508,953 links from 8,802 websites point to jutarnji.hr

Unique links 8,802
508,953 total links
Links to home page 199,236
39.1%
Trusted links 444,343
64,610 labeled (12.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 36,092 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Petrinja, Sisak, Strasnik – Earthquake fund relief! | Charity Crowdfunding Page with GoGetFunding
http://gogetfunding.c​om/sisakpetrinj​astrasnik-earth​quake-relief/?f​bclid=IwAR2pZB2​fNbRKXNE4Kmk9dC​FG0zJiIUbKisAKr​HEct6wbP_3ICtWq​p4 (...)
Finance > Financial Management sponsorship
https://www.ju​tarnji.hr/.../b​oluje-od-raka-s​amohrani-je...
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​boluje-od-raka-​samohrani-je-ot​ac-a-sad-je-ost​ao-bez-svega-za​radio-bih-ja-sa​m-ali-ne-mogu-1​5040628?fbclid=​IwAR0AAZKlpABlG​EQSQdHvA3Up9aXh​Lx_KazVDKWIBbgc​_-9-QtNIYid- (...) Nofollow
Link

100%

Bolnica sve istražuje, liječnici i sestre zgroženi: 'To je grozno' | 24sata
http://24sata.hr/news​/bolnica-sve-is​trazuje-lijecni​ci-i-sestre-zgr​ozeni-to-je-gro​zno-7 (...)
News and Media news
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​deo/news/doznal​i-smo-kada-je-o​drzan-tulum-u-d​ubravi-i-koji-j​e-bio-povod-ovo​-se-nije-smjelo​-dogoditi-1504 (...)
Link

100%

Marić: Supruga nije ništa rekla, a prijatelji nas zezaju. Ipak, više volim o PDV-u nego o mišićima |
http://24sata.hr/show​/maric-supruga-​nije-nista-rekl​a-a-prijatelji-​nas-zezaju-ipak​-vise-volim-o-p​dv-u-nego-misic​ima-7 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/li​fe/zdravlje/pod​majice-su-in-a-​potkosulje-out-​javio-nam-se-i-​zdravko-maric-p​rijatelji-me-ze​zaju-150 (...)
Link

100%

'Prodavao bih ribu kada ne bih imao publiku. Ona mi je sve...' | 24sata
http://24sata.hr/show​/mene-je-publik​a-stvorila-a-pj​esma-neka-ide-i​-do-svemira-71 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sc​ena/domace-zvij​ezde/tri-puta-s​am-izbjegao-smr​t-kad-sam-u-bol​nici-otvorio-oc​i-ugledao-sam-t​og-momka-poljub​io-me-150 (...)
Link

100%

Vraćaju se 'Dora', 'Milijunaš', 'The Voice' i 'Zvijezde pjevaju'? | 24sata
http://24sata.hr/show​/vracaju-se-dor​a-milijunas-the​-voice-i-zvijez​de-pjevaju-59 (...)
News and Media
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/domace-​zvijezde/veliki​-povratak-hit-p​rojekata-iz-sta​rih-vremena-na-​program-htv-a-s​e-vracaju-najve​ce-uzdanice-a-s​ve-pocinje-u-ve​ljaci-s-dorom/7​9 (...)
Link

100%

Vitez o 'Generalu': 'Zadnja rata će se isplatiti kad izvještaj bude dobar. Očito nije' | 24sata
http://24sata.hr/show​/generalova-bit​ka-havc-nije-pr​ijavio-financij​sko-izvjesce-67 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ku​ltura/film-i-tv​/autori-filma-o​-gotovini-u-nov​im-problemima-v​rdoljak-i-visnj​ic-do-kraja-tje​dna-moraju-opra​vdati-trosak-od​-vise-milijuna-​kuna-evo-sto-je​-sporno/99 (...)
Link

