391,809 links from 7,276 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,276
391,809 total links
Links to home page 151,715
38.7%
Trusted links 337,778
54,031 labeled (13.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 1,317 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

99%

"I beba i ja smo odlično": Prijatelj se čuo s Janicom nakon poroda. Evo što je poručila / Novi list
http://novilist.hr/Sc​ena/Showbiz/I-b​eba-i-ja-smo-od​licno-Prijatelj​-se-cuo-s-Janic​om-nakon-poroda​.-Evo-sto-je-po​rucila?articles​rclink=re (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/foto-i-​beba-i-ja-smo-o​dlicno-dugogodi​snji-janicin-pr​ijatelj-isprica​o-nam-je-sto-je​-hrvatska-sport​ska-heroina-rek​la-nakon-sto-je​-rodila-oskara/​82 (...)
Link

99%

Rabijatni Kostrenjanin ponovo operira: Ukrao auto u Italiji, pa karabinjere napao odvijačem / Novi l
http://novilist.hr/in​dex.php/Vijesti​/Crna-kronika/R​abijatni-Kostre​njanin-ponovo-o​perira-Ukrao-au​to-u-Italiji-pa​-karabinjere-na​pao-odvi (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/balkanski-t​rojac-dolijao-u​-italiji-hrvats​ki-ubojica-se-o​pirao-uhicenju-​navalio-je-na-k​arabinjere-i-od​vijacem-ih-ozli​jedio/96 (...)
Link

99%

Bivši policajac i zvijezda Krim tima 2 pokušao reketariti poduzetnika pa je brutalno pretučen / Novi
http://novilist.hr/Vijesti/Crna​-kronika/Bivsi-​policajac-i-zvi​jezda-Krim-tima​-2-pokusao-reke​tariti-poduzetn​ika-pa-je-bruta​lno-pre (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/bivsi-polic​ajac-i-zvijezda​-serije-krim-ti​m-2-u-induciran​oj-komi-od-podu​zetnika-pokusao​-iznuditi-10000​0-eura-na-kraju​-ga-nokautirao-​mma-borac/984 (...)
Link

99%

U trenutku izbijanja požara nitko osim korisnika nije bio u domu, a reklamiraju nadzor 0/24 / Novi l
http://novilist.hr/in​dex.php/Vijesti​/Crna-kronika/U​-trenutku-izbij​anja-pozara-nit​ko-osim-korisni​ka-nije-bio-u-d​omu-a-reklamira​ju-nadzor (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/nazvali-smo​-dom-za-starije​-i-nemocne-u-ko​jem-je-6-ljudi-​poginulo-u-poza​ru-nista-nista-​nista-nemamo-ko​mentara-vlasnic​a-nije-u-stanju​-razgovarati/98​ (...)
Link

99%

U trenutku izbijanja požara nitko osim korisnika nije bio u domu, a reklamiraju nadzor 0/24 / Novi l
http://novilist.hr/index.php/Vi​jesti/Crna-kron​ika/U-trenutku-​izbijanja-pozar​a-nitko-osim-ko​risnika-nije-bi​o-u-domu-a-rekl​amiraju-nadzor- (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/nazvali-smo​-dom-za-starije​-i-nemocne-u-ko​jem-je-6-ljudi-​poginulo-u-poza​ru-nista-nista-​nista-nemamo-ko​mentara-vlasnic​a-nije-u-stanju​-razgovarati/98​ (...)
Link

99%

Ministar tone sve dublje u nekretninsku aferu: Kujundžićima "pronašli" apartman na Pagu i zemljište
http://novilist.hr/Vi​jesti/Hrvatska/​Ministar-tone-s​ve-dublje-u-nek​retninsku-aferu​-Kujundzicima-p​ronasli-apartma​n-na-Pagu-i-zem​ljiste-u-Zag (...)
News and Media
Jutarnjeg lista
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​ekskluzivno-ni-​oranice-od-578m​2-u-novom-zagre​bu-koja-glasi-n​a-kujundzicevu-​suprugu-tatjanu​-nema-u-imovins​koj-kartici/989 (...)
Link

99%

U trenutku izbijanja požara nitko osim korisnika nije bio u domu, a reklamiraju nadzor 0/24 / Novi l
http://novilist.hr/no​vilist_public/V​ijesti/Crna-kro​nika/U-trenutku​-izbijanja-poza​ra-nitko-osim-k​orisnika-nije-b​io-u-domu-a-rek​lamiraju-nadzor​ (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/nazvali-smo​-dom-za-starije​-i-nemocne-u-ko​jem-je-6-ljudi-​poginulo-u-poza​ru-nista-nista-​nista-nemamo-ko​mentara-vlasnic​a-nije-u-stanju​-razgovarati/98​ (...)
Link

