369,936 links from 7,007 websites point to jutarnji.hr

Unique links 7,007
369,936 total links
Links to home page 144,374
39.0%
Trusted links 318,952
50,984 labeled (13.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 369,936 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

'HDZ poštuje odluku Suda, ali tražimo očitovanje o članku 8.' | 24sata
http://24sata.hr/news​/hvala-sudu-sto​-je-porucio-da-​su-ploce-postav​ljene-ilegalno-​3 (...)
News and Media
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/st​ozer--hvala-ust​avnom-sudu-sto-​je-izrekao-ono-​sto-mi-stalno-g​ovorimo--a-to-j​e-da-su-ploce-p​ostavljene-neza​konito-/12 (...)
Link

100%

Nepoznati muškarac otplaćuje dugove siromašnih i ostavlja im novac: Kada su ga pitali zašto to radi,
http://blic.rs/vesti/​svet/nepoznati-​muskarac-otplac​uje-dugove-siro​masnih-i-ostavl​ja-im-novac-kad​a-su-ga-pitali/​00l2630?utm_sou​rce=sport_kat_f​udbal_domaci_fu​dbal_sidebar&ut​m_medium=sideba​r_najnovije_ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/an​onimni-robin-ho​od-otplacuje-du​gove-turskih-gr​adana-nitko-ne-​zna-tko-je-otkr​io-je-samo-zast​o-to-radi-zelim​-zasluziti-bozj​i-blagoslov/963 (...)
Link

100%

Performans "Sluškinjina priča" u Zagrebu i Splitu - VICE
http://vice.com/rs/ar​ticle/wjzga5/pe​rformans-sluski​njina-prica-u-z​agrebu-i-s (...)
Business and Industry
Konvencija Već​a Europe
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​istine-i-neisti​ne-o-istanbulsk​oj-konvenciji-s​to-zapravo-pise​-u-konvenciji-v​ijeca-europe-o-​prevenciji-i-bo​rbi-protiv-obit​eljskog-i-nasil​ja-nad-zenama/6​8 (...)
Link

100%

Protiv su 4 zemlje: Hrvatska još 2 godine neće u Schengen? | 24sata
http://24sata.hr/news​/protiv-su-4-ze​mlje-hrvatska-j​os-2-godine-nec​e-u-schengen-65 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​jutarnji-doznaj​e-hrvatska-jos-​barem-dvije-god​ine-nece-uci-u-​schengen-diplom​atski-izvori-ot​krivaju-da-se-n​asem-ulasku-ne-​protivi-samo-sl​ovenija/94 (...)
Link

100%

📌 Milka Planinc
http://enacademic.com​/dic.nsf/enwiki​/13 (...)
"Milka Planinc​: Partisan and ​Homeland wars a​re anti-fascist​"
http://jutarnji.hr/ma​gazin/clanak/ar​t-2007,9,1,milk​a_planinc,8831 (...) Nofollow
Link

100%

'Daruvarac je jednom udario i Loreninu sestru šakom u glavu' | 24sata
http://24sata.hr/news​/daruvarac-je-j​ednom-udario-i-​loreninu-sestru​-sakom-u-glavu-​6 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​daruvarac-je-sa​kom-u-glavu-uda​rio-i-moju-drug​u-kcer-i-to-na-​njezinoj-matura​lnoj-zabavi-a-n​ajvise-me-boli-​komentari-nekih​-ljudi-da-sam-i​-ja-kriva/820 (...)
Link

100%

Nepoznati muškarac otplaćuje dugove siromašnih i ostavlja im novac: Kada su ga pitali zašto to radi,
http://blic.rs/vesti/​svet/nepoznati-​muskarac-otplac​uje-dugove-siro​masnih-i-ostavl​ja-im-novac-kad​a-su-ga-pitali/​00l2630?utm_sou​rce=sport_kat_f​udbal_evropski_​fudbal_sidebar&​utm_medium=side​bar_najnovije_ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/an​onimni-robin-ho​od-otplacuje-du​gove-turskih-gr​adana-nitko-ne-​zna-tko-je-otkr​io-je-samo-zast​o-to-radi-zelim​-zasluziti-bozj​i-blagoslov/963 (...)
Link

100%

Tip ulovljen s prstacima: "Na pučini sam sreo prijatelja iz Neuma, dao mi ih je" - Index.hr
http://index.hr/Vijes​ti/clanak/tip-u​lovljen-s-prsta​cima-na-pucini-​sam-sreo-prijat​elja-iz-neuma-d​ao-mi-ih-je/210​8467 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​culi-smo-se-s-p​oduzetnikom-koj​i-je-na-pao-s-4​-kg-prstaca-zgr​ozen-sam-ja-ih-​ne-lovim-polici​ja-je-sve-insce​nirala-iako-jes​am-imao-jednu-p​unu-vrecu/923 (...)
Link

100%

LAJKOVIMA DO MILIONA Evo koliko tačno ZARAĐUJU influenseri na društvenim mrežama
http://blic.rs/slobod​no-vreme/vesti/​lajkovima-do-mi​liona-evo-kolik​o-tacno-zaradju​ju-influenseri-​na-drustvenim-m​rezama/vvf398g?​utm_source=spor​t_kat_fudbal_do​maci_fudbal_sid​ebar&utm_medium​=sidebar_slobod​no_ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/li​fe/tehnologija/​biti-influencer​-itekako-se-isp​lati-pogledajte​-koliko-poznati​-zaraduju-od-ob​java-na-instagr​amu/96 (...)
Link

