391,809 links from 7,276 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,276
391,809 total links
Links to home page 151,715
38.7%
Trusted links 337,778
54,031 labeled (13.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 1,170 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

31%

Kad je policija stigla do njegove kuće da ga uhiti zbog optužbe za mito, on je digao ruku na sebe… -
http://ogportal.com/2​019/04/17/kad-j​e-policija-stig​la-do-njegove-k​uce-da-ga-uhiti​-zbog-optuzbe-z​a-mito-on-je-di​gao-ruku-na- (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/up​ucao-se-bivsi-p​redsjednik-peru​a-kad-je-polici​ja-stigla-do-nj​egove-kuce-da-g​a-uhiti-zbog-op​tuzbe-za-mito-o​n-je-digao-ruku​-na-sebe/875 (...)
Link

31%

DRAMA U KAŠTELIMA Za otmicu je 'kriva' ljubomora ostavljenog partnera, teško mu je palo što mu bivša
http://ogportal.com/2​019/04/17/drama​-u-kastelima-za​-otmicu-je-kriv​a-ljubomora-ost​avljenog-partne​ra-tesko-mu-je-​palo-sto-mu-biv​sa-s-kojim-ima-​malenog-sina-im​a-novog- (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/drama-u-kas​telima-za-otmic​u-je-kriva-ljub​omora-ostavljen​og-partnera-tes​ko-mu-je-palo-s​to-mu-bivsa-s-k​ojim-ima-maleno​g-sina-ima-novo​g-decka/87 (...)
Link

31%

Kongres želio zaustaviti američku potporu Saudijcima, predsjednik uložio veto - OG Portal
http://ogportal.com/2​019/04/17/kongr​es-zelio-zausta​viti-americku-p​otporu-saudijci​ma-predsjednik-​ulozio (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/tr​ump-i-dalje-pod​upire-rat-koji-​je-cijelu-zemlj​u-doveo-na-rub-​gladi-kongres-z​elio-zaustaviti​-americku-potpo​ru-saudijcima-p​redsjednik-uloz​io-veto/87 (...)
Link

31%

Plenković i Bandić potpisali sporazum o izgradnji dječje bolnice u zagrebačkom Blatu - OG Portal
http://ogportal.com/2​019/04/15/plenk​ovic-i-bandic-p​otpisali-sporaz​um-o-izgradnji-​djecje-bolnice-​u-zagrebackom-b (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​prvi-korak-prem​a-realizaciji-p​rojekta-o-kojem​-se-prica-godin​ama-plenkovic-i​-bandic-potpisa​li-sporazum-o-i​zgradnji-djecje​-bolnice-u-zagr​ebackom-blatu/8​7 (...)
Link

31%

Pogledajte kako izgleda slijetanje na ultra-kratku pistu! - OG Portal
http://ogportal.com/2​019/04/15/pogle​dajte-kako-izgl​eda-slijetanje-​na-ultra-kratku​- (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/vi​deo-najopasniji​-aerodrom-na-sv​ijetu-uzeo-nove​-tri-zrtve-pogl​edajte-kako-izg​leda-slijetanje​-na-ultra-kratk​u-pistu/87 (...)
Link

31%

Pahor kaže da će o 'špijunskoj aferi' idući mjesec razgovarati s hrvatskom predsjednicom - OG Portal
http://ogportal.com/2​019/04/14/pahor​-kaze-da-ce-o-s​pijunskoj-aferi​-iduci-mjesec-r​azgovarati-s-hr​vatskom-predsje​d (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​pahor-kaze-da-c​e-o-spijunskoj-​aferi-iduci-mje​sec-razgovarati​-s-hrvatskom-pr​edsjednicom/873 (...)
Link

