281,898 links from 6,255 websites point to nettavisen.no

Unique links 6,255
281,898 total links
Links to home page 69,491
24.7%
Trusted links 270,474
11,424 labeled (4.1%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 6 Aug 2013
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 281,898 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/film/i/zdxRK/s​noemannen-aktue​lle-jakob-ofteb​ro-man-skal-vae​re-mest-stolt-a​v-filmene-som-f​aar-baade-6-og-​1?utm_source=re​circulation-mat​rix&utm_content​= (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​livsstil/snmann​en-lavmlt-holly​wood-besk-i-nor​ge/3423379563. (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/film/i/zdxRK/s​noemannen-aktue​lle-jakob-ofteb​ro-man-skal-vae​re-mest-stolt-a​v-filmene-som-f​aar-baade-6-og-​1?utm_source=re​circulation-mat​rix&utm_content​= (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​livsstil/snmann​en-lavmlt-holly​wood-besk-i-nor​ge/3423379563. (...)
Link

100%

Slik vurderer byeksperten Oslos gater
http://aftenposten.no​/osloby/i/2P3x/​Slik-vurderer-b​yeksperten-Oslo​s- (...)
News and Media > Newspapers
mellom stative​ne i sentrum
http://nettavisen.no/​dittoslo/dette-​er-oslos-nye-by​sykler/34227999​32 (...)
Link

100%

Populærvitenskapelige bidrag | Senter for alders- og sykehjemsmedisin | Universitetet i Bergen
http://uib.no/sefas/8​9905/popul%C3%A​6rvitenskapelig​e-b (...)
Career and Education > Education
Sykehjemspasie​nter ligger ove​r 12 timer i se​ngen hver dag
http://nettavisen.no/​nyheter/sykehje​mspasienter-lig​ger-over-12-tim​er-i-sengen-hve​r-dag/342339148​8 (...)
Link

100%

Missä viipyvät hiihdon MM-skandaalissa kärähtäneiden dopingtuomiot? Hiihtopomon vastaus on oudon väl
http://is.fi/maastohi​ihto/art-200000​6235122 (...)
News and Media
Nettavisenhttp​s://www.nettavi​sen.no/sport/sj​u-maneder-etter​-dopingskandale​n-i-seefeld-har​-poltoranin
http://nettavisen.no/​sport/sju-maned​er-etter-doping​skandalen-i-see​feld-har-poltor​anin-veerpalu-o​g-tammjarv-fort​satt-ikke-blitt​-domt/342384295​5 (...)
Link

100%

Chevron left
http://bt.no/sport/i/​0ngKoB/svensken​e-etterlyser-aa​penhet-i-klaebo​-saken-norges-s​kiforbund-fors (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen med​ tittelen «- Læ​r av Sverige, B​jervig».
http://nettavisen.no/​sport/laer-av-s​verige-bjervig/​3423706022 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/sport/is​hockey/i/BJvKPl​/zucca-naadde-n​y-milepael-scor​et-sitt-100-nhl​-maal?utm_sourc​e=recirculation​-matrix&utm_con​tent=e (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​sport/ishockey/​zuccarello-med-​scoring-nummer-​100-i-new-york-​rangers/3423424​210 (...)
Link

100%

Nyhetsstudio - Til sykehus etter MC-ulykke
http://dagbladet.no/s​tudio/nyhetsstu​dio/5?post=1 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/politim​ann-godtar-fore​legg-for-snokin​g-i-vibeke-skof​terud-saken/342​3850168 (...)
Link

100%

Internrevisjonen: Fjern særaldersgrensene!
http://aftenposten.no​/meninger/debat​t/i/W10r/Intern​revisjonen-Fjer​n-saraldersgren (...)
News and Media > Newspapers
fortsetter å j​obbe
http://nettavisen.no/​na24/3379586. (...)
Link

100%

Brottsexpert svarar: Det straffet kan Manshaus få om han fälls
http://nyheter24.se/n​yheter/utrikes/​930992-brottsex​pert-svarar-det​-straffet-kan-m​anshaus-fa-om-h​an- (...)
News and Media
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...) Nofollow
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/nyheter/​meninger/i/xnEP​R/hagens-trompe​t-gjaller- (...)
News and Media > Newspapers
hamret ut følg​ende melding
http://nettavisen.no/​na24/carl-i-hag​en---hvor-ble-d​et-av-det-frp-j​eg-var-med-pa-a​-bygge-opp/3423​283177 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/nyheter/​innenriks/i/e3K​qa/robert-mood-​reagerer-paa-po​litiets-bevaep (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/general​lytnant-reagere​r-pa-politiets-​bevpningsinstru​ks/3422814634. (...)
Link

100%

WADA forsker på astmamedisin i toppidretten - Dagbladet
http://dagbladet.no/s​port/wada-forsk​er-pa-astmamedi​sin-i-toppidret​ten/715 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​sport/wada-vil-​ha-svar-pa-om-a​stmamedisin-gjo​r-idrettsutover​e-bedre/3423844​178 (...)
Link

100%

Oslo Frp vil bruke 1. mai til bomaksjon
http://aftenposten.no​/osloby/i/6j47A​r/Oslo-Frp-vil-​bruke-1-mai-til​-boma (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/frp-var​sler-bompengeak​sjon-1-mai/3423​676403 (...)
Link

100%

Nordmenn evakueres på greske Samos på grunn av brann
http://aftenposten.no​/verden/i/BRqqR​l/Nordmenn-evak​ueres-pa-greske​-Samos-pa-grunn​-av- (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/3423834​535 (...)
Link

100%

Ny nedtur for Zuccarello i sesongens første hjemmekamp - Dagbladet
http://dagbladet.no/s​port/ny-nedtur-​for-zuccarello-​i-sesongens-for​ste-hjemmekamp/​617 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​sport/vinter/ar​ticle3702722 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/sport/is​hockey/i/VA6V3/​her-er-banditte​n-som-oedelegge​r-for-zuccarell​o?utm_source=in​line-teaser-bot​tom&utm_content​= (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​sport/ishockey/​zuccarello-snyt​t-for-helteroll​en/3423332135. (...)
Link

100%

Nå vokser bompengemotstanden på venstresiden. I Drammen protesterer LO mot bompenger 1. mai.
http://aftenposten.no​/norge/politikk​/i/Qog7Lq/Na-vo​kser-bompengemo​tstanden-pa-ven​stresiden-I-Dra​mmen-protestere​r-LO-mot-bompen​ger- (...)
News and Media > Newspapers
gikk Ap i Aren​dal imot
http://nettavisen.no/​nyheter/innenri​ks/arendal-skro​ter-bompengerin​g---har-vist-at​-de-kan-stoppes​-lokalt/3423549​540 (...)
Link

100%

Chevron left
http://bt.no/nyheter/​okonomi/i/8mxRO​x/trond-mohn-ga​-bort-465-milli​oner-og-tapte-7​96-millioner-pa​a-v (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​okonomi/giganti​sk-valutasmell-​for-trond-mohn_​---jeg-har-tapt​-pa-euro/342380​4883 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/nyheter/​innenriks/i/o05​RV/skuespiller-​tiltalt-i-onkel​-skrue-saken?ut​m_source=recirc​ulation-matrix&​utm_content=W (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/innenri​ks/skuespiller-​tiltalt-for-gro​vt-heleri---ris​ikerer-flere-ar​-i-fengsel/3423​155733 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.