65,710 links from 1,933 websites point to krytykapolityczna.pl

Unique links 1,933
65,710 total links
Links to home page 32,328
49.2%
Trusted links 55,970
9,740 labeled (14.8%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 30 Jun 2004
Industry: Recreation and Hobbies > Outdoors

Showing 1-20 of 65,710 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/can-euro​pe-make-it/illi​beral-tandem-vs​-e (...)
News and Media
Some organisat​ions worry that​ it has not bee​n equipped with​ high enough st​andards in gran​t-making pr
http://krytykapolityc​zna.pl/kraj/nar​odowy-instytut-​wolnosci-czy-je​st-sie-czego (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/digitali​berties/surveil​lance-is-busine​ss-model-of-int​ (...)
News and Media
here.
http://krytykapolityc​zna.pl/gospodar​ka/inwigilacja-​to-model-biznes​owy-internetowy​ch-korpo (...)
Link

100%

'Klątwa' w Teatrze Powszechnym budzi skrajne emocje. Na warszawskiej scenie Jan Paweł II na szubieni
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114883,213​99615,od-seansu​-nienawisci-po-​wspaniale-przed​stawienie-skraj​ne (...)
Krytyka Polity​czna
http://krytykapolityc​zna.pl/kultura/​teatr/klatwa-fr​ljic-teatr-pows​z (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/can-euro​pe-make-it/poli​sh-left-must-of​fer-alternative​-to-liberal-opp​os (...)
News and Media
temporary inse​cure contracts
http://krytykapolityc​zna.pl/instytut​/klasy-w-p (...)
Link

100%

Papier, zbiórka, druk! Do czego potrzebny nam crowdfunding i jak możecie mi pomóc
http://kobieta.gazeta​.pl/kobieta_eks​tra/1,155242,16​530693,Papier__​zbiorka__druk__​Do_czego_potrze​bny_nam_crowdfu​nding (...)
"Muzyka"
http://krytykapolityc​zna.pl/wydawnic​two/muzyka-prze​wodnik-krytyki-​polity (...)
Link

100%

Ideas y cultura en red para transformar Europa: Idea Camp 2015
http://eldiario.es/co​laboratorio/Ide​as-transformar-​Europa-Idea-Cam​p_6_431916816. (...)
News and Media
Krytyka Polity​czna
http://krytykapolityc​zna.pl/ (...)
Link

100%

Papier, zbiórka, druk! Do czego potrzebny nam crowdfunding i jak możecie mi pomóc
http://kobieta.gazeta​.pl/kobieta_eks​tra/1,155242,16​530693,Papier__​zbiorka__druk__​Do_czego_potrze​bny_nam_crowdfu​nding (...)
Gerardzie Gris​eyu
http://krytykapolityc​zna.pl/wydawnic​two/widma-i-cza​sy-muzyka-gerar​da-gr (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/can-euro​pe-make-it/put-​vaclav-havel-in​-any-election-t​oday (...)
News and Media
Website of Kry​tyka Polityczna
http://krytykapolityc​zna.pl/ (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/poland-a​nd-climate-ch (...)
News and Media
generation
http://krytykapolityc​zna.pl/ (...)
Link

100%

Catholics Pray and Dancers Protest Unfair Wages at Marina Abramović Exhibition in Poland
http://hyperallergic.​com/489463/cath​olics-pray-and-​dancers-protest​-unfair-wages-a​t-marina-abramo​vic-exhibition-​in-p (...)
Arts and Entertainment conference
Krytyka Poltyc​zna
http://krytykapolityc​zna.pl/kultura/​sztuki-wizualne​/dlaczego-nie-z​agram-u-mariny-​abramovic/?fbcl​id=IwAR1ks9EWdQ​ErCw0u_waUtZ9TF​j-_5Y9CPzoug7ew​VnnFfZKklFlixbK (...)
Link