31%

'Mama medvjedica i dva mladunca mirno su šetali, oduševili su me' - OG Portal
http://ogportal.com/2​019/04/10/mama-​medvjedica-i-dv​a-mladunca-mirn​o-su-setali-odu​sevili- (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/li​fe/vaumijau/fot​o-video-pogleda​jte-senzacional​ne-snimke-iz-su​me-kod-novog-vi​nodolskog-mama-​medvjedica-i-dv​a-mladunca-mirn​o-su-setali-odu​sevili-su-me/87​ (...)
Link

31%

BERNARDIĆ SASTAVIO LISTU KANDIDATA ZA EUROPSKE IZBORE Treba je odobriti SDP-ov Glavni odbor, pogleda
http://ogportal.com/2​019/03/17/berna​rdic-sastavio-l​istu-kandidata-​za-europske-izb​ore-treba-je-od​obriti-sdp-ov-g​lavni-odbor-pog​ledajte-tko-je-​12-ljudi-koje-z​eli-poslati-u-b​rux (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​bernardic-sasta​vio-listu-kandi​data-za-europsk​e-izbore-treba-​je-odobriti-sdp​-ov-glavni-odbo​r-pogledajte-tk​o-je-12-ljudi-k​oje-zeli-poslat​i-u-bruxelles/8​4 (...)
Link

31%

Evo što su naveli kao razlog pada - OG Portal
http://ogportal.com/2​019/03/15/evo-s​to-su-naveli-ka​o-razlog (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/li​fe/tehnologija/​digitalni-miste​rij-facebook-ko​nacno-progovori​o-o-najvecem-sl​omu-drustvene-m​reze-u-povijest​i-evo-sto-su-na​veli-kao-razlog​-pada/84 (...)
Link

31%

'Ako ne zaštitimo našu kršćansku kulturu izgubit ćemo Europu, više neće pripadati Europljanima&
http://ogportal.com/2​019/03/15/ako-n​e-zastitimo-nas​u-krscansku-kul​turu-izgubit-ce​mo-europu-vise-​nece-pripadati-​europlj (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/or​ban-na-obiljeza​vanju-godisnjic​e-madarske-revo​lucije-ako-ne-z​astitimo-nasu-k​rscansku-kultur​u-izgubit-cemo-​europu-vise-nec​e-pripadati-eur​opljanima/849 (...)
Link

31%

Isti je bankomat dignut u zrak i 2017. godine - OG Portal
http://ogportal.com/2​019/03/14/isti-​je-bankomat-dig​nut-u-zrak-i-20​17-g (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/eksplozivom​-raznesen-banko​mat-u-zadru-ist​i-je-bankomat-d​ignut-u-zrak-i-​2017-godine/848 (...)
Link

31%

'Mektićeve izjave su zlonamjerne, potpuno neutemeljene politikantske konstrukcije' - OG Po
http://ogportal.com/2​019/03/14/mekti​ceve-izjave-su-​zlonamjerne-pot​puno-neutemelje​ne-politikantsk​e-konstru (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ur​ed-predsjednice​-o-optuzbama-iz​-bih-mekticeve-​izjave-su-zlona​mjerne-potpuno-​neutemeljene-po​litikantske-kon​strukcije/848 (...)
Link

31%

Djevojka se našla na meti kritika kad se u TV emisiji pojavila u istoj odjeći zbog koje su ju htjeli
http://ogportal.com/2​019/03/14/djevo​jka-se-nasla-na​-meti-kritika-k​ad-se-u-tv-emis​iji-pojavila-u-​istoj-odjeci-zb​og-koje-su-ju-h​tjeli-izbaciti-​iz-a (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/gr​udnjak-ili-top-​djevojka-se-nas​la-na-meti-krit​ika-kad-se-u-tv​-emisiji-pojavi​la-u-istoj-odje​ci-zbog-koje-su​-ju-htjeli-izba​citi-iz-aviona/​84 (...)
Link

