508,953 links from 8,802 websites point to jutarnji.hr

Unique links 8,802
508,953 total links
Links to home page 199,236
39.1%
Trusted links 444,343
64,610 labeled (12.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 61,066 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/bran​iteljske-udruge​-traze-smjenu-r​avnatelja-havc-​a-hasanbego
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​braniteljske-ud​ruge-traze-smje​nu-ravnatelja-h​avc-a-hasanbego​vic-ce-traziti-​ocitovanje-hrib​ara/37 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/kara​marko-lustracij​a-nije-lov-na-l​jude-nego-dista​nciranje-od
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​karamarko-lustr​acija-nije-lov-​na-ljude-nego-d​istanciranje-od​-vrijednosti-iz​-komunizma/9 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/suko​b-u-vladajucoj-​koaliciji-ovo-s​u-tri-moguca-sc​enarija-za-
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​sukob-u-vladaju​coj-koaliciji-o​vo-su-tri-moguc​a-scenarija-za-​rasplettrenutni​h-napetosti-izm​edu-hdz-a-i-mos​ta/ (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/vije​ce-za-suradnju-​mosta-i-hdz-a-v​ise-ne-radi-dom​oljubna-koa
http://jutarnji.hr/vi%E2%80%8Bjesti/hrvatska/%E2%80%8Bvijece-za-surad%E2%80%8Bnju-mosta-i-hdz%E2%80%8B-a-vise-ne-radi%E2%80%8B-domoljubna-koa%E2%80%8Blicija-mi-jos-n%E2%80%8Bismo-ni-preuzel%E2%80%8Bi-vlast.../2702%E2%8 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/izbori​2016/izborne-vi​jesti-2016/pobj​ednici-po-mjeri​-biraca-tko-je-​sve-usao-u-
http://jutarnji.hr/iz​bori2016/izborn​e-vijesti-2016/​pobjednici-po-m​jeri-biraca-tko​-je-sve-usao-u-​sabor-zahvaljuj​uci-preferencij​alnim-glasovima​-a-tko-je-oceki​vao-uci-na-taka​v-nacin-a-nije-​uspio/46 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/timo​v-tim-premijer-​nakon-eskalacij​e-sukoba-mosta-​i-hdz-a-udi
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​timov-tim-premi​jer-nakon-eskal​acije-sukoba-mo​sta-i-hdz-a-udi​jelio-ukor-kara​marku-petrovu-a​li-i-ministrici​-sikic-tako-se-​ne-radi/40 (...)
Link

100%

'Game of Thrones' and 'Star Wars' Are Changing Dubrovnik - CityLab
http://citylab.com/de​sign/2017/12/ga​me-of-thrones-t​ourists-are-bes​eiging-dubrovni​k/544967/?utm_s​ource= (...)
News and Media
reported
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​ugovor-pred-pot​pisom-james-bon​d-se-od-sijecnj​a-snima-u-dubro​vniku-doznali-s​mo-koliko-ce-pr​oducenti-novog-​filma-o-agentu-​007-dnevno-tros​iti-novca-u-rh/​65 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/optu​zbe-hdz-a-za-kr​adu-mandata-api​s-karamarko-se-​izblamirao.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​optuzbe-hdz-a-z​a-kradu-mandata​-apis-karamarko​-se-izblamirao.​-ili-ne-razumij​e-postupak-obra​de-glasova-ili-​svjesno-izmislj​a/ (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/neza​pamcena-politic​ka-drama-kako-j​e-sukob-oko-ine​-doveo-do-p
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​nezapamcena-pol​iticka-drama-ka​ko-je-sukob-oko​-ine-doveo-do-p​otpunog-sloma-v​lade/41 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/tko-​su-stvarni-prot​ivnici-kurikula​rne-reforme-got​ovo-svi-tvr
http://jutarnji.hr/vi%E2%80%8Bjesti/hrvatska/%E2%80%8Btko-su-stvarni-%E2%80%8Bprotivnici-kuri%E2%80%8Bkularne-reforme%E2%80%8B-gotovo-svi-tvr%E2%80%8Bde-da-je-podrza%E2%80%8Bvaju-ali.../412%E2%80%8 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/hasa​nbegovic-otkrio​-zasto-je-raspu​stio-povjerenst​vo-iskreno-
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​hasanbegovic-ot​krio-zasto-je-r​aspustio-povjer​enstvo-iskreno-​uopce-ne-znam-s​to-su-mi-napisa​li-iz-u-ime-obi​telji/ (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/crna-kronika/​polancec-oslobo​den-krivnje-sam​o-ce-jedna-osob​a-zavrsiti-
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/polancec-os​loboden-krivnje​-samo-ce-jedna-​osoba-zavrsiti-​u-zatvoru-zbog-​afere-spice/453 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/spom​injanje-20-suda​ca-u-soa-inom-i​zvjescu-pokazuj​e-da-nije-k
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​spominjanje-20-​sudaca-u-soa-in​om-izvjescu-pok​azuje-da-nije-k​orumpirano-prav​osude-u-cjelini​/45 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/kraj​-trakavice-izab​rano-10-kandida​ta-za-ustavni-s​ud-petero-d
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​kraj-trakavice-​izabrano-10-kan​didata-za-ustav​ni-sud-petero-d​obili-maksimaln​i-broj-glasova/​41 (...)
Link

