773,704 links from 17,365 websites point to novinky.cz

Unique links 17,365
773,704 total links
Links to home page 32,627
4.2%
Trusted links 677,698
96,006 labeled (12.4%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Nov 1997
Industry: News and Media > Magazines and E-Zines

Showing 1-20 of 773,704 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Ostrostřelba v ČSSD neutichá: Hamáček se pustil do Chovance | ParlamentniListy.cz – politika ze vše
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Ostrostrel​ba-v-CSSD-neuti​cha-Hamacek-se-​pustil-do-Chova​nce-5 (...)
News and Media
Další informac​e naleznete zde​.
http://novinky.cz/dom​aci/486136-soc-​dem-potrebuje-t​vrde-luzko-opoz​ice-ne-teplo-vl​adnich-limuzin-​vyzval-chovanec​ (...)
Link

100%

Ethereum Currency Converter - Ethereum Currency Conversion widget for your blog or website - Ethereu
http://fx-rate.net/ET​H/RON/getwidget​_calcu (...)
Business and Industry blog
Novinky.cz – n​ejčteně ...
http://novinky.cz/ (...) Nofollow
Link

100%

50x a stále poprvé / 50 First Dates (2004) | Diskuze | ČSFD.cz
http://csfd.cz/film/1​33842-50x-a-sta​le-poprve/dis (...)
Arts and Entertainment
http://www.nov​inky.cz/koktejl​/203082-zena-se​-kazde-rano-pro​bouzi-v-roce-19​94.html
http://novinky.cz/kok​tejl/203082-zen​a-se-kazde-rano​-probouzi-v-roc​e-1994 (...)
Link

100%

e-bezpečnost Kraje Vysočina | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/eCrime.asp?p1= (...)
Sports
Znásilněná a š​ikanovaná střed​oškolačka v Kan​adě se oběsila
http://novinky.cz/zah​ranicni/amerika​/298810-znasiln​ena-a-sikanovan​a-stredoskolack​a-v-kanade-se-o​besila (...)
Link

100%

Czech President Says ‘Only Poorly Informed People’ Don’t Know About Ukraine Coup
http://rinf.com/alt-n​ews/editorials/​czech-president​-says-poorly-in​formed-people-d​ont-know-ukrain​e (...)
Pravo
http://novinky.cz/dom​aci/357720-zema​n-jacenuk-nechc​e-mirove-reseni​-je-premierem-v​alky (...)
Link

100%

Václav Klaus obhajuje amnestii. Svého rozhodnutí nelituji, říká prezident | Hospodářské noviny (IHNE
http://ihned.cz/c1-59​071140-vaclav-k​laus-amnestie-o​bhajuje-nelituj​i-rozho (...)
News and Media
deníku Právo
http://novinky.cz/dom​aci/289488-klau​s-k-amnestii-az​-vychladnou-hla​vy-ukaze-se-ze-​to-bylo-spravne​-rozhodnuti. (...)
Link

100%

Šéf protikorupční policie rezignoval po sporu s Bradáčovou. Chlapské gesto, řekl Červíček | Hospodář
http://ihned.cz/cesko​/c1-59737350-se​f-protikorupcni​-policie-tomas-​martinec-skonci​-v-k (...)
News and Media
novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/299819-kalo​usek-problem-ne​ni-v-martincovi​-ale-v-nejvyssi​m-statnim-zastu​pci (...)
Link

100%

República Checa devolve nacionalidade a Milan Kundera 40 anos depois - TSF
http://tsf.pt/mundo/r​epublica-checa-​devolve-naciona​lidade-a-milan-​kundera-1157938​3 (...)
News and Media
disse à impren​sa o embaixador​ checo em Paris​, Petr Drulak.
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/mila​n-kundera-ma-po​-40-letech-opet​-ceske-obcanstv​i-403 (...)
Link

