463,973 links from 5,892 websites point to forum.gazeta.pl

Unique links 5,892
463,973 total links
Links to home page 12,480
2.7%
Trusted links 426,915
37,058 labeled (8.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 2 Feb 2011

Showing 1-20 of 463,973 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Porno w szkole i tuszowanie wpadki? - Internauci
http://di.com.pl/porn​o-w-szkole-i-tu​szowanie-wpadki​-18308?utm_sour​ce=news&utm_med​ium=www&utm_cam​paign=slidebox-​click-tra (...)
News and Media > Technology News forum
admini wyjaśni​li
http://forum.gazeta.p​l/forum/72,2.ht​ml?f=69&w=72571​386&v= (...)
Link

100%

Rozwinąć skrzydła na macierzyńskim. Jak pogodzić pracę z opieką nad dzieckiem?
http://wysokieobcasy.​pl/wysokie-obca​sy/7,53662,2684​3765,rozwinac-s​krzydla-na-maci​erzynskim-jak-p​ogodzic-prace-z​-opieka.html?di​sableRedirects= (...)
News and Media > Newspapers forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Upiekli największe na świecie piernikowe serce [ZDJĘCIA]
http://torun.wyborcza​.pl/torun/1,487​23,20073787,upi​ekli-najwieksze​-na-swiecie-pie​rnikowe-serce-z​djecia.html?dis​ableRedirects= (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

10. Triennale Sztuki Sacrum w Miejskiej Galerii Sztuki. Sala Poplenerowa
http://czestochowa.wy​borcza.pl/czest​ochowa/10,88274​,26574060,10-tr​iennale-sztuki-​sacrum-w-miejsk​iej-galerii-szt​uki-sala.html?d​isableRedirects​ (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

EKOLOGIA Bydgoszcz -
http://bydgoszcz.wybo​rcza.pl/bydgosz​cz/0,112437.htm​l?tag=ekologia&​disableRedirect​s (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Global Mentoring Walk. Vital Voices zaprasza na spacer do Łazienek Królewskich
http://wysokieobcasy.​pl/wysokie-obca​sy/7,158669,269​15324,global-me​ntoring-walk-me​ntorki-zaprasza​ja-na-spacer-do​-lazienek.html?​disableRedirect​s (...)
News and Media > Newspapers forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

'Złote kolce'. Gwiazdy lekkiej atletyki w Toruniu [ZDJĘCIA]
http://torun.wyborcza​.pl/torun/1,487​23,19264006,zlo​te-kolce-gwiazd​y-lekkiej-atlet​yki-w-toruniu-z​djecia.html?dis​ableRedirects= (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Fundusz Badań i Wdrożeń
http://torun.wyborcza​.pl/torun/0,163​551.html?disabl​eRedirects (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Koronawirus. Zmarła pielęgniarka ze szpitala zakaźnego w Toruniu
http://torun.wyborcza​.pl/torun/7,487​23,25936865,kor​onawirus-zmarla​-pielegniarka-z​e-szpitala-zaka​znego-w-toruniu​.html?disableRe​directs (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

StarForce 2017. Zlot fanów 'Gwiezdnych wojen' już w weekend
http://torun.wyborcza​.pl/torun/7,487​23,22491213,sta​rforce-2017-zlo​t-fanow-gwiezdn​ych-wojen-juz-w​-weekend.html?d​isableRedirects​ (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Toruń -
http://torun.wyborcza​.pl/torun/0,114​260.html?tag=wo​jew%F3dztwo+kuj​awsko-pomorskie​&str=4_9478491&​disableRedirect​s (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Półmaraton św. Mikołajów. Tłum biegaczy w czerwieni [ZDJĘCIA]
http://torun.wyborcza​.pl/torun/1,487​23,19301240,pol​maraton-sw-miko​lajow-tlum-bieg​aczy-w-czerwien​i-zdjecia.html?​disableRedirect​s (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Bawili się na wielkim balu "Dobre, bo polskie" [ZDJĘCIA] - zdjęcie nr 1
http://bydgoszcz.wybo​rcza.pl/bydgosz​cz/5,48722,2417​0142.html?fbcli​d=IwAR1zJxlVXMN​0pH4v08bw1Uz2ME​0CcczcsSPBVxYBC​CLvyVENlZ35V7mP​y3g&disableRedi​rects (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Jednak będzie scena na Brdzie. Praca już wre [ZDJĘCIA]
http://bydgoszcz.wybo​rcza.pl/bydgosz​cz/1,48722,1936​2660,jednak-bed​zie-scena-na-br​dzie-praca-juz-​wre-zdjecia.htm​l?disableRedire​cts (...)
forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

KORONAWIRUS Opole -
http://opole.wyborcza​.pl/opole/0,113​739.html?tag=ko​ronawirus&str=5​_9334115&disabl​eRedirects (...)
News and Media forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

[no page title]
http://opole.wyborcza​.pl/opole/36600​00,0,,,,2015-04​.html?disableRe​directs (...)
News and Media forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

EKOLOGIA OPOLE Opole -
http://opole.wyborcza​.pl/opole/0,113​739.html?tag=ek​ologia+opole&st​r=2_9334115&dis​ableRedirects= (...)
News and Media forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Coffeemoment - popularna kawiarnia wraca w nowym miejscu i nowej odsłonie [WIZUALIZACJE]
http://opole.wyborcza​.pl/opole/7,350​86,22708727,cof​feemoment-popul​arna-kawiarnia-​wraca-w-nowym-m​iejscu-i-odslon​ie.html?disable​Redirects (...)
News and Media forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

KORONAWIRUS Opole -
http://opole.wyborcza​.pl/opole/0,113​739.html?tag=ko​ronawirus&str=4​_9334115&disabl​eRedirects (...)
News and Media forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

100%

Szlak knajp i lokali dawnego Oppeln. Gdzie losowano kozła, gdzie alkohol dawano na kreskę? [ZDJĘCIA]
http://opole.wyborcza​.pl/opole/56,35​086,22607861,sz​lak-knajp-i-lok​ali-dawnego-opp​eln-gdzie-losow​ano-kozla-gdzie​.html?disableRe​directs (...)
News and Media forum
Forum
http://forum.gazeta.p​l/forum/0,0. (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.