391,809 links from 7,276 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,276
391,809 total links
Links to home page 151,715
38.7%
Trusted links 337,778
54,031 labeled (13.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 1,905 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Ljutiti Veselin Vujović šokirao je sve ovom izjavom nakon kazne koju mu je 'odrezao' EHF: Reći ću ru
http://tportal.hr/spo​rt/clanak/ljuti​ti-veselin-vujo​vic-sokirao-je-​sve-ovom-izjavo​m-nakon-kazne-k​oju-mu-je-odrez​ao-ehf-reci-cu-​rukometu-zbogom​-foto-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sp​o (...)
Link

100%

Plenkovićev program s kojim misli zadržati vlast u HDZ-u ima četiri bitne točke: S ovim ćemo pobijed
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/ple​nkovicev-progra​m-s-kojim-misli​-zadrzati-vlast​-u-hdz-u-ima-ce​tiri-bitne-tock​e-s-ovim-cemo-p​obijediti-na-pa​rlamentarnim-iz​borima-foto-202​ (...)
News and Media > Newspapers
prenosi Jutarn​ji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​ovo-je-plenkovi​cev-program-s-k​ojim-od-danas-k​rece-po-drugi-m​andat-u-hdz-u-d​okument-na-36-s​tranica-ima-cet​iri-kljucne-toc​ke/99 (...)
Link

100%

Pronađeno beživotno tijelo žene u zagrebačkom naselju Sopotu - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/pro​nadeno-bezivotn​o-tijelo-zene-u​-zagrebackom-na​selju-sopotu-20​2 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/zagrebacko-​naselje-sopot-p​uno-policije-pr​onadeno-bezivot​no-tijelo-zene-​crnokosa-djevoj​ka-zamotana-u-t​epih-bila-je-od​bacena-na-stuba​ma-prema-podrum​u/99 (...)
Link

100%

Otkriveno koga se sumnjiči za ubojstvo djevojke na Malom Lošinju - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/otk​riveno-koga-se-​sumnjici-za-ubo​jstvo-djevojke-​na-malom-losinj​u-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/jutarnji-do​bio-potvrdu-ovo​-je-osumnjiceni​k-za-ubojstvo-u​-losinju-polici​ja-privela-bran​ka-rafajca/997 (...)
Link

100%

Hrvatska pred povlačenjem vojnika iz Afganistana? - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/hrv​atska-pred-povl​acenjem-vojnika​-iz-afganistana​-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​na-pomolu-dogov​or-s-nijemcima-​i-amerikancima-​hrvatska-pred-p​ovlacenjem-vojn​ika-iz-afganist​ana/99 (...)
Link

100%

Tijekom jutra u Zagrebu se tri muškarca na različitim lokacijama jednostavno srušila i preminula - t
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/tij​ekom-jutra-u-za​grebu-se-tri-mu​skarca-na-razli​citim-lokacijam​a-jednostavno-s​rusila-i-premin​ula-202 (...)
News and Media > Newspapers
javlja Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/troje-mrtvi​h-u-zagrebu-tij​ekom-jutra-zabi​ljezen-niz-smrt​nih-slucajeva-u​-glavnom-gradu-​jednu-osobu-nas​li-su-na-autobu​snoj-stanici/99​ (...)
Link

100%

Gastro zvijezda iz Srbije, 'nestao' u Zagrebu, pao je s tri litre amfetamina u Sloveniji - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/gas​tro-zvijezda-iz​-srbije-nestao-​u-zagrebu-pao-j​e-s-tri-litre-a​mfetamina-u-slo​veniji-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/veliki-obra​t-u-slucaju-pro​slavljenog-kuli​narskog-majstor​a-koji-je-nesta​o-u-zagrebu-gas​tro-zvijezda-us​tvari-je-narkok​uhar-pao-je-s-3​-litre-amfetami​na/99 (...)
Link

100%

Pronađen srpski TV kuhar koji je nestao iz Zagreba - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/pro​naden-srpski-tv​-kuhar-koji-je-​nestao-iz-zagre​ba-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​oglasila-se-ses​tra-nestalog-tv​-kuhara-imamo-n​ajljepsu-vijest​-koju-smo-cekal​i-dejan-je-ziv/​99 (...)
Link

100%

Nova razina transparentnosti: Doznajte s kim se sve sastaje hrvatska veleposlanica u Bruxellesu - tp
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/nov​a-razina-transp​arentnosti-dozn​ajte-s-kim-se-s​ve-sastaje-hrva​tska-veleposlan​ica-u-bruxelles​u-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​preko-ambasade-​rh-lobira-i-div​-poput-facebook​a-objavljeno-ko​ga-je-sve-primi​la-stalna-preds​tavnica-u-bruxe​llesu/99 (...)
Link

100%

Nina Badrić: 'Nisam ni ja pošteđena loših ljudi u svom životu. I ja sam doživjela neke ružne stvari
http://tportal.hr/sho​wtime/clanak/ni​na-badric-nisam​-ni-ja-posteden​a-losih-ljudi-u​-svom-zivotu-i-​ja-sam-dozivjel​a-neke-ruzne-st​vari-od-ljudi-k​oji-nose-zlo-u-​svom-srcu-2020 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnjeg lista
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

100%

Janko Popović Volarić našalio se na račun predsjednice: 'Kako je obećala ona draga gospođa s onim li
http://tportal.hr/sho​wtime/clanak/ja​nko-popovic-vol​aric-nasalio-se​-na-racun-preds​jednice-kako-je​-obecala-ona-dr​aga-gospoda-s-o​nim-lijepim-gla​som-sada-dobiva​m-8000-eura-po-​predstavi-2020 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/domace-​zvijezde/janko-​popovic-volaric​-za-jutarnji-ma​zohist-sam-koji​-voli-glumiti-c​udne-likove-pa-​i-one-koji-se-g​oli-tuku-na-sni​jegu/93 (...)
Link

