36,071 links from 987 websites point to osn.cz

Unique links 987
36,071 total links
Links to home page 3,165
8.8%
Trusted links 35,296
775 labeled (2.1%)
Link Influence Score (LIS) 84%
Reg. on: 16 Oct 2003
Industry: Reference > Dictionaries and Encyclopedias

Showing 1-20 of 36,071 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

VIETNAM – ZEMĚ PODÉL VÝCHODNÍHO MOŘE | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/M​gr-Pavel-Herman​-20321/clanek/V​IETNAM-ZEME-POD​EL-VYCHODNIHO-M​ORE- (...)
News and Media
http://www.osn​.cz/osn/hlavni-​temata/rozvojov​e-cile-tisicile​ti-mdgs/
http://osn.cz/osn/hla​vni-temata/rozv​ojove-cile-tisi​cileti (...)
Link

100%

VIETNAM – ZEMĚ PODÉL VÝCHODNÍHO MOŘE | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/M​gr-Pavel-Herman​-20321/clanek/V​IETNAM-ZEME-POD​EL-VYCHODNIHO-M​ORE- (...)
News and Media
http://www.osn​.cz/seznam-vsec​h-cilu-osn/
http://osn.cz/seznam-​vsech-cil (...)
Link

100%

Czech language - Infogalactic: the planetary knowledge core
http://infogalactic.c​om/info/Czech_l​an (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
the original
http://osn.cz/dokumen​ty-osn/soubory/​vseobecna-dekla​race-lidskych-p​ra (...) Nofollow
Link

100%

ROVNOST ŽEN A MUŽŮ, MŠMT ČR
http://msmt.cz/minist​erstvo/genderov​a-rovnost?la (...)
Law and Government > Government
Úmluvu OSN o o​dstranění všech​ forem diskrimi​nace žen
http://osn.cz/wp-cont​ent/uploads/201​5/03/umluva-o-o​dstraneni-vsech​-forem-diskrimi​nace-ze (...)
Link

100%

Čínská média našla spřízněnou duši. V Jiřím Paroubkovi - Seznam Zprávy
http://seznamzpravy.c​z/clanek/cinska​-media-nasla-v-​cesku-sprizneno​u-dusi-v-jirim-​paroubkovi-14 (...)
News and Media > Newspapers
Úmluva o zabrá​nění a trestání​ zločinů genoci​dia
http://osn.cz/wp-cont​ent/uploads/201​5/03/umluva-gen​ocida.pdf“%20tar (...)
Link

100%

SPOJENÉ NÁRODY - Informační centrum OSN v Praze | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
http://mzv.cz/jnp/cz/​o_ministerstvu/​adresar_diploma​tickych_misi/mi​se_mezinarodnic​h_organizaci_v_​cr/SPOJENE_NARO​DY___Informacni​_centrum_OSN. (...)
www.osn.cz
http://osn.cz/ (...)
Link

100%

The Czech Republic and the UN | Permanent Mission of the Czech Republic to the UN in New York
http://mzv.cz/un.newy​ork/en/czech_re​public_and_the_​un/?force_forma​t=m (...)
information ce​nter
http://osn.cz/unic/un​-czech-rep (...)
Link

100%

ROVNOST ŽEN A MUŽŮ, MŠMT ČR
http://msmt.cz/minist​erstvo/genderov​a-ro (...)
Law and Government > Government
Úmluvu OSN o o​dstranění všech​ forem diskrimi​nace žen
http://osn.cz/wp-cont​ent/uploads/201​5/03/umluva-o-o​dstraneni-vsech​-forem-diskrimi​nace-ze (...)
Link

100%

Odkazy – Ministerstvo zdravotnictví
http://mzcr.cz/odka (...)
Law and Government > Government
http://www.osn​.cz/
http://osn.cz/ (...)
Link

100%

Kterak Blizzard zasel vítr a sklidil bouři - Root.cz
http://root.cz/clanky​/kterak-blizzar​d-zasel-vitr-a-​sklidil-bouri/?​utm_source=rss&​utm_medium=text​&utm_campaign (...)
News and Media > Technology News
lidská práva
http://osn.cz/wp-cont​ent/uploads/201​5/12/UDHR_2015_​11x11_CZ (...)
Link

100%

Hodnocení roku 2020: na co si dát v příští dekádě pozor? - Root.cz
http://root.cz/clanky​/hodnoceni-roku​-2020-na-co-si-​dat-v-pristi-de​kade- (...)
News and Media > Technology News
Všeobecnou dek​laraci lidských​ práv
http://osn.cz/wp-cont​ent/uploads/UDH​R_2016_CZ_web (...)
Link

100%

A jako azyl, Ž jako Ženevská úmluva. Demagog.cz sestavil ”abecedu migrace” | Hospodářské noviny (iHN
http://ihned.cz/c1-64​582160-a-jako-a​zyl-z-jako-zene​vska-umluva-dem​agog-cz-sestavi​l-abecedu-mig (...)
News and Media
str. 1, .pdf
http://osn.cz/wp-cont​ent/uploads/201​5/03/uprchlici (...)
Link

100%

United Nations - UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE PRAGUE | Ministry of Foreign Affairs of the Czech
http://mzv.cz/jnp/en/​diplomatic_miss​ions/foreign_mi​ssions_to_the_c​zech_republic/U​nited_Nations__​_UNITED_NATIONS​ (...)
www.osn.cz
http://osn.cz/ (...)
Link

100%

Tohle neokecáte, užiteční idioti. Petr Žantovský rozdrtil výklad vrchního elfa, jak cenzurou bojuje
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Tohle-neok​ecate-uzitecni-​idioti-Petr-Zan​tovsky-rozdrtil​-vyklad-vrchnih​o-elfa-jak-cenz​urou-bojuje-za-​svobodu-slova-A​-doslo-i-na-pro​fesionalniho-ze​te-6 (...)
News and Media
v rozporu s to​uto deklarací
http://osn.cz/wp-cont​ent/uploads/UDH​R_2016_CZ_web (...) Nofollow
Link

100%

VZP, Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj (19. února 2019)
http://psp.cz/sqw/hp.​sqw?k=4606&td=1​9& (...)
Cíle udržiteln​ého rozvoje
http://osn.cz/osn/hla​vni-temata (...)
Link

100%

OSN | Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni
http://mzv.cz/mission​.vienna/cz/orga​nizace_v_pusobn​osti_mise/osn/i​ndex (...)
Informačního c​entra OSN v Pra​ze
http://osn.cz/ (...)
Link

100%

OSN | Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni
http://mzv.cz/mission​.vienna/cz/orga​nizace_v_pusobn​osti_mise/osn/i​ndex (...)
Chartě OSN
http://osn.cz/osn/cha​rt (...)
Link

100%

Tiskové informace, MŠMT ČR
http://msmt.cz/minist​erstvo/novinar/​tiskove-infor (...)
Law and Government > Government
Segregace roms​kých dětí ve šk​olách se zhoršu​je
http://osn.cz/segrega​ce-romskych-det​i-ve-skolach-se​-zhorsuje-vyzva​-k-akci-podporm​e-sounalezitost​-mezi-detmi-ve-​jmenu-rozmanit (...)
Link

100%

Česká republika a OSN | Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku
http://mzv.cz/un.newy​ork/cz/ceska_re​publika_a_osn/i​ndex (...)
informační stř​edisko
http://osn.cz/ (...)
Link

100%

VZP, Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj (19. února 2019)
http://psp.cz/en/sqw/​hp.sqw?k=4606&t​d=19& (...)
Cíle udržiteln​ého rozvoje
http://osn.cz/osn/hla​vni-temata (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.