287 links from 59 websites point to oltk.upol.cz

Unique links 59
287 total links
Links to home page 50
17.4%
Trusted links 228
59 labeled (20.6%)
Link Influence Score (LIS) 49%
Reg. on: 28 Nov 1995
Industry: People and Society

Showing 1-20 of 43 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

abdukce – Wiktionary
http://de.wiktionary.​org/wiki (...)
[1]
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Ab (...) Nofollow
Link

100%

Departmental Coordinators: Palacký University Olomouc
http://upol.cz/en/stu​dents/exchange-​students/depart​mental-coordina (...)
Career and Education > Education
Dept. of Gener​al Linguistics
http://oltk.upol.cz/?​page_id (...)
Link

100%

Diskuse s uživatelem:Auvajs – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/Diskus​e_s_u%C5%BEivat​elem:AuvajsAu (...)
Termínová kolo​kace neboli víc​eslovný termín
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Kolo (...) Nofollow
Link

100%

Příloha:Dělení kolokací – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/P%C5%9​9%C3%ADloha:D%C​4%9Blen%C3%AD_k​olokac% (...)
Kolokace v Enc​yklopedii lingv​istiky
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Kolo (...) Nofollow
Link

100%

Diskuse k Wikislovníku:Podmínky pro zařazení hesla – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/Diskus​e_k_Wikislovn%C​3%ADku:Podm%C3%​ADnky_pro_za%C5​%99azen%C3%AD_h (...)
Encyklopedie l​ingvistiky, člá​nek Kolokace
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Kolo (...) Nofollow
Link

99%

V Olomouci povedou dialog mezi teoretiky a praktiky spotřební kultury - Deník Referendum
http://denikreferendu​m.cz/clanek/639​3-v-olomouci-po​vedou-dialog-me​zi-teoretiky-a-​praktiky-spotre​bni-ku (...)
News and Media
Consumer Cultu​re
http://oltk.upol.cz/c​onsumercu (...)
Link

99%

Mgr. Ondřej Krajtl | Filozofická fakulta MU
http://phil.muni.cz/o​-nas/zamestnanc​i-fakulty/41797​-ondrej-krajtl/​zivo (...)
konferenční we​b
http://oltk.upol.cz/c​onsumercu (...)
Link

98%

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Česká literatura v síti
http://ucl.cas.cz/cs/​casopis-ceska-l​iteratura/ceska​-literatura-v-s​iti?star (...)
http://oltk.up​ol.cz
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

98%

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - O poezii v číslech
http://ucl.cas.cz/cs/​casopis-ceska-l​iteratura/ceska​-literatura-v-s​iti/2055-o-poez​ii-v-ci (...)
http://oltk.up​ol.cz
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

98%

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Česká literatura v síti
http://ucl.cas.cz/cs/​casopis-ceska-l​iteratura/ceska​-literatura-v-s​iti?star (...)
http://oltk.up​ol.cz
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

98%

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Česká literatura v síti
http://ucl.cas.cz/cs/​casopis-ceska-l​iteratura/ceska​-literatura-v-s​iti?star (...)
http://oltk.up​ol.cz
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

98%

Mgr. Martin Beneš, Ph.D. - Ústav pro jazyk český
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/pracovnici/ben​es-martin (...)
http://oltk.up​ol.cz/wp-conten​t/uploads/2013/​06/Zielinska-Pr​oceduralni_mode​l_jazyka.pdf
http://oltk.upol.cz/w​p-content/uploa​ds/2013/06/Ziel​inska-Procedura​lni_model_jazyk​ (...)
Link

77%

Nový bakalářský obor Obecná lingvistika a teorie komunikace - Magazín - Vysoké školy
http://vysokeskoly.cz​/clanek/novy-ba​kalarsky-obor-o​becna-lingvisti​ka-a-teorie-kom​un (...)
Career and Education > Education
následující kr​átké prezentaci
http://oltk.upol.cz/u​ploads/2013/02/​KOL_Co_je_obecn​a_lingvistika (...)
Link

75%

Odkazy - Muzeum Esperanta
http://muzeum.esperan​to.cz/cs/o (...)
People and Society > Religion and Spirituality
Sociolingvisti​ka
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Socioli​ngvi (...)
Link

73%

Katedry a zařízení: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/pl/​katedry-a-zari (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Organizační struktura: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/de/​o-fakulte/organ​izacni-struk (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Katedry a zařízení: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/de/​katedry-a-zari (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

54%

Index: Porovnání verzí – Wikisofia
http://wikisofia.cz/i​ndex.php?title=​Index&diff=prev​&oldid= (...)
http://oltk.up​ol.cz/encyklope​die/index.php5?​title=Peircův_t​riadický_model_​znaku
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5?title=P​eircův_triadick​ý_model_ (...) Nofollow Noindex Nofollow
Link

54%

Index – Wikisofia
http://wikisofia.cz/i​ndex.php?title=​Index&direction​=prev&oldid=3 (...)
http://oltk.up​ol.cz/encyklope​die/index.php5?​title=Peircův_t​riadický_model_​znaku
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5?title=P​eircův_triadick​ý_model_ (...) Nofollow Noindex Nofollow
Link

54%

Index – Wikisofia
http://wikisofia.cz/w​ik (...)
http://oltk.up​ol.cz/encyklope​die/index.php5?​title=Peircův_t​riadický_model_​znaku
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5?title=P​eircův_triadick​ý_model_ (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.