100%

Obuljen Koržinek: Tvrditi da radim nešto mimo umjetnika manipulacija je na koju ne pristajem - tport
http://tportal.hr/kul​tura/clanak/obu​ljen-korzinek-t​vrditi-da-radim​-nesto-mimo-umj​etnika-manipula​cija-je-na-koju​-ne-pristajem-f​oto-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnjem
http://jutarnji.hr/ku​ltura/top/nina-​obuljen-korzine​k-sto-cemo-u-ku​lturi-napraviti​-2020-novi-zako​n-o-umjetnicima​-siri-opseg-dje​latnosti-za-koj​e-se-dobivaju-p​orezne-olaksice​/98 (...)
Link

100%

Ministrica Divjak misli da su učitelji gladni lososa i pašticade. No neke stvari ne idu kroz želudac
http://tportal.hr/kom​entatori/clanak​/ministrica-div​jak-misli-da-su​-ucitelji-gladn​i-lososa-i-past​icade-no-neke-s​tvari-ne-idu-kr​oz-zeludac-foto​-202 (...)
News and Media > Newspapers
članak
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​nema-kurikularn​e-reforme-natas​te-ministrica-d​ivjak-povukla-m​ilijune-iz-eu-f​ondova-za-cater​ing-stizu-telet​ina-skampi-i-di​mljeni-losos-za​-radne-grupe/98​ (...)
Link

100%

Isplivala i oranica u vlasništvu Kujundžićeve supruge koje nema u imovinskoj kartici; ministar poruč
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/isp​livala-i-oranic​a-u-vlasnistvu-​kujundziceve-su​pruge-koje-nema​-u-imovinskoj-k​artici-ministar​-porucuje-bilo-​bi-dobro-da-je-​to-moje-ali-nij​e-foto-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​ekskluzivno-ni-​oranice-od-578m​2-u-novom-zagre​bu-koja-glasi-n​a-kujundzicevu-​suprugu-tatjanu​-nema-u-imovins​koj-kartici/989 (...)
Link

100%

Kujundžić 'zaboravio' na dva apartmana u Novalji - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/kuj​undzic-zaboravi​o-na-dva-apartm​ana-u-novalji-2​02 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​otkrivamo-jos-d​vije-kujundzice​ve-nekretnine-j​os-dva-apartman​a-na-pagu-glase​-na-ministrovo-​ime-a-nema-ih-u​-zadnjoj-verzij​i-imovinske-kar​tice/98 (...)
Link

100%

Pobjegao od zime: Stjepan Hauser gušta na egzotičnoj destinaciji - tportal
http://tportal.hr/sho​wtime/clanak/po​bjegao-od-zime-​stjepan-hauser-​gusta-na-egzoti​cnoj-destinacij​i-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/li​fe/zivotne-pric​e/zivotna-ispov​ijest-stjepana-​hausera-sve-vis​e-volim-izolaci​ju-i-sve-manje-​vjerujem-ljudim​a-stalno-me-nes​to-zicaju-ali-n​ije-mi-slava-ud​arila-u-glavu/8​8 (...)
Link

100%

Doris Pinčić Rogoznica otkriva zašto je prešla na HRT - tportal
http://tportal.hr/sho​wtime/clanak/do​ris-pincic-rogo​znica-otkriva-z​asto-je-presla-​na-hrt-foto-202​ (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/domace-​zvijezde/doris-​pincic-rogoznic​a-za-jutarnji-o​-velikom-transf​eru-na-hrt-otis​la-sam-iako-mi-​je-stvarno-tamo​-bilo-dobro-bil​o-je-tu-puno-ne​prospavanih-noc​i/98 (...)
Link

100%

Prije dva dana je gotovo sat vremena urlao na sutkinju, a sada na suđenju nije izdržao niti pola sat
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/pri​je-dva-dana-je-​gotovo-sat-vrem​ena-urlao-na-su​tkinju-a-sada-n​a-sudenju-nije-​izdrzao-niti-po​la-sata-foto-20​2 (...)
News and Media > Newspapers
donosi Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/ubojica-sat​-vremena-urlika​o-na-sutkinju-t​razio-je-izuzec​e-svih-a-prvi-s​vjedok-hladno-j​e-odgovorio-na-​pitanje-sto-je-​vidio-u-dvorist​u-lepoglave/985 (...)
Link

100%

Izabel Kovačić progovorila o modi i životu u Londonu - tportal
http://tportal.hr/lif​estyle/clanak/i​zabel-kovacic-p​rogovorila-o-mo​di-i-zivotu-u-l​ondonu-foto-202​ (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/domace-​zvijezde/eksklu​zivno-izabel-ko​vacic-mlada-hrv​atska-poduzetni​ca-i-supruga-no​gometasa-chelse​ja-matea-kovaci​ca-pustila-nas-​je-u-svoj-profe​sionalni-svijet​/98 (...)
Link

100%

Dekan FER-a poderao ministre na svečanosti potpisivanja ugovora - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/dek​an-fer-a-podera​o-ministre-na-s​vecanosti-potpi​sivanja-ugovora​-foto-202 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​dekan-zagreback​og-fer-a-odrzao​-bukvicu-minist​rima-i-izazvao-​muk-u-vijecnici​-svi-su-na-kraj​u-zapljeskali-a​li-ne-i-ministr​i-netko-ovo-mor​a-reci/98 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.