16,243 links from 427 websites point to ndie.pl

Unique links 427
16,243 total links
Links to home page 4,783
29.4%
Trusted links 8,107
8,136 labeled (50.1%)
Link Influence Score (LIS) 66%
Reg. on: 19 Feb 2013
Industry: People and Society > Religion and Spirituality

Showing 1-20 of 16,243 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

NieDlaIslamizacjiEuropy (@niedlaislamizacjieuropy) | Minds
http://minds.com/nied​laislamizacjieu (...)
Internet and Telecom > Social Network
[no anchor text, image link]
http://ndie.pl/wlochy​-kara-nawet-1-m​ln-euro-za-spro​wadzanie-migra (...) Noindex Nofollow UGC
Link

100%

Abécédaire européen : l'hôtel Europa est complet - Riposte LaïqueRiposte Laïque
http://ripostelaique.​com/abecedaire-​europeen-lhotel​-europa-est-com​plet (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
https://ndie.p​l/
http://ndie.pl/ (...)
Link

100%

Premiera MM realizacja polskiego multi-kulti,czyli potajemne machinacje wbrew elektoratowi - Strona
http://salon24.pl/u/w​awel/876279,pre​miera-morawieck​iego-plany-pols​kiego-multi-kul​ti-czyli-potaje​mne-machinacje-​wbrew-elektorat​ (...)
Business and Industry
https://ndie.p​l/imigranci-spo​za-unii-europej​skiej-beda-mogl​i-sprowadzac-sw​oje-rodziny-do-​polski/
http://ndie.pl/imigra​nci-spoza-unii-​europejskiej-be​da-mogli-sprowa​dzac-swoje-rodz​iny-do-p (...) Nofollow
Link

100%

Premiera MM realizacja polskiego multi-kulti,czyli potajemne machinacje wbrew elektoratowi - Strona
http://salon24.pl/u/w​awel/876279,pre​miera-morawieck​iego-plany-pols​kiego-multi-kul​ti-czyli-potaje​mne-machinacje-​wbrew-elektorat​ (...)
Business and Industry
http://ndie.pl​/do-polski-moze​-przyjechac-3-t​ys-muzulmanskic​h-imigrantow-z-​uzbekistanu/
http://ndie.pl/do-pol​ski-moze-przyje​chac-3-tys-muzu​lmanskich-imigr​antow-z-uzbekis (...) Nofollow
Link

100%

Allahu Akbar, Europo. - blog 1maud
http://salon24.pl/u/1​maud/787687,all​ahu-akbar-eu (...)
Business and Industry blog
https://ndie.p​l/prawdziwa-his​toria-chrzescij​anstwa-i-islamu​/
http://ndie.pl/prawdz​iwa-historia-ch​rzescijanstwa-i​-i (...) Nofollow
Link

100%

Berlin: Są wyroki dla imigrantów, którzy podpalili bezdomnego Polaka – gloria.tv
http://gloria.tv/arti​cle/dahP4Qvibcy​M2Q2jPrdA (...)
Business and Industry
ndie.pl/berlin​-sa-wyrok…
http://ndie.pl/berlin​-sa-wyroki-dla-​imigrantow-ktor​zy-podpalili-be​zdomnego-p (...) Nofollow
Link

100%

Brytyjczycy sponsorują terrorystów. Lider zamachowców z Londynu żył z zasiłków – gloria.tv
http://gloria.tv/arti​cle/Yzj3rRCq33a​S3nPoLEpB (...)
Business and Industry
ndie.pl/brytyj​czycy-spo…
http://ndie.pl/brytyj​czycy-sponsoruj​a-terrorystow-l​ider-zamachowco​w-londynu-zyl-z​as (...) Nofollow
Link

100%

Wiceszef PE (z SLD) chce wprowadzenia lekcji języka arabskiego w polskich liceach – gloria.tv
http://gloria.tv/arti​cle/gPdrHf4jRKL​M6ZygcNaA (...)
Business and Industry
ndie.pl/wicesz​ef-pe-chc…
http://ndie.pl/wicesz​ef-pe-chce-wpro​wadzenia-lekcji​-jezyka-arabski​ego-polskich-li​ (...) Nofollow
Link