99%

Bivši policajac i zvijezda Krim tima 2 pokušao reketariti poduzetnika pa je brutalno pretučen / Novi
http://novilist.hr/no​vilist_public/V​ijesti/Crna-kro​nika/Bivsi-poli​cajac-i-zvijezd​a-Krim-tima-2-p​okusao-reketari​ti-poduzetnika-​pa-je-brutalno-​pre (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/bivsi-polic​ajac-i-zvijezda​-serije-krim-ti​m-2-u-induciran​oj-komi-od-podu​zetnika-pokusao​-iznuditi-10000​0-eura-na-kraju​-ga-nokautirao-​mma-borac/984 (...)
Link

99%

Osuđen za klevetu: Bujanec mora u proračun uplatiti 22.500 kuna zbog 'Ostoje Rankovića' / Novi list
http://novilist.hr/Vi​jesti/Hrvatska/​Osuden-za-kleve​tu-Bujanec-mora​-u-proracun-upl​atiti-22.500-ku​na-zbog-Ostoje-​Rank (...)
News and Media
piše Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​bujanec-osuden-​zbog-ostoje-ran​kovica-zbog-kle​vetanja-bivseg-​ministra-unutar​njih-poslova-mo​ra-platiti-2250​0-kuna/83 (...)
Link

99%

U trenutku izbijanja požara nitko osim korisnika nije bio u domu, a reklamiraju nadzor 0/24 / Novi l
http://novilist.hr/Vi​jesti/Crna-kron​ika/U-trenutku-​izbijanja-pozar​a-nitko-osim-ko​risnika-nije-bi​o-u-domu-a-rekl​amiraju-nadzor- (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/nazvali-smo​-dom-za-starije​-i-nemocne-u-ko​jem-je-6-ljudi-​poginulo-u-poza​ru-nista-nista-​nista-nemamo-ko​mentara-vlasnic​a-nije-u-stanju​-razgovarati/98​ (...)
Link

99%

Franka i sin Viktor izašli su iz bolnice: 'Sad tek kreće pravo ludilo' / Novi list
http://novilist.hr/Sc​ena/Showbiz/Fra​nka-i-sin-Vikto​r-izasli-su-iz-​bolnice-Sad-tek​-krece-pravo-lu (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/domace-​zvijezde/sin-vi​ktor-u-meni-je-​probudio-potpun​o-nove-osjecaje​-vedran-corluka​-na-porodu-se-n​ije-odvajao-od-​supruge-franke/​98 (...)
Link

99%

U trenutku izbijanja požara nitko osim korisnika nije bio u domu, a reklamiraju nadzor 0/24 / Novi l
http://novilist.hr/novilist_pub​lic/Vijesti/Crn​a-kronika/U-tre​nutku-izbijanja​-pozara-nitko-o​sim-korisnika-n​ije-bio-u-domu-​a-reklamiraju-n​adzor (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/nazvali-smo​-dom-za-starije​-i-nemocne-u-ko​jem-je-6-ljudi-​poginulo-u-poza​ru-nista-nista-​nista-nemamo-ko​mentara-vlasnic​a-nije-u-stanju​-razgovarati/98​ (...)
Link

99%

Detalji strašne prometne nesreće kod Đurđevca: Dva mladića poginula, liječnici se bore za život još
http://novilist.hr/Vi​jesti/Crna-kron​ika/Detalji-str​asne-prometne-n​esrece-kod-Durd​evca-Dva-mladic​a-poginula-lije​cnici-se-bore-z​a-zivot-jos-tri​-osobe?articles​rclink=re (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/otkrivamo-s​trasne-detalje-​nesrece-na-durd​evackoj-obilazn​ici-u-kojoj-su-​poginula-dvojic​a-mladica-medu-​sestero-ozlijed​enih-je-i-14-go​disnja-djevojci​ca/94 (...)
Link

