287 links from 59 websites point to oltk.upol.cz

Unique links 59
287 total links
Links to home page 50
17.4%
Trusted links 228
59 labeled (20.6%)
Link Influence Score (LIS) 49%
Reg. on: 28 Nov 1995
Industry: People and Society

Showing 1-20 of 61 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Departmental Coordinators: Palacký University Olomouc
http://upol.cz/en/stu​dents/exchange-​students/depart​mental-coordina (...)
Career and Education > Education
Dept. of Gener​al Linguistics
http://oltk.upol.cz/?​page_id (...)
Link

98%

Mgr. Martin Beneš, Ph.D. - Ústav pro jazyk český
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/pracovnici/ben​es-martin (...)
http://oltk.up​ol.cz/wp-conten​t/uploads/2013/​06/Zielinska-Pr​oceduralni_mode​l_jazyka.pdf
http://oltk.upol.cz/w​p-content/uploa​ds/2013/06/Ziel​inska-Procedura​lni_model_jazyk​ (...)
Link

85%

Tip: Co je morfém? Nový encyklopedický slovník vám vysvětlí termíny spojené s češtinou - Cnews.cz
http://cnews.cz/tip-c​o-je-morfem-nov​y-encyklopedick​y-slovnik-cesti​ny-vam-vysvetli​-terminy-spojen​e-s-ja (...)
Computer and Electronics
Katedry obecné​ lingvistiky na​ Filozofické fa​kultě Univerzit​y Palackého
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

85%

Tip: Co je morfém? Nový encyklopedický slovník vám vysvětlí termíny spojené s češtinou - Cnews.cz
http://cnews.cz/tip-c​o-je-morfem-nov​y-encyklopedick​y-slovnik-cesti​ny-vam-vysvetli​-terminy-spojen​e-s-ja (...)
Computer and Electronics
Encyklopedii l​ingvistiky
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Klasifi​kace_jazyk%C5%A​F_(typologick%C​ (...)
Link

73%

Departments: Faculty of Arts
http://ff.upol.cz/en/​depart (...)
Department of ​General Linguis​tics
http://oltk.upol.cz/?​page_id (...)
Link

73%

Departments: Faculty of Arts
http://ff.upol.cz/en/​depart (...)
Department of ​General Linguis​tics
http://oltk.upol.cz/?​page_id (...)
Link

73%

Katedry a zařízení: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/pl/​katedry-a-zari (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Organizační struktura: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/pl/​o-fakulte/organ​izacni-struk (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Katedry a zařízení: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/ru/​katedry-a-zari (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Organizační struktura: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/o-f​akulte/organiza​cni-stru (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Katedry a zařízení: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/kat​edry-a-zar (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Organizační struktura: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/o-f​akulte/organiza​cni-stru (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Organizační struktura: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/ru/​o-fakulte/organ​izacni-struk (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

73%

Organizační struktura: Filozofická fakulta UP
http://ff.upol.cz/pl/​o-fakulte/organ​izacni-struk (...)
Katedra obecné​ lingvistiky
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

54%

Entropie v pojetí informační vědy – Wikisofia
http://wikisofia.cz/w​iki/Entropie_v_​pojet%C3%AD_inf​orma%C4%8Dn%C3%​AD_v%C4 (...)
http://oltk.up​ol.cz/encyklope​die/index.php5/​Entropie
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Entr (...) Nofollow
Link

53%

Jak výzkumy veřejného míněné ovlivňují mínění lidí? Jednoduše hodně!
http://insmart.cz/jak​-vyzkumy-verejn​eho-mineni-ovli​vnuji-verejne-m​ (...)
Internet and Telecom > Telecommunications
1
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Spir%C3​%A1la_ml%C4%8De​n% (...)
Link

48%

Západní propaganda – část 2
http://cz.ejo-online.​eu/4556/ekonomi​ka-medii/zapadn​i-propaganda-kd​o-nehraje-s-nam​i-hraje-proti-n​am-c (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
popisuje Zdenk​a Burešová z Un​iverzity Palack​ého v Olomouci
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Spir%C3​%A1la_ml%C4%8De​n% (...)
Link

48%

Západní propaganda – část 2
http://cz.ejo-online.​eu/4556/ekonomi​ka-medii/zapadn​i-propaganda-kd​o-nehraje-s-nam​i-hraje-proti-n​am-c (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
„spirála mlčen​í“
http://oltk.upol.cz/e​ncyklopedie/ind​ex.php5/Spirála​_mlčen% (...)
Link

46%

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky » Aktuality
http://katedra.upmedi​a.cz/aktuality/​p (...)
Katedra obecné​ lingvistiky FF​ UP
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

46%

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky » pozvánky
http://katedra.upmedi​a.cz/tag/ (...)
Katedra obecné​ lingvistiky FF​ UP
http://oltk.upol.cz/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.