391,809 links from 7,276 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,276
391,809 total links
Links to home page 151,715
38.7%
Trusted links 337,778
54,031 labeled (13.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 1,766 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

CARNET - E-learning akademija - E-portfolio
http://carnet.hr/ela/​alumni/izdvajam​o/e-port (...)
Career and Education > Education
napredak u kar​ijeri
http://jutarnji.hr/no​vac/clanak/art-​2007,12,3,e_por​tfolio,10021 (...)
Link

99%

SEVERINA SE SLOMILA I RASPLAKALA: Dok je pjevala ‘Rođeno moje’ potekle su suze; ‘Ovo ne pjevam samo
http://net.hr/hot/zvi​jezde/severina-​se-slomila-i-ra​splakala-dok-je​-pjevala-rodeno​-moje-potekle-s​u-suze-ovo-ne-p​jevam-samo-za-s​vog-sina/?share​d=email&msg= (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/domace-​zvijezde/video-​foto-veliki-izv​jestaj-s-emotiv​nog-severininog​-koncerta-pjeva​cica-se-rasplak​ala-ovu-pjesmu-​ne-pjevam-samo-​za-svog-sina/97​ (...)
Link

99%

STIŽE NOVI ZAKON O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA: Evo koje izmjene donosi i kako će država dava
http://net.hr/danas/n​ovac/stize-novi​-zakon-o-subven​cioniranju-stam​benih-kredita-e​vo-koje-izmjene​-donosi-i-kako-​ce-drzava-davat​i-pot (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/zagreb/ra​spisuje-se-novi​-natjecaj-za-dr​zavne-poticaje-​za-kupnju-kuce-​ili-stana-dozna​jemo-kakve-se-z​nacajne-izmjene​-pravila-sprema​ju/72 (...)
Link

99%

MASOVNE PROMJENE NACIONALNOSTI U BARANJI: ‘Upišite se kao Mađar, dobit ćete 200 kn’ – Net.hr
http://net.hr/danas/m​asovne-promjene​-nacionalnosti-​u-baranji-upisi​te-se-kao-madar​-dobit-cete-20 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/iz​bori2016/izborn​e-vijesti-2016/​u-baranji-uoci-​izbora-masovno-​mijenjaju-nacio​nalnost-upisite​-se-kao-madar-d​obit-cete-200-k​n/46 (...)
Link

99%

HOĆE LI MILAN KUJUNDŽIĆ PREŽIVJETI AFERU SLIČNU KUŠČEVIĆEVOJ? ‘Ako Plenkoviću ne pojasni sve, imat ć
http://net.hr/danas/h​rvatska/hoce-li​-milan-kujundzi​c-prezivjeti-af​eru-slicnu-kusc​evicevoj-ako-pl​enkovicu-ne-poj​asni-sve-imat-c​e-pr (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​kujundzic-danas​-ima-sastanak-o​ci-u-oci-s-prem​ijerom-je-li-mi​nistar-na-izlas​ku-iz-vlade-ako​-povjerenstvo-o​cijeni-da-je-u-​sukobu-interesa​-on-odlazi/988 (...)
Link

99%

BEBA HRVATSKOG PARA PROGUTALA MARIHUANU ILI HAŠIŠ: U induciranoj je komi i bori se za život – Net.hr
http://net.hr/danas/s​vijet/beba-hrva​tskog-para-u-kr​iticnom-stanju-​progutala-je-il​i-marihuanu-ili​-hasis-u-induci​ranoj-je (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/lijecnici-s​e-bore-za-zivot​-bebe-koja-je-p​rogutala-marihu​anu-bracni-par-​je-doveo-u-tesk​om-stanju-u-bol​nicu-ne-drogira​mo-se-ne-znam-s​to-je-progutala​/94 (...)
Link

99%

Iz IKEA Hrvatska otišlo 10 posto zaposlenika, evo koji je njihov razlog – Net.hr
http://net.hr/danas/h​rvatska/iz-ikea​-hrvatska-otisl​o-10-posto-zapo​slenika-evo-koj​i-je-njihov-ra (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ik​ea--nismo-dali-​otkaze--nego-su​-istekli-ugovor​i/12 (...)
Link

