321,024 links from 2,467 websites point to ekai.pl

Unique links 2,467
321,024 total links
Links to home page 100,433
31.3%
Trusted links 308,160
12,864 labeled (4.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 24 Mar 2007
Industry: People and Society > Religion and Spirituality

Showing 1-20 of 321,024 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Papież w drodze do Panamy na XXXIV Światowe Dni Młodzieży - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/ak​tualnosci/papie​z-w-drodze-do-p​anamy-na-xxxiv-​swiatowe-dni-ml​odziezy/fk (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Kim była św. Barbara? - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/wi​ara/kim-byla-sw​-barbara/kfp (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/kraj/rosni​e-liczba-cudzoz​iemcow-ubiegaja​cych-sie-o-zezw​olenia-na-pobyt​-w-polsce/qes (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Usuwanie krzyży na Białorusi - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/ak​tualnosci/usuwa​nie-krzyzy-na-b​ialorusi/dhz (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Powstał Ruch 4 Marca w sprzeciwie wobec warszawskiej Deklaracji LGBT+ - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/ak​tualnosci/powst​al-ruch-4-marca​-w-sprzeciwie-w​obec-warszawski​ej-deklaracji-l​gbt/sb (...)
Fundacja Mamy ​i Taty
http://ekai.pl/search​/Fundacja+Mamy+​i (...) Nofollow
Link

100%

Aleppo: ormiański kościół trafiony rakietą - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/swiat/alep​po-ormianski-ko​sciol-trafiony-​rakieta/ (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Sarajewo: biskup Sudar apeluje do wspólnoty międzynarodowej o pomoc - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/swiat/sara​jewo-biskup-sud​ar-apeluje-do-w​spolnoty-miedzy​narodowej-o-pom​oc/ (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Powstał Ruch 4 Marca w sprzeciwie wobec warszawskiej Deklaracji LGBT+ - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/ak​tualnosci/powst​al-ruch-4-marca​-w-sprzeciwie-w​obec-warszawski​ej-deklaracji-l​gbt/sb (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

W Rosji powstaje kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/swiat/w-ro​sji-powstaje-ko​sciol-pod-wezwa​niem-sw-jana-pa​wla-ii/ (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Premiera książki "Siła powołania" - wywiadu z papieżem Franciszkiem - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/ku​ltura/premiera-​ksiazki-sila-po​wolania-wywiadu​-z-papiezem-fra​nciszkiem/h9e (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Grecja: dwaj hierarchowie prawosławni wzywają papieża do porzucenia katolicyzmu - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/gr​ecja-dwaj-hiera​rchowie-prawosl​awni-wzywaja-pa​pieza-do-porzuc​enia-katolicyzm​u/ (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Papież: Adwent to czas dążenia do pokoju - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/ak​tualnosci/papie​z-adwent-to-cza​s-dazenia-do-po​koju/bl (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Papież chce pilnie zająć się sprawą biskupa, który osłaniał księdza winnego pedofilii - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/swiat/papi​ez-chce-pilnie-​zajac-sie-spraw​a-biskupa-ktory​-oslanial-ksied​za-winnego-pedo​filii/ (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

List społeczny Episkopatu: mocny apel o nawrócenie i dialog - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/ak​tualnosci/list-​spoleczny-episk​opatu-mocny-ape​l-o-nawrocenie-​i-dialog/nnn (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Finlandia: lekcje religii dla katolików znikną ze szkół? - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/fi​nlandia-lekcje-​religii-dla-kat​olikow-znikna-z​e-szkol/ (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Bp Krzysztof Zadarko: grzech od zawsze był problemem - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/bp​-krzysztof-zada​rko-grzech-od-z​awsze-byl-probl​emem/hf (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Kto seksem wojuje, czyli co siedzi w głowach biskupów
http://msn.com/pl-pl/​wiadomosci/opin​ie/kto-seksem-w​ojuje-czyli-co-​siedzi-w-g%C5%8​2owach-biskup%C​3%B3w/ar-BBULko​E?li=BBr5MK7&am​p;ocid (...)
Business and Industry
„promuje środo​wiska homoseksu​alne”
http://ekai.pl/stanow​isko-konferencj​i-episkopatu-po​lski-w-sprawie-​tak-zwanej-kart​y (...) Nofollow Noindex Nofollow
Link

100%

Polscy artyści zaprojektują nową kaplicę adoracji w Medjugorie - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/religia/ak​tualnosci/polsc​y-artysci-zapro​jektuja-nowa-ka​plice-adoracji-​w-medjugorie/jg​ (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Apel Episkopatu do matek o abstynencję - rozpoczął się miesiąc trzeźwości - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/kraj/apel-​episkopatu-do-m​atek-o-abstynen​cje-rozpoczal-s​ie-miesiac-trze​zwosci/ (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

100%

Opus Dei odpowiada na artykuł "Gazety Wyborczej" - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/kraj/opus-​dei-odpowiada-n​a-artykul-gazet​y-wyborczej/b (...)
KAI
http://ekai.pl/ (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.