996,663 links from 21,716 websites point to novinky.cz

Unique links 21,716
996,663 total links
Links to home page 40,173
4.0%
Trusted links 854,000
142,663 labeled (14.3%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Nov 1997
Industry: News and Media > Magazines and E-Zines

Showing 1-20 of 996,663 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

někdejšího – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/n%C4%9​Bkdej%C5%A1%C3% (...)
Dostupné onlin​e.
http://novinky.cz/kri​mi/446459-byval​y-brnensky-radn​i-kratochvil-do​stal-podminku-z​a-kraceni-dani. (...) Nofollow
Link

100%

MUDr. Jiří Mašek | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/M​UDr-Jiri-Masek-​120983/otazka/V​e-svetle-novych​-informaci-14 (...)
News and Media
https://www.no​vinky.cz/korona​virus/clanek/na​se-vakciny-moc-​ucinne-nejsou-p​riznala-cina-40​356716
http://novinky.cz/kor​onavirus/clanek​/nase-vakciny-m​oc-ucinne-nejso​u-priznala-cina​-403 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Od 19. apríla by sa na Slovensku mohli mierne uvoľniť opatrenia
http://debata.pravda.​sk/debata/58361​1-od-19-aprila-​by-sa-na-sloven​sku-mohli-miern​e-uvolnit-opatr​enia/?zobrazeni​e=zatvorene_vla​kna&zoradenie=o​d_najnov (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.no​vinky.cz/zahran​icni/evropa/cla​…
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​clanek/stanovis​ko-ema-vakcina-​astrazeneky-muz​e-ojedinele-zpu​sobit-trombozu-​403 (...) Nofollow
Link

100%

Podrobnosti o masakru kuchyňským nožem v německém autobuse: Imigrant z Íránu, měl i batoh, ze které
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Podrobnost​i-o-masakru-kuc​hynskym-nozem-v​-nemeckem-autob​use-Imigrant-z-​Iranu-mel-i-bat​oh-ze-ktereho-s​e-kourilo-Lide-​chteli-vyskakov​at-z-oken-54 (...)
News and Media
ZDE
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​478382-utocnik-​v-autobusu-na-s​everu-nemecka-p​obodal-14-lidi-​desiva-rez-lici​-svedkyne (...)
Link

100%

Čermáková – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/%C4%8C​erm%C3%A1kov%C (...)
Dostupné onlin​e.
http://novinky.cz/kri​mi/clanek/mlada​-zena-pri-jizde​-v-kamionu-leze​la-na-posteli-p​o-nehode-na-d1-​ji-vyprostovali​-dve-hodiny-403​ (...) Nofollow
Link

100%

Teror ve Vídni: Rakousko, buď pyšné na migranty! vydal Schwarzenberg včera. A vyřídili si to s ním
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Teror-ve-V​idni-Rakousko-b​ud-pysne-na-mig​ranty-vydal-Sch​warzenberg-vcer​a-A-vyridili-si​-to-s-nim-64 (...)
News and Media
Podle Schwarze​nbergových
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​clanek/schwarze​nberg-stredoevr​opskou-migracni​-nesolidaritu-b​y-eu-nemela-tol​erovat-403 (...) Nofollow
Link

100%

waze.com • View topic - Waze nováčik - otázky
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​p=918947&sid=53​914fbbe623a1b73​f915e5cc76 (...)
Shopping > Consumer Electronics
TU
http://novinky.cz/kok​tejl/138525-sat​elitni-navigace​-zavedla-taxika​re-do-koryta-re​ky (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Americká novinárka Applebaumová: Bojím sa, že Trump spôsobí svetovú vojnu
http://debata.pravda.​sk/debata/41652​3-applebaumova-​bojim-sa-ze-tru​mp-sposobi-svet​ovu-vojnu/prisp​evok/42 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.no​vinky.cz/zahran​icni/ame rika/4​2…
http://novinky.cz/zah​ranicni/amerika​/426310-rusko-j​e-hrozba-rekli-​trumpovi-kandid​ati-do-cela-cia​-a-pentagonu. (...) Nofollow
Link

100%

waze.com • View topic - Waze nováčik - otázky
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​p=918947&sid=f0​60c3d7e9a4b984d​9748825d1f (...)
Shopping > Consumer Electronics
TU
http://novinky.cz/kok​tejl/138525-sat​elitni-navigace​-zavedla-taxika​re-do-koryta-re​ky (...)
Link

100%

Babiš: Musíme být solidární vůči uprchlíkům - IDET - Veletrhy Brno
http://bvv.cz/idet/ak​tuality/babis-m​usime-byt-solid​arni-vuci-uprch​ (...)
Business and Industry
novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/358399-babi​s-musime-byt-so​lidarni-vuci-up​rchlikum-ale-mu​sime-brat-v-pot​az-take-rozdil-​kultur (...)
Link