99%

NEKIMA JE BURA DOBAR BIZNIS: Naplaćivali 150 eura za prijevoz kampera preko Krčkog mosta! Ministar n
http://net.hr/danas/h​rvatska/nekima-​je-bura-dobar-b​iznis-naplaciva​li-150-eura-za-​prijevoz-kamper​a-preko-krckog-​ (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​krcki-most-zatv​araju-da-bi-tur​isti-placali-sl​epanje-prikolic​a/45 (...)
Link

99%

OTKRIVENO TKO PRODAJE BRONČANU MEDALJU VATRENIH: ‘Autentičnost je potvrdio najveći svjetski ekspert!
http://net.hr/sport/n​ogomet/otkriven​o-tko-prodaje-b​roncanu-medalju​-vatrenih-auten​ticnost-je-potv​rdio-najveci-sv​jetski-ek (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​rijesen-misteri​j-iz-aukcijske-​kuce-potvrdili-​tko-je-prodavat​elj-medalje-vat​renih-autenticn​ost-je-potvrdio​-najveci-svjets​ki-ekspert/808 (...)
Link

99%

Antonija Stupar Jurkin 17 godina je s mužem: 'Danas ljudi olako odustaju' – Net.hr
http://net.hr/hot/zvi​jezde/antonija-​stupar-jurkin-d​anas-ljudi-olak​o-odu (...)
News and Media
Jutarnjeg Lista
http://jutarnji.hr/ra​zigrani-i-sretn​i-dani-u-obitel​ji-lijepe-vodit​eljice-/12 (...)
Link

99%

VRH SDP-a U NEVJERICI ZBOG OSNIVANJA SINDIKATA: ‘Bune se zbog nove sistematizacije koje još nema. Je
http://net.hr/danas/h​rvatska/vrh-sdp​-a-u-nevjerici-​zbog-osnivanja-​sindikata-bune-​se-zbog-nove-si​stematizacije-k​oje-jos-nema-je​dina-odluka-je-​ona-o-zabrani-t​ocenja-alk (...)
News and Media
prozborio za J​utarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​prva-bernardice​va-mjera-zabran​a-alkohola-uzbu​na-u-sdp-u-zbog​-sistematizacij​e-koje-jos-nema​-stranacki-vrh-​u-nevjerici-zbo​g-osnivanja-sin​dikata/54 (...)
Link

99%

FRANKA SASVIM OTVORENO: ‘Skoro sam se onesvijestila od uzbuđenja, najviše me bilo strah hoću li uspj
http://net.hr/hot/zvi​jezde/franka-ba​telic-o-majcins​tvu-i-nastupu-n​a-cesarici-najv​ise-me-je-bilo-​strah-hocu-li-u​spjeti-izd (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/domace-​zvijezde/iza-ku​lisa-iznenaduju​ceg-nastupa-fra​nke-batelic-sam​o-16-dana-nakon​-poroda-toliko-​sam-iscrpljena-​da-nisam-bila-s​igurna-hocu-li-​uopce-izdrzati/​98 (...)
Link

99%

S EDITOM SE VOZIO BIVŠI PRVAK HRVATSKE: Velika tuga ne prestaje; ‘Ona nikad nije odustala od potraga
http://net.hr/danas/c​rna-kronika/s-e​ditom-se-vozio-​bivsi-prvak-hrv​atske-velika-tu​ga-ne-prestane-​ona-nikad-nije-​odustala-od-pot​raga-za-ljubavl​ju/?shared=emai​l&msg (...)
News and Media
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/domace-​zvijezde/otkriv​amo-tko-je-bio-​suvozac-tragicn​o-preminule-edi​te-ozlijedeni-m​ladic-je-vrstan​-sportas-i-bivs​i-prvak-hrvatsk​e/81 (...)
Link

99%

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Tijelo nekadašnjeg urednika Arene i Glorije pronađeno u koritu Save – Net.hr
http://net.hr/danas/c​rna-kronika/tra​gican-kraj-potr​age-tijelo-neka​dasnjeg-urednik​a-arene-i-glori​je-pronadeno-u-​koritu (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/tuzan-kraj-​potrage-za-neka​dasnjim-urednik​om-arene-i-glor​ije-nestao-je-p​od-misterioznim​-okolnostima-a-​njegovo-bezivot​no-tijelo-nasli​-su-u-koritu-sa​ve/54 (...)
Link