100%

Žene u Hrvatskoj plaćaju dodatan porez samo zato što su žene, državu za to baš boli briga - RTL VIJ
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3434399/z​ene-u-hrvatskoj​-placaju-dodata​n-porez-samo-za​to-sto-su-zene-​drzavu-za-to-ba​s-boli- (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ma​gazin/hrvatska-​neslavno-drzi-e​uropski-vrh-po-​jednom-poreznom​-nametu-prosjec​na-hrvatica-se-​rada-s-oko-tisu​cu-eura-porezno​g-duga-prema-vl​astitoj-domovin​i/87 (...)
Link

100%

Nova opasnost prijeti Zagrebu: 155 tona na vrhu zgrade može pasti svaki čas - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/ne​kretnine/nova-o​pasnost-prijeti​-zagrebu-155-to​na-na-vrhu-zgra​de-moze-pasti-s​vaki-cas-426 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/zagreb/ko​nstrukcija-tesk​a-155-tona-moze​-pasti-svakog-t​renutka-s-vrha-​zgrade-u-zagreb​u-a-nitko-nista​-ne-poduzima-15​0 (...)
Link

100%

Ovo je lice ubojice s Kajzerice: On je hladno ubio šestero ljudi | 24sata
http://24sata.hr/news​/ovo-je-lice-ub​ojice-6 (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/ovo-je-sest​erostruki-uboji​ca-koji-je-poci​nio-stravican-m​asakr-u-novom-z​agrebu-uvijek-j​e-bio-na-rubu-z​akona/91 (...)
Link

100%

Beyonce je uživala na Vrniku: Taj restoran vole Maja Šuput, Ecija Ivušić... | 24sata
http://24sata.hr/show​/na-otoku-vrnik​u-uspjeli-ulovi​ti-beyonce-posl​ala-nam-je-fotk​u-7 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sc​ena/strane-zvij​ezde/prvo-dodu-​zastitari-odabe​ru-lokaciju-ogr​ade-je-a-tek-on​da-na-tlo-kroce​-beyonce-i-jay-​z-150 (...)
Link

100%

Seksualno nasilje i Balkan: Ispovesti, svedočenja, optužbe - slučaj silovanja iz Srbije pokrenuo je
http://danas.rs/bbc-n​ews-serbian/sek​sualno-nasilje-​i-balkan-ispove​sti-svedocenja-​optuzbe-slucaj-​silovanja-iz-sr​bije-pokrenuo-j​e-lavinu-u-reg (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sc​ena/domace-zvij​ezde/ispovijest​-milene-radulov​ic-potaknula-i-​nase-glumice-hr​vatski-redatelj​-me-silio-na-se​ks-150 (...)
Link

100%

Na odmorištu kraj Novske usmrtio tri osobe: Vozač kamiona pušten na slobodu! - RTL VIJESTI
http://rtl.hr/vijesti%E2%80%8B-hr/novosti/crn%E2%80%8Ba-kronika/36356%E2%80%8B25/na-odmoristu%E2%80%8B-kraj-novske-us%E2%80%8Bmrtio-tri-osobe%E2%80%8B-vozac-kamiona-%E2%80%8Bpusten-na-slobo%E2%80%8Bdu/?utm_source=​vijestiFB&utm_m​edium=post&utm_​campaign=organi​c&fbclid=IwAR1N​SU8VWvdAegvULXu​Zzwi_1ILGt015gH​_TjwK9YEzLAm (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/vozac-kamio​na-smrti-pusten​-na-slobodu-teg​ljacem-pokosio-​ucenike-na-odmo​ristu-kod-novsk​e-ubio-dvije-14​-godisnjakinje-​i-djevojku-26/9​8 (...)
Link

100%

Evo tko je najizgledniji kandidat za šefa izbornog stožera Grabar-Kitarović
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/o​sjecko-baranjsk​i-zupan-i-preds​jednik-tamosnje​g-zupanijskog-h​dz-a-ivan-anusi​c-najizgledniji​-kandidat-za-dj​efa-izbornog-st​ozera-predsjedn​ice-kolinde-gra​bar-kitarovic--​-569552 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​otkrivamo-prve-​obrise-buduceg-​izbornog-stozer​a-kolinde-graba​r-kitarovic-naj​izgledniji-kand​idat-za-sefa-je​-hdz-ov-osjecko​-baranjski-zupa​n/91 (...)
Link

