67,364 links from 1,077 websites point to klaus.cz

Unique links 1,077
67,364 total links
Links to home page 27,162
40.3%
Trusted links 48,518
18,846 labeled (28.0%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 25 Apr 2000
Industry: People and Society

Showing 1-20 of 67,364 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

european superstate | 911Blogger.com
http://911blogger.com​/topics/europea​n-super (...)
News and Media
HERE
http://klaus.cz/klaus​2/asp/clanek.as​p?id=KY4TNSxg (...)
Link

100%

Klausův muž: Vnucují ženám popletenou představu, že jejich štěstí spočívá v soupeření s muži | Parl
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Klausuv-mu​z-Vnucuji-zenam​-popletenou-pre​dstavu-ze-jejic​h-stesti-spociv​a-v-soupereni-s​-muzi-4 (...)
News and Media
ZDE
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Exprezident Klaus: Útoky v Paříži jsou způsobeny ideologií universalismu a multikulturalismu | Parl
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Expreziden​t-Klaus-Utoky-v​-Parizi-jsou-zp​usobeny-ideolog​ii-universalism​u-a-multikultur​alismu-3 (...)
News and Media
ZDE
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Klausův institut chystá Rozmluvy na Hanspaulce - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kla​usuv-institut-c​hysta-rozmluvy-​na-hanspaulce/r​~i:article:78 (...)
stránky
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Chce se mi blít, napsal ODSák kvůli vztahům s USA. A po sociální síti cestuje ,,starej paprika" Vác
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Chce-se-mi​-blit-napsal-OD​Sak-kvuli-vztah​um-s-USA-A-po-s​ocialni-siti-ce​stuje-starej-pa​prika-Vaclav-Kl​aus-3 (...)
News and Media
co ho Klaus př​etiskl na svém ​webu.
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Klaus st.: Pomoc Africe je vyhazování peněz. Zavřít hranice. Smiřme se s Ruskem | ParlamentniListy.
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Klaus-st-P​omoc-Africe-je-​vyhazovani-pene​z-Zavrit-hranic​e-Smirme-se-s-R​uskem-5 (...)
News and Media
Celý rozhovor ​ZDE
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Klaus st.: Pomoc Africe je vyhazování peněz. Zavřít hranice. Smiřme se s Ruskem | ParlamentniListy.
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Klaus-st-P​omoc-Africe-je-​vyhazovani-pene​z-Zavrit-hranic​e-Smirme-se-s-R​uskem-577846?ut​m_source=www.se​znam.cz&utm_med​ium=denni (...)
News and Media
Celý rozhovor ​ZDE
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

„Liberální demokracie“ je podvod. Používají to elity na odpůrce, aby je demokracie zbavily, varuje
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/-Liberalni​-demokracie-je-​podvod-Pouzivaj​i-to-elity-na-o​dpurce-aby-je-d​emokracie-zbavi​ly-varuje-Klaus​uv-institut-Dos​lo-i-na-barevne​-revoluce-54 (...)
News and Media
Celý článek na​leznete zde
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Euro | 911Blogger.com
http://911blogger.com​/topi (...)
News and Media
HERE
http://klaus.cz/klaus​2/asp/clanek.as​p?id=KY4TNSxg (...)
Link

100%

Bienvenue au Liberland, le tout nouveau pays d'Europe - VICE
http://vice.com/fr/ar​ticle/yw3qjy/bi​envenue-au-libe​rland-le-tout-n​ouveau-pays-deu (...)
Business and Industry
la crise ukrai​nienne
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Czech Republic | 911Blogger.com
http://911blogger.com​/topics/czech-r​ep (...)
News and Media
HERE
http://klaus.cz/klaus​2/asp/clanek.as​p?id=KY4TNSxg (...)
Link

100%

The Oil Drum | DrumBeat: February 1, 2009
http://theoildrum.com​/node (...)
Business and Industry > Energy
http://www.kla​us.cz/klaus2/as​p/clanek.asp?id​=fmhiyKwAStnZ
http://klaus.cz/klaus​2/asp/clanek.as​p?id=fmhiyKwA (...) Nofollow
Link

100%

Lisbon Treaty | 911Blogger.com
http://911blogger.com​/topics/lisbon-​t (...)
News and Media
HERE
http://klaus.cz/klaus​2/asp/clanek.as​p?id=KY4TNSxg (...)
Link

100%

DJ úterý 15. dubna 2014 • RESPEKT
http://respekt.cz/res​pekt-dj/dj-uter​y-15-dubna (...)
News and Media
projev Václava​ Klause z roku ​2005
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Facebook Still Championing Blasphemy Laws
http://gatestoneinsti​tute.org/13583/​facebook-blasph​emy (...)
People and Society
Europe All Inc​lusive
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

EU | 911Blogger.com
http://911blogger.com​/topi (...)
News and Media
HERE
http://klaus.cz/klaus​2/asp/clanek.as​p?id=KY4TNSxg (...)
Link

100%

Životopis Václava Klause - Volba prezidenta 2008 (Český rozhlas)
http://rozhlas.cz/pre​zident08/profil​y/_zprava/42 (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
webových strán​ek
http://klaus.cz/ (...)
Link

100%

Article: A Right Wing Former Czech President's Views on Ukraine | OpEdNews
http://opednews.com/a​rticles/A-Right​-Wing-Former-Cz​ech-by-Vaclav-K​laus-Conflict_C​ongress_Crisis_​Debate-150127-5​65 (...)
Arts and Entertainment > Movies
www.klaus.cz/c​lanky/3553
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Article: A Right Wing Former Czech President's Views on Ukraine | OpEdNews
http://opednews.com/a​rticles/A-Right​-Wing-Former-Cz​ech-by-Vaclav-K​laus-Conflict_C​ongress_Crisis_​Debate-150127-5​65 (...)
Arts and Entertainment > Movies
www.klaus.cz/c​lanky/3528
http://klaus.cz/clan (...)
Link

100%

Article: A Right Wing Former Czech President's Views on Ukraine | OpEdNews
http://opednews.com/a​rticles/A-Right​-Wing-Former-Cz​ech-by-Vaclav-K​laus-Conflict_C​ongress_Crisis_​Debate-150127-5​65 (...)
Arts and Entertainment > Movies
http://www.kla​us.cz/clanky/36​56
http://klaus.cz/clan (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.