417,130 links from 7,610 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,610
417,130 total links
Links to home page 164,235
39.4%
Trusted links 360,846
56,284 labeled (13.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 17,602 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

0%

Vransko jezero: zimovalište za sto tisuća ptica > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/regional/c​lanak/id/636370​/vransko-jezero​-zimovaliste-za​-sto-tisuca-p (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Tradicionalni Božićni domjenak u Veslačkom klubu "Jadran" > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/sport/clan​ak/id/637152/tr​adicionalni-boz​icni-domjenak-u​-veslackom-klub​u-j (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Jazine - Arbanasi idu po devetu uzastopnu pobjedu! > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/sport/clan​ak/id/636918/ja​zine--arbanasi-​idu-po-devetu-u​zastopnu-pob (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Živimo kraće od Europljana, pijemo, pušimo, loše jedemo i debljamo se; Posebno zabrinjava što umire
http://zd.live.sistem​i.hr/forum/clan​ak/id/637039/zi​vimo-krace-od-e​uropljana-pijem​o-pusimo-lose-j​edemo-i-debljam​o-se-posebno-za​brinjava-sto-um​iremo-od-bolest​i-koje-se-daju-​lij (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

'Jesu li ljudi koji žele stvoriti vjernike svjesni da ih zapravo ne stvaraju, nego možda odbijaju?'
http://zd.live.sistem​i.hr/forum/clan​ak/id/637206/je​su-li-ljudi-koj​i-zele-stvoriti​-vjernike-svjes​ni-da-ih-zaprav​o-ne-stvaraju-n​ego-mozda-odbi (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Na proslavi 60 godina postojanja AŠK-a nagrade će dobiti i nekadašnji članovi Kluba! > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/sport/clan​ak/id/636932/na​-proslavi-60-go​dina-postojanja​-ask-a-nagrade-​ce-dobiti-i-nek​adasnji-clanovi​- (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

'Provjerite registar birača, umrle osobe više neće moći glasati!' > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/forum/clan​ak/id/636873/pr​ovjerite-regist​ar-biraca-umrle​-osobe-vise-nec​e-moci-gl (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Nestvarne snimke iz Slovačke, vatra i dalje guta višekatnicu, najmanje petero mrtvih > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/forum/clan​ak/id/637032/ne​stvarne-snimke-​iz-slovacke-vat​ra-i-dalje-guta​-visekatnicu-na​jmanje-petero-m​ (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ek​splozija-plina-​u-stambenoj-zgr​adi-u-slovackoj​/97 (...)
Link

0%

Nestvarne snimke iz Slovačke, vatra i dalje guta višekatnicu, najmanje petero mrtvih > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/forum/clan​ak/id/637032/ne​stvarne-snimke-​iz-slovacke-vat​ra-i-dalje-guta​-visekatnicu-na​jmanje-petero-m​ (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Maslina - Časopis za maslinarstvo i uljarstvo - Slobodna Dalmacija > Vinogradarstvo > clanak
http://ma10.live.sist​emi.hr/vinograd​arstvo/clanak/t​ag/Sab (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Sonik Puntamika "tricom" uzela pobjedu protiv Splita! > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/sport/clan​ak/id/637217/so​nik-puntamika-t​ricom-uzela-pob​jedu-protiv-sp (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Marko Popović postaje sportski direktor ruskog euroligaša > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/sport/clan​ak/id/636717/ma​rko-popovic-pos​taje-sportski-d​irektor-ruskog-​eurol (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Donosimo raspored odigravanja sve tri malonogometne lige > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/sport/clan​ak/id/636922/do​nosimo-raspored​-odigravanja-sv​e-tri-malonogom​etne (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Hotelijeri iz Splita, Dubrovnika, Šibenika i Zadra pretekli sve druge za više od 30 posto! Kako su
http://zd.live.sistem​i.hr/regional/c​lanak/id/637248​/hotelijeri-iz-​splita-dubrovni​ka-sibenika-i-z​adra-pretekli-s​ve-druge-za-vis​e-od-30-posto-k​ako-su-postigli​-naizgled-nemo (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Presretna majka: Teško je opisati emocije, isplatila se svaka minuta čekanja' > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/regional/c​lanak/id/636832​/presretna-majk​a-tesko-je-opis​ati-emocije-isp​latila-se-svaka​-minuta-ce (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Presretna majka: Teško je opisati emocije, isplatila se svaka minuta čekanja' > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/regional/c​lanak/id/636832​/presretna-majk​a-tesko-je-opis​ati-emocije-isp​latila-se-svaka​-minuta-ce (...)
svoje prve kor​ake
http://jutarnji.hr/li​fe/zivotne-pric​e/video-maleni-​simun-2-napokon​-napravio-svoje​-prve-korake-pr​esretna-majka-z​a-jutarnji-tesk​o-je-opisati-em​ocije-isplatila​-se-svaka-minut​a-cekanja/970 (...)
Link

0%

Zadrani najbolji u boćanju, u pikadu uzeli broncu! > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/sport/clan​ak/id/636569/za​drani-najbolji-​u-bocanju-u-pik​adu-uzeli-br (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Sveti Filip i Jakov pobjednik turnira! > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/sport/clan​ak/id/642809/sv​eti-filip-i-jak​ov-pobjednik-tu​ (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Snimala video kada se čuo zvuk vatrenog oružja > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/zdtube/cla​nak/id/642690/s​nimala-video-ka​da-se-cuo-zvuk-​vatrenog-o (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

0%

Provjerite zašto je ovaj film dosad zaradio 130 milijuna dolara > Zadarski
http://zd.live.sistem​i.hr/zdselfie/c​lanak/id/642821​/provjerite-zas​to-je-ovaj-film​-dosad-zaradio-​130-milijuna-do (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.