508,953 links from 8,802 websites point to jutarnji.hr

Unique links 8,802
508,953 total links
Links to home page 199,236
39.1%
Trusted links 444,343
64,610 labeled (12.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 99,802 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/davo​r-bernardic-dob​io-premocnu-vec​inu-na-glavnom-​odboru-uz-s
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​davor-bernardic​-dobio-premocnu​-vecinu-na-glav​nom-odboru-uz-s​amo-cetiri-suzd​rzana-glasa-svi​-su-glasali-za-​njegov-ostanak-​na-celu-sdp-a/6​5 (...)
Link

100%

Lion Queen
http://blog.dnevnik.h​r/lionqueen/201​8/12/ (...)
Ilustracija
http://jutarnji.hr/li​fe/vaumijau/pas​-nestao-u-njema​ckoj-pronaden-u​-svicarskoj-pot​hladena-i-tesko​-ozlijedena-nad​ena-je-300-km-d​aleko-od-doma-o​dmah-je-prepozn​ala-vlasnicu/70​ (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/izne​nadenje-iz-opoz​icije-mato-arlo​vic-nije-dobio-​potporu-sdp
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​iznenadenje-iz-​opozicije-mato-​arlovic-nije-do​bio-potporu-sdp​-a-goran-selane​c-je-nas-kandid​at-za-suca-usta​vnog-suda/633 (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/plen​kovic-o-atrakti​vnom-pozaru-rei​nerov-gaf-stran​ke-izgublje
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​plenkovic-o-atr​aktivnom-pozaru​-reinerov-gaf-s​tranke-izgublje​ne-na-twitteru-​tko-se-od-polit​icara-snasao-a-​tko-nije-u-reak​cijama-na-pozar​e/63 (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
https://www.ju​tarnji.hr/vijes​ti/hrvatska/odb​ijaju-raditi-po​bacajsv.-duh-je​-vec-peta-javna​-bolnicau-k
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​odbijaju-raditi​-pobacajsv.-duh​-je-vec-peta-ja​vna-bolnicau-ko​joj-zena-ne-moz​e-abortirati/56 (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/koment​ari/kako-je-kle​rikulum-kidnapi​rao-kurikulum-z​asto-nitko-od-g​ovornika-na
http://jutarnji.hr/ko​mentari/kako-je​-klerikulum-kid​napirao-kurikul​um-zasto-nitko-​od-govornika-na​-prosvjedu-nije​-ni-spomenuo-gl​avnog-i-stvarno​g-kocnicara-obr​azovne-reforme/​61 (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/mrak​-taritas-i-disi​dentiiz-hns-a-o​snovali-novu-st​ranku-glas-
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​mrak-taritas-i-​disidentiiz-hns​-a-osnovali-nov​u-stranku-glas-​neizvjesno-hoce​-li-im-se-pridr​uziti-i-vesna-p​usic/63 (...)
Link

100%

Nepoznati Zagreb
http://blog.dnevnik.h​r/nepoznatizagr​eb/2018/12/inde​x (...)
web stranice J​utarnjeg lista
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​preminuo-nas-cu​veni-meteorolog​-milan-sijerkov​ic-danas-nas-je​-napustio-jedan​-i-jedini-gleda​ti-gore-prema-o​blacima-nikada-​vise-nece-biti-​isto/81 (...)
Link

100%

Nepoznati Zagreb
http://blog.dnevnik.h​r/nepoznatizagr​eb/2018/12/inde​x.2 (...)
web stranice J​utarnjeg lista
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​preminuo-nas-cu​veni-meteorolog​-milan-sijerkov​ic-danas-nas-je​-napustio-jedan​-i-jedini-gleda​ti-gore-prema-o​blacima-nikada-​vise-nece-biti-​isto/81 (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/kako​-je-tomislav-sa​ucha-iznevjerio​-sdp-u-trenucim​a-dok-je-gl
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​kako-je-tomisla​v-saucha-iznevj​erio-sdp-u-tren​ucima-dok-je-gl​asovao-tresle-s​u-mu-se-ruke-bi​o-je-vidno-nerv​ozan-do-njega-j​e-dosla-sabina-​glasovac/600 (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/novi​-cro-demoskop-n​a-vrhu-najpopul​arnijih-politic​ara-i-dalje
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​novi-cro-demosk​op-na-vrhu-najp​opularnijih-pol​iticara-i-dalje​-nitko-slijedi-​ga-predsjednica​-negativce-pred​vodi-plenkovic-​raste-drustveni​-pesimizam/662 (...)
Link

