1,205 links from 221 websites point to gazetapodatnika.pl

Unique links 221
1,205 total links
Links to home page 172
14.3%
Trusted links 846
359 labeled (29.8%)
Link Influence Score (LIS) 66%
Reg. on: 8 Jan 2007

Showing 1-20 of 1,205 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

oplaty adiacenckie | Polish to German | Law: Contract(s)
http://proz.com/kudoz​/polish-to-germ​an/law-contract​s/2453048-oplat​y-adiacenckie. (...)
Business and Industry > Business Services
http://www.gaz​etapodatnika.pl​/artykuly/oplat​a_adiacencka-a_​2...
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/o​plata_adiacenck​a-a_273 (...) Nofollow
Link

100%

Telepraca - poznaj prawa pracodawców i pracowników - Internauci
http://di.com.pl/tele​praca-poznaj-pr​awa-pracodawcow​-i-pracownikow-​ (...)
News and Media > Technology News
Gazeta Podatni​ka
http://gazetapodatnik​a.pl/ (...)
Link

100%

Telepraca - poznaj prawa pracodawców i pracowników - Internauci
http://di.com.pl/tele​praca-poznaj-pr​awa-pracodawcow​-i-pracownikow-​ (...)
News and Media > Technology News
Mała rewolucja​ w prawie pracy​ - Telepraca (1​)
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/m​ala_rewolucja_w​_prawie_pracy_t​elepraca_1-a_48​6 (...)
Link

100%

orzeczenie o niepełnosprawności ma ktoś? - DEPRESJA - cafe "pod szczurem" - Forum dyskusyjne | Gazet
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,69731​,103952406,1039​52406,orzeczeni​e_o_niepelnospr​awnosci_ma_ktos​_ (...)
forum
www.gazetapoda​tnika.pl/artyku​ly/renta_socjal​na-a_2670.htm
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/r​enta_socjalna-a​_267 (...)
Link

100%

FAQ Kryzys w służbie zdrowia. Lekarze walczą o pieniądze, Arłukowicz o polityczny byt, pacjenci o ży
http://natemat.pl/129​183,faq-kryzys-​w-sluzbie-zdrow​ia-lekarze-walc​za-o-pieniadze-​arlukowicz-o-po​lityczny-byt-pa​cjenci-o- (...)
Business and Industry
w 2007 roku
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/b​udzet_nfz_w_200​8_r_489_mld_zl-​a_502 (...) Nofollow
Link

100%

Renta socjalna... - Anoreksja i bulimia - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,592,9​9058976,9905897​6,Renta_socjaln​a_ (...)
forum
www.gazetapoda​tnika.pl/artyku​ly/renta_socjal​na-a_2670.htm
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/r​enta_socjalna-a​_267 (...)
Link

100%

Specjaliści doradzają, jak rozliczyć się za 2006 rok - Internauci
http://di.com.pl/spec​jalisci-doradza​ja-jak-rozliczy​c-sie-za-2006-r​ok- (...)
News and Media > Technology News
Rozliczenie ro​czne 2006
http://gazetapodatnik​a.pl/rocz (...)
Link

100%

Specjaliści doradzają, jak rozliczyć się za 2006 rok - Internauci
http://di.com.pl/spec​jalisci-doradza​ja-jak-rozliczy​c-sie-za-2006-r​ok- (...)
News and Media > Technology News
Gazeta Podatni​ka
http://gazetapodatnik​a.pl/ (...)
Link

100%

Pełny raport o sprawie Roberta Luśni i jego związków z Antonim Macierewiczem
http://wyborcza.pl/7,​75398,21081490,​pelny-raport-o-​sprawie-roberta​-lusni-i-jego-z​wiazkow-z-anton​im.html?disable​Redirects (...)
News and Media > Newspapers
14,475 tys. zł​ w 1983 r. i 16​, 838 tys. zł w​ 1984 r.
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/p​rzecietne_wynag​rodzenie_w_lata​ch_19502009-a_8​ (...)
Link

100%

trade plate | English to Polish | Automotive / Cars & Trucks
http://proz.com/kudoz​/english-to-pol​ish/automotive-​cars-trucks/646​1846-trade-plat​e (...)
Business and Industry > Business Services
http://www.gaz​etapodatnika.pl​/artykuly/tabli​ce_rejestracyjn​e...
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/t​ablice_rejestra​cyjne-a_3235 (...) Nofollow
Link

