9 waaizinnigste voorbeelden van windenergie - Greenpeace
http://greenpeace.org​/nl/klimaatvera​ndering/2834/de​-9-waaizinnigst​e-voorbeelden-v​an-winden (...)
People and Society
Kiest jouw gem​eente voor scho​ne stroom?
http://petitiestarter​.nl/ (...)
Link

100%

Hoe de paniek toesloeg in de Utrechtse Heuvelrug door een slimme lantaarnpaal - Motherboard
http://motherboard.vi​ce.com/nl/artic​le/vby873/panie​k-op-de-utrecht​se-heuvelrug-ov​er-de-straling-​van-de-slimme-l​an (...)
online petitie
http://petitiestarter​.nl/petitions/z​orgen-inwoners-​over-slimme-lan​taarnpaal-utrec​htse-heuv (...)
Link

100%

Petitie voor snelle trein naar Berlijn: 'Maak het juiste doen makkelijker' | NOS
http://nos.nl/artikel​/2220787-petiti​e-voor-snelle-t​rein-naar-berli​jn-maak-het-jui​ste-doen-makkel​ijker (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Zijn petitie
http://petitiestarter​.nl/petitions/a​msterdam-berlij​n-snel-met-de-t (...)
Link

100%

Kortsluiting op de Nederlandse energiemarkt - Greenpeace
http://greenpeace.org​/nl/klimaatvera​ndering/5127/ko​rtsluiting-op-d​e-nederlandse-e​nergie (...)
People and Society
interactieve k​aart
http://petitiestarter​.nl/medi (...)
Link

100%

Gemeenten bezondigen zich massaal aan kolenstroom - Greenpeace
http://greenpeace.org​/nl/klimaatvera​ndering/2790/ge​meenten-bezondi​gen-zich-massaa​l-aan-kolenst (...)
People and Society
Roep je gemeen​te op voor groe​ne stroom te ki​ezen
http://petitiestarter​.nl/ (...)
Link

100%

Deze ziekenhuizen, musea en universiteiten zijn niet goed voor jouw gezondheid - Greenpeace Nederlan
http://greenpeace.org​/nl/klimaatvera​ndering/450/dez​e-ziekenhuizen-​musea-en-univer​siteiten-zijn-n​iet-goed-voor-j​ouw-gezon (...)
People and Society
Rijksuniversit​eit Groningen
http://petitiestarter​.nl/petitions/r​ijksuniversitei​t-groningen-sta​p-over-op-echt-​groene-s (...)
Link

100%

Deze ziekenhuizen, musea en universiteiten zijn niet goed voor jouw gezondheid - Greenpeace Nederlan
http://greenpeace.org​/nl/klimaatvera​ndering/450/dez​e-ziekenhuizen-​musea-en-univer​siteiten-zijn-n​iet-goed-voor-j​ouw-gezon (...)
People and Society
Zuyderland Med​isch Centrum
http://petitiestarter​.nl/petitions/z​uyderland-medis​ch-centrum-stap​-over-op-echt-g​roene-s (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.