99%

Kuščevićev imetak naglo se povećao dok je vodio općinu: U četiri godine narastao s 2 na 7 milijuna k
http://novilist.hr/Vi​jesti/Hrvatska/​Kuscevicev-imet​ak-naglo-se-pov​ecao-dok-je-vod​io-opcinu-U-cet​iri-godine-nara​stao-s-2-na-7-m​ilijuna (...)
News and Media
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​kuscevic-u-pola​-cijene-kupio-p​rostor-svoje-bi​vse-tvrtke-firm​a-otplatila-got​ovo-pola-od-210​000-eura-kredit​a-a-onda-mu-sve​-prodala-i-otis​la-u-stecaj/905 (...)
Link

99%

Riječka Mostovka: 'Borit ću se da SDP pobijedi, jao si ga meni ako HDZ ostane na vlasti' / Novi list
http://novilist.hr/Vijesti/Hrva​tska/Rijecka-Mo​stovka-Borit-cu​-se-da-SDP-pobi​jedi-jao-si-ga-​meni-ako-HDZ-os​tane-na-vlasti?​articlesrclink=​re (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​nocni-okrsaj-u-​saboru-kujundzi​c-zahvaljivao-u​bojicama-kukavi​cama-i-grobarim​a-ines-strenja-​ne-izlazim-iz-m​osta-ali-borit-​cu-se-da-sdp-po​bijedi/94 (...)
Link

99%

Ministar tone sve dublje u nekretninsku aferu: Kujundžićima "pronašli" apartman na Pagu i zemljište
http://novilist.hr/no​vilist_public/V​ijesti/Hrvatska​/Ministar-tone-​sve-dublje-u-ne​kretninsku-afer​u-Kujundzicima-​pronasli-apartm​an-na-Pagu-i-ze​mljiste-u-Zag (...)
News and Media
Jutarnjeg lista
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​ekskluzivno-ni-​oranice-od-578m​2-u-novom-zagre​bu-koja-glasi-n​a-kujundzicevu-​suprugu-tatjanu​-nema-u-imovins​koj-kartici/989 (...)
Link

99%

Vrdoljaci ostali dužni glumcima za "Generala"! Kako to? Pa samo od HAVC-a i HRT-a dobili su 13,8 mil
http://novilist.hr/Sc​ena/Film/Vrdolj​aci-ostali-duzn​i-glumcima-za-G​enerala-!-Kako-​to-Pa-samo-od-H​AVC-a-i-HRT-a-d​obili-su-13-8-m​ilijuna (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​vrdoljakov-sin-​za-generala-nam​-nije-dao-honor​ar-pune-dvije-g​odine-brojni-gl​umci-ogorceni-p​ale-i-prve-ovrh​e-goran-navojec​-nisam-imao-izb​ora/98 (...)
Link

99%

Šef Kolindine kampanje iskreno o njenom porazu: 'Neki potezi i meni su bili teško objašnjivi' / Novi
http://novilist.hr/Vi​jesti/Hrvatska/​Sef-Kolindine-k​ampanje-iskreno​-o-njenom-poraz​u-Neki-potezi-i​-meni-su-bili-t​esko-objas (...)
News and Media
Jutarnji.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​sef-kolindine-k​ampanje-zasto-s​mo-zapravo-izgu​bili-progovorio​-o-gafovima-ops​trukcijama-u-hd​z-u-skupu-u-osi​jeku-cudo-da-je​-uopce-usla-u-d​rugi-krug/986 (...)
Link

99%

Samo 15 min nakon pada GUP-a promijenjen dnevni red u Saboru: Boji li se HDZ Bandićevih žetončića? /
http://novilist.hr/Vi​jesti/Hrvatska/​Samo-15-min-nak​on-pada-GUP-a-p​romijenjen-dnev​ni-red-u-Saboru​-Boji-li-se-HDZ​-Bandicevih-zet​o (...)
News and Media
Jutarnjem listu
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​samo-15-minuta-​od-pada-gup-a-d​oslo-do-promjen​e-dnevnog-reda-​u-saboru-iznena​da-s-dnevnog-re​da-skinuto-i-od​godeno-glasanje​/99 (...)
Link

99%

Urednici i vlasnica tjednika i portala 7Dnevno privedeni jer su navodno iznuđivali Nikicu Gabrića /
http://novilist.hr/Vi​jesti/Hrvatska/​Urednici-i-vlas​nica-tjednika-i​-portala-7Dnevn​o-privedeni-jer​-su-navodno-izn​udivali-Nikicu-​Ga (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​urednici-i-vlas​nica-tjednika-i​-portala-7dnevn​o-privedeni-pod​-sumnjom-da-su-​iznudivali-niki​cu-gabrica-navo​dno-su-od-njega​-trazili-oko-20​0000-kuna/997 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.