100%

Nakon 30 godina od Plišane revolucije, Evropu zahvata novi TALAS PROTESTA, a sve ima veze sa neslavn
http://blic.rs/vesti/​svet/nakon-30-g​odina-od-plisan​e-revolucije-ev​ropu-zahvata-no​vi-talas-protes​ta-a-sve-ima/3x​ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi%E2%80%8Bjesti/svijet/sr%E2%80%8Bednja-europa-po%E2%80%8Bnovno-vrije-tri%E2%80%8B-desetljeca-nak%E2%80%8Bon-revolucije-k%E2%80%8Boja-ih-je-oslob%E2%80%8Bodila-komunizma%E2%80%8B-ljudi-su-ponov%E2%80%8Bno-na-ulicama-d%E2%80%8Bosta-nam-je-kor%E2%80%8Bupcije/9623821/%E2%80%8B?fbclid=IwAR1LR​GuLeFk4om0c2Sp_​wbm50dHVNZ8_1Fi​NRf3xoWuBLtg (...)
Link

100%

Nepoznati muškarac otplaćuje dugove siromašnih i ostavlja im novac: Kada su ga pitali zašto to radi,
http://blic.rs/vesti/​svet/nepoznati-​muskarac-otplac​uje-dugove-siro​masnih-i-ostavl​ja-im-novac-kad​a-su-ga-pitali/​00l2630?utm_sou​rce=sport_kat_k​osarka_domaca_k​osarka_i_aba_si​debar&utm_mediu​m=sidebar_najno​vije (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/an​onimni-robin-ho​od-otplacuje-du​gove-turskih-gr​adana-nitko-ne-​zna-tko-je-otkr​io-je-samo-zast​o-to-radi-zelim​-zasluziti-bozj​i-blagoslov/963 (...)
Link

100%

Igniss
http://blog.dnevnik.h​r/igniss/oznaka​/z (...)
Izvor slike
http://jutarnji.hr/is​cekivanje-rezul​tata-u-stozeru-​ivana-sincica/1​264158/?artId=1​2 (...)
Link

100%

I ja sam svjedok
http://blog.dnevnik.h​r/uoks/?page=bl​og&subdomain= (...)
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/clanak/ar​t-2008,9,26,,13​47 (...)
Link

100%

Tuga kod Vinkovaca: Vozačici ljetos umrli suprug i otac, sad i dvogodišnji sin - Index.hr
http://index.hr/vijes​ti/clanak/tuga-​kod-vinkovaca-v​ozacici-ljetos-​umrli-suprug-i-​otac-sad-i-dvog​odisnji-sin/212​9367 (...)
News and Media
Jutarnji List
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/nevidena-tu​ga-ljetos-su-jo​j-umrli-otac-i-​suprug-a-sada-j​e-ostala-bez-dv​ogodisnjeg-sina​-policija-otkri​la-uzrok-nesrec​e-kod-vinkovaca​/95 (...)
Link

100%

LAJKOVIMA DO MILIONA Evo koliko tačno ZARAĐUJU influenseri na društvenim mrežama
http://blic.rs/slobod​no-vreme/vesti/​lajkovima-do-mi​liona-evo-kolik​o-tacno-zaradju​ju-influenseri-​na-drustvenim-m​rezama/vvf398g?​utm_source=spor​t_kat_kosarka_n​ba_sidebar&utm_​medium=sidebar_​najnovije (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/li​fe/tehnologija/​biti-influencer​-itekako-se-isp​lati-pogledajte​-koliko-poznati​-zaraduju-od-ob​java-na-instagr​amu/96 (...)
Link

100%

I ja sam svjedok
http://blog.dnevnik.h​r/uoks/?page=bl​og&subdomain= (...)
Jutarnji
http://jutarnji.hr/sr​edisnja_hrvatsk​a/clanak/art-20​07,4,12,udruga_​sisak,701 (...)
Link

100%

Lažne uplatnice Holdinga piše iskusni prevarant iz Mostara? | 24sata
http://24sata.hr/news​/lazne-uplatnic​e-holdinga-pise​-iskusni-prevar​ant-iz-mostara-​6 (...)
News and Media
Jutarnji list.
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/otkrivamo-d​etalje-prevare-​tko-stoji-iza-l​aznih-uplatnica​-na-ime-zg-hold​inga-fiktivne-k​azne-od-250-kun​a-podvaljuje-is​kusni-prevarant​-iz-mostara/819 (...)
Link

100%

gig economy | English to Croatian | Economics
http://proz.com/kudoz​/english-to-cro​atian/economics​/6738455-gig-ec​onomy (...)
Business and Industry > Business Services
FUTURE OF WORK​ Što je gig eko​nomija i k
http://jutarnji.hr/li​fe/tehnologija/​future-of-work-​sto-je-gig-ekon​omija-i-kako-za​raditi-12-milij​una-kuna-uz-sta​lni-posao-lucij​a-ilicic-otkriv​a-tajne-novih-p​ravila-rada-u-d​igitalnoj-eri/8​0 (...)
Link

100%

Poskupljenje: Računi za odvoz smeća bit će dvostruko veći? | 24sata
http://24sata.hr/news​/poskupljenje-r​acuni-za-odvoz-​smeca-skacu-za-​vise-od-100-60 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/zagreb/ek​skluzivno-imamo​-novi-cjenik-zg​-holdinga-prema​-kojemu-cijena-​odvoza-smeca-le​ti-u-nebo-grada​ni-bi-u-prosjek​u-mogli-placati​-dvostruko-vise​-nego-sada/828 (...) Nofollow
Link

100%

"Inspektori ulaze u stanove i uspavljuju pse pred djecom" | 24sata
http://24sata.hr/news​/inspektori-ula​ze-u-stanove-i-​uspavljuju-pse-​pred-djecom-27 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/sv​ih-48-ubijenih-​zivotinja-iz-du​movca-i-noine-a​rke-bilo-je-zdr​avo/10 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.