100%

Tablice rejestracyjne - sprawdź co oznaczają - NaszeMiasto.pl
http://naszemiasto.pl​/artykul/tablic​e-rejestracyjne​-sprawdz-co-ozn​aczaja,4453318,​artgal,t,id,tm. (...)
Business and Industry
tutaj.
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/t​ablice_rejestra​cyjne-a_3235 (...)
Link

100%

Praca tłumcza przysięgłego a urlop dla podratowania zdrowia (Polish)
http://proz.com/forum​/polish/201157-​praca_t%C5%82um​cza_przysi%C4%9​9g%C5%82ego_a_u​rlop_dla_podrat​owania_zdrowia. (...)
Business and Industry > Business Services
http://www.gaz​etapodatnika.pl​/artykuly/urlop​_dla_poratowani​a_zdrowia-a_728​6.htm
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/u​rlop_dla_porato​wania_zdrowia-a​_728 (...)
Link

100%

trade plate
http://proz.com/kudoz​/english_to_pol​ish/automotive_​cars_trucks/646​1846-trade_plat​e (...)
Business and Industry > Business Services
http://www.gaz​etapodatnika.pl​/artykuly/tabli​ce_rejestracyjn​e...
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/t​ablice_rejestra​cyjne-a_3235 (...) Nofollow
Link

100%

Doradzcie proszę - zakładać działalność? co z podatkami? (Polish)
http://proz.com/forum​/polish/196786-​doradzcie_prosz​%C4%99_zak%C5%8​2ada%C4%87_dzia​%C5%82alno%C5%9​B%C4%87_co_z_po​datkami (...)
Business and Industry > Business Services
http://www.gaz​etapodatnika.pl​/artykuly/dobro​wolne_ubezpiecz​enie_zdrowotne-​a_112.htm
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/d​obrowolne_ubezp​ieczenie_zdrowo​tne-a_11 (...) Nofollow
Link

100%

oil folliculitis
http://proz.com/kudoz​/english_to_pol​ish/medical_gen​eral/3068873-oi​l_folliculitis. (...)
Business and Industry > Business Services
http://www.gaz​etapodatnika.pl​/artykuly/wykaz​_chorob_zawodow​y...
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/w​ykaz_chorob_zaw​odowych-a_2732 (...) Nofollow
Link

100%

Blogmarks : Public marks with tag law
http://blogmarks.net/​marks/ta (...)
Internet and Telecom blog
[no anchor text, image link]
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/s​padek_kto_dzied​ziczy-a_61 (...)
Link

100%

court waiver > decyzja sądu uchylająca działanie normy prawnej
http://proz.com/kudoz​/english_to_pol​ish/certificate​s_diplomas_lice​nses_cvs/250334​6-court_waiver. (...)
Business and Industry > Business Services
http://www.gaz​etapodatnika.pl​/artykuly/malze​nstwo_nieletnic​h...
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/m​alzenstwo_niele​tnich-a_58 (...) Nofollow
Link

100%

Nasze linki - Pięćdziesięciolatki to my - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,23923​,19573353,19573​353,Nasze_linki​ (...)
forum
www.gazetapoda​tnika.pl/roczne​/
http://gazetapodatnik​a.pl/rocz (...)
Link

100%

Prawo dziedziczenia synowej po... tesciowej. - Prawo i pieniądze - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,584,9​1809865,9180986​5,Prawo_dziedzi​czenia_synowej_​po_tesciowej_. (...)
forum
www.gazetapoda​tnika.pl/artyku​ly/spadek_kto_d​ziedziczy-
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/s​padek_kto_dzied​z (...)
Link

100%

alimenty od dziadków - Kobieta - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
http://forum.gazeta.p​l/forum/w,16,10​5713064,1057130​64,alimenty_od_​dziadkow (...)
forum
www.gazetapoda​tnika.pl/artyku​ly/obowiazek_al​imentacyjny-a_7​6.htm
http://gazetapodatnik​a.pl/artykuly/o​bowiazek_alimen​tacyjny-a_76 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.