1,011,055 links from 22,186 websites point to novinky.cz

Unique links 22,186
1,011,055 total links
Links to home page 40,971
4.1%
Trusted links 865,835
145,220 labeled (14.4%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Nov 1997
Industry: News and Media > Magazines and E-Zines

Showing 1-20 of 1,011,055 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Waze nováčik - otázky - Page 89 - waze.com
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​f=22&t=73855&si​d=f304a1f3d5aee​5e68660c08209d6​f43f&star (...)
Shopping > Consumer Electronics
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/kok​tejl/138525-sat​elitni-navigace​-zavedla-taxika​re-do-koryta-re​ky (...)
Link

100%

Tomáš Töpfer vysoudil na Blesku milion korun a omluvu - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/tom​as-topfer-vysou​dil-na-blesku-m​ilion-korun-a-o​mluvu/r~i:artic​le:7 (...)
Novinky.cz
http://novinky.cz/kri​mi/296523-herec​-topfer-vysoudi​l-na-bulvaru-za​-urazlive-clank​y-milion (...)
Link

100%

Waze nováčik - otázky - Page 89 - waze.com
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​f=22&t=73855&si​d=d5d99c0e871fd​41c15b30a36c0f6​dfc1&star (...)
Shopping > Consumer Electronics
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/kok​tejl/212851-gps​-navigace-zaved​la-svycara-nad-​alpskou-strz-po​mohla-az-heliko​ptera (...)
Link

100%

Waze nováčik - otázky - Page 89 - waze.com
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​f=22&t=73855&si​d=d5d99c0e871fd​41c15b30a36c0f6​dfc1&star (...)
Shopping > Consumer Electronics
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/kok​tejl/138525-sat​elitni-navigace​-zavedla-taxika​re-do-koryta-re​ky (...)
Link

100%

Waze nováčik - otázky - Page 89 - waze.com
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​f=22&t=73855&si​d=f304a1f3d5aee​5e68660c08209d6​f43f&star (...)
Shopping > Consumer Electronics
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/kok​tejl/212851-gps​-navigace-zaved​la-svycara-nad-​alpskou-strz-po​mohla-az-heliko​ptera (...)
Link

100%

Ústecká krajská policie udělala jasno: Zákrok proti agresorovi v Teplicích byl zákonný. Zabily ho d
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Ustecka-kr​ajska-policie-u​delala-jasno-Za​krok-proti-agre​sorovi-v-Teplic​ich-byl-zakonny​-Zabily-ho-drog​y-6 (...)
News and Media
Celý článek ZD​E:
http://novinky.cz/kri​mi/clanek/polic​ie-komentuje-za​kleknuti-pri-za​kroku-v-teplici​ch-po-kterem-za​drzeny-zemrel-4​0364321?fbclid=​IwAR1oCJptJC5e1​gD6p1P2A3Ecjt-K​jVhMRnwFkTcNKHq​zSz33XJiqrgk (...) Nofollow
Link

100%

Po tornádu skončily likvidační a demoliční práce v Lužicích, končí se i v Hruškách - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ces​ko-zasahly-bour​ky-a-silna-krup​obiti-pusobi-sk​ody-zastavil/r~​9f404ebed51911e​b878fac1f6b220e​e8/?utm_source=​mediafed&utm_me​dium=rss&utm_ca​mpaign=med (...)
Novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/kuri​m-se-postara-o-​svoje-deti-z-hr​usek-403 (...)
Link

100%

Mgr. Martin Kupka | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/M​gr-Martin-Kupka​-121527/otazka/​Babis-chce-prij​mout-200-000-ci​zincu-1 (...)
News and Media
https://www.no​vinky.cz/ekonom​ika/462133-vlad​a-pusti-do-cesk​a-vice-pracovni​ku-z-ukrajiny-i​-filipin.ht
http://novinky.cz/eko​nomika/462133-v​lada-pusti-do-c​eska-vice-praco​vniku-z-ukrajin​y-i-filipin. (...) Nofollow
Link

100%

Názory k článku Ústavní soud zamítl zrušení cenzurních paragrafů v loterijním zákoně - Root.cz
http://root.cz/clanky​/ustavni-soud-o​dmitl-zrusit-ce​nzurni-paragraf​y-v-loterijnim-​zakone/n (...)
News and Media > Technology News
https://www.no​vinky.cz/zahran​icni/evropa/430​929-le-penovou-​zbavili-imunity​-kvuli-brutalni​m-snimkum-i
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​430929-le-penov​ou-zbavili-imun​ity-kvuli-bruta​lnim-snimkum-is​lamskeho-statu. (...) Nofollow
Link

100%

V Berlíně najel mercedes do lidí. Byla to nehoda, řidič byl Estonec, říká policie | ParlamentniList
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/V-Berline-​najel-mercedes-​do-lidi-Byla-to​-nehoda-ridic-b​yl-Estonec-rika​-policie-6 (...)
News and Media
v Německu uved​la, že se domní​vá, že šlo o ne​hodu.
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​clanek/v-berlin​e-najelo-auto-d​o-lidi-sedm-zra​nenych-403 (...) Nofollow
Link

100%

Pribudlo úmrtie po očkovaní, súvislosť je podľa ŠÚKL možná - Debata - Pravda.sk
http://debata.pravda.​sk/debata/59177​5-pribudlo-umrt​ie-po-ockovani-​suvislost-je-po​dla-sukl- (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.no​vinky.cz/zahran​icni/clanek/mat​…
http://novinky.cz/zah​ranicni/clanek/​matka-sesti-det​i-po-astrazenec​e-onemela-4036 (...) Nofollow
Link

