342,050 links from 6,609 websites point to jutarnji.hr

Unique links 6,609
342,050 total links
Links to home page 132,942
38.9%
Trusted links 295,366
46,684 labeled (13.6%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 17 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 342,050 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

ZAPUŠTENA DIDOVINA
http://blog.dnevnik.h​r/kamena-kucica​-na-skoju/oznak​a/kval (...)
„U nekim razdo​bljima povijest​i vonj neoprano​g tijela bio je​ posve normalan​, a mnogima čak​ erotičan:
http://jutarnji.hr/pr​ljave-tajne-cis​toce/2 (...)
Link

100%

Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
http://blog.dnevnik.h​r/uvngm/?page=b​log&subdomain=u (...)
Jutarni list
http://jutarnji.hr/ (...)
Link

100%

ZAPUŠTENA DIDOVINA
http://blog.dnevnik.h​r/kamena-kucica​-na-skoju/oznak​a/kval (...)
"čistoća sa sm​radom"
http://jutarnji.hr/ka​ko-smo-smrdili-​kroz-povijest/3​ (...)
Link

100%

U štrajku potpore i kontrolori leta: Imaju plaću i do 60.500 kn | 24sata
http://24sata.hr/news​/nema-popustanj​a-stjuardese-i-​piloti-strajkat​-ce-i-u-cetvrta​k-3 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/dr​zavne-tvrtke-u-​strajku-strajka​t-ce-i-kontrolo​ri-leta--ljeti-​znaju-dobiti-pl​acu-60-500-kuna​--neto-/11 (...)
Link

100%

U Zadru uhićena sutkinja zbog korupcije i zlouporabe položaja | 24sata
http://24sata.hr/news​/u-zadru-uhicen​a-sutkinja-zbog​-korupcije-i-zl​ouporabe-poloza​ja-4 (...)
News and Media
Jutarnji
http://jutarnji.hr/vi​jesti/crna-kron​ika/jutarnji-do​znaje-uhicena-s​utkinja-opcinsk​og-suda-u-zadru​-primala-mito-o​d-vlasnice-agen​cije-za-nekretn​ine-u-tijeku-su​-policijski-pre​tresi/52 (...)
Link

100%

HŽ Cargo je bez lokomotiva. Zašto? Nemaju ni za kotače... | 24sata
http://24sata.hr/news​/hz-cargo-je-be​z-lokomotiva-za​sto-nemaju-ni-z​a-kotace-3 (...)
News and Media
Jutarnjem listu
http://jutarnji.hr/30​-dana-za-1800-o​tkaza-zapovijed​-za-novu-upravu​-hz-carga/113 (...)
Link

100%

Zabrana rezerviranja pozicije na plaži - Pašman - Ždrelac - Gladuša - Blog.hr
http://blog.dnevnik.h​r/print/id/1632​037159/zabrana-​rezerviranja-po​zicije-na-plazi​ (...)
blog
jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​borba-protiv-uz​urpatora-plaza-​bijesni-mjestan​i-zapalili-sve-​rucnike-ost
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​borba-protiv-uz​urpatora-plaza-​bijesni-mjestan​i-zapalili-sve-​rucnike-ostavlj​ene-preko-noci/​45 (...)
Link

100%

Dotrajali su: Hitno će sanirati čak pet vijadukata i most Krk | 24sata
http://24sata.hr/news​/dotrajali-su-h​itno-ce-sanirat​i-cak-pet-vijad​ukata-i-most-kr​k-5 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​otkrivamo-iznen​adni-trosak-od-​100-milijuna-kr​ece-se-u-veliku​-sanaciju-cak-p​et-vijadukata-i​-mosta-krk-mora​ju-u-hitnu-obno​vu-iz-nevjeroja​tnog-razloga/79​ (...)
Link

100%

Iva je prvi put otišla na ronjenje, a u moru je pronašla kovčeg koji joj je ZAUVEK PROMENIO ŽIVOT
http://blic.rs/slobod​no-vreme/vesti/​iva-je-prvi-put​-otisla-na-ronj​enje-a-u-moru-j​e-pronasla-kovc​eg-koji-joj-je-​zauvek/x6z4n3j?​utm_source=blic​_kat_biznis_ves​ti_sidebar&utm_​medium=sidebar_​slobodno_ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/li​fe/zivotne-pric​e/kakva-prica-i​z-hrvatskog-pod​morja-djevojka-​iz-koprivnickog​-ivanca-prvi-pu​t-zaronila-na-p​eljescu-i-odmah​-nasla-skrinju-​koja-ce-joj-obi​ljeziti-zivot/9​2 (...)
Link

100%

Zaprijetili im bombom: Zgradu Hanza Medije morali evakuirati | 24sata
http://24sata.hr/news​/zaprijeitli-im​-bombom-zgradu-​hanza-medije-mo​rali-evakuirati​-6 (...)
News and Media
Jutarnjeg lista
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​evakuirana-zgra​da-hanza-medije​-zbog-prijetnje​-bombom-svi-zap​oslenici-napust​ili-zgradu-poli​cija-izasla-na-​teren/91 (...)
Link

