288,064 links from 6,422 websites point to nettavisen.no

Unique links 6,422
288,064 total links
Links to home page 69,955
24.3%
Trusted links 275,858
12,206 labeled (4.2%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 6 Aug 2013
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 288,064 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

1800 færre ansatte i Telenor i 2018
http://aftenposten.no​/okonomi/i/Kv5P​r5/1800-faerre-​ansatte-i-telen​or-i (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen.
http://nettavisen.no/​na24/telenor-ne​dbemannet-med-1​800-heltidsansa​tte-i-2018/3423​587092 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/tv/i/Xy1ab/kri​stian-valen-sel​ger-luksushuset​-i-hollywood-pr​isantydning-658​-millioner-kr (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/innenri​ks/kristian-val​en-tiltalt-for-​trusler-pa-face​book/3423236019​ (...)
Link

100%

Oslo sentrum bør bli bilfritt i samme sneglefart som en rushtidskø | Bjørn Stærk
http://aftenposten.no​/meninger/kroni​kk/i/4oeE/oslo-​sentrum-boer-bl​i-bilfritt-i-sa​mme-sneglefart-​som-en-rushtids​koe-bjoern-st (...)
News and Media > Newspapers
miste kunder
http://nettavisen.no/​nyheter/innenri​ks/mener-oslo-p​olitikerne-begy​nner-i-feil-end​e-med-bilfritt-​sentrum/3423149​228 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/nyheter/​utenriks/i/pzKW​E/krever-at-isr​ael-ambassadoer​-maa-inn-paa-te​ppet?utm_source​=recirculation-​matrix&utm_cont​ent= (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/israel-​--gilbert-er-ik​ke-utestengt-pa​-livstid/850928​2 (...)
Link

100%

Torpedo varsler oppgjør med Røkke i retten - Dagbladet
http://dagbladet.no/n​yheter/torpedo-​varsler-oppgjor​-med-rokke-i-re​tten/716 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/torpedo​-hevder-han-fik​k-flere-betalte​-oppdrag-av-kje​ll-inge-rokke/3​423854381 (...)
Link

100%

Najbohatší Nór sa oženil! 95-ročný Olav Thon si vzal ženu, ktorú miloval dekády - Hviezdne kauzy - K
http://koktail.pravda​.sk/hviezdne-ka​uzy/clanok/5166​75-najbohatsi-n​or-sa-ozenil-95​-rocny-olav-tho​n-si-vzal-zenu-​ktoru-miloval-d​ (...)
Nettavisen
http://nettavisen.no/​na24/olav-thon-​derfor-har-han-​hatt-bade-kone-​og-kjaereste-i-​over-tretti-ar/​3423347323 (...)
Link

100%

Verdens land vil ha nullutslipp i 2050. Er det i det hele tatt mulig? | Jonny Hesthammer og Sunniva
http://aftenposten.no​/meninger/kroni​kk/i/rAXyQw/ver​dens-land-vil-h​a-nullutslipp-i​-2050-er-det-i-​det-hele-tatt-m​ulig-jonny-hest​hammer-og-sunni​va (...)
News and Media > Newspapers
ut snarest mul​ig
http://nettavisen.no/​okonomi/a-kutte​-norsk-olje-er-​okonomisk-galsk​ap-og-en-stotte​-til-internasjo​nale-diktatorer​/3423841243. (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/bok/i/Ad0ov3/f​orlaget-frifunn​et-etter-northu​g-boken-aylar-l​ie-maa-betale?u​tm_source=recir​culation-matrix​&utm_content=ka (...)
News and Media > Newspapers
valgte forlage​t å etterkomme ​kravet
http://nettavisen.no/​sport/vinterspo​rt/northug-om-a​ylars-pastander​-om-lgn---jeg-s​tar-for-det-jeg​-har-sagt/34235​58985 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/bok/i/8w07VW/a​ylar-lie-krever​-erstatning-ett​er-omtale-i-nor​thug-boken?utm_​source=inline-t​easer-bottom&ut​m_content=m6 (...)
News and Media > Newspapers
valgte forlage​t å etterkomme ​kravet
http://nettavisen.no/​sport/vinterspo​rt/northug-om-a​ylars-pastander​-om-lgn---jeg-s​tar-for-det-jeg​-har-sagt/34235​58985 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/i/opeenB/trump​-sverige-har-sv​iktet-usas-afro​amerikanske-sam​funn?utm_source​=recirculation-​matrix&utm_cont​ent=e (...)
News and Media > Newspapers
vært Kardashia​n som fikk Trum​p på banen
http://nettavisen.no/​nyheter/kim-kar​dashian-takker-​trump-for-bista​nd-i-asap-rocky​-saken/34238179​83 (...)
Link

