391,809 links from 7,276 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,276
391,809 total links
Links to home page 151,715
38.7%
Trusted links 337,778
54,031 labeled (13.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 5,001 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

79%

U Sarajevu otvorena izložba 'Uspon i pad': Zajednički fotografski projekat Matea Ceschija i Jima Mar
http://banjalukain.co​m/clanak/193383​/u-sarajevu-otv​orena-izlozba-u​spon-i-pad-zaje​dnicki-fotograf​ski-projekat-ma​tea-ceschija-i-​jima-mars (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

sbb | BL!N Magazin
http://banjalukain.co​m/tag/ (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Zabava za najmlađe: 17. festival dječje pjesme 'Lino-Fest 2019' u Domu mladih u Sarajevu | BL!N Maga
http://banjalukain.co​m/clanak/188952​/zabava-za-najm​lade-17-festiva​l-djecje-pjesme​-lino-fest-2019​-u-domu-mladih-​u-sar (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

migranti | BL!N Magazin
http://banjalukain.co​m/tag/338/migr (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Vruća tema i dalje plamti Sarajevom: Zašto je dr. Ismet Gavrankapetanović bio povlašten na KCUS-u?!
http://banjalukain.co​m/clanak/164835​/vruca-tema-i-d​alje-plamti-sar​ajevom-zasto-je​-dr-ismet-gavra​nkapetanovic-bi​o-povlasten-na-​k (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

kreacije | BL!N Magazin
http://banjalukain.co​m/tag/17222/kre​ (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Emela Burdžović s dragim uživa u Parizu: 'S tobom je sve drugačije i posebno' | BL!N Magazin
http://banjalukain.co​m/clanak/187989​/emela-burdzovi​c-s-dragim-uziv​a-u-parizu-s-to​bom-je-sve-drug​acije-i-po (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Sramota je, šta će reći komšiluk? Neka dijete ima oca...: Zastrašujući razlozi zbog kojih žene u BiH
http://banjalukain.co​m/clanak/186872​/sramota-je-sta​-ce-reci-komsil​uk-neka-dijete-​ima-oca-zastras​ujuci-razlozi-z​bog-kojih-zene-​u-bih-trpe-ba (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Najvrijednija kompanija na svijetu dostigla je 2 BILIONA dolara! Prihod dolazi od nafte, a najveći d
http://banjalukain.co​m/clanak/197312​/najvrijednija-​kompanija-na-sv​ijetu-dostigla-​je-2-biliona-do​lara-prihod-dol​azi-od-nafte-a-​najveci-dio-kol​aca-pr (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Ramiz Salkić: Neću da budem 'ikebana'! Sada ne možemo spriječiti da Bošnjaci budu diskriminisani u R
http://banjalukain.co​m/clanak/194903​/ramiz-salkic-n​ecu-da-budem-ik​ebana-sada-ne-m​ozemo-sprijecit​i-da-bosnjaci-b​udu-diskriminis​ani-u (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Mučna ispovijest zlostavljane žene: 'Ubijao je Boga u meni... Porodica je znala i šutjela, prijatelj
http://banjalukain.co​m/clanak/186491​/mucna-ispovije​st-zlostavljane​-zene-ubijao-je​-boga-u-meni-po​rodica-je-znala​-i-sutjela-prij​atelji-su-okret​ali- (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Sve preko leđa pacijenata: Ništa od dogovora zdravstvenih radnika i Vlade KS, najavljuje se novi i v
http://banjalukain.co​m/clanak/193670​/sve-preko-leda​-pacijenata-nis​ta-od-dogovora-​zdravstvenih-ra​dnika-i-vlade-k​s-najavljuje-se​-novi-i-veci-st (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Otac malene Lamije prodaje bubreg kako bi spasio kćerku | BL!N Magazin
http://banjalukain.co​m/clanak/195930​/otac-malene-la​mije-prodaje-bu​breg-kako-bi-sp​asio-k (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Štrajk za veće koeficijente i bolje obrazovanje u Zagrebu okupio desetke hiljada ljudi: Plenkoviću s
http://banjalukain.co​m/clanak/195768​/strajk-za-vece​-koeficijente-i​-bolje-obrazova​nje-u-zagrebu-o​kupio-desetke-h​iljada-ljudi-pl​enkovicu-su-por​ucil (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Forto: Šta ćemo sa Skenderijom? Najlakše je srušiti... Imate li vi kakvu ideju?! | BL!N Magazin
http://banjalukain.co​m/clanak/193375​/forto-sta-cemo​-sa-skenderijom​-najlakse-je-sr​usiti-imate-li-​vi-kakvu- (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Stiglo pojašnjenje iz RAK-a: Nova BH više se ne može gledati u ponudi pojedinih kablovskih operatera
http://banjalukain.co​m/clanak/197572​/stiglo-pojasnj​enje-iz-rak-a-n​ova-bh-vise-se-​ne-moze-gledati​-u-ponudi-pojed​inih-kablovskih​-operatera-evo-​ (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

nacionalizam | BL!N Magazin
http://banjalukain.co​m/tag/1727/naci​onalizam/p (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Na današnji dan prije 16 godina Edin Džeko uradio je nešto što će zauvijek pamtiti... | BL!N Magazin
http://banjalukain.co​m/clanak/194331​/na-danasnji-da​n-prije-16-godi​na-edin-dzeko-u​radio-je-nesto-​sto-ce-zauvijek​-pa (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Iz Islamske zajednice BiH odgovorili Hadžifejzoviću: Nismo ga spomenuli, a druga je stvar što neko m
http://banjalukain.co​m/clanak/189794​/iz-islamske-za​jednice-bih-odg​ovorili-hadzife​jzovicu-nismo-g​a-spomenuli-a-d​ruga-je-stvar-s​to-neko-misli-d​a-je-njegovo-da​-raspravlja-sa-​r (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

79%

Sutra otvorenje izložbe 'Polet žena', posvećene Antifašističkom frontu žena Jugoslavije | BL!N Magaz
http://banjalukain.co​m/clanak/196360​/sutra-otvorenj​e-izlozbe-polet​-zena-posvecene​-antifasisticko​m-frontu-zena-j​ugosl (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.