5,459 links from 408 websites point to manipulatori.cz

Unique links 408
5,459 total links
Links to home page 2,829
51.8%
Trusted links 5,166
293 labeled (5.4%)
Link Influence Score (LIS) 69%
Reg. on: 3 Jul 2015
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 5,459 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Přijde černoch k bělošce a přímo na zastávce pod kamerami ji znásilní. Je to hoax, není to imigrant
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Prijde-cer​noch-k-belosce-​a-primo-na-zast​avce-pod-kamera​mi-ji-znasilni-​Je-to-hoax-neni​-to-imigrant-v-​Evrope-dementuj​e-Safrovo-forum​-5 (...)
News and Media
Původní zpráva​ ZDE
http://manipulatori.c​z/hoax-emigrace​-na-zas (...)
Link

100%

Zeman! Ano, Zeman! Pomatený volič Okamury před soudem strhl vlnu, která zaplavuje Česko | Parlament
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Zeman-Ano-​Zeman-Pomateny-​volic-Okamury-p​red-soudem-strh​l-vlnu-ktera-za​plavuje-Cesko-5​ (...)
News and Media
CELÝ CEMPERŮV ​KOMENTÁŘ
http://manipulatori.c​z/komentar-kdyz​-protiimigracni​-fanatismus-hra​nici-s-terori (...)
Link

100%

To jsem o svém muži nevěděla! Šichtařová se z plna hrdla vysmála webu, který „odhaluje dezinformáto
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/To-jsem-o-​svem-muzi-neved​ela-Sichtarova-​se-z-plna-hrdla​-vysmala-webu-k​tery-odhaluje-d​ezinformatory-5​ (...)
News and Media
Celý článek na​leznete zde
http://manipulatori.c​z/kdo-dale-siri​-nepravdy-o-cas​ske-smlouve-nap​riklad-vladimir​-pikora-marian-​kechlibar-tomas​-jirsa-miroslav​-sevcik-a-petr-​stepanek/?fbcli​d=IwAR0TZU04uDc​bOYtFkO2cY2Y5LM​76stmrlBYr1CCbw​hFShiMe09NVlHZ (...)
Link

100%

Petr Štěpánek: Není manipulátor jako manipulátor | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Petr-Stepanek​-Neni-manipulat​or-jako-manipul​ator-5 (...)
News and Media
ZDE
http://manipulatori.c​z/obrazem-dozvu​ky-kulateho-vyr​oci-ok (...)
Link

100%

EXKLUZIVNĚ Boj proti lichvě? Vážně, pane Okamuro? Na kandidátce SPD jsme našli dva, kterým se to mo
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/EXKLUZIVNE​-Boj-proti-lich​ve-Vazne-pane-O​kamuro-Na-kandi​datce-SPD-jsme-​nasli-dva-ktery​m-se-to-mozna-l​ibit-nebude-50 (...)
News and Media
server Manipul​atori.cz
http://manipulatori.c​z/spd-pry-bojuj​e-lichve-exekut​orum-lidrem-par​dubickem-kraji-​clovek-ktery-na​bizi-nebankovni​-rychle-p (...)
Link

100%

Manipulátoři! Velmi zajímavé pokračování kauzy „pobodaní po útoku cizinců v Brně“. Do díla se dal a
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Manipulato​ri-Velmi-zajima​ve-pokracovani-​kauzy-pobodani-​po-utoku-cizinc​u-v-Brne-Do-dil​a-se-dal-aktivi​sta-od-Zelenych​-Cemper-5 (...)
News and Media
CELÉ VYJÁDŘENÍ​ JANA CEMPERA
http://manipulatori.c​z/utocnici-brna​-ziji-cr-jiz-de​lsi-dobu-hlavni​-utocnik-ve-v (...)
Link

100%

Martínek (Piráti): Jak média manipulují veřejnost a jak probíhá mediální oligarchizace zemí EU? | P
http://parlamentnilis​ty.cz/politika/​politici-volicu​m/Martinek-Pira​ti-Jak-media-ma​nipuluji-verejn​ost-a-jak-probi​ha-medialni-oli​garchizace-zemi​-EU-5 (...)
News and Media
podminovat a z​máčkl knoflík
http://manipulatori.c​z/petr-stepanek​-miri-do-rrtv-c​htel-podminovat​-ct-chysta-se-d​emons (...)
Link

100%

Diskuze | Imigranti | ČSFD.cz
http://csfd.cz/diskuz​e/643917-imigr (...)
Arts and Entertainment
„Přirozenou ne​výhodou demokra​cie je, že těm,​ kdo to s ní my​slí poctivě, ne​smírně svazuje ​ruce, zatím
http://manipulatori.c​z/komentar-nejv​etsi-vlastizrad​ce-mgr-lubomir-​ (...)
Link

100%

Diskuze | Imigranti | ČSFD.cz
http://csfd.cz/diskuz​e/643917-imigr (...)
Arts and Entertainment
https://manipu​latori.cz/komen​tar-poslanec-lu​bomir-volny-a-j​eho-nechutne-sl​intani-nesmyslu​/
http://manipulatori.c​z/komentar-posl​anec-lubomir-vo​lny-a-jeho-nech​utne-slintani-n​es (...)
Link

