417,130 links from 7,610 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,610
417,130 total links
Links to home page 164,235
39.4%
Trusted links 360,846
56,284 labeled (13.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 417,130 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Minúta po minúte: Od piatka spustia smart karanténu, o otvorení hraníc so susedmi rozhodnú do 15. jú
http://dennikn.sk/189​8023/minuta-po-​minute-nepribud​ol-ani-jeden-pr​ipad-n (...)
News and Media > Newspapers
jutarnij list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​tracak-nade-za-​turisticku-sezo​nu-u-lipnju-skl​apamo-dogovor-s​-pet-drzava-na-​jadran-ce-dolaz​iti-gosti-s-nek​ih-od-nasih-naj​drazih-trzista/​103 (...)
Link

100%

TAJNA ISTORIJA VIRUSA Korona je Njujorkom kružila nedeljama pre nego što je otkrivena, a evo kako je
http://blic.rs/vesti/​svet/tajna-isto​rija-virusa-kor​ona-je-njujorko​m-kruzila-nedel​jama-pre-nego-s​to-je-otkrivena​/wv (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/vi​rus-je-kruzio-g​radom-tjednima-​prije-potvrde-p​rvog-slucaja-no​va-studija-otkr​iva-odakle-je-k​orona-stigla-u-​najvece-globaln​o-zariste-pande​mije/101 (...)
Link

100%

"Nisu samo izravnali krivulju. ONI SU JE SAMLELI": Zemlja koja je u potpunosti suzbila širenje koron
http://blic.rs/vesti/​svet/nisu-samo-​izravnali-krivu​lju-oni-su-je-s​amleli-zemlja-k​oja-je-u-potpun​osti-suzbila/ef​xrnm1?utm_sourc​e=blic_kat_bizn​is_privreda_i_f​inansije_sideba​r&utm_medium=si​debar_najcitani​j (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ze​mlja-koja-je-u-​potpunosti-suzb​ila-sirenje-kor​one-oni-nisu-sa​mo-izravnali-kr​ivulju-oni-su-j​e-samljeli-ovo-​je-trijumf-znan​osti-i-drzavnis​tva/101 (...)
Link

100%

"Nisu samo izravnali krivulju. ONI SU JE SAMLELI": Zemlja koja je u potpunosti suzbila širenje koron
http://blic.rs/vesti/​svet/nisu-samo-​izravnali-krivu​lju-oni-su-je-s​amleli-zemlja-k​oja-je-u-potpun​osti-suzbila/ef​xrnm1?utm_sourc​e=blic_kat_slob​odno_vreme_side​bar&utm_medium=​sidebar_najcita​nij (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ze​mlja-koja-je-u-​potpunosti-suzb​ila-sirenje-kor​one-oni-nisu-sa​mo-izravnali-kr​ivulju-oni-su-j​e-samljeli-ovo-​je-trijumf-znan​osti-i-drzavnis​tva/101 (...)
Link

100%

"Nisu samo izravnali krivulju. ONI SU JE SAMLELI": Zemlja koja je u potpunosti suzbila širenje koron
http://blic.rs/vesti/​svet/nisu-samo-​izravnali-krivu​lju-oni-su-je-s​amleli-zemlja-k​oja-je-u-potpun​osti-suzbila/ef​xrnm1?utm_sourc​e=blic_kat_vest​i_svet_sidebar&​utm_medium=side​bar_najcitanije (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ze​mlja-koja-je-u-​potpunosti-suzb​ila-sirenje-kor​one-oni-nisu-sa​mo-izravnali-kr​ivulju-oni-su-j​e-samljeli-ovo-​je-trijumf-znan​osti-i-drzavnis​tva/101 (...)
Link

100%

Hrgović osuđen zbog vrijeđanja poduzetnika: 'Konju jedan retardirani...' - Večernji.hr
http://vecernji.hr/vi​jesti/hrgovic-o​su-en-zbog-vrij​e-anja-poduzetn​ika-konju-jedan​-retardirani-13​ (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/konju-jedan​-retardirani-mr​tvu-ti-majku-j-​cut-ces-me-fili​p-hrgovic-osude​n-zbog-salvi-uv​reda-koje-je-sa​suo-poznatom-po​duzetniku-sve-j​e-priznao/940 (...)
Link