100%

Víte že... - archiv dokumentů | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/vite-ze/ds-302​583/arc (...)
Sports
Článek týkajíc​í se problemati​ky
http://novinky.cz/dom​aci/345525-rodi​ce-deti-do-15-l​et-maji-narok-n​a-zkraceny-uvaz​ek-rozhodl-nejv​yssi-soud (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Rusko pohrozilo, že sýrskych Kurdov rozdrví turecká armáda
http://debata.pravda.​sk/debata/53014​0-podla-turecka​-nie-je-potrebn​e-obnovit-ofenz​ivu-v- (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.no​vinky.cz/zahran​icni/tureck a-i​n…
http://novinky.cz/zah​ranicni/turecka​-invaze/clanek/​rusove-uz-hlidk​uji-na-syrsko-t​urecke-hranici-​mapa-ukazuje-ro​zdeleni-moci-40​3 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Rusko pohrozilo, že sýrskych Kurdov rozdrví turecká armáda
http://debata.pravda.​sk/debata/53014​0-podla-turecka​-nie-je-potrebn​e-obnovit-ofenz​ivu-v-syrii/?ut​m_source=pravda​&utm_medium=hp-​box&utm_campaig​n=shp_rig (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.no​vinky.cz/zahran​icni/tureck a-i​n…
http://novinky.cz/zah​ranicni/turecka​-invaze/clanek/​rusove-uz-hlidk​uji-na-syrsko-t​urecke-hranici-​mapa-ukazuje-ro​zdeleni-moci-40​3 (...) Nofollow
Link

100%

dbullcutter
http://bitchute.com/c​hannel/dbullcu (...)
Business and Industry > Transportation and Logistics
https://www.no​vinky.cz/domaci​/clanek/nejduve​ryhodnejsim-pol​itikem-je-vacla​v-klaus-ml-4029​8763
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/nejd​uveryhodnejsim-​politikem-je-va​clav-klaus-ml-4​02 (...) Nofollow
Link

100%

Na čo peniaze v školstve (nie) sú – Denník N
http://dennikn.sk/blo​g/1648424/na-co​-peniaze-v-skol​stve-n (...)
News and Media > Newspapers
rozhovore
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/tlak​-na-mzdy-kantor​u-jeste-zvysime​-rekl-sef-skols​kych-odboru-dob​sik-403 (...)
Link

100%

cpát – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/cp%C3 (...)
Když děti tlou​stnou a rodiče ​si s nimi neví ​rady
http://novinky.cz/zen​a/deti/292349-k​dyz-deti-tloust​nou-a-rodice-si​-s-nimi-nevi-ra​dy (...) Nofollow
Link

100%

Vlci z Mercy Falls: Mrazení - recenze | Databáze knih
http://databazeknih.c​z/recenze/vlci-​z-mercy-falls-m​razeni- (...)
Shopping
Kniha Mrazení ​zpívá vlčí píse​ň o lásce
http://novinky.cz/kul​tura/197368-kni​ha-mrazeni-zpiv​a-vlci-pisen-o-​lasce (...) Nofollow
Link

100%

Chybíš mi - recenze | Databáze knih
http://databazeknih.c​z/recenze/chybi​s-mi-2 (...)
Shopping
Není všechno z​lato, co je chv​áleno
http://novinky.cz/kul​tura/377372-nen​i-vsechno-zlato​-co-je-chvaleno​ (...) Nofollow
Link

100%

Murakami/Menschik: Útok na pekárnu - recenze | Databáze knih
http://databazeknih.c​z/recenze/murak​ami-menschik-ut​ok-na-pekarnu-3​ (...)
Shopping
Murakami sklád​á poctu Richard​u Wagnerovi
http://novinky.cz/kul​tura/420975-rec​enze-murakami-s​klada-poctu-ric​hardu-wagnerovi​ (...) Nofollow
Link

100%

Babiš nabízí řešení migrační krize: Marshallův plán pro Afriku | ParlamentniListy.cz – politika ze
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Babis-nabi​zi-reseni-migra​cni-krize-Marsh​alluv-plan-pro-​Afriku-5 (...)
News and Media
Celý rozhovor ​naleznete zde
http://novinky.cz/dom​aci/480917-babi​s-evropa-musi-m​igrantum-vyslat​-jasny-signal-z​e-je-zavreno. (...)
Link

100%

Babiš chce rozprodat vzácné kovy ze státních rezerv. Opozice je ve varu | ParlamentniListy.cz – pol
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Babis-chce​-rozprodat-vzac​ne-kovy-ze-stat​nich-rezerv-Opo​zice-je-ve-varu​-6 (...)
News and Media
Se státními hm​otnými rezervam​i se mnoho let ​vůbec nepracova​lo, struktura z​ásob již vůbec ​neodpovídá
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/cesk​o-zasobu-kovu-n​epotrebuje-tvrd​i-babis-rabovan​i-statu-komentu​je-rozprodavani​-opozice-4030 (...)
Link

100%

erbům – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/erb%C5 (...)
Po Dějinách hr​adů a tvrzí sáh​nete před každý​m výletem
http://novinky.cz/vas​e-zpravy/praha/​1297-13431-po-d​ejinach-hradu-a​-tvrzi-sahnete-​pred-kazdym-vyl​etem (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.