296,844 links from 6,603 websites point to nettavisen.no

Unique links 6,603
296,844 total links
Links to home page 70,526
23.8%
Trusted links 284,083
12,761 labeled (4.3%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 6 Aug 2013
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 13,843 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Forskerne tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen | forskning.no
http://forskning.no/b​akterier-foreby​ggende-helse-sy​kdommer/2016/12​/god-tannpuss-k​an-gj%C3%B8re-a​t-du-unng%C3%A5​r-leddgikt?qt-a​rtikkelb (...)
rabattkoder
http://nettavisen.no/​rab (...)
Link

100%

Derfor slutter elevene på yrkesfag | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/flere-ve​ier-til-frafall​-i-lofoten/prod​usert-og-finans​iert-av/nordf (...)
rabattkoder
http://nettavisen.no/​rab (...)
Link

100%

Derfor slutter elevene på yrkesfag | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/flere-ve​ier-til-frafall​-i-lofoten/prod​usert-og-finans​iert-av/nordf (...)
beste kredittk​ort
http://nettavisen.no/​kre (...)
Link

100%

Kjær lav med utrolig mange navn | forskning.no
http://forskning.no/v​itenskapshistor​ie-biologi-bota​nikk-planteverd​en-sopp/2016/12​/kjaer-skrukkel​av-med-mange- (...)
billig forbruk​slån
http://nettavisen.no/​for (...)
Link

100%

Kjær lav med utrolig mange navn | forskning.no
http://forskning.no/v​itenskapshistor​ie-biologi-bota​nikk-planteverd​en-sopp/2016/12​/kjaer-skrukkel​av-med-mange- (...)
beste kredittk​ort
http://nettavisen.no/​kre (...)
Link

100%

Kjær lav med utrolig mange navn | forskning.no
http://forskning.no/v​itenskapshistor​ie-biologi-bota​nikk-planteverd​en-sopp/2016/12​/kjaer-skrukkel​av-med-mange- (...)
rabattkoder
http://nettavisen.no/​rab (...)
Link

100%

Offisielle navn til grunnstoff 113, 115, 117 og 118 | forskning.no
http://forskning.no/f​ysikk-kjemi/201​6/12/offisielle​-navn-til-grunn​stoff-nihonium-​moscovium-tenne​ssine-ogan (...)
billig forbruk​slån
http://nettavisen.no/​for (...)
Link

100%

Offisielle navn til grunnstoff 113, 115, 117 og 118 | forskning.no
http://forskning.no/f​ysikk-kjemi/201​6/12/offisielle​-navn-til-grunn​stoff-nihonium-​moscovium-tenne​ssine-ogan (...)
beste kredittk​ort
http://nettavisen.no/​kre (...)
Link

100%

Offisielle navn til grunnstoff 113, 115, 117 og 118 | forskning.no
http://forskning.no/f​ysikk-kjemi/201​6/12/offisielle​-navn-til-grunn​stoff-nihonium-​moscovium-tenne​ssine-ogan (...)
rabattkoder
http://nettavisen.no/​rab (...)
Link

100%

Er det trygt å åpne for skipstrafikk i Arktis? | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/er-det-t​rygt-aa-aapne-f​or-skipstrafikk​-i-arktis/produ​sert-og-finansi​ert-av/uit-norg​es-arktiske-uni​ver (...)
billig forbruk​slån
http://nettavisen.no/​for (...)
Link

100%

Er det trygt å åpne for skipstrafikk i Arktis? | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/er-det-t​rygt-aa-aapne-f​or-skipstrafikk​-i-arktis/produ​sert-og-finansi​ert-av/uit-norg​es-arktiske-uni​ver (...)
beste kredittk​ort
http://nettavisen.no/​kre (...)
Link

100%

Er det trygt å åpne for skipstrafikk i Arktis? | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/er-det-t​rygt-aa-aapne-f​or-skipstrafikk​-i-arktis/produ​sert-og-finansi​ert-av/uit-norg​es-arktiske-uni​ver (...)
rabattkoder
http://nettavisen.no/​rab (...)
Link

100%

Derfor slutter elevene på yrkesfag | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/flere-ve​ier-til-frafall​-i-lofoten/prod​usert-og-finans​iert-av/nordf (...)
billig forbruk​slån
http://nettavisen.no/​for (...)
Link

100%

Hva er en god julehit? | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/hva-er-e​n-god-ju (...)
rabattkoder
http://nettavisen.no/​rab (...)
Link

100%

Hva er en god julehit? | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/hva-er-e​n-god-ju (...)
beste kredittk​ort
http://nettavisen.no/​kre (...)
Link

100%

Hva er en god julehit? | forskning.no
http://forskning.no/2​016/12/hva-er-e​n-god-ju (...)
billig forbruk​slån
http://nettavisen.no/​for (...)
Link

100%

Helsingin yliopisto - Aleksanteri-instituutti
http://helsinki.fi/al​eksanteri/ajank​ohtaista/2016/m​ediassa (...)
Shopping
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/russlan​d-ekspert-tror-​ikke-norge-har-​skyld-i-russisk​-returstans/342​3187028 (...)
Link

100%

Forskerne tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen | forskning.no
http://forskning.no/b​akterier-foreby​ggende-helse-sy​kdommer/2016/12​/god-tannpuss-k​an-gj%C3%B8re-a​t-du-unng%C3%A5​r-leddgikt?qt-a​rtikkelb (...)
rabattkoder
http://nettavisen.no/​rab (...)
Link

100%

Mindre depresjon med bestemor på en benk | forskning.no
http://forskning.no/h​else-psykiske-l​idelser-samfunn​-psykologi-sosi​ale-relasjoner/​2016/12/vennska​psbenker-gir-b (...)
billig forbruk​slån
http://nettavisen.no/​for (...)
Link

100%

Forskerne tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen | forskning.no
http://forskning.no/b​akterier-foreby​ggende-helse-sy​kdommer/2016/12​/god-tannpuss-k​an-gj%C3%B8re-a​t-du-unng%C3%A5​r-leddgikt?qt-a​rtikkelb (...)
beste kredittk​ort
http://nettavisen.no/​kre (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.