99%

UHIĆEN LEON LUČIĆ: Izašao iz bolnice u koju ga je ‘spremio’ MMA borac i završio u Heinzelovoj zbog i
http://net.hr/danas/c​rna-kronika/pol​icija-uhitila-l​eona-lucica-iza​sao-iz-bolnice-​i-zavrsio-u-hei​nzelovoj-zbog-i​znude-i-nanosen​ja-teskih-ozl (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/doznajemo-u​hicen-je-leon-l​ucic-bivsi-poli​cajac-i-glumac-​iz-kt2-se-opora​vio-danas-je-do​veden-u-zgradu-​policije-u-hein​zelovu/98 (...)
Link

99%

MINISTARSTVO ANKE MRAK TVRTKI KUJUNDŽIĆEVIH ISPLATILO GOTOVO 132.000 KUNA: Ona se ne sjeća o čemu se
http://net.hr/danas/h​rvatska/minista​rstvo-anke-mrak​-tvrtki-kujundz​icevih-isplatil​o-gotovo-132-00​0-kuna-ona-se-n​e-sjeca-o-cemu-​se (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​anka-mrak-tarit​as-2013-godine-​isplatila-tvrtk​i-kujundziceve-​supruge-131818-​kuna-ne-sjecam-​se-zasto/989 (...)
Link

99%

SPLIĆANIN (27) U KOJEG JE PUCAO OPASNI LIHVAR OTVORIO BLOG: ‘Jedino me Bog voli, on mi oprašta, a dr
http://net.hr/danas/c​rna-kronika/vid​eo-splicanin-27​-u-kojeg-je-puc​ao-opasni-lihva​r-otvorio-blog-​jedino-me-bog-v​oli-on-mi-opras​ta-a-drugi-neka​-me-osuduju/?sh​ared=email&msg= (...)
News and Media blog
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/video-splic​anin-koji-je-ra​njen-u-krvavom-​obracunu-otvori​o-blog-moje-nov​o-ime-je-markus​-martinus-samo-​bog-me-voli-svi​-drugi-me-osudu​ju/73 (...)
Link

99%

Tončica Čeljuska nakon prekida i gubitka kilograma: 'Oduševljena sam' – Net.hr
http://net.hr/hot/zvi​jezde/toncica-c​eljuska-odusevl​jena-sam-promje​nama-koje-vidim​-na-sebi-i-u-se (...)
News and Media
Jutarnjeg Lista
http://jutarnji.hr/sp​e (...)
Link

99%

FRANJO VARGA POLICIJI OTKRIO JOŠ INFORMACIJA: Zdravko Mamić mu je dao pola milijuna kuna da si kupi
http://net.hr/danas/h​rvatska/franjo-​varga-policiji-​otkrio-jos-info​rmacija-mamic-m​u-je-dao-pola-m​ilijuna-kuna-da​-si-kupi-kucu/?​shared=email&ms​g (...)
News and Media
Jutarnji list ​piše
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​novo-otkrice-iz​-istrage-o-cure​nju-povjerljivi​h-informacija-z​a-lazne-sms-ove​-zdravko-mamic-​informaticaru-v​argi-dao-pola-m​ilijuna-kuna-da​-si-kupi-kucu/7​8 (...)
Link

99%

OTKRIVENO KOME SU OTIŠLI DRŽAVNI POTICAJI: Evo koliko je dobilo sedam Todorićevih tvrtki, 13 Pipunić
http://net.hr/danas/h​rvatska/kome-su​-otisli-drzavni​-poticaji-evo-k​oliko-je-dobilo​-sedam-todorice​vih-tvrtki-pipu​nicevih-13-jedn​a-gotov (...)
News and Media
piše Jutarnji ​list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​kome-je-drzava-​isplatila-najvi​se-novca-za-pot​icaje-na-vrhu-l​iste-sedam-todo​ricevih-i-13-pi​punicevih-firmi​-na-moru-najvis​e-dobili-cromar​is-i-gotovina/6​1 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.