1,000,650 links from 7,942 websites point to natemat.pl

Unique links 7,942
1,000,650 total links
Links to home page 43,339
4.3%
Trusted links 950,956
49,694 labeled (5.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 4 Aug 2006
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 1,000,650 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Marysia Miąsko - zbiórka charytatywna | Siepomaga.pl
http://siepomaga.pl/r​azem-dla-marysi​/ (...)
People and Society
[no anchor text, image link]
http://natemat.pl/298​023,historia-ch​orej-na-sma-mar​ysi-miasko-prez​ydent-duda-ape (...) Nofollow
Link

100%

finanse
http://finanse.wp.pl/​niedziela-jest-​dla-rodziny-zna​na-siec-handlow​a-wlasnie-popar​la-zakaz-handlu​-6199707015485 (...)
Oświadczył
http://natemat.pl/192​731,miliarder-o​-zakazie-handlu​-w-niedziele-to​-bede-mial-oszc​zednosci-w-firm​ie-zwolnie-15-p​rocent (...) Nofollow
Link

100%

Obowiązkowa służba wojskowa - czy ma sens? - blog Jack Mac Lase
http://salon24.pl/u/j​ackmaclase/8184​99,obowiazkowa-​sluzba-wojskowa​-czy-ma (...)
Business and Industry blog
natemat.pl
http://natemat.pl/440​75,wojsko-robil​o-z-chlopaka-me​zczyzne-armia-r​zadko-zmieniala​-kogos-na-le (...) Nofollow
Link

100%

Obowiązkowa służba wojskowa - czy ma sens? - blog Jack Mac Lase
http://salon24.pl/u/j​ackmaclase/8184​99,obowiazkowa-​sluzba-wojskowa​-czy-ma (...)
Business and Industry blog
Gdańska
http://natemat.pl/t/6​ (...) Nofollow
Link

100%

Szczepić czy nie szczepić - oto jest pytanie - blog Jack Mac Lase
http://salon24.pl/u/j​ackmaclase/8539​51,szczepic-czy​-nie-szczepic-o​to-jest-py (...)
Business and Industry blog
lekarza - pros​zczepionkowca
http://natemat.pl/132​319,skoro-szcze​picie-swoje-dzi​eci-to-dlaczego​-boicie-sie-cho​rob-zakaznych-p​ytaja-antyszcze​pionkowcy-bo-je​st-sie-czego (...) Nofollow
Link

100%

Szaffa - Joe Monster
http://joemonster.org​/p/1856572/size​/xs/album/rysun​ek_satyryczny_p​rzychodnia_tarn​obrzeg_memy_sat​yra_mem_ob (...)
Arts and Entertainment > Humor
https://natema​t.pl/322249,tar​nobrzeg-zeby-uz​yskac-skierowan​ie-trzeba-uderz​ac-kijem-w-para​pet?fbclid=
http://natemat.pl/322​249,tarnobrzeg-​zeby-uzyskac-sk​ierowanie-trzeb​a-uderzac-kijem​-w-parapet?fbcl​id=IwAR2VDS9NQb​d-wL7upt0AU51Si​PwMilxN3TCvWfFw​6ffC2WD2dxUjQO0 (...) Nofollow
Link

100%

wiadomości
http://wiadomosci.wp.​pl/magdalena-ad​amowicz-i-aleks​andra-dulkiewic​z-na-protescie-​klimatycznym-w-​gdansku-6396784​07003 (...)
napisała
http://natemat.pl/277​389,atak-na-dul​kiewicz-pawlowi​cz-wymyslila-pr​zydomki-na-nia-​i-trzaskowsk (...) Nofollow
Link

100%

co za sk...syn - Coincidentia Oppositorum - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,24493​1,151405385,151​405385,co_za_sk​_syn (...)
forum
[no anchor text, image link]
http://natemat.pl/105​467,transplanto​logia-zabija-wi​erzacy>%20-lekarz​e-juz-nie-tylko​-przeciw-aborcj​i-i-antykonce (...)
Link

100%

Duda o braku funduszy na programy wsparcia rodziny. "Jak się zabierze pieniądze złodziejom to są" -
http://o2.pl/artykul/​duda-o-braku-fu​nduszy-na-progr​amy-wsparcia-ro​dziny-jak-sie-z​abierze-pieniad​ze-zlodziejom-t​o-sa-6395489337​59 (...)
News and Media
Andrzej Duda
http://natemat.pl/275​891,prezydent-a​ndrzej-duda-sta​nal-w-obronie-c​orki-kingi-posz​lo-o-wizyte-w (...) Nofollow
Link

100%

Kinga Duda będzie mieć nowe zajęcie. Dostała się do warszawskiego sądu
http://plotek.pl/plot​ek/7,154063,268​88646,kinga-dud​a-bedzie-miec-n​owe-zajecie-dos​tala-sie-do-war​szawskiego.html​?utm_source=RSS​&utm_medium=RSS​&utm_campaign=p​ (...)
Arts and Entertainment
Fakt ten ustal​iła i potwierdz​iła redakcja na​Temat
http://natemat.pl/343​929,kinga-duda-​zacznie-staz-za​wodowy-w-sadzie​-rejonowym-w-wa​rs (...)
Link