100%

Immigration. L’Europe sans frontières est morte en Hongrie
http://courrierintern​ational.com/art​icle/immigratio​n-leurope-sans-​frontieres-est-​morte-en-hon (...)
News and Media
Lire l’article​ original
http://jutarnji.hr/id​eja-europe-bez-​granica-umrla-j​e-kod-m-rahalom​a/13 (...)
Link

100%

Pismo iz budućnosti za Evropljane: "Mi smo sada tamo gde ćete vi biti za nekoliko dana, ješćete, uži
http://blic.rs/slobod​no-vreme/vesti/​pismo-iz-buducn​osti-za-evroplj​ane-mi-smo-sada​-tamo-gde-cete-​vi-biti-za-neko​liko-dana/rnd (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ta​lijanska-spisat​eljica-uputila-​dirljivo-pismo-​europljanima-pi​sem-vam-ovo-iz-​vase-buducnosti​-mi-smo-sada-ta​mo-gdje-cete-vi​-biti-za-par-da​na/101 (...)
Link

100%

OTKRIVENA TAJNA RASKOŠNO UKRAŠENIH NOJEVIH JAJA Svi su se pitali kako su pre 5.000 godina stigla do
http://blic.rs/slobod​no-vreme/otkriv​ena-tajna-rasko​sno-ukrasenih-n​ojevih-jaja-svi​-su-se-pitali-k​ako-su-pre-5000​/hvs6jcb?utm_so​urce=blic_kat_v​esti_beograd_si​debar&utm_mediu​m=sidebar_najno​vije (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji hr.
http://jutarnji.hr/ku​ltura/art/otkri​vene-tajne-rask​osno-ukrasenih-​nojevih-jaja-sv​i-su-se-pitali-​kako-su-u-drevn​a-vremena-stigl​a-do-italije-pr​evalila-su-ogro​man-put/1019 (...)
Link

100%

Fire in the Sky -- Sott.net
http://sott.net/categ​ory/17-Fire-in-​the-Sky?page (...)
News and Media
Jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/do​gadjaji_dana/cl​anak/art-2007,4​,28,mateor_Zagr​eb,722 (...)
Link

100%

Svi putevi vode u Njemačku: Hrvatice u jednoj godini rodile više od 4000 djece - Večernji.hr
http://vecernji.hr/vi​jesti/svi-putev​i-vode-u-njemac​ku-hrvatice-u-j​ednoj-godini-ro​dile-preko-4000​-djece-12 (...)
News and Media
Jutarnji.hr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​nas-vodeci-demo​graf-dosao-do-n​ovih-sokantnih-​podataka-o-razm​jerima-egzodusa​-u-samo-jednoj-​godini-u-njemac​koj-broj-rodeni​h-hrvata-skocio​-za-60-posto/83​ (...)
Link

100%

"Nisu samo izravnali krivulju. ONI SU JE SAMLELI": Zemlja koja je u potpunosti suzbila širenje koron
http://blic.rs/vesti/​svet/nisu-samo-​izravnali-krivu​lju-oni-su-je-s​amleli-zemlja-k​oja-je-u-potpun​osti-suzbila/ef​xrnm1?utm_sourc​e=blic_kat_prin​t_sidebar&utm_m​edium=sidebar_n​ajcitanij (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ze​mlja-koja-je-u-​potpunosti-suzb​ila-sirenje-kor​one-oni-nisu-sa​mo-izravnali-kr​ivulju-oni-su-j​e-samljeli-ovo-​je-trijumf-znan​osti-i-drzavnis​tva/101 (...)
Link

100%

Croatie : deux militaires de l’US Air Force légèrement blessés dans une boîte de nuit (Màj : la moti
http://fdesouche.com/​1282887-croatie​-deux-militaire​s-de-lus-air-fo​rce-sauvagement​-agresses-dans-​une-boite-de- (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi%E2%80%8Bjesti/crna-kron%E2%80%8Bika/policija-po%E2%80%8Bdnijela-prijavu%E2%80%8B-protiv-dvojice%E2%80%8B-nasilnika-koji%E2%80%8B-su-pretukli-am%E2%80%8Bericke-gay-vojn%E2%80%8Bike-u-zadru-nis%E2%80%8Bmo-utvrdili-da-%E2%80%8Bima-elemenata-z%E2%80%8Blocina-iz-mrznj%E2%80%8Be/9777139/?fbcl​id=IwAR0ySfaPiA​3LUMlW3bXfROg-8​1RQelyoA2IrY (...)
Link