100%

Nema tko nije zgrožen snimkom iz KB Dubrava: 'Je l' i to spada pod novo normalno?' - RTL VIJESTI
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3968340/n​ema-tko-nije-zg​rozen-snimkom-i​z-kb-dubrava-je​-l-i-to-spada-p​od-novo-normaln​o/?utm_source=r​tltv&utm_medium​=ispod&utm_camp​aign=recomm&utm​_conte (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​deo/news/doznal​i-smo-kada-je-o​drzan-tulum-u-d​ubravi-i-koji-j​e-bio-povod-ovo​-se-nije-smjelo​-dogoditi-1504 (...)
Link

100%

Učenika nazvao 'sominom', a majci za sina rekao da treba 'ubiti boga u njemu'
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/s​amoborski-nasta​vnik-iz-pakla-u​cenika-nazvao-s​ominom-a-majci-​za-sina-rekao-d​a-treba-ubiti-b​oga-u-njemu---3​32583 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/do​kument-koji-je-​uzdrmao-prosvje​tu--malo-sam-ne​pismen--ali-stv​arno-sam-htio-b​iti-ravnatelj-/​11 (...)
Link

100%

Majka Zavadlavove žrtve:'Pravda nije zadovoljena. Naša djeca trunu u grobu, a on lipo sad živi bolj
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3986450/m​ajka-zavadlavov​e-zrtvepravda-n​ije-zadovoljena​-nasa-djeca-tru​nu-u-grobu-a-on​-lipo-sad-zivi-​bolje-nego-je-p​rije-zivio-u-sv​ojoj-fam (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/majka-zavad​lavove-zrtve-pr​avda-nije-zadov​oljena-nasa-dje​ca-trunu-u-grob​u-a-on-zivi-bol​je-nego-prije-1​50 (...)
Link

100%

Petek otkrio: 'Bandić i HDZ se dogovorili, predstavili su Markotić kao Zagrepčanku godine' - RTL VI
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3986034/p​etek-otkrio-ban​dic-i-hdz-se-do​govorili-predst​avili-su-markot​ic-kao-zagrepca​nku-g (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​markotic-se-smi​jesi-priznanje-​za-zagrepcanku-​godine-petek-hd​z-i-bandic-su-s​e-dogovorili-oc​ito-ne-samo-o-t​ome-150 (...)
Link

100%

Bačić: 'Da je Milanović premijer otišao bi na godišnji odmah nakon srpanjskih izbora' | 24sata
http://24sata.hr/news​/bacic-da-je-mi​lanovic-premije​r-otisao-bi-na-​godisnji-odmah-​nakon-srpanjski​h-izbora-6 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​za-nove-zastupn​ike-nece-biti-l​jetne-stanke-mi​lanovicu-nezami​slivo-da-se-sab​or-formira-pa-d​a-zastupnici-od​u-na-odmor/1038 (...)
Link

100%

Koronavirus: 'Roditelji su u Zaprešiću vodili djecu na groblje da se igraju' | 24sata
http://24sata.hr/news​/roditelji-su-u​-zapresicu-vodi​li-djecu-na-gro​blje-da-se-igra​ju-6 (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​video-dodem-ja-​jucer-na-parkir​aliste-a-njih-s​edmorica-piju-p​ivo-sef-zapresi​ckog-stozera-oc​itao-lekciju-on​ima-koji-se-ne-​pridrzavaju-mje​ra/101 (...)
Link

100%

Židovi i imigracija - Stormfront
http://stormfront.org​/foru (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
http://www.jut​arnji.hr/svijet​/clanak...,14,,​129912.jl
http://jutarnji.hr/sv​ijet/clanak/art​-2008,8,14,,129​9 (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.