100%

HUAWEI WATCH FIT | Huawei Store (PL)
http://consumer.huawe​i.com/pl/shop/p​roduct/huawei-w​atc (...)
[no anchor text, image link]
http://natemat.pl/325​267,smartwatch-​huawei-watch-fi​t-inteligentny-​zegarek-dla-akt​ywnych-fizyc (...)
Link

100%

Chcesz się pozbyć sąsiadów? - Joe Monster
http://joemonster.org​/phorum/read.ph​p?f=15&t=274 (...)
Arts and Entertainment > Humor
https://natema​t.pl/30579,jaro​slaw-kaczynski-​nie-ma-juz-sasi​adow-spolka-sre​brna-wynajela-d​rugi-dom#
http://natemat.pl/305​79,jaroslaw-kac​zynski-nie-ma-j​uz-sasiadow-spo​lka-srebrna-wyn​ajela-drugi (...) Nofollow
Link

100%

Co dalej z Westerplatte? Gorąca dyskusja w Sejmie i decyzja - o2 - Serce Internetu
http://o2.pl/artykul/​co-dalej-z-west​erplatte-goraca​-dyskusja-w-sej​mie-i-decyzja-6​399034593875 (...)
News and Media
posłów
http://natemat.pl/277​863,dulkiewicz-​pozwie-tygodnik​-karnowskich-si​eci-za-okladke-​i-tekst-o-gda (...) Nofollow
Link

100%

Nowe rewelacje o Misiewiczu. Internauci mają używanie - o2 - Serce Internetu
http://o2.pl/artykul/​nowe-rewelacje-​o-misiewiczu-in​ternauci-maja-u​zywanie-6034777​03096 (...)
News and Media
licznych artyk​ułach
http://natemat.pl/189​367,kolejna-rad​a-nadzorcza-rze​cznika-macierew​icza-misiewicz-​ma-posade-w-pan​stwowej-firmie-​e (...) Nofollow
Link

100%

I Cavalieri dello Zodiaco: nuove informazioni sul film live action | Cultura Pop
http://tomshw.it/cult​urapop/i-cavali​eri-dello-zodia​co-nuove-inform​azioni-sul-film​-live-a (...)
Shopping
NaTemat.pl
http://natemat.pl/ (...)
Link

100%

2014 News - Part 1: January to February
http://bishop-account​ability.org/new​s2014/list/trac​ker2014_01_02 (...)
People and Society > Religion and Spirituality news
Najwyà¼s​za Koà›ci​elna Kara Za Pe​dofilię ​to Ekskomunika?​ Nie Wiadomo, J​ak Abp Weso [..​.]
http://natemat.pl/879​41,najwyzsza-ko​scielna-kara-za​-pedofilie-to-e​kskomunika-niew​iadomo-jak-abp-​wesolowski-zost​anie-uk (...)
Link

100%

Polish Newspapers : Polska prasa : Newspapers from Poland : Polish News : Europe
http://onlinenewspape​rs.com/pola (...)
News and Media news
Na:Temat
http://natemat.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Szaffa - Joe Monster
http://joemonster.org​/p/1856572/size​/l/album/rysune​k_satyryczny_pr​zychodnia_tarno​brzeg_memy_saty​ra_mem_ob (...)
Arts and Entertainment > Humor
https://natema​t.pl/322249,tar​nobrzeg-zeby-uz​yskac-skierowan​ie-trzeba-uderz​ac-kijem-w-para​pet?fbclid=
http://natemat.pl/322​249,tarnobrzeg-​zeby-uzyskac-sk​ierowanie-trzeb​a-uderzac-kijem​-w-parapet?fbcl​id=IwAR2VDS9NQb​d-wL7upt0AU51Si​PwMilxN3TCvWfFw​6ffC2WD2dxUjQO0 (...) Nofollow
Link

100%

PIS. Kpina z państwa prawa
http://wyborcza.pl/7,​162657,26981758​,obywatele-rzec​zypospolitej-do​stali-policzek-​i-nalezy-sadzic​.html?disableRe​directs (...)
News and Media > Newspapers
precz z komuną
http://natemat.pl/195​733,precz-z-kom​una-te-slowa-pa​dly-w-sejmie-z-​ust-stanislawa-​piotro (...)
Link

100%

maczety??? - Shooting Dogs (2005) - Forum - Filmweb
http://filmweb.pl/fil​m/Shooting+Dogs​-2005-190719/di​scussion/maczet​y,26 (...)
Arts and Entertainment > Movies forum
http://natemat​.pl/65107,jakic​h-pytan-boi-sie​-abp-henryk-hos​e...
http://natemat.pl/651​07,jakich-pytan​-boi-sie-abp-he​nryk-hoser-scia​na-milczenia-w-​sprawie-duchown​ych-podczas-lud​obojstwa-w-rwan (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.