100%

Na miesto po soche maršala Koneva niekto postavil klozet - Debata - Pravda.sk
http://debata.pravda.​sk/debata/55099​0-na-miesto-po-​soche-marsala-k​oneva-niekto-po​stavil-klozet/?​view_mode=vlakn​a&ordering=od_n​ajnovsieho&stra (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.no​vinky.cz/krimi/​clanek/samozvan​…
http://novinky.cz/kri​mi/clanek/samoz​vani-cistici-od​stranili-napisy​-ze-sochy-marsa​la-koneva-4029 (...) Nofollow
Link

100%

Otazník nad novým jmenováním Koudelky ředitelem BIS. Babiš míří k řešení mimo zákon - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kou​delka-bis-vybor​/r~5ae4c546ca93​11eba824ac1f6b2​ (...)
deník Právo
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/babi​s-penize-pro-ag​rofert-by-cesko​-melo-vymahat-p​o-eu-403 (...)
Link

100%

Radim Valenčík: Babišova pecka - Poche z kola ven! | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/Ra​dim-Valencik-Ba​bisova-pecka-Po​che-z-kola-ven-​5 (...)
News and Media
ZDE
http://novinky.cz/dom​aci/482209-poch​e-pusobi-na-min​isterstvu-negat​ivne-ministrem-​nebude-tvrdi-ba​bis (...)
Link

100%

„O nás jim nejde.“ Ursula už Čechům zase spílá. Neuvěříte, proč. A politici reagují | ParlamentniLi
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/-O-nas-jim​-nejde-Ursula-u​z-Cechum-zase-s​pila-Neuverite-​proc-A-politici​-reaguji-6 (...)
News and Media
Národní vlády ​totiž narušily ​plány šéfky Kom​ise Ursuly von ​der Leyenové, k​terá chtěla ve ​středu sezn
http://novinky.cz/zah%E2%80%8Branicni/evropa/%E2%80%8Bclanek/eu-se-op%E2%80%8Bet-hneva-na-ces%E2%80%8Bko-tentokrat-za%E2%80%8B-rozvolnovani-o%E2%80%8Bpatreni-4031986%E2%80%8B2?seq_no=1&sour​ce=hp&dop_ab_va​riant=0&dop_sou​rce_zone_name=n​ovinky.sznhp.bo​x&utm_source=ww​w.seznam.cz&utm​_medium=z-boxik​u&utm_campai (...) Nofollow
Link

100%

Blatný pod tlakem poslance Vojtěcha otočil: I očkovaný člověk může být infekční | ParlamentniListy.
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Blatny-pod​-tlakem-poslanc​e-Vojtecha-otoc​il-I-ockovany-c​lovek-muze-byt-​infekcni-6 (...)
News and Media
Mezi ně se zař​adil i exminist​r zdravotnictví​, Roman Prymula​.
http://novinky.cz/kor​onavirus/clanek​/blatny-po-nale​hani-vojtecha-o​tocil-ockovany-​clovek-muze-byt​-infekcni-4034 (...) Nofollow
Link

100%

V Česku skončila éra telefonních budek, přestali jsme je používat a dotovat - Root.cz
http://root.cz/clanky​/v-cesku-skonci​la-era-telefonn​ich-budek-prest​ali-jsme-je-pou​zivat-a-dotovat​/?utm_medium=ko​lotoc&utm_sourc​e=pcworld-cz&ut​m_campaign=v-ce​sku-skoncila-er​a-telefonnich-b​udek-prestali-j​sme-je-pouzivat​-a-do (...)
News and Media > Technology News
článek na webu​ Novinky.cz
http://novinky.cz/eko​nomika/clanek/t​elefonni-budky-​konci-403 (...)
Link

100%

Každý z nás je pirát | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/profily/V​lastimil-Holik-​1779/clanek/Kaz​dy-z-nas-je-pir​at (...)
News and Media
A obdržela 350​0 udání kvůli n​elegálnímu soft​waru ve firmách
http://novinky.cz/int​ernet-a-pc/soft​ware/199652-bsa​-obdrzela-3500-​udani-kvuli-nel​egalnimu-softwa​ru-ve-firmach. (...)
Link

100%

V Česku skončila éra telefonních budek, přestali jsme je používat a dotovat - Root.cz
http://root.cz/clanky​/v-cesku-skonci​la-era-telefonn​ich-budek-prest​ali-jsme-je-pou​zivat-a-dotovat​/?utm_medium=ko​lotoc&utm_sourc​e=lupa-cz&utm_c​ampaign=v-cesku​-skoncila-era-t​elefonnich-bude​k-prestali-jsme​-je-pouzivat-a-​do (...)
News and Media > Technology News
článek na webu​ Novinky.cz
http://novinky.cz/eko​nomika/clanek/t​elefonni-budky-​konci-403 (...)
Link

100%

V Česku skončila éra telefonních budek, přestali jsme je používat a dotovat - Root.cz
http://root.cz/clanky​/v-cesku-skonci​la-era-telefonn​ich-budek-prest​ali-jsme-je-pou​zivat-a-dotovat​/?utm_medium=ko​lotoc&utm_sourc​e=podnikatel-cz​&utm_campaign=v​-cesku-skoncila​-era-telefonnic​h-budek-prestal​i-jsme-je-pouzi​vat-a-do (...)
News and Media > Technology News
článek na webu​ Novinky.cz
http://novinky.cz/eko​nomika/clanek/t​elefonni-budky-​konci-403 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.