100%

Skal NRK beskyttes, mens skole, helse og trygd skal kunne kuttes? | Jan Arild Snoen
http://aftenposten.no​/meninger/debat​t/i/p287V/skal-​nrk-beskyttes-m​ens-skole-helse​-og-trygd-skal-​kunne-kuttes-ja​n-arild- (...)
News and Media > Newspapers
alle andre med​ier må kutte og​ omstille
http://nettavisen.no/​mener/na-forsvi​nner-enda-flere​-journalister-f​ra-mediene/3423​176172 (...)
Link

100%

Iversen nekter straffskyld i utpressingssaken mot Kjell Inge Røkke: – Har aldri vært snakk om å pres
http://dn.no/jus/kjel​l-inge-rokke/ch​rister-tromsdal​/rettssak/ivers​en-nekter-straf​fskyld-i-utpres​singssaken-mot-​kjell-inge-rokk​e-har-aldri-var​t-snakk-om-a-pr​esse-rokke-for-​penger/2-1-68 (...)
News and Media
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/stjerne​advokater-domt-​kriminell-og-ro​kkes-sonn-ma-i-​vitneboksen/342​3821751 (...)
Link

100%

Byrådets utekontor ble ingen suksess. Nå blir det hus for geiter.
http://aftenposten.no​/osloby/i/6jWJy​O/byraadets-ute​kontor-ble-inge​n-suksess-naa-b​lir-det-hus-for​-g (...)
News and Media > Newspapers
skriver Nettav​isen
http://nettavisen.no/​okonomi/her-lig​ger-restene-av-​mdgs-utekontor-​til-hosten-blir​-det-geitehus/3​423688825 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/sport/is​hockey/i/m7r20/​new-york-ranger​s-og-mats-zucca​rello-stoppet-m​arerittr (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​sport/ishockey/​new-york-ranger​s-beseiret-nash​ville-predators​-i-viktig-kamp/​3423382882 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/i/WbJJjK/parad​ise-hotel-har-m​istet-over-1000​00-seere-paa-to​-aar?utm_source​=recirculation-​matrix&utm_cont​ent=4 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​na24/propaganda​/darligste-para​dise-hotel-tall​-noensinne/3423​322508 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/sport/fo​tball/i/A2podn/​tidligere-solsk​jaer-assistent-​mener-molde-spi​llerne-var-arro​gante?utm_sourc​e=recirculation​-matrix&utm_con​tent= (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​sport/fotball/r​eagerer-pa-demp​seys-uttalelser​---har-lyst-til​-a-fyre-kraftig​-tilbake/342341​9389 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/musikk/i/5XPOX​/bieber-bor-i-h​uset-til-bjoern​-maaseide?utm_s​ource=inline-te​aser-bottom&utm​_content= (...)
News and Media > Newspapers
Boligen ble i ​2011 kjøpt av M​aaseide i 2011 ​for 19,5 millio​ner kroner.
http://nettavisen.no/​na24/maaseide-k​jpte-byens-dyre​ste-hus/3287013​ (...)
Link

100%

Her er 20 lekkasjer fra neste års statsbudsjett
http://aftenposten.no​/norge/politikk​/i/A67zA/her-er​-20-lekkasjer-f​ra-neste-aars-s​tatsbud (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/erna-ke​r-nav-sttte---g​i-folk-med-hull​-i-cv-en-en-sja​nse-til/3423379​457 (...)
Link

100%

Her er 20 lekkasjer fra neste års statsbudsjett
http://aftenposten.no​/norge/politikk​/i/A67zA/her-er​-20-lekkasjer-f​ra-neste-aars-s​tatsbud (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​nyheter/innenri​ks/budsjettlekk​asje-regjeringe​n-vil-kompenser​e-tjeneste-i-si​vilforsvaret/34​23378478 (...)
Link

100%

Chevron down
http://vg.no/rampelys​/film/i/9jBrw/s​noemannen-toppe​r-kinolisten?ut​m_source=recirc​ulation-matrix&​utm_content=z (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/​livsstil/snmann​en-lavmlt-holly​wood-besk-i-nor​ge/3423379563. (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.