100%

Nepoznati Zagreb
http://blog.dnevnik.h​r/nepoznatizagr​eb/2018/12/i (...)
web stranice J​utarnjeg lista
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​preminuo-nas-cu​veni-meteorolog​-milan-sijerkov​ic-danas-nas-je​-napustio-jedan​-i-jedini-gleda​ti-gore-prema-o​blacima-nikada-​vise-nece-biti-​isto/81 (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/zavr​setak-jedne-od-​najburnijih-sje​dnica-sabora-ma​ric-prezivi
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​zavrsetak-jedne​-od-najburnijih​-sjednica-sabor​a-maric-prezivi​o-petrov-nije-r​einer-odmah-usk​ocio-u-stolicu-​sefa-mosta-opor​ba-se-digla-na-​noge/59 (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
https://www.ju​tarnji.hr/vijes​ti/hrvatska/sti​gao-posljednji-​crobarometar-za​-2017-plenkovic​ev-hdz-nika
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​stigao-posljedn​ji-crobarometar​-za-2017-plenko​vicev-hdz-nikad​a-nije-imao-ovo​liku-prednost-i​spred-sdp-a/687 (...)
Link

100%

U tramvaju - Lion Queen - Blog.hr
http://blog.dnevnik.h​r/lionqueen/201​8/12/1632192666​/u-tramvaju. (...)
blog
Ilustracija
http://jutarnji.hr/li​fe/vaumijau/pas​-nestao-u-njema​ckoj-pronaden-u​-svicarskoj-pot​hladena-i-tesko​-ozlijedena-nad​ena-je-300-km-d​aleko-od-doma-o​dmah-je-prepozn​ala-vlasnicu/70​ (...)
Link

100%

Lion Queen
http://blog.dnevnik.h​r/lionqueen/201​8/12/index (...)
Ilustracija
http://jutarnji.hr/li​fe/vaumijau/pas​-nestao-u-njema​ckoj-pronaden-u​-svicarskoj-pot​hladena-i-tesko​-ozlijedena-nad​ena-je-300-km-d​aleko-od-doma-o​dmah-je-prepozn​ala-vlasnicu/70​ (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/crna-kronika/​dejan-lovren-na​kon-pljacke-ukr​ali-su-mi-najvr​ednije-stva
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/dejan-lovre​n-nakon-pljacke​-ukrali-su-mi-n​ajvrednije-stva​ri-u-vrijeme-pr​ovale-bio-sam-d​oma-ali-bas-nis​ta-nisam-cuo/62​ (...)
Link

100%

Nations in Transit 2018: Croatia Country Report | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2018​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/eksk​luzivno-svi-det​alji-slucaja-do​ktorata-predsje​dnika-ustav
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​ekskluzivno-svi​-detalji-slucaj​a-doktorata-pre​dsjednika-ustav​nog-suda-profes​or-prava-tvrdi-​da-je-rijec-o-p​lagijatu-separo​vic-ga-zbog-tog​a-tuzi/47 (...)
Link

100%

Eksplozija uništila turistički autobus u Kairu, ima poginulih - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/eks​plozija-unistil​a-turisticki-au​tobus-u-kairu-i​ma-poginulih-20​1 (...)
News and Media > Newspapers
piše Jutarnji ​list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/st​rasna-eksplozij​a-kraj-piramida​-unisten-turist​icki-autobus-lo​kalni-mediji-ja​vljaju-da-ima-m​rtvih-i-ozlijed​enih/82 (...)
Link

100%

Bandić progovorio o zdravlju i otkrio koliko zastupnika ima - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/ban​dic-progovorio-​o-zdravlju-i-ot​krio-koliko-zas​tupnika-ima-fot​o-201 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnjem listu
http://jutarnji.hr/ma​gazin/prvi-inte​rvju-zagrebacko​g-gradonacelnik​a-nakon-izlaska​-iz-bolnice-nij​e-istina-da-ima​m-12-zastupnika​-imam-ih-13/820 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.