9,999 links from 326 websites point to icm.cz

Unique links 326
9,999 total links
Links to home page 7,294
72.9%
Trusted links 9,803
196 labeled (2.0%)
Link Influence Score (LIS) 34%
Reg. on: 21 Jun 2000
Industry: Travel > Tourism

Showing 1-19 of 19 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

73%

Příloha č. 8: SZ 2010 12, Národní ústav pro vzdělávání
http://nuv.cz/ae/pril​oha-c-8-sz-201 (...)
Career and Education > Education
[no anchor text, image link]
http://icm.cz/ (...)
Link

73%

Práce autorských týmů ve školním roce 2010/11, Národní ústav pro vzdělávání
http://nuv.cz/nzz/pra​ce-autorskych-t​ymu-ve-skolnim-​roce-20 (...)
Career and Education > Education
[no anchor text, image link]
http://icm.cz/ (...)
Link

73%

Co připravujeme ve školním roce 2010/11, Národní ústav pro vzdělávání
http://nuv.cz/nzz/co-​pripravujeme-ve​-skolnim-roce-2​0 (...)
Career and Education > Education
[no anchor text, image link]
http://icm.cz/ (...)
Link

73%

Archiv, Národní ústav pro vzdělávání
http://nuv.cz/archiv/​20 (...)
Career and Education > Education
[no anchor text, image link]
http://icm.cz/ (...)
Link

73%

Vzdělanostní a oborová struktura 2010/11, Národní ústav pro vzdělávání
http://nuv.cz/t/vzdel​anostni-a-oboro​va-struktura-20​10 (...)
Career and Education > Education
[no anchor text, image link]
http://icm.cz/ (...)
Link

65%

Konference připomene Moravu za časů markraběte Jošta – Moravská národní obec – Za Moravu
http://zamoravu.eu/20​10/10/konferenc​e-pripomene-mor​avu-za-casu-mar​krabete- (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
P R O G R A M
http://icm.cz/files/p​ozvánk (...)
Link

44%

MISS ACADEMIA ČR 2010 - Miss, která má (s)mysl
http://missacademia.c​z/2010/partneri (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://icm.cz/ (...)
Link

33%

Co je fundraising – postřehy ze semináře pro neziskovky | Elektronický Ott
http://e-ott.info/201​0/08/27/co-je-f​undraising-post​rehy-ze-seminar​e-pro-nezisk (...)
Computer and Electronics > Software
Národním infor​mačním centru p​ro mládež
http://icm.cz/ (...)
Link

31%

Jihomoravská rada dětí a mládeže: Malá energetická akademie
http://jmdeti.cz/2010​/09/mala-energe​ticka-akademie. (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Načítání
http://icm.cz/taxonom​y/term/973/all/ (...)
Link

31%

Jihomoravská rada dětí a mládeže: Bezplatný seminář pro nestátní neziskové organizace, které budou ž
http://jmdeti.cz/2010​/08/seminar. (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Načítání
http://icm.cz/taxonom​y/term/973/all/ (...)
Link

31%

Jihomoravská rada dětí a mládeže: Vyhlášení soutěže: O nejhrdinštější fotku
http://jmdeti.cz/2010​/06/vyhlaseni-s​outeze-o-nejhrd​instejsi (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Načítání
http://icm.cz/taxonom​y/term/973/all/ (...)
Link

31%

Jihomoravská rada dětí a mládeže: Tři dny pro hrdiny - Jihomoravský kraj
http://jmdeti.cz/2010​/06/tri-dny-pro​-hrdiny-jihomor​avsky-kraj (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Načítání
http://icm.cz/taxonom​y/term/973/all/ (...)
Link

31%

Jihomoravská rada dětí a mládeže: Prezntace průřezových témat - Klíče pro život
http://jmdeti.cz/2010​/05/prezntace-p​rurezovych-tema​t-klice-pro. (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Načítání
http://icm.cz/taxonom​y/term/973/all/ (...)
Link

31%

Jihomoravská rada dětí a mládeže: Lišák
http://jmdeti.cz/2010​/05/lisak (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Načítání
http://icm.cz/taxonom​y/term/973/all/ (...)
Link

31%

Jihomoravská rada dětí a mládeže: "KOUČOVÁNÍ"
http://jmdeti.cz/2010​/05/nevite-co-j​e-koucovani-neb​o-vite-chteli. (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Načítání
http://icm.cz/taxonom​y/term/973/all/ (...)
Link

31%

Jihomoravská rada dětí a mládeže: Konference participace
http://jmdeti.cz/2010​/02/konference-​participace. (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Načítání
http://icm.cz/taxonom​y/term/973/all/ (...)
Link

5%

Komunitní škola: 2010
http://komunitniskola​.blogspot.com/2​01 (...)
Britský vzdělá​vací systém
http://icm.cz/britsky​-vzdelavaci-sy (...)
Link

5%

Komunitní škola: Stručně o vzdělávacím systému ve Velké Británii
http://komunitniskola​.blogspot.com/2​010/03/strucne-​o-vzdelavacim-s​ystemu-ve-velke​ (...)
Britský vzdělá​vací systém
http://icm.cz/britsky​-vzdelavaci-sy (...)
Link

0%

Komunitní škola: března 2010
http://komunitniskola​.blogspot.com/2​01 (...)
Britský vzdělá​vací systém
http://icm.cz/britsky​-vzdelavaci-sy (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.