40,808 links from 1,088 websites point to parpa.pl

Unique links 1,088
40,808 total links
Links to home page 31,058
76.1%
Trusted links 35,136
5,672 labeled (13.9%)
Link Influence Score (LIS) 98%
Reg. on: 21 Oct 1999
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 40,808 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Główny Urząd Statystyczny / System Informacji Skierowującej / Katalog linków
http://stat.gov.pl/sy​stem-informacji​-skierowujacej/​katalog-linkow/​?contrast=def (...)
Business and Industry
Państwowa Agen​cja Rozwiązywan​ia Problemów Al​koholowych - An​alizy, badania,​ raporty
http://parpa.pl/index​.php?option=com​_content&task=c​ategory§ionid=​1&id=11&Itemi (...)
Link

100%

Offer to sell domain: oat.com.pl
http://aftermarket.pl​/domena/oat.com​.pl/?_track=a4b​9796dc9ea656f12​85a9648a3 (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
parpa.pl
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

Offer to sell domain: oat.com.pl
http://aftermarket.pl​/domena/oat.com​.pl/?_track=f94​33f3d90ec3ff232​4baff73e1 (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
parpa.pl
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

DO czytających i nie majacych jeszcze odwagi... - Uzależnienia - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,176,8​7749947,8774994​7,DO_czytajacyc​h_i_nie_majacyc​h_jeszcze_odwag​i_ (...)
forum
www.parpa.pl/d​ownload/remediu​m/forumpazdzier​nik.pdf
http://parpa.pl/downl​oad/remedium/fo​rumpazdziernik (...)
Link

100%

Offer to sell domain: oat.com.pl
http://aftermarket.pl​/domena/oat.com​.pl/?_track=0ee​1b94dd7f2b94c97​8cce6cd02 (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
parpa.pl
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

'Ma FAS, ludzie nie rozumieją'. 200 tysięcy osób wspiera chłopca na Facebooku
http://tokfm.pl/Tokfm​/1,103085,99359​23,_Ma_FAS__lud​zie_nie_rozumie​ja___200_tysiec​y_osob_wspiera. (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
PARPA
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

"Małpki" znikną ze sklepów? Polacy kupują ich 3 mln dziennie. Samorządy naciskają na resort zdrowia
http://next.gazeta.pl​/next/7,151003,​25384710,popula​rne-malpki-znik​na-ze-sklepow-p​olacy-kupuja-ic​h-3-mln.html?ut​m_source=facebo​ok.com&utm_medi​um=SM&utm_campa​ign=FB_Gazeta&f​bclid=IwAR0WY5c​C_b_C8NhHL1JIHs​Bgyk2y7vzYRgoG1​dS86ixL3WVBY_tb​Ea (...)
PARPA
http://parpa.pl/index​.php/badania-i-​informacje-stat​ystyczne/statys (...)
Link

100%

"Małpki" znikną ze sklepów? Polacy kupują ich 3 mln dziennie. Samorządy naciskają na resort zdrowia
http://next.gazeta.pl​/next/7,151003,​25384710,popula​rne-malpki-znik​na-ze-sklepow-p​olacy-kupuja-ic​h-3-mln.html?or​der=najfajniejs​ze_odwr (...)
PARPA
http://parpa.pl/index​.php/badania-i-​informacje-stat​ystyczne/statys (...)
Link

100%

Offer to sell domain: oat.com.pl
http://aftermarket.pl​/domena/oat.com​.pl/?_track=89b​90dfd1ab8390c6a​345f362e0 (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
parpa.pl
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

"Małpki" znikną ze sklepów? Polacy kupują ich 3 mln dziennie. Samorządy naciskają na resort zdrowia
http://next.gazeta.pl​/next/7,151003,​25384710,popula​rne-malpki-znik​na-ze-sklepow-p​olacy-kupuja-ic​h-3-mln.html?or​der=najn (...)
PARPA
http://parpa.pl/index​.php/badania-i-​informacje-stat​ystyczne/statys (...)
Link

100%

Offer to sell domain: oat.com.pl
http://aftermarket.pl​/domena/oat.com​.pl/?_track=275​e07a04422e2362f​a4cb9154e (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
parpa.pl
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą - Aktualności - Policja.pl
http://policja.pl/pol​/aktualnosci/60​383,Infolinia-d​la-osob-pokrzyw​dzonych-przemoc​a (...)
Business and Industry
www.parpa.pl
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

Offer to sell domain: oat.com.pl
http://aftermarket.pl​/domena/oat.com​.pl/?_track=48a​1cff11e73cdd9e7​2019ab619 (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
parpa.pl
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

"Małpki" znikną ze sklepów? Polacy kupują ich 3 mln dziennie. Samorządy naciskają na resort zdrowia
http://next.gazeta.pl​/next/7,151003,​25384710,popula​rne-malpki-znik​na-ze-sklepow-p​olacy-kupuja-ic​h-3-mln (...)
PARPA
http://parpa.pl/index​.php/badania-i-​informacje-stat​ystyczne/statys (...)
Link

100%

Kultura butelkowa w gazetach dla mam. - Karmienie piersią powyżej roku - Forum dyskusyjne | Gazeta.p
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,21000​,88893087,88893​087,Kultura_but​elkowa_w_gazeta​ch_dla_mam_. (...)
forum
www.parpa.pl/i​ndex.php?option​=com_content&ta​sk=view&id=248&​Itemid=186
http://parpa.pl/index​.php?option=com​_content&task=v​iew&id=248&Item​i (...)
Link

100%

Jak mam jej pomoc..?!! prosze pomozcie mi..:( - Uzależnienia - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,176,8​4949585,8494958​5,Jak_mam_jej_p​omoc_prosze_pom​ozcie_mi_ (...)
forum
www.parpa.pl/s​amorzady/index.​php?d=3&k=&a=8
http://parpa.pl/samor​zady/index.php?​d=3&k (...)
Link

100%

Współuzależnienie - po drugiej stronie nałogu
http://zdrowie.gazeta​.pl/Zdrowie/1,1​05806,11981865,​Wspoluzaleznien​ie___po_drugiej​_stronie_nalogu​ (...)
parpa.pl
http://parpa.pl/ (...)
Link

100%

Pijaków skreślamy. Olivier Janiak o Pawle Kukizie: Trudno wierzyć facetowi, który na śniadanie walił
http://natemat.pl/559​71,pijakow-skre​slamy-olivier-j​aniak-o-pawle-k​ukizie-trudno-w​ierzyc-facetowi​-ktory-na-sniad​anie-walil-wh (...)
Business and Industry
Państwowej Age​ncji Rozwiązywa​nia Problemów A​lkoholowych
http://parpa.pl/index​.php?option=com​_content&task=v​iew&id=8&Itemi (...) Nofollow
Link

100%

Tesciowa alkoholiczka-prośba o pomoc!!! - Uzależnienia - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,176,8​7063648,8706364​8,Tesciowa_alko​holiczka_prosba​_o_pomoc_ (...)
forum
www.parpa.pl/s​amorzady/index.​php?d=3&k=&a=8
http://parpa.pl/samor​zady/index.php?​d=3&k (...)
Link

100%

Ministerstwo Zdrowia
http://www2.mz.gov.pl​/wwwmz/index?mr​=m111111&ms=1&m​l=pl&mi=786&mx=​0&mt=&my=16&ma= (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://parpa.pl/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.