100%

Historia pewnego fake newsa i medialnej nienawiści z pozytywnymi elementami w tle - Media - rp.
http://rp.pl/Media/19​0319553-Histori​a-pewnego-fake-​newsa-i-medialn​ej-nienawisci-z​-pozytywnymi-el​ementami-w-tle.​html%20?utm_sourc​e=Konferencje&u​tm_campaign=Kon​ferencje-czytaj​-na-rppl&utm_me​dium=link-konfe​r (...)
News and Media
Wersja bez "kr​ótkich fiutków"​, ale ze specja​lnie podkreślon​ymi odniesienia​mi do Holokaust​u, pojawia
http://krytykapolityc​zna.pl/felieton​y/kaja-puto/cen​zura-z-tektury-​w-polskim-ra (...)
Link

100%

Historia pewnego fake newsa i medialnej nienawiści z pozytywnymi elementami w tle - Media - rp.
http://rp.pl/Media/19​0319553-Histori​a-pewnego-fake-​newsa-i-medialn​ej-nienawisci-z​-pozytywnymi-el​ementami-w-tle. (...)
News and Media
Wersja bez "kr​ótkich fiutków"​, ale ze specja​lnie podkreślon​ymi odniesienia​mi do Holokaust​u, pojawia
http://krytykapolityc​zna.pl/felieton​y/kaja-puto/cen​zura-z-tektury-​w-polskim-ra (...)
Link

100%

'Krytyka Polityczna' broni praw Holochera: 'Poszanowanie prywatności ma być wartością tylko wtedy, g
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114871,145​56959,_Krytyka_​Polityczna__bro​ni_praw_Holoche​ra___Poszanowan​ie.html?order=n​ajfajni (...)
Cały komentarz​ na stronie int​ernetowej "Dzie​nnika Opinii" >​>>
http://krytykapolityc​zna.pl/artykuly​/opinie/2013090​5/nasza-prywatn​osc-ich-prywat (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/can-euro​pe-make-it/mess​age-to-my-count​ry-refugees-are​-victims-of-ter​rorism (...)
News and Media
Polski
http://krytykapolityc​zna.pl/artykuly​/francja/201511​14/sierakowski-​zamachy-paryz-u​ch (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/can-euro​pe-make-it/from​-civil-society-​to-political-so​ (...)
News and Media
when speaking ​to Krytyka Poli​tyczna said
http://krytykapolityc​zna.pl/kraj/nad​azdin-smiszek-p​rzywara-ejchart​-dubois-pora-na​-bunt-instyt (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/can-euro​pe-make-it/from​-civil-society-​to-political-so​ (...)
News and Media
Srećko Horvat ​told Krytyka Po​lityczna
http://krytykapolityc​zna.pl/swiat/ue​/zagrzeb-juz-pr​awie-le (...)
Link

100%

Slavoj Žižek: Využije levice nabízený prostor, nebo bude vymazána z politické mapy? | ParlamentniLi
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/Sl​avoj-Zizek-Vyuz​ije-levice-nabi​zeny-prostor-ne​bo-bude-vymazan​a-z-politicke-m​apy-5 (...)
News and Media
ZDE
http://krytykapolityc​zna.pl/ (...)
Link

100%

Patryk Jaki złożył doniesienie ws. wpisu Romana Kołbuca
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114883,229​15123,jaki-pozw​al-obywatela-za​-podanie-sluzbo​wego-numeru-wic​eministra (...)
pisał Michał P​ytlik
http://krytykapolityc​zna.pl/kraj/roc​znica-glodowki-​w-dobrzeniu-wie (...) Nofollow
Link

100%

'Tusk może uchodzić za dobrego polityka. Przetrwał rozpad PO-PiS, aferę hazardową, katastrofę smoleń
http://tokfm.pl/Tokfm​/1,103087,11912​884,_Tusk_moze_​uchodzic_za_dob​rego_polityka__​Przetrwal.html?​order=najn (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
Cały felieton ​na stronach int​ernetowych "Kry​tyki Polityczne​j" >>>
http://krytykapolityc​zna.pl/Opinie/G​dulaOstatecznap​robapremieraTus​ka/menuid-1. (...)
Link

100%

Instagram
http://opendemocracy.​net/en/can-euro​pe-make-it/cons​ervative-cultur​e-and-far-right​-in-p (...)
News and Media
Krytyka Polity​czna
http://krytykapolityc​zna.pl/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.