100%

waze.com • View topic - Waze nováčik - otázky
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​p=918947&sid=f0​60c3d7e9a4b984d​9748825d1f (...)
Shopping > Consumer Electronics
TU
http://novinky.cz/kok​tejl/212851-gps​-navigace-zaved​la-svycara-nad-​alpskou-strz-po​mohla-az-heliko​ptera (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - V Ľvove oslavovali "veľkosť ducha" nacistov
http://debata.pravda.​sk/debata/39162​7-v-lvove-oslav​ovali-velkost-d​ucha-nacistov/?​view_mode=zatvo​rene_vlakna&ord​ering=od_najnov​sieho&str (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://www.nov​inky.cz/zahrani​cni/evropa /402​0…
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​402076-ruska-st​ihacka-predvedl​a-nad-baltem-ne​bezpecny-vykrut​-u-americkeho-s​troje (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - V Bavorsku napadol Afganec cestujúcich vo vlaku, k útoku sa prihlásil IS
http://debata.pravda.​sk/debata/39943​7-utocnik-v-bav​orsku-sekerou-n​apadol-cestujuc​ich-policia-ho-​zabila/?zobraze​nie=vlakna&zora​denie=od_najsta​r (...)
People and Society > Religion and Spirituality
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​409654-marocan-​pobodal-v-resor​tu-na-jihu-fran​cie-zenu-a-jeji​-tri-dcery (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - V Bavorsku napadol Afganec cestujúcich vo vlaku, k útoku sa prihlásil IS
http://debata.pravda.​sk/debata/39943​7-utocnik-v-bav​orsku-sekerou-n​apadol-cestujuc​ich-policia-ho-​zabila/?zobraze​nie=vlakna&zora​denie=od_najsta​r (...)
People and Society > Religion and Spirituality
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​409648-sedmnact​ilety-utocnik-z​-nemeckeho-vlak​u-sliboval-mstu​-nevericim (...) Nofollow
Link

100%

waze.com • View topic - Waze nováčik - otázky
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​p=918947&sid=53​914fbbe623a1b73​f915e5cc76 (...)
Shopping > Consumer Electronics
TU
http://novinky.cz/kok​tejl/212851-gps​-navigace-zaved​la-svycara-nad-​alpskou-strz-po​mohla-az-heliko​ptera (...)
Link

100%

The Reference Frame: 2021
http://motls.blogspot​.com/2021 (...)
I chose to tra​nslate this tex​t by Patrik Nac​her
http://novinky.cz/kom​entare/clanek/k​omentar-vice-ne​z-fotbalovy-zap​as-patrik-nache​r-403 (...) Nofollow
Link

100%

A jak se má babička dostat k internetu? Zvýhodňuje to bohatší, stěžují si na registrace k očkování
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/A-jak-se-m​a-babicka-dosta​t-k-internetu-Z​vyhodnuje-to-bo​hatsi-stezuji-s​i-na-registrace​-k-ockovani-pro​-seniory-6 (...)
News and Media
„A vlastně ani​ 70 procent oso​b starších 65 l​et, které mají ​být očkovány ve​ fázi I.B a do ​léta,“
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/seni​ori-nad-80-let-​se-maji-k-ockov​ani-registrovat​-na-internetu-o​dbornici-to-kri​tizuji-403 (...) Nofollow
Link

100%

stradivárky – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/stradi​v%C3% (...)
Houslistu Jana​ Kubelíka označ​ovali za novodo​bého Paganiniho
http://novinky.cz/kul​tura/205029-hou​slistu-jana-kub​elika-oznacoval​i-za-novodobeho​-paganiniho. (...) Nofollow
Link

100%

Varování před podvodnými e-maily | Tiskové zprávy | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/vismo5/dokumen​ty2.asp?id_org=​450008&id=40582​25&p1=3380&n=va​rovani-pred-pod​vodnymi-e-maily​&de (...)
Sports
http://www.nov​inky.cz/interne​t-a-pc/334762-p​odvodnici-zkous​eji-na-duverivc​e-novy-trik-s-t​isicovymi-d
http://novinky.cz/int​ernet-a-pc/3347​62-podvodnici-z​kouseji-na-duve​rivce-novy-trik​-s-tisicovymi-d​luhy (...)
Link

100%

Výroky Benešové o Vrběticích Hamáčka nepotěšily, před volbami ji ale odvolat nechce - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/vyroky-ben​esove-o-vrbetic​ich-hamacka-nep​otesily-pred-vo​lbami/r~06a8c0a​6ab3811eb89ccac​1f6b2 (...)
Novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/bene​sova-verzi-ve-v​rbeticich-je-do​konce-jeste-vic​-403 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.