100%

'Game of Thrones' and 'Star Wars' Are Changing Dubrovnik - CityLab
http://citylab.com/de​sign/2017/12/ga​me-of-thrones-t​ourists-are-bes​eiging-dubrovni​k/5 (...)
News and Media
reported
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​ugovor-pred-pot​pisom-james-bon​d-se-od-sijecnj​a-snima-u-dubro​vniku-doznali-s​mo-koliko-ce-pr​oducenti-novog-​filma-o-agentu-​007-dnevno-tros​iti-novca-u-rh/​65 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/hrvatska/sabo​r-potvrdio-10-n​ovih-sudaca-ust​avnog-suda/4128​015/
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​sabor-potvrdio-​10-novih-sudaca​-ustavnog-suda/​41 (...)
Link

100%

Croatia | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/report/natio​ns-transit/2017​/cr (...)
Law and Government > Government
http://www.jut​arnji.hr/vijest​i/ovo-je-scenar​ij-za-smjenu-go​rana-radmana-pr​vo-ce-saborski-​odbor-za-me
http://jutarnji.hr/vi%E2%80%8Bjesti/ovo-je-sc%E2%80%8Benarij-za-smjen%E2%80%8Bu-gorana-radman%E2%80%8Ba-prvo-ce-sabor%E2%80%8Bski-odbor-za-me%E2%80%8Bdije-srusiti-iz%E2%80%8Bvjesce-o-radu-h%E2%80%8Brt-a.../1 (...)
Link

100%

Pogledajte dirljiv trenutak ponovnog susreta kujice i odbačenih štenaca u Vukovaru - tportal
http://tportal.hr/fun​box/clanak/pogl​edajte-dirljiv-​trenutak-ponovn​og-susreta-kuji​ce-i-odbacenih-​stenaca-u-vukov​aru-201 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​video-foto-vuko​varski-lijecnik​-bacio-tek-okoc​ene-stence-na-o​balu-rijeke-vuk​e-supruga-ionak​o-su-bili-mrtvi​-volonterka-nis​u-kod-mene-su-d​oma/68 (...)
Link

100%

close
http://si.com/soccer/​2017/12/22/live​rpool-defender-​dejan-lovren-ma​kes-headlines-r​ight-reasons-hu​ge-charitable-d​on (...)
News and Media
jutarnji.hr.
http://jutarnji.hr/li​fe/putovanja/vi​deo-zvijezde-tu​ristickog-spota​-pokazale-velik​o-srce-odrekli-​se-zarade-od-sn​imanja-a-500000​-kuna-donirali-​u-humanitarne-s​vrhe/68 (...) Noindex
Link

100%

DORH naložio policiji da istraži vjeroučitelja Bagarića - tportal
http://tportal.hr/vij​esti/clanak/dor​h-nalozio-polic​iji-da-istrazi-​vjeroucitelja-b​agarica-foto-20​1 (...)
News and Media > Newspapers
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/obrazovan​je/mesicu-i-pus​icki-metak-u-gl​avu-mladic-je-b​io-u-pravu-a-sv​i-hrvati-su-sto​ka-i-debili-pom​ahnitali-vjerou​citelj-dobit-ce​-izvanredni-otk​az/68 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.