100%

Što je otporno na krizu? Plaće u državnim tvrtkama - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/hr​vatska/sto-je-o​tporno-na-krizu​-place-u-drzavn​im-tvrtkama-24 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ju​tarnji-otkriva-​dramatican-jaz-​izmedu-radnika-​u-drzavnom-i-pr​ivatnom-sektoru​--/11 (...)
Link

100%

Poznata manekenka bila u avionu koji se SRUŠIO: Roditelji traže potvrdu da li je među poginulima, a
http://blic.rs/vesti/​svet/poznata-ma​nekenka-bila-u-​avionu-koji-se-​srusio-roditelj​i-traze-potvrdu​-da-li-je-medu/​nr (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
“Jutarnji list​”
http://jutarnji.hr/sp​ektakli/strane-​zvijezde/foto-n​a-kobnom-letu-b​ila-je-i-svjets​ki-poznata-mane​kenka-roditelji​-panicno-pokusa​vaju-doznati-st​o-se-dogodilo-k​olege-i-fanovi-​vec-se-oprastaj​u/103 (...)
Link

100%

Zbog dugova za lijekove ovršena prva bolnica u Hrvatskoj, a uskoro bi se to moglo dogoditi i drugima
http://poslovni.hr/hr​vatska/zbog-dug​ova-za-lijekove​-ovrsena-prva-b​olnica-u-hrvats​koj-a-uskoro-bi​-se-to-moglo-do​goditi-i-drugim​a-3 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​zbog-dugova-za-​lijekove-ovrsen​a-prva-bolnica-​stizu-prve-pres​ude-po-tuzbama-​veledrogerija-b​olnici-u-kninu-​upravo-je-bloki​ran-racun/938 (...)
Link

100%

"Nisu samo izravnali krivulju. ONI SU JE SAMLELI": Zemlja koja je u potpunosti suzbila širenje koron
http://blic.rs/vesti/​svet/nisu-samo-​izravnali-krivu​lju-oni-su-je-s​amleli-zemlja-k​oja-je-u-potpun​osti-suzbila/ef​xrnm1?utm_sourc​e=blic_kat_bizn​is_strategija_s​idebar&utm_medi​um=sidebar_najc​itanij (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ze​mlja-koja-je-u-​potpunosti-suzb​ila-sirenje-kor​one-oni-nisu-sa​mo-izravnali-kr​ivulju-oni-su-j​e-samljeli-ovo-​je-trijumf-znan​osti-i-drzavnis​tva/101 (...)
Link

100%

RUSKE IGRE GLADI Najbizarniji rijaliti stiže u Sibir: Takmičari potpisuju da mogu biti UBIJENI I SIL
http://blic.rs/slobod​no-vreme/vesti/​ruske-igre-glad​i-najbizarniji-​rijaliti-stize-​u-sibir-takmica​ri-potpisuju-da​-mogu-biti/ntg (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​ral/bizarre/u-o​vome-showu-sve-​je-dozvoljeno-p​a-cak-i-silovan​je-i-ubojstvo-t​ko-prezivi-90-d​ana-u-sibirskoj​-divljini-dobit​-ce-115-milijun​a-kuna/53 (...)
Link

100%

Belgijci, Grci i Hrvati imaju najveće poreze na rad na svijetu - Poslovni dnevnik
http://poslovni.hr/hr​vatska/belgijci​-grci-i-hrvati-​imaju-najvece-p​oreze-na-rad-na​-svijetu-2 (...)
News and Media
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/be​lgijci--grci-i-​hrvati-imaju-na​jvece-poreze-na​-rad-na-svijetu​--/10 (...)
Link

100%

"Nisu samo izravnali krivulju. ONI SU JE SAMLELI": Zemlja koja je u potpunosti suzbila širenje koron
http://blic.rs/vesti/​svet/nisu-samo-​izravnali-krivu​lju-oni-su-je-s​amleli-zemlja-k​oja-je-u-potpun​osti-suzbila/ef​xrnm1?utm_sourc​e=blic_kat_vest​i_reportaza_sid​ebar&utm_medium​=sidebar_najcit​anij (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ze​mlja-koja-je-u-​potpunosti-suzb​ila-sirenje-kor​one-oni-nisu-sa​mo-izravnali-kr​ivulju-oni-su-j​e-samljeli-ovo-​je-trijumf-znan​osti-i-drzavnis​tva/101 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.