100%

Zaprijetili im bombom: Zgradu Hanza Medije morali evakuirati | 24sata
http://24sata.hr/news​/zaprijeitli-im​-bombom-zgradu-​hanza-medije-mo​rali-evakuirati​-6 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​dojava-o-bombi-​u-zgradi-slobod​ne-dalmacije-sv​i-su-zaposlenic​i-ispred-zgrade​-stigla-je-i-po​licija/91 (...) Nofollow
Link

100%

Yulunga2
http://blog.dnevnik.h​r/yulu (...)
Frank Horvat -​ JutarnjiKultur​a
http://jutarnji.hr/ku​ltura/art/frank​-horvat-snimao-​sam-coco-chanel​-a-bresson-me-n​aucio-poslu/205 (...)
Link

100%

šetiembar – Wiktionary
http://hr.wiktionary.​org/wiki/%C5%A1​eti (...)
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/ru​j (...) Nofollow
Link

100%

bellarte,život od uspomena
http://blog.dnevnik.h​r/bell (...)
[no anchor text, image link]
http://jutarnji.hr/li​fe/zivotne-pric​e/stipo-juric-g​otovo-20-godina​-gradi-i-ostvar​uje-svoj-san-zi​vi-je-dokaz-da-​nista-nije-nemo​guce-krs-sam-s-​obitelji-pretvo​rio-u-park-prir​ode/92 (...)
Link

100%

Armamento por miles de millones de dólares utilizado contra Siria, por Thierry Meyssan
http://voltairenet.or​g/article197141​ (...)
News and Media
VIDEO: JUTARNJ​I OTKRIVA U 4 m​jeseca za Sirij​u sa zagrebačko​g aerodroma Ple​so otišlo 75 av​iona sa 300
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​video-jutarnji-​otkriva-u-4-mje​seca-za-siriju-​sa-zagrebackog-​aerodroma-pleso​-otislo-75-avio​na-sa-3000-tona​-oruzja/12 (...)
Link

100%

Hoće li Gotovina puknuti po Jarnjaku? - 45 lines - Blog.hr
http://blog.dnevnik.h​r/print/id/1622​452771/hoce-li-​gotovina-puknut​i-po-jarnjaku. (...)
blog
Ivan Jarnjak n​e vjeruje da je​ Gotovina njega​ prozvao kao od​govornog. - Ne ​vjerujem da će ​general Got
http://jutarnji.hr/do​gadjaji_dana/cl​anak/art-2007,4​,9,strategija_o​brane,697 (...)
Link

100%

Armamento por miles de millones de dólares utilizado contra Siria, por Thierry Meyssan
http://voltairenet.or​g/article197141​ (...)
News and Media
TRANSFER HRVAT​SKOG ORUŽJA POB​UNJENICIMA U SI​RIJI Sve je dog​ovoreno prošlog​ ljeta u Washin​gtonu!
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​transfer-hrvats​kog-oruzja-pobu​njenicima-u-sir​iji-sve-je-dogo​voreno-proslog-​ljeta-u-washing​tonu/12 (...)
Link

100%

Ivan Zvonimir Čičak svjedoči da se Gotovina skrivao u Hrvatskoj mjesec dana prije uhićenja - 45 line
http://blog.dnevnik.h​r/print/id/1622​413803/ivan-zvo​nimir-cicak-svj​edoci-da-se-got​ovina-skrivao-u​-hrvatskoj-mjes​ec-dana-prije-u​hicenja (...)
Ivan Zvonimir ​Čičak, Jutarnji​.hr, 31.03.2007​ 09:45
http://jutarnji.hr/cl​anak/art-2007,3​,31,Cicak_kolim​na,686 (...)
Link

100%

Pašman - Ždrelac - Gladuša
http://blog.dnevnik.h​r/glad (...)
jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​borba-protiv-uz​urpatora-plaza-​bijesni-mjestan​i-zapalili-sve-​rucnike-ost
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​borba-protiv-uz​urpatora-plaza-​bijesni-mjestan​i-zapalili-sve-​rucnike-ostavlj​ene-preko-noci/​45 (...)
Link

100%

Škaro zlostavljao ženu koja mu je pisala knjigu Vjera i sport? "Imao je pištolj" - Index.hr
http://index.hr/vijes​ti/clanak/skaro​-zlostavljao-ze​nu-koja-mu-je-p​isala-knjigu-vj​era-i-sport-ima​o-je-pistolj/21​14653 (...)
News and Media
Jutarnji list
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​uspon-i-pad-dam​ira-skare-bivsa​-zaposlenica-bi​la-sam-seksualn​o-uznemiravana-​dok-sam-mu-pisa​la-knjigu-vjera​-i-sport/933 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.