100%

Breaking News!: Pole, der den Mörder von Straßburg aufhielt, ist gestorben - In Memoriam Bartosz Nie
http://gloria.tv/arti​cle/d62s12wt8st​S4wgMwfHN (...)
Business and Industry news
ndie.pl
http://ndie.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Gdańsk - oficjalny portal miasta
http://gdansk.pl/wiad​omosci/gdansk-2​00-mieszkan-dla​-uchodzcow,a,4 (...)
Arts and Entertainment
ndie.pl
http://ndie.pl/gdansk​-mieszkania-kom​unalne-dla-ucho​dzcow-nie-pol (...)
Link

100%

Skąd Jarosław Kaczyński wziął 54 strefy szariatu? - blog Starosta Melsztyński
http://salon24.pl/u/t​ekstykanoniczne​/904940,skad-ja​roslaw-kaczynsk​i-wzial-54-stre​fy-sza (...)
Business and Industry blog
Nie dla islami​zacji Europy
http://ndie.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

predex – gloria.tv
http://gloria.tv/pred (...)
Business and Industry
ndie.pl/islami​sci-z-tad…
http://ndie.pl/islami​sci-z-tadzykist​anu-w-polsce-zo​rganizowali-zja​zd-w-wars (...) Nofollow
Link

100%

predex – gloria.tv
http://gloria.tv/user​/3iXUiEY3pPfi2f​Bwa4bpCCaxv/ (...)
Business and Industry
ndie.pl/islami​sci-z-tad…
http://ndie.pl/islami​sci-z-tadzykist​anu-w-polsce-zo​rganizowali-zja​zd-w-wars (...) Nofollow
Link

100%

America’s Crisis Of Democracy Looks Shockingly Like Poland’s
http://huffingtonpost​.ca/entry/ameri​ca-democracy-cr​isis-poland_us_​5899eb34e4b09bd​304bd9d42?utm_h​p_ref=ca- (...)
News and Media
Soros
http://ndie.pl/jarosl​aw-kaczynski-za​atakowal-s (...)
Link

100%

Jezus i hejterzy / Komentarze do Ewangelii
http://deon.pl/religi​a/duchowosc-i-w​iara/pismo-swie​te-rozwazania/a​rt,3711,jezus-i​-hejterzy (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://ndie.p​l/dramat-na-sta​tku-z-imigranta​mi-muzulmanie-w​yrzucili-za-bur​te-12-chrzescij​an/
http://ndie.pl/dramat​-na-statku-z-im​igrantami-muzul​manie-wyrzucili​-za-burte-12-ch​rzes (...)
Link

100%

borgan – gloria.tv
http://gloria.tv/borg (...)
Business and Industry
Wczoraj
http://ndie.pl/powsta​nie-kosciol-w-a​rabii-saudyjski​ej-zawarto-umow​e-z-waty (...) Nofollow
Link

100%

Vaclav Klaus: Nadszedł czas, aby rozpocząć przygotowania do wyjścia kraju z UE – gloria.tv
http://gloria.tv/arti​cle/4GHbpm71cWo​vAqDyjDxD (...)
Business and Industry
ndie.pl/vaclav​-klaus-na…
http://ndie.pl/vaclav​-klaus-nadszedl​-czas-aby-rozpo​czac-przygotowa​nia-wyjscia-kra​ju (...) Nofollow
Link

100%

Poznań: Obcokrajowiec zaatakowany w centrum handlowym. Apel policji - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/kraj/pozna​n-obcokrajowiec​-zaatakowany-w-​centrum-handlow​ym-apel-policji​/9h (...)
https://ndie.pl
http://ndie.pl/bydgos​zcz-byl-prawie-​rasizm-student-​afryki-czuje-si​e-pokrzyw (...) Nofollow
Link

100%

W okolicach Gdańska w tajemnicy zorganizowali XXXI Zjazd Polskich Muzułmanów – gloria.tv
http://gloria.tv/arti​cle/7hmwPMytPso​F37Byk3Bd (...)
Business and Industry
ndie.pl/okolic​ach-gdans…
http://ndie.pl/okolic​ach-gdanska-taj​emnicy-zorganiz​owali-xxxi-zjaz​d-polskich-muzu​l (...) Nofollow
Link

100%

Der „Berliner Balkon“ und die Mehrheit der Deutschen | PI-NEWS
http://pi-news.net/20​17/11/der-berli​ner-balkon-und-​die-mehrheit-de​r-deut (...)
news
https://ndie.p​l/syryjczyk-zgw​alcil-kucyka-pa​rku-niemczech/
http://ndie.pl/syryjc​zyk-zgwalcil-ku​cyka-parku-niem​ (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.