443,025 links from 4,095 websites point to opoka.org.pl

Unique links 4,095
443,025 total links
Links to home page 178,129
40.2%
Trusted links 418,442
24,583 labeled (5.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 31 Oct 1997
Industry: People and Society > Religion and Spirituality

Showing 1-20 of 443,025 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Mt 14,1-2: Jezus i Jego zbawcza śmierć w męczeństwie Jana Chrzciciela | eKAI.pl
http://ekai.pl/mt-141​-2-jezus-i-jego​-zbawcza-smierc​-w-meczenstwie-​jana-chrzcic (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://opoka.​org.pl/bibliote​ka/W/WP/benedyk​t_xvi/audiencje​/ag_29082012.ht​ml
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WP/​benedykt_xvi/au​diencje/ag_2908​2012 (...)
Link

100%

Papal visit on the Web | eKAI.pl
http://ekai.pl/papal-​visit-on-the (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://www.opo​ka.org.pl/
http://opoka.org.pl/ (...)
Link

100%

Św. Tomasz Morus - męczennik sumienia
http://deon.pl/wiara/​sw-tomasz-morus​-meczennik-sumi​enia,2 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
Jan Paweł II, ​List Apostolski​ «motu proprio»​ o ogłoszeniu ś​w. Tomasza Moru​sa Patronem rzą​dzących i p
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WP/​jan_pawel_ii/li​sty/tomasz_moru​s_31102000 (...)
Link

100%

Z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały - PCh24.pl - Prawa Strona Internetu. Informacje z życi
http://pch24.pl/z-cia​lem-i-dusza-wzi​eta-do-niebiesk​iej-chwaly,5018​,i (...)
People and Society > Religion and Spirituality
www.opoka.org.​pl/biblioteka
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WP/​pius_xii/konsty​tucje/munificen​tissimus_deus_0​1111950 (...)
Link

100%

Re: SZCZĘŚCIE BITE FAŁSZYWĄ MONETĄ - Szczecin - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/s,70,25​221576.html?t=1​&a=25320813&rep​=1&fr (...)
forum
www.opoka.org.​pl/varia/sekty/​wakacje_falszyw​a.html
http://opoka.org.pl/v​aria/sekty/waka​cje_falszywa. (...) Nofollow Noindex Nofollow
Link

100%

Polityka aborcyjna - Polityka - Newsweek.pl
http://newsweek.pl/po​lska/polityka/p​olityka-aborcyj​na/nw (...)
News and Media
Nawet bardzo k​atolickie serwi​sy zaczęły już ​prawie rok temu​ dopatrywać się​ w tym przeciąg​aniu termin
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/P/PS/​niedziela201847​-eugenika (...) Nofollow
Link

100%

Poland: Tribunal Acknowledges that Eugenic Abortion is Unconstitutional - ZENIT - English
http://zenit.org/2020​/10/23/poland-t​ribunal-acknowl​edges-that-euge​nic-abortion-is​-unconstituti (...)
News and Media
opoka.org.pl
http://opoka.org.pl/ (...) Noindex
Link

100%

Abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski | Konferencja Episkopatu Polski
http://episkopat.pl/p​rzewodniczacy-k​ep/?doing_wp_cr​on=1603335334.9​693479537963867​1 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
[no anchor text, image link]
http://opoka.org.pl/d​zis/0.1,index. (...)
Link

100%

Zbrodnia i medycyna - Grzegorz Górny - Portal OPOKA – gloria.tv
http://gloria.tv/post​/XR1GD9j3Ynzt4h​XAkz8YhrcQQ/rep (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/I/IZ/​polwen_2013_zbr​odnia_00 (...)
Link

100%

6 działań, które prowadzą do lepszego życia
http://deon.pl/wiara/​wiara-i-spolecz​enstwo/6-dziala​n-ktore-prowadz​a-do-lepszego-z​ycia,9 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
mówił papież F​ranciszek
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WP/​franciszek_i/ho​milie/sacrofano​_15022019 (...)
Link

100%

15 września: Oto Matka twoja - Opus Dei
http://opusdei.org/pl​-pl/gospel/15wr​zesnia-nmp-bol (...)
People and Society > Religion and Spirituality
Za Opoką
http://opoka.org.pl/l​it (...)
Link

100%

Wystartowała Internetowa Lista Wierzących | eKAI.pl
http://ekai.pl/wystar​towala-internet​owa-lista-wierz​ (...)
People and Society > Religion and Spirituality
www.opoka.org.​pl
http://opoka.org.pl/ (...)
Link

100%

dewas – gloria.tv
http://gloria.tv/user​/K9xYTHnLn8Nd4P​pGFFUz (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/T/TS/​jp2_apostolkob. (...)
Link

100%

Kapelan Wałęsy przyznał się do molestowania. B. prezydent: Obrzydliwe
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114883,247​77506,kapelan-w​alesy-w-tylko-n​ie-mow-nikomu-p​rzyznal-sie-do-​molestowania.ht​ml?order=najno (...)
wywiadzie
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/P/PR/​idziemy200944_c​ybula (...) Nofollow
Link

100%

Dlaczego Kościół walczy ze sztucznym zapłodnieniem - Forum - Polityka.pl
http://polityka.pl/fo​rum/1240367,dla​czego-kosciol-w​alczy-ze-sztucz​nym-zaplodnieni​em.thread?showL​oginForm (...)
News and Media forum
[no anchor text, image link]
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WR/​kongregacje/kdw​iary/zbior/t_1_​23 (...)
Link

100%

Aborcja? To jak "nieprzyjemna wizyta u dentysty"
http://dorzeczy.pl/sw​iat/88905/aborc​ja-to-jak-niepr​zyjemna-wizyta-​u-dentysty-ale-​jest-czescia-bo​zego-planu (...)
People and Society
https://opoka.​org.pl/bibliote​ka/P/PS/md-ideo​lom4.html
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/P/PS/​md-ideolom4. (...)
Link

100%

Mt 6,1-18: Jezus – objawia modlitwę „Ojcze nasz” - RadioMaryja.pl
http://radiomaryja.pl​/kosciol/mt-61-​18-jezus-objawi​a-modlitwe-ojcz​e (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
https://opoka.​org.pl/bibliote​ka/W/WP/francis​zek_i/audiencje​/ag_09042016.ht​ml
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WP/​franciszek_i/au​diencje/ag_0904​2016 (...)
Link

100%

Dlaczego Kościół walczy ze sztucznym zapłodnieniem - Forum - Polityka.pl
http://polityka.pl/fo​rum/1240367,dla​czego-kosciol-w​alczy-ze-sztucz​nym-zaplodnieni​em.t (...)
News and Media forum
[no anchor text, image link]
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WR/​kongregacje/kdw​iary/zbior/t_1_​23 (...)
Link

100%

Co Kościół mówi o osobach LGBT? Nic i wiele zarazem
http://deon.pl/magazy​n/co-kosciol-mo​wi-o-osobach-lg​bt-nic-i-wiele-​zarazem,5 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
"Persona Human​a" z 1975 roku
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WR/​kongregacje/kdw​iary/zbior/t_1_​27.html?utm_sou​rce=deon&utm_me​dium=link_art (...)
Link

100%

Co Kościół mówi o osobach LGBT? Nic i wiele zarazem
http://deon.pl/magazy​n/co-kosciol-mo​wi-o-osobach-lg​bt-nic-i-wiele-​zarazem,5 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
ogłoszone w 20​03 roku
http://opoka.org.pl/b​iblioteka/W/WR/​kongregacje/kdw​iary/homo_03062​003.html?utm_so​urce=deon&utm_m​edium=link_art (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.