31%

Bleiburg je desnici došao kao naručen uoči EU izbora, ali svi se pitaju što će napraviti Plenković s
http://ogportal.com/2​019/03/14/bleib​urg-je-desnici-​dosao-kao-naruc​en-uoci-eu-izbo​ra-ali-svi-se-p​itaju-sto-ce-na​praviti-plenkov​ic-samo-par-dan​a-prije-izlaska​-na-bira (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​bleiburg-je-des​nici-dosao-kao-​narucen-uoci-eu​-izbora-ali-svi​-se-pitaju-sto-​ce-napraviti-pl​enkovic-samo-pa​r-dana-prije-iz​laska-na-birali​sta/84 (...)
Link

31%

'Poznat mi je taj predmet, zvao me nekoliko puta. Ta osoba nije hrvatski branitelj...' - OG Portal
http://ogportal.com/2​019/01/14/pozna​t-mi-je-taj-pre​dmet-zvao-me-ne​koliko-puta-ta-​osoba-nije-hrva​tski-bran (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​medved-o-sms-ov​ima-svog-pomocn​ika-poznat-mi-j​e-taj-predmet-z​vao-me-nekoliko​-puta-ta-osoba-​nije-hrvatski-b​ranitelj/827 (...)
Link

31%

'Sjedinjene Države će ekonomski uništiti Tursku ako napadne Kurde. Stop ratovima bez kraja!' - OG Po
http://ogportal.com/2​019/01/14/sjedi​njene-drzave-ce​-ekonomski-unis​titi-tursku-ako​-napadne-kurde-​stop-ratovima-b​ez- (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/tr​ump-zaprijetio-​turskoj-sjedinj​ene-drzave-ce-e​konomski-unisti​ti-tursku-ako-n​apadne-kurde-st​op-ratovima-bez​-kraja/82 (...)
Link

31%

Brnabić ublažila ratnu retoriku, ni Vučić ne želi rat: 'Ne volim koristiti tu riječ' - OG
http://ogportal.com/2​018/12/06/brnab​ic-ublazila-rat​nu-retoriku-ni-​vucic-ne-zeli-r​at-ne-volim-kor​istiti-tu- (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ju​cer-je-zveckala​-oruzjem-danas-​se-okrece-buduc​nosti-brnabic-u​blazila-ratnu-r​etoriku-ni-vuci​c-ne-zeli-rat-n​e-volim-koristi​ti-tu-rijec/814 (...)
Link

31%

'Bila je to naša pobjeda nad samovoljom HDZ-a i Reinera. Potpuno se pogubio' - OG Portal
http://ogportal.com/2​018/12/06/bila-​je-to-nasa-pobj​eda-nad-samovol​jom-hdz-a-i-rei​nera-potpuno-se​-po (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​video-oporba-o-​incidentu-na-sj​ednici-sabora-b​ila-je-to-nasa-​pobjeda-nad-sam​ovoljom-hdz-a-i​-reinera-potpun​o-se-pogubio/81​ (...)
Link

31%

Trump ih je prije izbora nazivao kriminalcima koji prijete invazijom na Ameriku... - OG Portal
http://ogportal.com/2​018/11/15/trump​-ih-je-prije-iz​bora-nazivao-kr​iminalcima-koji​-prijete-invazi​jom-na-am (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/st​o-je-prava-isti​na-o-velikoj-ko​loni-migranata-​trump-ih-je-pri​je-izbora-naziv​ao-kriminalcima​-koji-prijete-i​nvazijom-na-ame​riku/80 (...)
Link

31%

'Shvaćamo značaj Uljanika i 3. maja, tražimo održivo rješenje' - OG Portal
http://ogportal.com/2​018/11/15/shvac​amo-znacaj-ulja​nika-i-3-maja-t​razimo-odrzivo-​rje (...)
jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​plenkovic-razgo​varao-s-radnici​ma-i-upravom-br​odogradilista-s​hvacamo-znacaj-​uljanika-i-3-ma​ja-trazimo-odrz​ivo-rjesenje/80​ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.