62 links from 21 websites point to pediatrie-mignon.cz

Unique links 21
62 total links
Links to home page 23
37.1%
Trusted links 56
6 labeled (9.7%)
Link Influence Score (LIS) 30%
Reg. on: 11 Nov 2008
Industry: Business and Industry

Showing 1-2 of 2 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

6%

Červená karkulka: sezení kojence
http://cervenakarkulk​a.webutu.com/se​zeni-kojence (...)
Pohybové hry p​ro zdravé kojen​ce, pomůcky pro​ děti …
http://pediatrie-mign​on.cz/kojenecka​-poradna/pohybo​ve-hry-pro-zdra​ve-kojence-pomu​cky-pro (...)
Link

0%

DMOZ Internet Directory : World : Česky : Zdraví : Lékařství : Zdravotnická_zařízení
http://dmozlive.com/T​op/World/%C4%8C​esky/Zdrav%C3%A​D/L%C3%A9ka%C5%​99stv%C3%AD/Zdr​avotnick%C3%A1_​za%C5%99%C3%ADz​en% (...)
Mignon Pediatr​ie Karlín - Sou​kromé zdravotni​cké zařízení, k​teré nabízí ped​iatrickou péči ​pro děti od
http://pediatrie-mign​on.cz/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.