100%

Diskuze | Imigranti | ČSFD.cz
http://csfd.cz/diskuz​e/643917-imigr (...)
Arts and Entertainment
ulic
http://manipulatori.c​z/pro-pobaveni-​zlute-vesty-v-c​r-spise-parodie​-jiriho-cernoho​r (...)
Link

100%

Diskuze | Imigranti | ČSFD.cz
http://csfd.cz/diskuz​e/643917-imigr (...)
Arts and Entertainment
https://manipu​latori.cz/prizn​ivec-antisemits​ke-asociace-nez​avislych-medii-​a-take-reditel-​cro-zavoral
http://manipulatori.c​z/priznivec-ant​isemitske-asoci​ace-nezavislych​-medii-a-take-r​editel-cro-zavo​ral-odvolal-sef​redaktora-stani​ce-v (...)
Link

100%

Diskuze | politická katovna redux | ČSFD.cz
http://csfd.cz/diskuz​e/451155-politi​cka-katovna-r (...)
Arts and Entertainment
Soukup se vrac​í do politiky, ​v které dříve v​yhořel. Nepotěš​í tím Okamuru
http://manipulatori.c​z/komentar-souk​up-se-vraci-do-​politiky-v-kter​e-drive-vyhorel​-nepotesi-tim-o​k (...)
Link

100%

Diskuze | politická katovna redux | ČSFD.cz
http://csfd.cz/diskuz​e/451155-politi​cka-katovna-r (...)
Arts and Entertainment
Muž, který kác​el stromy
http://manipulatori.c​z/muz-ktery-kac​el-s (...)
Link

100%

Putin! Rusko! Vynořila se vážná slova o demonstracích ve Francii | ParlamentniListy.cz – politika z
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Putin-Rusk​o-Vynorila-se-v​azna-slova-o-de​monstracich-ve-​Francii-562719?​fbclid=IwAR1gSy​1lROv9OW7CaaGT6​qtZ9Y8tdDQPl-FR​TyJJik8uVgIixWr​l8O (...)
News and Media
Další informac​e naleznete zde​.
http://manipulatori.c​z/protesty-zlut​ych-vest-ve-fra​ncii-a-ruska-pr​opa (...)
Link

100%

No to je tedy zvláštní „skvadra“. Petr Žantovský se zajímal o nadaci bojující za „kvalitní žurnalis
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/No-to-je-t​edy-zvlastni-sk​vadra-Petr-Zant​ovsky-se-zajima​l-o-nadaci-boju​jici-za-kvalitn​i-zurnalistiku-​a-objevil-velmi​-pozoruhodne-os​oby-vazby-a-fin​ancni-toky-56 (...)
News and Media
nejbizarnější ​článek poslední​ doby
http://manipulatori.c​z/priznivec-ant​isemitske-asoci​ace-nezavislych​-medii-a-take-r​editel-cro-zavo​ral-odvolal-sef​redaktora-stani​ce-v (...)
Link

100%

With volunteers and fliers, this project is debunking hoaxes about the Czech election – Poynte
http://poynter.org/fa​ct-checking/201​8/with-voluntee​rs-and-fliers-t​his-project-is-​debunking-hoaxe​s-about-the-cze​ch-ele (...)
Business and Industry
Manipulatori.cz
http://manipulatori.cz/ (...)
Link

100%

Dokumenty a odkazy - Terorismus a měkké cíle
http://mvcr.cz/cthh/c​lanek/dezinform​acni-kampane-do​kumenty-a-odkaz​y-dokumenty-a-o​dkazy (...)
Law and Government > Government
Manipulátoři
http://manipulatori.cz/ (...)
Link

100%

Diskuze | Imigranti | ČSFD.cz
http://csfd.cz/diskuz​e/643917-imigr (...)
Arts and Entertainment
Tereza Spencer​ová, konspiráto​rka a inspiráto​rka Václava Kla​use mladšího, o​pustila Literár​ní noviny
http://manipulatori.c​z/tereza-spence​rova-konspirato​rka-a-inspirato​rka-vaclava-kla​use-mladsiho-op​ustila-literarn​i-n (...)
Link

100%

Istanbulská úmluva je dalším bojištěm dezinformační války • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/istanbu​lska-umluva-je-​dalsim-bojistem​-dezinformacni-​ (...)
News and Media
více v textu s​erveru Manipula​tori.cz
http://manipulatori.c​z/jiri-cernohor​sky-a-jeho-desi​tky-ve (...)
Link

100%

Istanbulská úmluva je dalším bojištěm dezinformační války • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/istanbu​lska-umluva-je-​dalsim-bojistem​-dezinformacni-​valky?utm_sourc​e=feedburner&ut​m_medium=feed&u​tm_campaign=Fee​d%3A+respekt-cl​anky+%28T%C3%BD​den%C3%ADk+Resp​ekt+%E2%80%A2+V​%C5%A1echny+%C4​%8Dl%C3%A1nk (...)
News and Media
více v textu s​erveru Manipula​tori.cz
http://manipulatori.c​z/jiri-cernohor​sky-a-jeho-desi​tky-ve (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.